ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG TRANG WEB

CÁC HẠN CHẾ ĐỐI VỚI VIỆC BẠN SỬ DỤNG TÀI LIỆU TRONG TRANG WEB

Các tài liệu có trong Trang Web (bao gồm nhưng không giới hạn ở hình ảnh, phần mềm, âm thanh, văn bản, video clip và các phương tiện khác) (“Tài Liệu”) là tài sản hoặc đã được cấp phép cho SC Johnson và được luật sở hữu trí tuệ bảo vệ như các luật về bằng sáng chế, thương hiệu hoặc bản quyền. Ngoại trừ mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại của riêng bạn, bạn không được phép sửa đổi, sao chép, truyền tải, phân phối, trưng bày, tạo ra tác phẩm phái sinh, chuyển nhượng, hoặc bán bất kỳ Tài Liệu nào trong số này mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của SC Johnson hoặc chính chủ sở hữu Tài Liệu trong trường hợp các Tài Liệu đó đã được cấp phép cho chúng tôi. Bất kỳ nỗ lực sửa đổi trái phép bất kỳ Tài Liệu nào có trên Trang Web hoặc để hủy bỏ hoặc tránh né các tính năng bảo mật của chúng tôi, hoặc để sử dụng Trang Web hoặc bất kỳ phần nào của các Tài Liệu có trên Trang Web nhằm bất kỳ mục đích nào khác ngoài các mục đích dự kiến của Tài Liệu đều bị nghiêm cấm.

Các thương hiệu, lô-gô, và nhãn hiệu dịch vụ của SC Johnson và những thương hiệu, lô-gô và nhãn hiệu dịch vụ đó đã được cấp phép cho SC Johnson (được gọi chung là “Thương Hiệu”) được hiển thị trên Trang Web là các nhãn hiệu được đăng ký và không được đăng ký của SC Johnson. Tất cả các thương hiệu, tên thương mại, tên sản phẩm, các nhãn hiệu dịch vụ và tất cả các nhãn hiệu khác không thuộc SC Johnson đều là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng. Không có nội dung nào trên Trang Web được ngầm hiểu là việc cấp, bằng cách ngầm hiểu là lý do để từ chối, hoặc theo các cách khác, bất kỳ giấy phép hoặc quyền sử dụng bất kỳ Thương Hiệu nào được hiển thị trên Trang Web mà không có sự cho phép bằng văn bản của SC Johnson hoặc bên thứ ba mà có thể sở hữu các thương hiệu khác được hiển thị trên Trang Web. Việc thiếu tên hoặc lô-gô của một sản phẩm hoặc dịch vụ ở bất cứ nơi nào trong văn bản của Trang Web đều không coi là từ bỏ bất kỳ thương hiệu hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác liên quan đến tên hoặc lô-gô đó.

Bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng bất kỳ Tài Liệu nào, bao gồm cả các Tài Liệu Gửi như được định nghĩa dưới đây. SC Johnson có quyền thay đổi bất kỳ và tất cả nội dung, phần mềm, ứng dụng, và các mục khác được sử dụng hoặc có trong Trang Web vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo.

TÍNH ĐỦ ĐIỀU KIỆN

Việc sử dụng Trang Web được giới hạn ở các đối tượng sau đây: (a) các cư dân Hoa Kỳ hợp pháp ít nhất 18 tuổi hoặc tuổi trưởng thành trong khu vực quyền hạn pháp lý tại nơi cư trú của cư dân đó, tùy theo độ tuổi nào lớn hơn, và (b) các cá nhân bên ngoài Hoa Kỳ có quyền ký kết hợp đồng ràng buộc với chúng tôi và không bị cấm làm như vậy theo bất kỳ luật pháp được áp dụng tại quốc gia cư trú của họ.

TRUYỀN THÔNG ĐIỆN TỬ

Khi bạn sử dụng Trang Web, nghĩa là bạn đồng ý nhận thông tin từ chúng tôi dưới dạng điện tử. Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn, theo quyết định của chúng tôi, qua email hoặc bằng cách đăng tải các thông báo trên Trang Web. Bạn đồng ý rằng tất cả các thỏa thuận, thông báo, tiết lộ thông tin và các thông tin khác mà chúng tôi cung cấp cho bạn dưới hình thức điện tử đáp ứng bất kỳ yêu cầu pháp lý nào về truyền thông bằng văn bản.

ĐĂNG KÝ

Có thể phải đăng ký để sử dụng hoặc truy cập vào một số khu vực của Trang Web. SC Johnson sẽ xử lý tất cả các thông tin nhận được từ bạn liên quan đến việc đăng ký của bạn phù hợp với Thông Báo về Quyền Riêng Tư của SC Johnson.

Bạn không được sử dụng địa chỉ email mà đang được người khác sử dụng, mạo nhận một người khác, thuộc về một người khác (mà không có sự chấp thuận trước của người đó), vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác của bất kỳ người nào, mang tính thô tục hoặc xúc phạm theo cách khác, hay địa chỉ email mà chúng tôi từ chối vì bất kỳ lý do nào khác theo quyết định của riêng chúng tôi.

Khi bạn đăng ký, tất cả các thông tin mà bạn gửi phải trung thực, chính xác, mang tính cập nhật và hoàn chỉnh. Nếu các thông tin mà bạn cung cấp cho SC Johnson thay đổi, bạn đồng ý kịp thời cung cấp cho chúng tôi những thông tin được cập nhật. SC Johnson có thể chấm dứt tài khoản của bạn nếu bất kỳ thông tin đã cung cấp bị phát hiện là không chính xác, sai, lỗi thời hoặc không đầy đủ.

Địa chỉ email và mật khẩu mà bạn tạo ra sẽ là thông tin đăng nhập của bạn, và cần được giữ bí mật. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các lần sử dụng tài khoản của mình và đối với bất kỳ hành động nào diễn ra khi sử dụng tài khoản của bạn, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các hành động do bất kỳ sự tổn thất, trộm cắp, hoặc sử dụng trái phép thông tin đăng nhập đó. Trong trường hợp xảy ra tổn thất, trộm cắp, hoặc sử dụng trái phép như trên, tùy theo quyết định của riêng chúng tôi, chúng tôi có thể áp đặt cho bạn các nghĩa vụ bảo mật bổ sung.

