WEBSTED VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSE

BEGRÆNSNINGER AF DIN BRUG AF MATERIALERNE PÅ WEBSTEDET

De materialer, der er inkluderet i webstedet (herunder men ikke begrænset til billeder, software, lyd, tekst, videoklip og andre medier) ("Materialerne") er SC Johnsons ejendom eller givet i licens til SC Johnson, og er beskyttet af lovgivning om intellektuel ejendomsret som f.eks. patent-, varemærke- eller ophavsretslovgivning. Bortset fra din egen personlige og ikke-kommercielle brug, er det forbudt at ændre, reproducere, transmittere, distribuere, vise, skabe afledte arbejder fra, overføre eller sælge nogen af disse Materialer uden forudgående skriftlig tilladelse fra SC Johnson eller dets ejer i tilfælde af materialer, hvortil vi har licens. Ethvert uautoriseret forsøg på at ændre Materialer, der er inkluderet på webstedet, eller at undertrykke eller omgå vores sikkerhedsfunktioner, eller at bruge webstedet eller nogen del af de Materialer, der er inkluderet i webstedet til alle andre formål end dem, de er beregnet til, er strengt forbudt.

SC Johnsons varemærker, logoer og servicemærker samt de varemærker, logoer og servicemærker, der er givet i licens til SC Johnson (kollektivt "Varemærker"), der er vist på webstedet, er SC Johnsons registrerede og ikke-registrerede mærker. Alle andre varemærker, varenavne, produktnavne, servicemærker og alle andre ikke-SC Johnson mærker er deres respektive ejeres ejendom. Intet på webstedet må, hverken indirekte, som berettiget forventning eller på anden måde, fortolkes som licens eller ret til at bruge varemærker, der er vist på webstedet uden skriftlig tilladelse fra SC Johnson eller en sådan tredjepart, som måtte eje andre varemærker, der er vist på webstedet. Fravær af et produkt- eller servicenavn eller -logo overalt i teksten på webstedet udgør ikke et afkald på noget varemærke eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder vedrørende dette navn eller logo.

Brugen af alle Materialer, herunder indsendelser som defineret herunder, er for egen risiko. SC Johnson forbeholder sig ret til at ændre en del eller hele indholdet, software, applikationer og andre emner, der er brugt eller indeholdt i webstedet på et hvilket som helst tidspunkt uden varsel.

BERETTIGELSE

Brug af webstedet er begrænset til: (a) Juridiske amerikanske statsborgere, som er fyldt mindst 18 år, eller har den myndighedsalder, der er gældende i hans/hendes jurisdiktion, hvad der er ældst, og (b) personer uden for USA med myndighed til at indgå en bindende kontrakt med os og ikke er afskåret herfra under gældende lovgivning i deres bopælsland.

ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

Når du bruger webstedet, accepterer du at modtage kommunikation fra os elektronisk. Vi vil efter vort skøn kommunikere med dig pr. e-mail eller ved at opslå meddelelser på webstedet. Du accepterer, at alle aftaler, meddelelser, oplysninger og anden kommunikation, som vi leverer til dig elektronisk, overholder alle juridiske krav om, at sådan kommunikation er skriftlig.

REGISTRERING

Registrering kan være nødvendig for at bruge eller få adgang til visse områder på webstedet. SC Johnson vil håndtere alle oplysninger, der modtages af dig i forbindelse med din registrering i overensstemmelse med SC Johnsons Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger.

Du kan ikke bruge en e-mail-adresse, der allerede bruges af en anden, udgiver sig for at være en anden person, tilhører en anden person (uden dennes forudgående accept), overtræder den intellektuelle ejendomsrettighed eller andre rettigheder for alle personer, er vulgær eller på anden måde krænkende, eller som vi efter eget skøn afviser uanset årsag.

Når du registrerer dig, skal alle de oplysninger, du indsender, være sande, nøjagtige, aktuelle og fuldstændige. Hvis de oplysninger, du giver SC Johnson, ændrer sig, accepterer du straks at give os opdaterede oplysninger. SC Johnson kan nedlægge din konto, hvis de tilvejebragte oplysninger viser sig at være unøjagtige, falske, forældede eller ufuldstændige.

Din e-mail-adresse og den adgangskode, du opretter, vil være dine login-oplysninger og skal holdes fortrolige. Du har det fulde ansvar for al brug af din konto og for alle handlinger, der finder sted ved brug af din konto, herunder uden begrænsning som resultat af tab, tyveri eller uautoriseret brug af sådanne login-oplysninger. I tilfælde af sådanne tab, tyverier eller uautoriseret brug, kan vi efter vort eget skøn pålægge dig yderligere sikkerhedsforpligtelser.

BRUGERDELTAGELSE OG INDLÆG

Nu eller på forskellige tidspunkter i fremtiden vil nogle områder på webstedet (herunder men ikke begrænset til forum, blogs, anmeldelser eller kommentarafsnit og chatrooms) tilbyde brugerne mulighed for at (a) poste eller indsende materialer til os som f.eks. bemærkninger, forslag, ideer, observationer, grafik, anmeldelser, kommentarer, data, meninger, råd, skriftlige tekster, tegninger, billeder, fotos, audiovisuelle arbejder, videooptagelser, lydoptagelser, indlæg til kampagner eller andre oplysninger eller indhold, der er oprettet af en bruger ("Indlæg"), (b) hente tekst, video, fotos og/eller andet indhold til en computer (kollektivt "Computerhentning"), (c) hente mobil underholdning eller andet indhold som f.eks. applikationer, ringetoner, spil, grafik, nyheder, lyd, video, foto og andre informationsdata via internettet, SMS, MMS, WAP, BREW og andre metoder til mobil indholdslevering til visse kompatible mobilenheder (kollektivt "Mobilhentning") og/eller (d) via webstedet. Alle computerhentninger, må kun bruges på din egen computer (eller en computer under din kontrol), og mobilhentninger må kun bruges på din egen mobilenhed (eller en enhed under din kontrol).