SỰ THAM GIA VÀ CÁC TÀI LIỆU GỬI CỦA NGƯỜI DÙNG

Bây giờ hoặc tại các thời điểm khác nhau trong tương lai, một số vùng trên Trang Web (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các diễn đàn, blog, đánh giá hoặc các phần bình luận, và các phòng trò chuyện) sẽ tạo khả năng cho người dùng để (a) đăng hoặc gửi tài liệu cho chúng tôi như nhận xét, đề xuất, ý kiến, khuyến nghị, đồ họa, đánh giá, bình luận, dữ liệu, ý kiến, lời khuyên, bài viết, hình vẽ, hình ảnh, bức ảnh, tác phẩm âm thanh-hình ảnh, bản ghi hình video, bản ghi âm, các mục vào chương trình khuyến mãi hoặc các thông tin hoặc nội dung khác được người dùng tạo ra (“Tài Liệu Gửi”), (b) tải xuống văn bản, video, hình ảnh và/hoặc nội dung khác về máy tính (gọi chung là “Tài Liệu Tải Xuống Máy Tính”), (c) tải xuống phần giải trí di động hoặc nội dung khác, chẳng hạn như các ứng dụng, nhạc chuông, trò chơi, đồ họa, tin tức, âm thanh, video, ảnh và dữ liệu thông tin khác qua Internet, SMS, MMS, WAP, BREW và các phương tiện khác phân phối nội dung di động cho một số thiết bị di động tương thích (gọi chung là “Tài Liệu Tải Xuống Di Động”), và/hoặc (d) xem Trang Web. Bất kỳ Tài Liệu Tải Xuống Máy Tính nào chỉ có thể được sử dụng trên chính máy tính của bạn (hoặc máy tính do bạn kiểm soát), và bất kỳ Tài Liệu Tải Xuống Di Động nào chỉ có thể được sử dụng trên chính thiết bị di động của riêng bạn (hay một thiết bị do bạn kiểm soát).

Tất cả Tài Liệu Gửi sẽ được coi là không bảo mật và không độc quyền. SC Johnson sẽ không có nghĩa vụ đối với các Tài Liệu Gửi. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng những người dùng khác (hoặc các bên thứ ba khác) sẽ không sử dụng những ý tưởng mà bạn chia sẻ. Vì vậy, nếu bạn có ý tưởng mà bạn muốn giữ bí mật và/hoặc không muốn người khác sử dụng, đừng đăng tải nó lên Trang Web. Ngoài ra, bất kỳ Tài Liệu Gửi nào mà bạn cung cấp cho chúng tôi phải phản ánh ý kiến, phát hiện, niềm tin hoặc kinh nghiệm trung thực của bạn, và thuộc kiến thức cá nhân của bạn, và không nên hiểu sai lệch trong bất kỳ mối quan hệ tương ứng nào của bạn với SC Johnson. Ví dụ, người dùng nên tiết lộ bất kỳ mối liên kết nào quan trọng, nếu mối liên kết tồn tại, giữa người dùng và SC Johnson ở bất cứ Tài Liệu Gửi nào được chứng thực.

SC Johnson không và không thể xem xét tất cả các Tài Liệu Gửi do người dùng cung cấp và không chịu trách nhiệm về nội dung của các Tài Liệu Gửi này, và SC Johnson cũng không xác nhận bất kỳ Tài Liệu Gửi nào. Theo đó, chúng tôi không thể bảo đảm tính chính xác, tính toàn vẹn hoặc chất lượng của Tài Liệu Gửi, và chúng tôi không thể đảm bảo với bạn rằng các Tài Liệu Gửi có hại, không chính xác, mang tính lừa đảo, tấn công, đe dọa, phỉ báng, trái pháp luật hoặc bị phản đối theo cách khác sẽ không xuất hiện trên Trang Web. Bạn không nên luôn cho rằng bất cứ Tài Liệu Gửi nào phản ánh quan điểm hay chính sách của SC Johnson. Ngay cả khi Tài Liệu Gửi có thể bao gồm bình luận về Tài Liệu Gửi của những người dùng khác, hoặc bình luận về một số sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mãi, Trang Web của chúng tôi hoặc các thông tin tương tự khác.

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với (a) bất kỳ Tài Liệu Gửi nào mà bạn đăng tải trên hoặc thông qua Trang Web, (b) bất kỳ tài liệu hay thông tin nào mà bạn cung cấp cho chúng tôi hoặc những người dùng khác (hoặc những người khác xem Trang Web), và (c) sự tương tác của bạn với những người dùng khác (hoặc những người khác xem Trang Web). Bằng cách gửi Tài Liệu Gửi đến Trang Web, nghĩa là bạn đã miễn trừ cho SC Johnson bất kỳ trách nhiệm hay nghĩa vụ mà có thể phải xem xét hoặc hành động để phản hồi lại những Tài Liệu Gửi đó, và bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào liên quan đến bất kỳ hành động nào mà Trang Web thực hiện để phản hồi Tài Liệu Gửi của bạn.

Bạn thừa nhận rằng bằng cách cung cấp cho bạn khả năng gửi, xem hoặc phân phối các Tài Liệu Gửi này, chúng tôi đang hành động chỉ đơn thuần với vai trò là kênh thụ động và không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ hay trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến nội dung Tài Liệu Gửi, hoặc các hoạt động của người dùng trên Trang Web. Tuy nhiên, chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa, từ chối đăng, đánh giá, loại bỏ, chặn, xoá hoặc có bất kỳ hành động nào khác mà chúng tôi có thể cho là cần thiết để xử lý bất kỳ Tài Liệu Gửi nào. Điều này có thể bao gồm những Tài Liệu Gửi mà chúng tôi thấy là có nội dung lừa gạt, nói xấu, khiêu dâm, lừa đảo, vi phạm quyền của bên thứ ba, bao gồm, nhưng không giới hạn ở các quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền công khai hay riêng tư, hay xúc phạm hoặc không được chúng tôi chấp nhận theo quyết định riêng của chúng tôi. Hành động này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc xóa nội dung được cho là không tuân theo các Điều Khoản này, chấm dứt quyền truy cập của người dùng vào Trang Web và xóa bỏ tất cả Tài Liệu Gửi của bất kỳ người nào mà chúng tôi xác định là người vi phạm hoặc vi phạm nhiều lần.

Nếu chúng tôi được bất kỳ người dùng nào thông báo rằng một Tài Liệu Gửi được cho là không tuân thủ các Điều Khoản này, chúng tôi có thể điều tra trường hợp bị cáo buộc này và xác định hành động thích hợp theo quyết định riêng của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý nào về việc chỉnh sửa, loại bỏ, hoặc tiếp tục cho phép hiển thị bất kỳ Tài Liệu Gửi nào đó.