Alle Indlæg vil blive betragtet som ikke-fortrolige og fælles. SC Johnson har ingen forpligtelser vedrørende Indlæg. Vi kan ikke garantere, at andre brugere (eller andre tredjeparter) ikke vil bruge de idéer, du deler. Hvis du derfor har en idé, du gerne vil holde fortrolig og/eller ikke ønsker, at andre skal bruge, må de ikke lægges op på webstedet. Endvidere skal ethvert Indlæg, som du giver os, afspejle dine ærlige meninger, fund, overbevisninger eller erfaringer, og være inden for din personlige viden, og må ikke på nogen måde misrepræsentere dit forhold til SC Johnson. For eksempel bør brugeren offentliggøre en eventuel væsentlig forbindelse, hvis en sådan eksisterer, mellem ham eller hende og SC Johnson i alle Indlæg, der indeholder en anbefaling.

SC Johnson vil og kan ikke gennemgå alle Indlæg, der kommer fra brugerne, og er ikke ansvarlig for indholdet af disse Indlæg, og anbefaler ingen Indlæg. Som følge deraf kan vi ikke garantere for nøjagtigheden, integriteten eller kvaliteten af Indlæg, og vi kan ikke garantere dig, at der ikke vises skadelige, unøjagtige, vildledende, krænkende, truende, injurierende, ulovlige eller på anden måde stødende Indsendelser på webstedet. Du må aldrig antage, at Indlæg afspejler SC Johnsons holdninger eller politikker. Det er tilfældet, selvom Indlæg kan indeholde kommentarer om andre brugeres Indlæg, eller kommentarer om nogle af vores produkter, services, kampagner, website eller andre lignende oplysninger.

Du alene er ansvarlig for (a) alle Indlæg, du poster på eller gennem webstedet, (b) alle materialer eller oplysninger, som du giver til os eller andre brugere (eller andre, der ser webstedet), og (c) din interaktion med andre brugere (eller andre, der ser webstedet). Ved at sende et Indlæg til webstedet, frigør du SC Johnson for enhver pligt eller forpligtelse, som de ellers måtte have for at gennemgå eller handle som reaktion på Indlæg, og for enhver pligt eller forpligtelse, som de ellers måtte have over for dig i forbindelse med enhver handling, de vælger at udføre som reaktion på dine Indlæg.

Du anerkender, at ved at give dig mulighed for at indsende, se eller distribuere disse Indlæg, handler vi alene som et passivt gennemstrømningsselskab og påtager os ikke nogen forpligtelse eller noget ansvar i forbindelse med Indlæggenes indhold eller brugernes aktiviteter på webstedet. Vi forbeholder os imidlertid ret til at ændre, redigere, afvise eller poste, gennemgå, nægte, blokere, fjerne eller udføre enhver anden handling, som vi bedømmer som værende nødvendig for at håndtere ethvert Indlæg. Dette kan omfatte Indlæg, som vi finder krænkende, injurierende, obskøne, svigagtige, overtrædelse af tredjeparts rettighed, herunder men ikke begrænset til intellektuel ejendomsrettighed eller rettigheder for reklame eller privatliv, eller på anden måde anstødelig eller anset for uacceptabel af os efter vort eget skøn. Sådanne handlinger kan omfatte, men er ikke begrænset til at fjerne indhold, der angiveligt ikke overholder disse Vilkår, standse en brugers adgang til webstedet og fjerne alle Indlæg, der er indsendt af alle personer, som vi måtte bedømme som værende krænker eller gentagen krænker.

Hvis vi fra en bruger får meddelelse om, at et Indlæg angiveligt ikke overholder disse Vilkår, kan vi undersøge beskyldningen og efter eget skøn fastlægge den relevante handling, der skal foretages. Vi har intet ansvar af nogen art for redigering, fjernelse eller fortsat at tillade visning af noget Indlæg.

Vi kan få mange Indlæg på webstedet, der indeholder eller på anden måde udvikler på vores egne eller gennem tredjepartsleverandører, som vi engagerer, idéer, opfindelser, materialer og andet indhold, der kan ligne eller være identisk, hvad angår tema, idé, format eller i andre henseender, med de Indlæg, du foretager til webstedet. For eksempel er SC Johnson aktivt engageret i forskning og udvikling af nye produkter og services, og frembringelsen af markedsførings- og reklamematerialer og andet indhold i forbindelse med vores produkter og services, eller som på anden måde kan være af interesse for andre brugere, alene og gennem tredjepartsleverandører. Ved at tilvejebringe et Indlæg, forstår du, at du giver afkald på alle krav, du måtte have haft, måtte have, og/eller måtte få i fremtiden, på grundlag af idéer, opfindelser, kompositioner, videoer og/eller andre arbejder, der bruges af SC Johnson (eller deres repræsentanter), som er baseret på eller på anden måde er det samme eller lignende alle Indlæg, som du har lagt på webstedet.

HVIS DU INDSENDER MATERIALE TIL OS:

(1) Herved giver du os ikke-eksklusiv, verdensomfattende, fuldt betalt og vederlagsfri, permanent, uigenkaldelig og ubegrænset licens til at bruge, redigere, distribuere, udføre, vise, inkorporere, give i underlicens, og skabe afledte arbejder af hele og alle dele af dit Indlæg på en hvilken som helst måde, vi finder det passende og til et hvilket som helst formål.