Chúng tôi có thể có được nhiều Tài Liệu Gửi trên Trang Web có chứa, hoặc nói cách khác là tự mình phát triển, hoặc thông qua các nhà cung cấp bên thứ ba mà chúng tôi tham gia, ý tưởng, sáng chế, các tài liệu và nội dung khác có thể tương tự hoặc giống hệt về chủ đề, ý tưởng, định dạng hoặc các khía cạnh khác đối với Tài Liệu Gửi mà bạn gửi đến Trang Web. Ví dụ, SC Johnson đang tích cực tham gia vào việc nghiên cứu và phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới, và việc tạo ra các tài liệu quảng cáo và tiếp thị và các nội dung khác liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hay các tài liệu có thể mang lại lợi ích cho những người dùng khác, của chính chúng tôi và thông qua các nhà cung cấp bên thứ ba. Bằng việc cung cấp Tài Liệu Gửi, bạn hiểu rằng bạn từ bỏ bất kỳ và tất cả những khiếu nại mà bạn có thể đã có, có thể có, và/hoặc có thể có trong tương lai dựa trên bất kỳ ý tưởng, phát minh, sáng tác, video và/hoặc các tác phẩm khác được SC Johnson (hoặc những người được chỉ định của công ty) sử dụng dựa theo đó, hay giống hoặc tương tự bất kỳ Tài Liệu Gửi nào mà bạn đã gửi lên Trang Web.

NẾU BẠN GỬI TÀI LIỆU CHO CHÚNG TÔI:

(1) Bằng cách này, bạn đồng ý cung cấp cho chúng tôi giấy phép không độc quyền, trên toàn thế giới, thanh toán đầy đủ và miễn phí bản quyền, vĩnh viễn, không thể thu hồi và không giới hạn để sử dụng, chỉnh sửa, phân phối, thực hiện, hiển thị, kết hợp, cấp phép bổ sung, và tạo ra các tác phẩm phái sinh của tất cả hoặc bất kỳ phần nào trong Tài Liệu Gửi của bạn theo bất kỳ cách nào mà chúng tôi thấy phù hợp và nhằm bất kỳ mục đích nào.

Điều này có nghĩa là:

 • Chúng tôi không phải xem bất kỳ Tài Liệu Gửi nào như vậy là tài liệu bảo mật.
 • Nếu chúng tôi sử dụng Tài Liệu Gửi đó hoặc để cho người khác sử dụng Tài Liệu Gửi đó - hoặc bất cứ điều gì khác giống như Tài Liệu Gửi đó - chúng tôi không cần phải trả tiền cho bạn hay bất cứ ai khác để sử dụng Tài Liệu Gửi đó.
 • Chúng tôi có thể sử dụng Tài Liệu Gửi đó nhằm bất kỳ mục đích nào, mà không phải bồi thường hoặc thông báo cho bạn hay bất cứ ai khác về việc sử dụng Tài Liệu Gửi đó.
 • Chúng tôi có thể vĩnh viễn sử dụng Tài Liệu Gửi đó trong một trang web, phương tiện kỹ thuật số, in ấn hoặc bất kỳ phương tiện truyền thông nào khác trên khắp thế giới.

(2) Trong phạm vi quyền hạn mà bạn có thể có trong hoặc liên quan đến bất kỳ Tài Liệu Gửi nào có thể không được cấp phép cho SC Johnson theo luật áp dụng hoặc học thuyết pháp lý, bạn không thể thay đổi việc khước từ và từ bỏ bất kỳ và tất cả các quyền hạn như vậy, bao gồm nhưng không giới hạn ở, bất kỳ quyền công khai, quyền riêng tư, quyền bí mật thương mại, và "quyền đạo đức" hay bất kỳ quyền nào khác liên quan đến thẩm quyền tác giả hoặc tính toàn vẹn của tài liệu, hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào khác.

(3) Bạn thừa nhận rằng bạn chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Tài Liệu Gửi nào mà bạn tạo ra - nói cách khác, bạn thừa nhận rằng bạn (mà không phải chúng tôi) chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với Tài Liệu Gửi, bao gồm cả tính hợp pháp, độ tin cậy, sự phù hợp, xuất xứ, và tuân thủ các luật tương ứng.

(4) Bạn cũng thừa nhận rằng chúng tôi không có bất kỳ nghĩa vụ nào đối với việc sử dụng, đăng tải, hoặc phản hồi bất kỳ Tài Liệu Gửi nào. Chúng tôi có thể liên lạc với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào để xác minh các thông tin có trong Tài Liệu Gửi mà bạn cung cấp cho chúng tôi, lấy thêm bình luận, và quay phim, ghi âm và ghi chép bất kỳ tuyên bố nào từ bạn hoặc những người khác trong quá trình trao đổi hoặc thư từ giữa chúng tôi với bạn. Bạn đồng ý rằng bất kỳ tài liệu nào được tạo ra từ các hoạt động này sẽ thuộc quyền sở hữu của chúng tôi và có thể được sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào mà chúng tôi cho là thích hợp. Chúng tôi cũng có thể gửi cho bạn thông tin và các thông báo về Tài Liệu Gửi của bạn thông qua Trang Web, qua email hoặc các phương tiện khác dựa trên những thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi liên quan đến Tài Liệu Gửi của bạn.

SC Johnson có quyền vào bất cứ thời điểm nào và đôi khi có thể ngừng tạm thời hoặc vĩnh viễn việc chấp nhận một số hoặc tất cả Tài Liệu Gửi và/hoặc khả năng bạn truy cập Tài Liệu Gửi có hoặc không có thông báo theo quyết định riêng của SC Johnson. Bạn đồng ý rằng SC Johnson không phải chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất cứ ai khác về việc tạm ngừng hoặc ngừng chấp nhận bất cứ Tài Liệu Gửi nào.