Dette betyder blandt andet, at:

 • Vi behøver ikke behandle sådanne Indlæg som fortrolige.
 • Hvis vi bruger et sådant Indlæg eller lader andre bruge et sådant Indlæg -- eller noget som denne Indsendelse -- skal vi ikke betale noget til dig eller nogen anden for et sådant Indlæg eller brug.
 • Vi kan bruge dit Indlæg til ethvert formål uden kompensation eller meddelelse til dig eller nogen anden for en sådan Indsendelse eller brug.
 • Vi kan bruge et sådant Indlæg på et websted, digitalt, trykt eller på andre medier over hele verden og for altid.

(2) I den udstrækning en rettighed, som du måtte have, eller i forbindelse med et Indlæg, ikke kan gives i licens til SC Johnson under gældende lovgivning eller retsteori, frigør og giver du hermed uigenkaldeligt afkald på alle sådanne rettigheder, herunder men ikke begrænset til alle reklamerettigheder, privatlivsrettigheder, forretningshemmelighedsrettigheder og "ideelle rettigheder" eller andre rettigheder vedrørende tillæggelse af forfatterskab eller materialeeintegritet eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder.

(3) Du anerkender, at du har ansvaret for alle de Indlæg, du lægger -- med andre ord anerkender du, at du (og ikke vi) har det fulde ansvar for Indlægget, herunder lovligheden, pålideligheden, relevans, originalitet og overensstemmelse med tilsvarende lovgivning.

(4) Du anerkender også, at vi ikke har nogen pligt til at bruge, poste eller reagere på noget Indlæg. Vi kan kontakte dig eller tredjeparter for at verificere de oplysninger, der er indeholdt i et Indlæg, som du giver os, opnå yderligere kommentarer, og at filme, optage og registrere enhver erklæring fra dig eller andre i løbet af vores samtaler eller korrespondance med dig. Du accepterer, at alle materialer, der skabes fra sådanne aktiviteter, ejes af os og kan bruges på enhver måde, vi finder det relevant. Vi kan også sende dig oplysninger og meddelelser vedrørende dit Indlæg gennem webstedet, pr. e-mail eller på andre måder, på grundlag de oplysninger, du har givet os i forbindelse med din Indsendelse.

SC Johnson forbeholder sig ret til når som helst og fra tid til anden at afbryde, midlertidigt eller permanent, accepten af nogle eller alle Indlæg og/eller din mulighed for at gå til Indlæg med eller uden meddelelse efter eget skøn. Du accepterer, at SC Johnson ikke er ansvarlig over for dig eller nogen anden for ophævelse eller afbrydelse af accept af eventuelle Indlæg.

ORDENSREGLER

Selvom vi ikke er ansvarlige for vores brugeres adfærd eller de Indlæg, de foretager, ønsker vi, at webstedet skal være et sted på internettet, hvor indholdet ikke overtræder nogen persons rettigheder, krænker eller sårer mennesker. Når du bruger webstedet bedes du derfor IKKE GØRE noget af følgende:
 • indsende materiale med copyright, der er beskyttet af erhvervshemmelighed eller på anden måde underlagt tredjeparts ejendomsret, herunder varemærke, patenter, private og offentlige rettigheder (f.eks. bruge en andens navn eller lighed eller et foto taget af en anden person uden dennes samtykke) - du bør kun indsende materialer, som du alene ejer,
 • offentliggøre usandheder eller fremkomme med erklæringer, der kan skade os eller nogen anden,
 • indsende materiale, der er ulovligt, obskønt, falsk, vildledende, krænkende, injurierende, truende, nedsættende, pornografisk, forstyrrende, hadsk, racistisk eller etnisk krænkende, giver anledning til retligt ansvar, overtræder en lov eller på anden måde er upassende,
 • indsende materialer, der fremmer brug af alkohol, ulovlige stoffer, tobak, skydevåben/våben (eller brug af nogen af foregående),
 • poste reklamer eller opfordring til forretning,
 • afbryde webstedets drift på nogen som helst måde, herunder ved at pålægge en urimelig last på webstedet,
 • høste eller på anden måde indsamle oplysninger om andre, herunder e-mail adresser, uden deres samtykke,
 • dekryptere, dekompilere, demontere eller udføre "reverse engineering" af nogen software, der omfatter eller på nogen måde udgør en del af websteder,
 • undertrykke sikkerhedsmekanismer, undersøge eller udforske, hvordan sikkerhedsmekanismer kan undertrykkes, eller tilvejebringe oplysninger vedrørende metoder til undertrykkelse af sikkerhedsmekanismer, herunder ved at tillade en anden person adgang til webstedet med de brugeroplysninger, der er udstedt til dig, eller ved at forfalske, slette eller skjule internetprotokollens hoved, e-mail-afsender eller andre identificerende oplysninger,
 • overtræde nogen lokal, statslig, national eller international lovgivning eller poste noget Indlæg, der kan opmuntre eller tilvejebringe anvisninger til en kriminel handling,
 • misrepræsentere dig selv, din alder eller din forbindelse til nogen person eller enhed, herunder uden begrænsning med hensyn til et forhold eller væsentlig forbindelse, du måtte have til SC Johnson,
 • bruge webstedet til at sende eller stille nogen uønsket eller uautoriseret reklame, opfordringer, reklamematerialer, "junk mail", "spam", "kædebreve", "pyramidespil" eller andre opfordringer, til rådighed,
 • poste eller dele nogen personidentificerende eller privat information fra nogen tredjepart,
 • anmode om adgangskoder eller personlige oplysninger fra nogen,
 • bruge oplysninger eller indhold, du har fået på webstedet, på nogen måde, der ikke er tilladt efter disse Vilkår,
 • poste materiale, der indeholder softwarevirus eller andre computerkoder, filer eller programmer, der er beregnet til at afbryde, ødelægge eller begrænse funktionen af computersoftware eller hardware eller telekommunikationsudstyr,
 • registrere mere end en konto eller bruge eller forsøge at bruge en andens konto, service eller system uden bemyndigelse, eller oprette en falsk identitet på webstedet, eller
 • engagere dig i aggressiv eller forfølgende adfærd eller skræmme eller chikanere andre.