QUY TẮC ỨNG XỬ

Mặc dù chúng tôi không chịu trách nhiệm về hành vi của người dùng của chúng tôi hoặc về những Tài Liệu Gửi mà họ tạo ra nhưng chúng tôi muốn Trang Web trở thành một nơi trên internet có nội dung không vi phạm quyền của bất kỳ người nào, không xúc phạm hoặc làm tổn thương mọi người. Do đó, trong quá trình sử dụng Trang Web, vui lòng KHÔNG làm bất cứ điều gì sau đây:

 • gửi tài liệu có bản quyền, được bảo vệ bí mật thương mại hoặc tuân theo các quyền sở hữu của bên thứ ba, bao gồm thương hiệu, bằng sáng chế, quyền riêng tư và quyền công khai (ví dụ, bằng cách sử dụng tên hoặc chân dung của người khác hoặc ảnh chụp của người khác mà không được sự đồng ý của người đó) - bạn chỉ được gửi các tài liệu mà bạn độc quyền sở hữu;
 • công bố những điều giả dối hoặc những tuyên bố mà có thể gây tổn hại cho chúng tôi hoặc bất cứ ai khác;
 • gửi tài liệu trái pháp luật, tục tĩu, sai lệch, gây hiểu lầm, phỉ báng, bôi nhọ, đe dọa, nói xấu, khiêu dâm, quấy rối, hận thù, xúc phạm chủng tộc hay sắc tộc, làm phát sinh trách nhiệm dân sự, vi phạm bất kỳ luật nào hoặc không thích hợp;
 • nộp các tài liệu mà quảng bá rượu chè, ma túy, thuốc lá, súng/vũ khí (hoặc sử dụng bất kỳ dụng cụ nào đã nói ở trên);
 • đăng quảng cáo hay lôi kéo thương mại;
 • làm gián đoạn hoạt động của Trang Web dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả bằng cách đăng tải bất hợp lý trên Trang Web;
 • thu nhận hoặc thu thập thông tin về những người khác, bao gồm địa chỉ email mà không có sự đồng ý của họ;
 • giải mã, dịch ngược, tháo gỡ, hoặc đảo ngược bất kỳ kỹ thuật nào đối với phần mềm bao gồm hoặc theo bất kỳ cách thức nào tạo nên một phần của Trang Web;
 • tấn công các cơ chế bảo mật, nghiên cứu hoặc khám phá cách thức tấn công các cơ chế bảo mật, hoặc cung cấp thông tin liên quan đến các phương pháp tấn công các cơ chế bảo mật, bao gồm cả bằng cách cho phép người khác truy cập vào Trang Web sử dụng thông tin đăng nhập mà bạn được cung cấp, hoặc bằng cách làm sai lệch, xóa, hoặc che giấu tiêu đề Giao Thức Internet, người gửi email, hoặc các thông tin nhận dạng khác;
 • vi phạm luật địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế hoặc gửi bất cứ Tài Liệu Gửi nào mà khuyến khích hoặc cung cấp hướng dẫn cho một hành vi phạm tội hình sự;
 • xuyên tạc về bản thân, tuổi của bạn hoặc mối liên kết của bạn với bất kỳ người nào hoặc tổ chức nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ mối quan hệ hoặc mối liên kết quan trọng nào mà bạn có với SC Johnson;
 • sử dụng Trang Web để gửi hoặc tạo ra bất kỳ quảng cáo không mong muốn hoặc không được phép, lời chào mời, tài liệu quảng cáo, "thư rác", "spam", "thư liên hoàn", "đề án kim tự tháp", hoặc bất kỳ hình thức quảng cáo nào khác;
 • đăng tải hay chia sẻ bất kỳ thông tin riêng tư hoặc có thể nhận dạng cá nhân của bất kỳ bên thứ ba nào;
 • nài nỉ xin mật khẩu hoặc thông tin cá nhân từ bất cứ ai;
 • sử dụng thông tin hoặc nội dung mà bạn có được trên Trang Web bằng bất kỳ cách thức nào mà không được các Điều Khoản này cho phép;
 • đăng tải bất kỳ tài liệu nào chứa virus phần mềm hoặc bất kỳ mã số máy tính khác, các tập tin hoặc các chương trình được thiết kế để gây cản trở, phá hủy hoặc hạn chế chức năng của bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng máy tính hay thiết bị viễn thông;
 • đăng ký cho nhiều tài khoản hoặc sử dụng hoặc cố gắng sử dụng tài khoản, dịch vụ hoặc hệ thống của người khác mà không được cho phép hoặc tạo ra một danh tính giả mạo trên Trang Web; hoặc
 • tham gia vào bất cứ hành vi trộm cướp hay rình rập, hoặc đe dọa hoặc quấy rối bất cứ người nào.

Sau đây là những việc nên làm và không nên làm cơ bản để tương tác trên Trang Web

 • Hãy tôn trọng những người khác, đặc biệt là khi bạn không đồng ý với họ.
 • Tranh luận là rất tốt, nhưng phải mang tính xây dựng.
 • Chịu trách nhiệm đối với những lời nói của mình.

THIẾT BỊ DI ĐỘNG

Nếu được phép hoặc có sẵn thông qua Trang Web, để (a) tải nội dung lên Trang Web thông qua thiết bị di động của bạn, (b) tiếp nhận và trả lời tin nhắn, hoặc truy cập hoặc đăng bài viết sử dụng tin nhắn văn bản, (c) duyệt Trang Web từ thiết bị di động của bạn, và/hoặc (d) truy cập một số tính năng thông qua một ứng dụng di động mà bạn đã tải về và cài đặt trên điện thoại di động của bạn (gọi chung là "Dịch Vụ Di Động”), bạn phải có gói cước thuê bao di động với nhà mạng tham gia và gói cước thuê bao không dây của bạn phải cung cấp cho bạn chức năng cần thiết. Bạn có thể phải trả phí dịch vụ cho nhà mạng của bạn và các bên thứ ba khác khi truy cập và sử dụng dịch vụ của họ. Bạn cần kiểm tra gói cước mà bạn có với nhà mạng của bạn để xác định xem bạn có thể phải chịu những loại phí nào.

CÁC TRÒ RÚT THĂM TRÚNG THƯỞNG VÀ CÁC CUỘC THI

Bất kỳ trò rút thăm trúng thưởng, cuộc thi, trò chơi và/hoặc các chương trình khuyến mãi có thể truy cập trên Trang Web được chi phối bởi các quy tắc và/hoặc các điều khoản và điều kiện cụ thể. Bằng cách tham gia một trò rút thăm trúng thưởng hoặc cuộc thi hoặc tham gia vào trò chơi hay các chương trình khuyến mãi có sẵn trên Trang Web, bạn sẽ phải tuân theo những quy tắc và/hoặc các điều khoản và điều kiện đó. Điều quan trọng là bạn đọc các quy tắc và/hoặc các điều khoản và điều kiện áp dụng, được liên kết từ trang hoặc hoạt động cụ thể. Trong trường hợp có bất kỳ xung đột nào giữa những quy tắc và/hoặc các điều khoản và điều kiện đó và những Điều Khoản này, các quy tắc và/hoặc các điều khoản và điều kiện đối với trò rút thăm trúng thưởng, các cuộc thi, trò chơi hoặc chương trình khuyến mãi sẽ chiếm ưu thế, nhưng chỉ trong phạm vi xung đột đó.

CƠ HỘI GIỚI THIỆU

Đôi khi chúng tôi có thể cung cấp các chương trình giới thiệu cho phép bạn gửi thông tin về bạn bè hoặc gia đình của bạn (“Người được Giới Thiệu”), bao gồm, nhưng không giới hạn ở, địa chỉ email, số điện thoại, tên, địa chỉ đường phố và thông tin liên lạc khác, để họ có thể nhận được thông tin và/hoặc các chương trình khuyến mãi liên quan đến Trang Web và các tính năng của Trang Web. Chúng tôi có thể sử dụng và lưu trữ bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi thu thập từ bạn về Người được Giới Thiệu phù hợp với Thông Báo về Quyền Riêng Tư của chúng tôi, và chỉ trong phạm vi cần thiết để thực hiện yêu cầu của bạn. Chúng tôi sẽ không sử dụng bất kỳ thông tin nào như vậy nhằm bất kỳ mục đích nào khác trừ khi được sự đồng ý của Người được Giới Thiệu để sử dụng cho mục đích khác như vậy. Bạn chỉ có thể giới thiệu những người mà bạn có mối quan hệ cá nhân. Bạn phải có được sự đồng ý của Người được Giới Thiệu trước khi cung cấp cho chúng tôi thông tin liên lạc của người đó. Chúng tôi có quyền hạn chế số lượng Người được Giới Thiệu mà bạn có thể gửi. Đôi khi chúng tôi có quyền hạn chế số lượng tài liệu được chuyển tải tới bất kỳ Người được Giới Thiệu cụ thể nào. Bạn không thể rút lại những thông tin liên lạc mà bạn cung cấp đối với một Người được Giới Thiệu sau khi gửi những thông tin đó. Người được Giới Thiệu phải là (a) một cư dân Hoa Kỳ hợp pháp ít nhất là 18 tuổi hoặc trong độ tuổi trưởng thành trong khu vực quyền hạn pháp lý tại nơi cư trú, tùy theo độ tuổi nào lớn hơn, hoặc (b) một cá nhân bên ngoài Hoa Kỳ có quyền ký kết hợp đồng ràng buộc với chúng tôi và không bị cấm làm như vậy theo pháp luật áp dụng ở quốc gia cư trú của người đó, hoặc độ tuổi khác như được chỉ định ở trang đăng ký, và có thể đăng ký sử dụng các tính năng được cung cấp trên Trang Web và sử dụng Trang Web. Chúng tôi có quyền bổ sung các hạn chế đối với những người có thể được giới thiệu. Thông tin liên lạc đối với một Người được Giới Thiệu phải hợp lệ và đang sử dụng để chúng tôi liên lạc với người đó về Trang Web hoặc các tính năng của Trang Web. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm chứng thực các thông tin liên lạc mà bạn cung cấp. Chúng tôi có thể lựa chọn KHÔNG trao đổi thông tin với bất kỳ Người được Giới Thiệu và/hoặc địa chỉ email nếu người đó xuất hiện trên bất kỳ danh sách "không liên lạc" hoặc "không gửi email" của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi có quyền từ chối sự tham gia của bất kỳ Người được Giới Thiệu nào nếu (a) các thông tin liên lạc được bạn cung cấp là không chính xác hoặc không hợp lệ, (b) cá nhân đó đã vi phạm bất kỳ quy định nào trong các Điều Khoản này, hoặc (c) tùy theo quyết định riêng của mình chúng tôi xác định rằng sự tham gia của cá nhân đó có thể gây tổn hại cho chúng tôi, Trang Web, bất kỳ dịch vụ hoặc tính năng nào, hoặc bất kỳ bên thứ ba nào vì bất kỳ lý do, hoặc vì bất kỳ lý do nào khác được xác định theo quyết định của chúng tôi.

Nếu bạn sử dụng sai bất kỳ chương trình giới thiệu hoặc tham gia vào hành vi không phù hợp đối với một chương trình giới thiệu, theo như chúng tôi xác định tùy theo quyết định riêng của mình, chúng tôi có quyền từ chối việc bạn tiếp tục truy cập vào Trang Web. Các chương trình khuyến khích, phần thưởng, hoặc giới thiệu phải tuân theo các điều khoản và điều kiện bổ sung sẽ được đăng tải tại thời điểm các chương trình đó trở nên có sẵn. Trong trường hợp có bất kỳ xung đột nào giữa những điều khoản và điều kiện và các Điều Khoản này, các điều khoản và điều kiện đối với chương trình khuyến khích, phần thưởng, giới thiệu sẽ chi phối nhưng chỉ trong phạm vi của trường hợp xung đột đó. Tùy theo quyết định riêng của mình, chúng tôi có quyền đình chỉ, tạm thời hoặc vĩnh viễn, hoặc ngừng cung cấp bất kỳ và tất cả các chương trình giới thiệu mà không cần đưa ra thông báo, lý do hay trách nhiệm nào.

Nếu bạn đang sử dụng Trang Web để giao tiếp với Người được Giới Thiệu (hoặc bất kỳ bên thứ ba nào), bạn đồng ý không sử dụng Trang Web để làm hại Người được Giới Thiệu hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác, và/hoặc sử dụng Trang Web mà vi phạm bất kỳ luật, quy tắc, quy định hoặc Điều Khoản áp dụng nào.

Nếu tại bất kỳ thời điểm nào chúng tôi giới thiệu một phương tiện thông tin trực tuyến chỉ dành cho các thành viên, chúng tôi có thể áp dụng tất cả hoặc một số các hạn chế tương tự như được quy định ở trên, theo như chúng tôi xác định trong quyết định của chúng tôi, và truyền đạt và cung cấp các thông báo quan trọng cho bạn thông qua hệ thống thông tin trực tuyến.