Følgende er de grundlæggende "do's and don'ts" for interaktion på webstedet

 • Vær respektfuld over for andre, særlig når du er uenig med dem.
 • Debat er godt, men det skal ske på en konstruktiv måde.
 • Tag ansvar for dine egne ord.

MOBILE ENHEDER

Hvis det er tilladt eller tilgængeligt gennem webstedet, at (a) uploade indhold til webstedet via din mobile enhed, (b) modtage og svare på meddelelser, eller få adgang til eller indlægge posts ved hjælp af tekstmeddelelser, (c) browse på webstedet fra din mobile enhed, og/eller (d) gå til visse funktioner gennem en mobilapplikation, som du har hentet og installeret på din mobiltelefon (kollektivt "Mobiltjenester"), skal du have et mobilabonnement med en deltagende mobiludbyder, og dit trådløse abonnement skal give dig den nødvendige funktionalitet. Du kan blive afkrævet et servicegebyr til din udbyder og andre tredjeparter, når du går til og bruger deres services. Du bør tjekke det abonnement, du har hos din udbyder, for at være sikker på de gebyrer, der måtte påløbe.

LOTTERIER OG KONKURRENCER

Alle lotterier, konkurrencer, spil og/eller kampagnetilbud, der er tilgængelige på webstedet, styres af specifikke regler og/eller vilkår og betingelser. Ved at deltage i et lotteri eller en konkurrence eller deltage i sådanne spil eller kampagnetilbud, som er tilgængelige på webstedet, vil du være underlagt disse regler og/eller vilkår og betingelser. Det er afgørende, at du læser de relevante regler og/eller vilkår og betingelser, som der er linket til fra den særlige side eller aktivitet. I det omfang, der er konflikt mellem disse regler og/eller vilkår og betingelser, og disse Vilkår, har reglerne og/eller vilkår og betingelser for lotteriet, konkurrencen, spillet eller kampagnetilbudet forrang, men kun i konfliktens omfang.

HENVISNINGSMULIGHEDER

Vi kan fra tid til andet tilbyde henvisningsprogrammer, der giver dig mulighed for at indlægge oplysninger om dine venner eller familie "(Henvist person"), herunder uden begrænsning e-mail-adresser, telefonnumre, adresser og andre kontaktoplysninger, så de kan modtage oplysninger og/eller kampagnetilbud vedrørende webstedet og dets funktioner. Vi kan bruge og gemme alle sådanne oplysninger, som vi indsamler fra dig om en Henvist person i overensstemmelse med vores Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger, og kun i det omfang, det er nødvendigt for at udføre din anmodning. Vi vil ikke bruge sådanne oplysninger til andre formål, medmindre den Henviste person samtykker i brugen til sådanne andre formål. Du kan kun henvise personer, som du har et personligt forhold til. Du skal have den Henviste persons tilladelse, før du giver os hans eller hendes kontaktoplysninger. Vi forbeholder os ret til at begrænse det antal Henviste personer, du kan indsende. Vi forbeholder os ret til at begrænse antallet af transmissioner til enhver særlig Henvist person fra tid til anden. Vi kan ikke trække de kontaktoplysninger, du angiver for en Henvist person, tilbage, når først de er indsendt. En Henvist person skal være (a) en juridisk amerikansk statsborger, som er fyldt mindst 18 år, eller har den myndighedsalder, der er gældende i hans/hendes jurisdiktion, hvad der er ældst, eller (b) en person uden for USA med myndighed til at indgå en bindende kontrakt med os og ikke er afskåret herfra under gældende lovgivning i vedkommendes bopælsland, eller en sådan anden alder angivet på tilmeldingssiden, og være i stand til at registrere sig til de funktioner, der tilbydes på webstedet, og på anden måde bruge webstedet. Vi forbeholder os ret til at tilføje yderligere restriktioner på hvem, der kan henvises. Kontaktoplysningerne for en Henvist person skal være gyldige og fungere, for at vi kan kontakte ham eller hende om webstedet eller dets funktioner. Vi vil ikke være ansvarlige for godkendelse af de kontaktoplysninger, du tilvejebringer. Vi kan vælge IKKE at kommunikere med en Henvist person og/eller e-mail-adresse, hvis han eller hun viser sig at være på vores "kontakt ikke" eller "e-mail ikke" lister. Derudover forbeholder vi os ret til at afvise deltagelse af en Henvist person, hvis (a) kontaktoplysninger, du har angivet, er forkerte eller ikke gyldige, (b) denne person har overtrådt en bestemmelse i disse Vilkår, eller (c) vi efter eget skøn fastlægger, at deltagelse af en sådan person kan være skadelig for os, webstedet, en tjeneste eller funktion, eller en tredjepart, uanset årsag, eller af nogen anden årsag som fastlagt efter vort skøn.