TÍNH NĂNG BỎ PHIẾU/XẾP HẠNG

Đối với bất kỳ tính năng bỏ phiếu/xếp hạng nào mà có sẵn trên Trang Web, bạn phải làm theo hướng dẫn trên Trang Web để gửi bỏ phiếu/xếp hạng, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ hạn chế nào được quy định đối với những hạn chế về việc bỏ phiếu/xếp hạng. Những bỏ phiếu/xếp hạng mà bạn cung cấp vượt quá bất kỳ giới hạn bỏ phiếu/xếp hạng sẽ bị loại. Thanh toán hoặc cân nhắc khác để đổi lấy bỏ phiếu/xếp hạng đều bị cấm. Các bỏ phiếu/xếp hạng được tạo ra bởi kịch bản, phương tiện macro hoặc tự động khác hoặc bất kỳ phương tiện nào khác nhằm tác động đến tính chính trực của quá trình bỏ phiếu/xếp hạng theo quyết định của chúng tôi có thể bị vô hiệu. Tùy theo quyết định riêng của mình, chúng tôi có quyền loại bỏ bất cứ người nào mà chúng tôi thấy đang vi phạm các Điều Khoản này, giả mạo quá trình bỏ phiếu/xếp hạng, hoặc hành động không trung thực hoặc không đúng đắn và làm mất hiệu lực tất cả các bỏ phiếu/xếp hạng liên quan. Quyết định của chúng tôi đối với tất cả các khía cạnh của bất kỳ yếu tố bỏ phiếu/xếp hạng là quyết định cuối cùng và mang tính ràng buộc, nhưng không giới hạn ở, việc kiểm đếm số phiếu/xếp hạng và hủy bỏ hiệu lực hoặc loại bỏ bất kỳ phiếu/xếp hạng hoặc người bỏ phiếu/người xếp hạng bị nghi ngờ nào.

SỰ KIỆN

Bạn có thể được mời hoặc đề nghị tham dự các sự kiện được SC Johnson tài trợ, các sự kiện được các đối tác kinh doanh của chúng tôi tài trợ hoặc các sự kiện được những người dùng Trang Web tổ chức mà không phải theo bất kỳ cách thức nào liên quan đến SC Johnson (gọi chung là “Sự Kiện”). Bạn phải tự chịu rủi ro đối với việc bạn tham gia bất kỳ Sự Kiện nào và bạn đồng ý giữ cho SC Johnson không bị tổn hại và không phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý, khiếu nại, thiệt hại, chi phí và lệ phí nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở, bất kỳ trường hợp chấn thương hoặc tử vong xảy ra đối với bạn hoặc con bạn ở tuổi vị thành niên hoặc trẻ được giám hộ của bạn, và lệ phí và chi phí luật sư hợp lý, do tham dự các Sự Kiện hay tham gia vào bất kỳ hoạt động có sẵn nào tại các Sự Kiện. Bạn cũng đồng ý rằng chúng tôi (và những người được chúng tôi chỉ định) có thể quay phim và ghi lại bất kỳ Sự Kiện nào được SC Johnson tài trợ, trong đó bạn hoặc con bạn ở tuổi vị thành niên hoặc những trẻ được giám hộ của bạn tham gia, và bạn đồng ý rằng những đoạn phim và bản ghi này thuộc quyền sở hữu của SC Johnson và chúng tôi (và những người được chúng tôi chỉ định) có thể sử dụng tên, chân dung, giọng nói, thành tích hoặc cách hoạt động khác của bạn, con bạn ở độ tuổi vị thành niên và những trẻ được giám hộ của bạn mà bạn, con bạn ở độ tuổi vị thành niên hoặc những trẻ được giám hộ của bạn tham gia nhằm mục đích quảng cáo, khuyến mãi hay các mục đích hợp pháp nào khác trong bất kỳ và tất cả các phương tiện truyền thông, bây giờ hoặc được biết đến sau này, trên khắp thế giới mà không cần thông báo, phê duyệt hoặc bồi thường cho bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. Chúng tôi có thể quy định việc bạn tham dự một Sự Kiện khi có được văn bản xác nhận đối với thỏa thuận đó.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

QUAN TRỌNG: CÁC TÀI LIỆU GỬI TRÊN TRANG WEB CÓ THỂ BAO GỒM NHỮNG ĐỀ XUẤT SỬ DỤNG SẢN PHẨM SC JOHNSON MÀ CHƯA ĐƯỢC SC JOHNSON ĐÁNH GIÁ HOẶC PHÊ DUYỆT. SC Johnson không xác nhận hoặc chấp thuận việc sử dụng bất kỳ sản phẩm nào của mình theo bất cứ cách nào khác ngoài mục đích sử dụng sản phẩm như được mô tả trên bao bì của sản phẩm. Bạn không bao giờ được sử dụng bất kỳ sản phẩm nào của SC Johnson theo bất cứ cách nào khác ngoài cách thức mà sản phẩm được dự kiến sử dụng.

MÂU THUẪN GIỮA NHỮNG NGƯỜI DÙNG

BẠN HIỂU RÕ VÀ ĐỒNG Ý RẰNG BẠN HOÀN TOÀN CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC MỐI TƯƠNG TÁC CỦA BẠN VỚI NHỮNG NGƯỜI DÙNG KHÁC HOẶC CÁC BÊN THỨ BA KHÁC. SC JOHNSON CÓ QUYỀN, NHƯNG KHÔNG CÓ NGHĨA VỤ, GIÁM SÁT NHỮNG MÂU THUẪN GIỮA BẠN VÀ NGƯỜI DÙNG KHÁC (VÀ CÁC BÊN THỨ BA KHÁC) VÀ CHẤM DỨT QUYỀN TRUY CẬP TRANG WEB CỦA BẠN NẾU SC JOHNSON XÁC ĐỊNH THEO QUYẾT ĐỊNH RIÊNG CỦA MÌNH RẰNG VIỆC LÀM NHƯ THẾ LÀ NHẰM MỤC ĐÍCH THẬN TRỌNG.

GIỚI HẠN VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

SC JOHNSON SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT CỨ TỔN HẠI HOẶC THƯƠNG TÍCH NÀO ĐI KÈM HAY LÀ KẾT QUẢ CỦA VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB.

BAO GỒM (NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN) Ở CÁC THIỆT HẠI HOẶC THƯƠNG TÍCH DO BẤT KỲ:

 • VIỆC SỬ DỤNG (HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG) TRANG WEB;
 • VIỆC SỬ DỤNG (HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG) BẤT KỲ TRANG WEB NÀO MÀ BẠN SIÊU LIÊN KẾT VỚI TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI;
 • KHÔNG THỰC HIỆN;
 • LỖI;
 • THIẾU SÓT;
 • GIÁN ĐOẠN;
 • KHUYẾT ĐIỂM;
 • CHẬM TRỄ TRONG HOẠT ĐỘNG HOẶC TRUYỀN TẢI;
 • VI-RÚT MÁY TÍNH; HOẶC
 • LỖI ĐƯỜNG TRUYỀN.

HÃY NHỚ RẰNG CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT CỨ TỔN HẠI NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở:

 • TỔN HẠI NHẰM MỤC ĐÍCH BỒI THƯỜNG TRỰC TIẾP CHO MỘT NGƯỜI NÀO ĐÓ DO BỊ TỔN THẤT HOẶC THƯƠNG TÍCH;
 • TỔN HẠI GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, MANG TÍNH TRỪNG PHẠT HOẶC CẢNH CÁO;
 • CÁC TỔN HẠI ĐƯỢC DỰ KIẾN HỢP LÝ LÀ DO TỔN THẤT HOẶC THƯƠNG TÍCH (VỀ MẶT PHÁP LÝ ĐƯỢC GỌI LÀ “TỔN HẠI DO HẬU QUẢ”); HOẶC
 • CÁC TỔN HẠI KHÁC VÀ CHI PHÍ PHÁT SINH TRỰC TIẾP TỪ TỔN THẤT HOẶC THƯƠNG TÍCH (VỀ MẶT PHÁP LÝ ĐƯỢC GỌI LÀ, “THIỆT HẠI NGẪU NHIÊN”).

NGOÀI RA, CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM NGAY CẢ KHI CHÚNG TÔI ĐÃ CẨU THẢ HOẶC NẾU CHÚNG TÔI ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA NHỮNG TỔN HẠI ĐÓ - HOẶC CẢ HAI.

TRƯỜNG HỢP NGOẠI LỆ: Ở MỘT SỐ KHU VỰC QUYỀN HẠN PHÁP LÝ, LUẬT PHÁP CÓ THỂ KHÔNG CHO PHÉP CHÚNG TÔI HẠN CHẾ HOẶC LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI NHỮNG THIỆT HẠI “NGẪU NHIÊN” HOẶC “DO HẬU QUẢ”, VÌ THẾ NHỮNG HẠN CHẾ Ở TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG, VÀ THỰC TẾ BẠN CÓ THỂ CÓ QUYỀN ĐƯỢC BỒI THƯỜNG CHO NHỮNG LOẠI THIỆT HẠI ĐÓ. TUY NHIÊN TRONG BẤT CỨ TRƯỜNG HỢP NÀO, TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI TRƯỚC BẠN ĐỐI VỚI TẤT CẢ TỔN THẤT, THIỆT HẠI, THƯƠNG TÍCH VÀ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG CÁC LOẠI (DÙ CÁC THIỆT HẠI ĐƯỢC CHO LÀ TUÂN THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA HỢP ĐỒNG HOẶC ĐƯỢC CHO LÀ XUẤT PHÁT TỪ NGUYÊN NHÂN SƠ SUẤT HOẶC HÀNH VI SAI TRÁI KHÁC, HOẶC CÁC THIỆT HẠI ĐƯỢC CHO LÀ TUÂN THEO BẤT KỲ HỌC THUYẾT PHÁP LÝ NÀO KHÁC) SẼ KHÔNG lỚN HƠN SỐ TIỀN MÀ BẠN ĐÃ TRẢ ĐỂ TRUY CẬP TRANG WEB.

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM

CÁC TÀI LIỆU TRÊN TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG". ĐIỀU NÀY CÓ NGHĨA LÀ SC JOHNSON KHƯỚC TỪ TẤT CẢ NHỮNG BẢO ĐẢM RÕ RÀNG VÀ NGỤ Ý VỀ TÀI LIỆU TRONG TRANG WEB.

BAO GỒM (NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN) NHỮNG BẢO ĐẢM:

 • RẰNG TÀI LIỆU NÀY CÓ THỂ BÁN VÀ THUỘC BẤT KỲ CẤP ĐỘ CHẤT LƯỢNG CỤ THỂ NÀO HOẶC PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ;
 • RẰNG CÁC YẾU TỐ CHỨC NĂNG CÓ TRONG CÁC TÀI LIỆU SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI;
 • RẰNG CÁC THIẾU SÓT SẼ ĐƯỢC CHỈNH SỬA;
 • RẰNG CÁC TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI HOẶC MÁY CHỦ CUNG CẤP TÀI LIỆU KHÔNG BỊ NHIỄM VIRUS HAY CÁC THÀNH PHẦN GÂY HẠI KHÁC; VÀ
 • RẰNG CÁC KẾT QUẢ THÀNH CÔNG SẼ BẮT NGUỒN TỪ VIỆC THỰC HIỆN THEO ĐÚNG CHỈ DẪN, HƯỚNG DẪN HOẶC CÔNG THỨC CÓ TRONG CÁC TÀI LIỆU.

NGOÀI NHỮNG ĐIỀU NÓI Ở TRÊN, BẠN (MÀ KHÔNG PHẢI SC JOHNSON) CHỊU TRÁCH NHIỆM CHI TRẢ TOÀN BỘ CHI PHÍ CẦN THIẾT ĐỂ BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HAY HIỆU CHỈNH.

SC JOHNSON KHÔNG THỂ KIỂM SOÁT HÀNH ĐỘNG CỦA NHỮNG NGƯỜI DÙNG KHÁC MÀ BẠN CÓ THỂ CHỌN ĐỂ CHIA SẺ THÔNG TIN CỦA BẠN. VÌ VẬY, CHÚNG TÔI KHÔNG THỂ VÀ KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG CÁC TÀI LIỆU GỬI SẼ KHÔNG ĐƯỢC NHỮNG NGƯỜI TRÁI PHÉP XEM HOẶC SẼ KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG CHO CÁC MỤC ĐÍCH KHÔNG ĐÚNG ĐẮN. SC JOHNSON KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT CỨ HÀNH VI PHÁ HOẠI NHỮNG THIẾT LẬP QUYỀN RIÊNG TƯ HOẶC CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM CÓ TRÊN TRANG WEB. BẠN THỪA NHẬN VÀ HIỂU RẰNG, NGAY CẢ SAU KHI GỠ BỎ, BẢN SAO CỦA CÁC TÀI LIỆU GỬI VẪN CÓ THỂ XEM ĐƯỢC TẠI CÁC TRANG LƯU TRỮ HOẶC SAO LƯU HOẶC NẾU NHỮNG NGƯỜI DÙNG KHÁC ĐÃ SAO CHÉP HOẶC LƯU TRỮ TÀI LIỆU GỬI CỦA BẠN.