Hvis du misbruger et henvisningsprogram eller på anden måde deltager i utilstedelig adfærd med hensyn til et henvisningsprogram, som vi afgør efter eget skøn, forbeholder vi os ret til at nægte dig yderligere adgang til webstedet. Incitamenter, belønninger eller henvisningsprogrammer skal være underlagt yderligere vilkår og betingelser, der vil blive postet, når sådanne programmer bliver tilgængelige. I det omfang, der er konflikt mellem vilkår og betingelser og disse Vilkår, har vilkår og betingelser for incitamentet, belønningen eller henvisningsprogrammet forrang, men kun i konfliktens omfang. Vi forbeholder os ret til efter eget skøn at suspendere, midlertidigt eller permanent, eller ophøre med at tilvejebringe alle henvisningsprogrammer, uden meddelelse, årsag eller ansvar.

Hvis du bruger webstedet til at kommunikere med en Henvist person (eller en anden tredjepart), accepterer du, ikke at bruge webstedet til at skade den Henviste person eller anden tredjepart, og/eller bruge webstedet i modstrid med nogen gældende lovgivning, regler eller forskrifter eller Vilkårene.

Hvis vi på noget tidspunkt introducerer et middel til online kommunikation, der kun er tilgængelig for medlemmer, kan vi pålægge alle eller nogle af de samme restriktioner som anført herover, da vi efter vort skøn fastlægger og kommunikerer og tilvejebringer vigtige meddelelser til dig via et sådant online kommunikationssystem.

AFSTEMNINGS/BEDØMMELSESFUNKTIONER

For alle afstemnings/bedømmelsesfunktioner, der er tilgængelige på webstedet, skal du følge anvisningerne på webstedet for at indsende dine stemme/bedømmelser, herunder uden begrænsning eventuelle restriktioner, der er fremsat med hensyn til begrænsninger for afstemning/bedømmelse. Stemmer/bedømmelser, der modtages fra dig ud over en eventuel afstemnings/bedømmelsesbegrænsning, vil blive diskvalificeret. Betaling eller andre modydelser til gengæld for stemmer/bedømmelser er forbudt. Stemmer/bedømmelser, der genereres af script, makro eller andre automatiserede midler eller andre midler, der har til hensigt at indvirke på integriteten af afstemnings/bedømmelsesprocessen, som fastlagt af os, kan blive annulleret. Vi forbeholder os ret til efter eget skøn at diskvalificere en person, som vi finder overtræder disse Vilkår, piller ved afstemnings/bedømmelsesprocessen, eller handler på usportslig eller uberettiget måde, og annullere alle tilhørende stemmer/bedømmelser. Vores beslutninger med hensyn til alle aspekter af ethvert afstemnings/bedømmelseselement er endelig og bindende, men ikke begrænset til, med hensyn til tælling af stemmer/bedømmelser og ugyldiggørelse eller diskvalifikation af eventuelle mistænkelige stemmer/bedømmelser eller stemmeafgivere/bedømmere.

BEGIVENHEDER

Du kan blive inviteret til eller bedt om at deltage i SC Johnson-sponsorerede begivenheder, begivenheder, der sponsoreres af vores forretningspartnere, eller begivenheder, der afholdes af brugere af webstedet, som ikke på nogen måde har forbindelse med SC Johnson (kollektivt "Begivenheder"). Din deltagelse i en Begivenhed er på egen risiko, og du accepterer herved at frigøre og skadesløsholde SC Johnson fra eventuelt ansvar, påkrav, skader, omkostninger og udgifter, herunder uden begrænsning eventuel personskade eller dødsfald for dig eller dine mindreårige børn eller myndlinge, og rimelige advokathonorarer og -omkostninger, der resulterer fra deltagelse i Begivenhederne eller deltagelse i eventuelle aktiviteter, der er tilgængelige under Begivenhederne. Du accepterer også herved, at vi (og vores repræsentanter) må filme og optage alle Begivenheder, der er sponsoreret af SC Johnson, hvor du eller dine mindreårige børn eller myndlinge deltager, og du accepterer herved, at sådanne film og optagelser ejes af SC Johnson, og at vi (og vores repræsentanter) må bruge dit eller dine mindreårige børns eller myndlinges navn, lighed, stemme, præstation og andre aktiviteter, som du eller dine mindreårige børn eller myndlinge deltager i, til reklame-, kampagne- eller andre lovlige formål på alle medier, kendt nu eller herefter, i hele verden vedvarende uden meddelelse, godkendelse eller kompensation til dig eller eventuel tredjepart. Vi kan gøre din deltagelse i en Begivenhed betinget af opnåelse af din skriftlige bekræftelse af en sådan aftale.

PRODUKTINFORMATION

VIGTIGT: INDLÆG PÅ WEBSTEDET KAN INKLUDERE FORSLAG TIL BRUG AF SC JOHNSON PRODUKTER, SOM IKKE ER VURDERET ELLER GODKENDT AF SC JOHNSON. SC Johnson anbefaler eller godkender ikke brugen af nogen af sine produkter på nogen måde, bortset fra produktets anvendelsesformål som beskrevet på emballagen. Du bør aldrig bruge et SC Johnson produkt på anden måde end den måde, hvortil det er beregnet.

TVISTER MELLEM BRUGERE

DU FORSTÅR OG ACCEPTERER, AT DU ALENE ER ANSVARLIG FOR DINE INTERAKTIONER MED ANDRE BRUGERE ELLER TREDJEPARTER. SC JOHNSON FORBEHOLDER SIG RET, MEN ER IKKE FORPLIGTET, TIL AT OVERVÅGE TVISTER MELLEM DIG OG ANDRE BRUGERE (OG ANDRE TREDJEPARTER) OG AT AFSLUTTE DIN ADGANG TIL WEBSTEDET, HVIS SC JOHNSON EFTER EGET SKØN BESLUTTER, AT DET VIL TILRÅDELIGT.

BEGRÆNSNING AF ANSVAR

SC JOHNSON VIL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE SKADER ELLER PERSONSKADER, DER KOMMER AF ELLER ER ET RESULTAT AF DIN BRUG AF WEBSTEDET.

DISSE OMFATTER (MEN ER IKKE BEGRÆNSET TIL) SKADER ELLER PERSONSKADER, DER SKYLDES:

 • BRUG AF (ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE) WEBSTEDET,
 • BRUG AF (ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE) ET WEBSTED, SOM DU HYPERLINKER TIL FRA VORES WEBSTED,
 • UDEBLIVELSE AF YDELSE,
 • FEJL,
 • UDELADELSE,
 • AFBRYDELSE,
 • DEFEKT,
 • DRIFTS- ELLER TRANSMISSIONSFORSINKELSE,
 • COMPUTERVIRUS, ELLER
 • LEDNINGSBRUD.

HUSK, AT VI IKKE HAR ANSVARET FOR EVENTUELLE SKADER AF NOGEN ART, INKLUSIVE OG UDEN BEGRÆNSNING:

 • SKADESERSTATNING BEREGNET TIL AT KOMPENSERE NOGEN DIREKTE FOR ET TAB ELLER PERSONSKADE,
 • INDIREKTE, SPECIAL-, STRAFFENDE ELLER AFSKRÆKKENDE ERSTATNING,
 • SKADER, DER MED RIMELIGHED KAN FORVENTES AT RESULTERE FRA ET TAB ELLER PERSONSKADE (JURIDISK "DRIFTSTAB"), ELLER
 • ANDRE FORSKELLIGE SKADER OG UDGIFTER SOM DIREKTE RESULTAT AF ET TAB ELLER PERSONSKADE (JURIDISK "HÆNDELIGE SKADER").

ENDVIDERE ER VI IKKE ANSVARLIGE, SELV OM VI HAR VÆRET FORSØMMELIGE, ELLER HVIS VI ER BLEVET ADVARET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER -- ELLER BEGGE.

UNDTAGELSE: I VISSE JURISDIKTIONER KAN LOVGIVNINGEN MULIGVIS IKKE TILLADE OS AT BEGRÆNSE ELLER EKSKLUDERE ANSVAR FOR DISSE "HÆNDELIGE" ELLER "DRIFTS" SKADER, SÅ OVENSTÅENDE BEGRÆNSNING GÆLDER MÅSKE IKKE, OG DU HAR FAKTISK RET TIL AT FÅ DÆKKET DISSE TYPER SKADER. UNDER ALLE OMSTÆNDIGHEDER VIL VORES ANSVAR OVER FOR DIG FOR ALLE TAB, SKADER, PERSONSKADER OG KRAV AF ENHVER ART (UANSET OM SKADESERSTATNINGEN KRÆVES UNDER KONTRAKTVILKÅR, ELLER DEN KRÆVES SOM VÆRENDE FORÅRSAGET AF FORSØMMELIGHED ELLER ANDEN FORSØMMELIG ADFÆRD, ELLER DE KRÆVES UNDER ENHVER ANDEN RETSTEORI) IKKE VÆRE STØRRE END DET BELØB, DU BETALTE FOR ADGANG TIL WEBSTEDET.

ANSVARSFRASKRIVELSE

MATERIALERNE PÅ VORES WEBSTED TILVEJEBRINGES "SOM BESET". DET BETYDER, AT SC JOHNSON FRALÆGGER SIG ALLE UDTRYKTE OG IMPLICITTE GARANTIER FOR MATERIALET PÅ DETTE WEBSTED.

DETTE OMFATTER (MEN ER IKKE BEGRÆNSET TIL) GARANTIER:

 • AT MATERIALET ER SALGBART OG ER PÅ ET SPECIELT KVALITETSNIVEAU ELLER EGNET TIL ET SPECIELT FORMÅL,
 • AT DE FUNKTIONSELEMENTER, DER ER INDEHOLDT I MATERIALERNE, VIL VÆRE UAFBRUDT ELLER FEJLFRIE,
 • AT DEFEKTER VIL BLIVE KORRIGERET,
 • AT VORES SIDER ELLER SERVERNE, DER GØR DEM TILGÆNGELIGE, ER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER, OG
 • AT VELLYKKEDE RESULTATER ELLER UDFALD VIL RESULTERE FRA KORREKT AT FØLGE EVENTUELLE BESTEMMELSER, ANVISNINGER ELLER OPSKRIFTER, DER ER INDEHOLDT I MATERIALERNE.

UDOVER OVENNÆVNTE PÅTAGER DU (OG IKKE SC JOHNSON) DIG ALLE OMKOSTNINGER TIL AL NØDVENDIG SERVICE, REPARATION ELLER KORREKTION.

SC JOHNSON KAN IKKE KONTROLLERE HANDLINGER FRA ANDRE BRUGERE, SOM DU MÅSKE VÆLGER AT DELE DINE OPLYSNINGER MED. VI KAN DERFOR IKKE, OG GØR DET IKKE, GARANTERE FOR, AT INDSENDELSER IKKE BLIVER SET AF UAUTORISEREDE PERSONER ELLER BRUGES TIL UBERETTIGEDE FORMÅL. SC JOHNSON ER IKKE ANSVARLIG FOR NOGEN OMGÅELSE AF PRIVATLIVSINDSTILLINGERNE ELLER SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER, DER ER INDEHOLDT I DETTE WEBSTED. DU ANERKENDER OG FORSTÅR, AT SELV EFTER FJERNELSE, KAN KOPIER AF INDSENDELSER FORBLIVE SYNLIGE I CACHEDE ELLER ARKIVEREDE SIDER, ELLER HVIS ANDRE BRUGERE HAR KOPIERET ELLER GEMT DIN INDSENDELSE.

ENHVER HANDLING, DER IVÆRKSÆTTES SOM SVAR PÅ OPLYSNINGER, MENINGER, RÅD ELLER FORSLAG, DER TILBYDES, DISKUTERES ELLER POSTES PÅ WEBSTEDET, HERUNDER ALT INDHOLD, DER HENTES ELLER PÅ ANDEN MÅDE TILGÅS GENNEM DIN BRUG AF WEBSTEDET, ER PÅ EGEN RISIKO. DU ALENE ER ANSVARLIG FOR EVENTUELLE HANDLINGER, DER FORETAGES SOM SVAR PÅ SÅDANNE OPLYSNINGER, MENINGER, RÅD ELLER FORSLAG, ELLER FOR EVENTUELLE TAB ELLER SKADER AF ENHVER ART, DER MÅTTE OPSTÅ PÅ GRUND AF EN SÅDAN HANDLING, HERUNDER EVENTUELLE SKADER PÅ DIT COMPUTERSYSTEM ELLER TAB AF DATA, SOM RESULTERER AF HENTNING AF SÅDANT INDHOLD.

UNDTAGELSE: I VISSE JURISDIKTIONER TILLADER LOVGIVNINGEN MULIGVIS IKKE, AT VI FRASKRIVER ELLER UDELUKKER GARANTIER, SÅ OVENNÆVNTE ANSVARSFRASKRIVELSE GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG.

KOMPENSATION

Du accepterer at skadesløsholde og friholde SC Johnson, vores datterenheder og hver af vores respektive embedsmænd, direktører, ansatte, repræsentanter og agenter for ethvert krav, fordring, tab, udgift, ansvar eller skadeserstatninger (inklusive rimelige advokathonorarer og -omkostninger), der måtte komme fra:

 • din brug af vores websted,
 • din brug af et eventuelt Indlæg,
 • din deltagelse i en service eller program, der tilbydes på eller gennem webstedet,
 • dit brud eller påståede brud på disse Vilkår,
 • eventuelle af dig postede Indlæg, eller
 • din påståede overtrædelse af rettigheder for en eventuel tredjepart (inklusive uden begrænsning krav på grund af æreskrænkelse, krænkelse af privatlivet, offentliggørelsesrettighed, tillidsbrud, overtrædelse af copyright, varemærke, patent eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder).

Vi forbeholder os ret til udelukkende at forsvare og kontrollere eventuelle krav, der kommer fra ovennævnte og sådanne eventuelle godtgørelsessager, og du skal samarbejde fuldt med os i sådanne forsvar.

VARIGHED OG AFSLUTNING AF VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG

Disse Vilkår gælder for dig, når du bruger webstedet første gang. SC Johnson kan afslutte disse Vilkår eller en del af dem når som helst og uden meddelelse til dig uanset årsag. Den del, der handler om BEGRÆNSNINGER AF DIN BRUG AF MATERIALER PÅ WEBSTEDET, BEGRÆNSNING AF ANSVAR, SKADESLØSHOLDELSE, ANSVARSFRASKRIVELSE og JURISDIKTION vil imidlertid overleve afslutningen.

Derudover har SC Johnson ret til at ophæve, begrænse hele eller en del af webstedet eller din brug deraf når som helst uden meddelelse til dig.

JURISDIKTION

SC Johnson kontrollerer og driver webstedet fra firmaets hovedkvarter i Racine, Wisconsin i USA.

Disse Vilkår og den aftale, de opretter, skal styres i enhver henseende af og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i USA uden hensyn til valg af lovgivningsbestemmelser. Ligeledes skal din brug af webstedet være styret i alle henseender af lovgivningen i staten Wisconsin, USA. De Forenede Nationers konvention om kontrakter om internationalt salg af varer gælder ikke for disse Vilkår.

SC Johnsons manglende udøvelse, håndhævelse eller krav om streng præstation af enhver rettighed eller bestemmelse i disse Vilkår skal ikke opfattes som afkald på sådanne rettigheder eller bestemmelser. Hvis en bestemmelse i disse Vilkår er ulovlig, ugyldig eller uanvendelig under gældende lovgivning, vil det ikke berøre lovligheden, gyldigheden eller anvendeligheden af de resterende bestemmelser. Hverken forløbet af adfærd mellem parterne eller handelspraksis skal have indflydelse på nogen af disse vilkår og betingelser. SC Johnson kan tildele sine rettigheder og pligter under disse Vilkår til enhver part når som helst uden meddelelse derom til dig.

Uanset enhver statut eller lov om det modsatte, skal ethvert krav eller søgsmål, der kommer fra eller er relateret til webstedet, arkiveres inden for et (1) år efter, at et sådan krav eller søgsmål opstår eller skal være forældet og frafaldet for altid.

Du kan under ingen omstændigheder søge eller være berettiget til ophævelse, fogedforbud eller andre bevillingsmæssige lempelser, eller krav om påbud eller begrænsning af driften eller udnyttelsen af webstedet, reklamer eller andre materialer, der er udstedt i forbindelse dermed, eller noget indhold eller andre materialer, der bruges eller vises på webstedet. Du forstår og accepterer, at der ikke er etableret et tillidsforhold mellem dig og os ved din brug af webstedet. Din brug af webstedet vil ikke blive anset for at oprette et forhold mellem arbejdsgiver og ansat, eller leder og agent, joint venture eller partner mellem dig og os.

Selv om vi udvikler webstedet til at være kompatibelt med lovgivningen i de lande, vi opererer i, hverken repræsenterer eller underforstår vi, at materialerne på webstedet er egnede eller tilgængelige for brug udenfor USA, og adgang til dem fra territorier, hvor deres indhold er ulovlig, er forbudt. Hvis du bruger webstedet fra placeringer uden for USA, gør du det på eget initiativ, og du er ansvarlig for overensstemmelse med eventuel gældende lokal lovgivning. Du må ikke bruge eller eksportere materialer under overtrædelse af amerikansk eksportlovgivning og forskrifter.

SÆRLIGE BESTEMMELSER GÆLDENDE FOR BRUGERE UDEN FOR USA

Vi stræber efter at skabe et globalt samfund med konsekvente standarder for alle, men vi stræber også efter at overholde lokal lovgivning. Følgende forskrifter gælder for brugere og ikke-brugere, som interagerer med SC Johnson uden for USA:

 • Du accepterer, at webstedet er underlagt lovgivningen i USA.
 • Du accepterer indsamling, behandling, vedligeholdelse og overførsel af sådanne oplysninger i og til USA eller et andet land i overensstemmelse med vores Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger.
 • Hvis du er placeret i et land, der er under amerikansk embargo, eller er på det amerikanske finansministeriums liste over særligt udpegede udlændinge, kan du ikke engagere dig i kommercielle aktiviteter på webstedet. Du kan ikke bruge webstedet, hvis det er forbudt for dig at modtage produkter, services eller software fra USA.

FORTROLIGHED

Vores meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger angiver vores fulde politik vedrørende, hvordan vi håndterer oplysninger, som vi indsamler om dig (herunder gennem automatiske midler), eller som du vælger at sende til os.

FILTRERING

I medfør af 47 U.S.C afsnit 230(d), som ændret, meddeler vi hermed, at dine forældrekontrolbeskyttelser (som f.eks. computerhardware, software eller filterservice) fås kommercielt til at hjælpe dig med at begrænse adgangen til materiale, der er skadeligt for mindreårige. Information, der identificerer aktuelle leverandører af sådanne beskyttelser, fås på følgende to hjemmesider: GetNetWise og OnGuard Online. SC Johnson anbefaler, støtter eller godkender ikke nogen af de produkter eller services, der er angivet på sådanne sider.

GENERELLE VILKÅR GÆLDENDE FOR E-HANDEL

Reference til et produkt på webstedet udgør ikke et tilbud om at sælge eller levere dette produkt, og betyder ikke, at produktet er tilgængeligt, eller at navnet og beskrivelsen af et produkt fra vores engros-distributører vil være det samme som inkluderet på webstedet.

Vi kan ikke garantere, at det produkt, der er angivet som tilgængeligt, faktisk straks kan afskibes, da fortegnelsen kan ændres væsentligt fra dag til dag. I sjældne tilfælde kan et produkt være på lager, når du afgiver din ordre, og være udsolgt, når din ordre er behandlet.

Hvor det er anvendeligt, oplægges politikker vedrørende afsendelse og returnering/erstatning af produkter på webstedet, så du kan gennemgå dem. Gennemgå disse politikker, før du køber produkter fra webstedet.

Priser og tilgængelighed af produkter på webstedet er underlagt ændringer uden forudgående meddelelse.

Selv om vi stræber efter at levere nøjagtige produkt- og prisoplysninger, kan der opstå pris- eller typografiske fejl. I tilfælde af at et produkt er angivet med en forkert pris på grund af en typografisk fejl eller af en hvilken som helst anden årsag, har vi ret til at afvise eller annullere en ordre, der er givet på et sådant produkt til den forkerte pris, selv hvis ordren er blevet bekræftet og/eller dit kreditkort er blevet debiteret. I tilfælde af, at et emner er blevet forkert prissat, kan vi efter eget skøn enten kontakte dig om instruktioner eller annullere din ordre og meddele dig en sådan annullering. Hvis dit kreditkort allerede er blevet debiteret for købet, og din ordre annulleres, udsteder vi straks en kreditering til din kreditkortkonto på beløbet for den forkerte pris.

Der kan være visse ordrer, som vi ikke kan acceptere og må annullere. Vi forbeholder os ret til efter eget skøn at afvise eller annullere enhver ordre af en hvilken som helst årsag. Vi forbeholder os ret til efter eget skøn at begrænse mængden af emner, der købes pr. person, pr. husholdning eller pr. ordre. Disse restriktioner kan gøres gældende over for ordrer, der afgives af eller bruger samme online-konto, samme kreditkort, og også for ordrer, der bruger samme fakturerings- og/eller afsenderadresse. Vi vil meddele det til kunden, hvis sådanne begrænsninger anvendes.

Nogle situationer, som kan resultere i, at din ordre bliver annulleret, omfatter begrænsninger for de mængder, der er tilgængelige til køb, unøjagtigheder eller fejl i produkt- eller prisoplysninger, eller problemer, der er blevet identificeret af vores kredit- og bedrageriafdeling. Vi kan også kræve yderligere verifikationer eller oplysninger, før vi accepterer en ordre. Vi vil kontakte dig, hvis hele eller en del af din ordre annulleres, eller hvis der er behov for yderligere oplysninger for at acceptere din ordre. Hvis din ordre bliver annulleret, efter at dit kreditkort er blevet debiteret, udsteder vi en kredit til dit kreditkort på debetbeløbet.

HELE AFTALEN

Dette er hele aftalen vedrørende alle de sager, der er blevet diskuteret i de foregående stykker.

KONTAKTER

Navn på firma: S.C. Johnson & Son, Inc.

Registreringsinformation: Selskab registreret under nummer 1J00813 i staten Wisconsin, USA.

Firmaadresse: 1525 Howe St., Racine, WI 53403, USA

Kontaktinformation: Klik her for at kontakte os.

Autoriseret repræsentant: Kelly Semrau