BẠN PHẢI CHỊU RỦI RO VỚI BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG NÀO ĐƯỢC THỰC HIỆN ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC THÔNG TIN, Ý KIẾN, TƯ VẤN, HOẶC ĐỀ XUẤT ĐƯỢC CUNG CẤP, THẢO LUẬN HOẶC ĐĂNG TẢI TRÊN TRANG WEB, BAO GỒM BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO ĐƯỢC TẢI XUỐNG HOẶC CÓ ĐƯỢC QUA VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB. BẠN SẼ HOÀN TOÀN CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT CỨ HÀNH ĐỘNG NÀO ĐƯỢC THỰC HIỆN ĐỂ PHẢN HỒI BẤT CỨ THÔNG TIN, Ý KIẾN, TƯ VẤN, HOẶC ĐỀ XUẤT NÀO, HOẶC ĐỐI VỚI BẤT CỨ TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO PHÁT SINH NGOÀI HÀNH ĐỘNG ĐÓ, BAO GỒM THIỆT HẠI ĐỐI VỚI HỆ THỐNG MÁY TÍNH CỦA BẠN HOẶC MẤT DỮ LIỆU DO VIỆC TẢI XUỐNG BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO NHƯ VẬY.

TRƯỜNG HỢP NGOẠI LỆ: TRONG MỘT SỐ PHẠM VI QUYỀN HẠN, LUẬT PHÁP CÓ THỂ KHÔNG CHO PHÉP CHÚNG TÔI TỪ CHỐI HOẶC LOẠI TRỪ BẢO ĐẢM, VÌ THẾ VIỆC KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM Ở TRÊN KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN.

BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho SC Johnson, các tổ chức liên kết của chúng tôi, và mỗi một viên chức, giám đốc, nhân viên, đại diện và đại lý tương ứng khỏi bị tổn hại bởi bất kỳ khiếu nại, yêu cầu, tổn thất, chi phí, trách nhiệm pháp lý hoặc thiệt hại nào (bao gồm lệ phí và chi phí luật sư hợp lý) phát sinh từ:

 • việc bạn sử dụng Trang Web,
 • việc bạn sử dụng bất kỳ Tài Liệu Gửi nào,
 • việc bạn tham gia vào bất kỳ dịch vụ hoặc chương trình nào được cung cấp trên hoặc qua Trang Web,
 • việc bạn vi phạm hoặc bị cáo buộc vi phạm những Điều Khoản này,
 • bất kỳ Tài Liệu Gửi nào được bạn đăng tải, hoặc
 • bạn bị cáo buộc vi phạm các quyền của bất kỳ bên thứ ba nào (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, tuyên bố phỉ báng, xâm phạm đời tư, quyền công khai, hành vi bội tín, vi phạm bản quyền, thương hiệu, bằng sáng chế, hoặc bất kỳ tài sản trí tuệ nào khác).

Chúng tôi có quyền bảo vệ và kiểm soát độc quyền bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ vấn đề ở trên và bất kỳ vấn đề bồi thường nào và rằng bạn sẽ hoàn toàn hợp tác với chúng tôi trong bất cứ biện pháp bảo vệ nào.

THỜI GIAN VÀ CHẤM DỨT CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Các Điều Khoản này áp dụng cho bạn vào giây phút đầu tiên mà bạn sử dụng Trang Web. SC Johnson có thể chấm dứt các Điều Khoản này, hoặc bất kỳ phần nào trong Điều Khoản, bất cứ lúc nào và không cần thông báo cho bạn vì bất kỳ lý do nào. Tuy nhiên, các phần liên quan đến CÁC HẠN CHẾ ĐỐI VỚI VIỆC BẠN SỬ DỤNG TÀI LIỆU TRÊN TRANG WEB, GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM, BỒI THƯỜNG, KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM, và KHU VỰC QUYỀN HẠN PHÁP LÝ sẽ tiếp tục có hiệu lực sau khi chấm dứt.

Ngoài ra, SC Johnson có quyền đình chỉ, hạn chế, hoặc chấm dứt tất cả hoặc một phần Trang Web, hay quyền truy cập hoặc sử dụng của bạn, vào bất cứ lúc nào, mà không cần thông báo cho bạn.

KHU VỰC QUYỀN HẠN PHÁP LÝ

SC Johnson kiểm soát và điều hành Trang Web từ trụ sở chính của công ty ở Racine, Wisconsin, ở Hoa Kỳ.

Các Điều Khoản, và thỏa thuận mà Điều Khoản tạo ra, sẽ được chi phối ở tất cả các khía cạnh và được giải thích phù hợp với pháp luật của Tiểu Bang Wisconsin, Hoa Kỳ, mà không quan tâm đến việc lựa chọn các điều khoản của pháp luật. Tương tự như vậy, việc bạn sử dụng Trang Web sẽ được chi phối ở tất cả các khía cạnh của pháp luật Tiểu Bang Wisconsin, Hoa Kỳ. Công Ước Liên Hiệp Quốc về Hợp Đồng Mua Bán Hàng Hóa Quốc Tế sẽ không áp dụng đối với các Điều Khoản này.

Việc SC Johnson không thực hiện, thi hành hoặc nhấn mạnh vào việc thực hiện chặt chẽ bất kỳ quyền hoặc quy định nào trong các Điều Khoản này sẽ không được hiểu là từ bỏ bất kỳ quyền hoặc điều khoản đó. Nếu bất kỳ quy định nào trong các Điều Khoản này là không hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thực thi theo luật áp dụng thì nó sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp, tính hợp lệ và tính thực thi của bất kỳ điều khoản nào còn lại. Quy tắc ứng xử giữa các bên cũng như thực hành thương mại sẽ không được áp dụng để sửa đổi bất kỳ điều khoản và điều kiện nào trong số này. SC Johnson có thể chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ của mình theo những Điều Khoản này cho bất kỳ bên nào vào bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn.

Bất kể quy chế hoặc luật trái ngược nào, bất kỳ khiếu nại hoặc nguyên nhân tố tụng nào phát sinh từ hoặc liên quan tới Trang Web phải được đệ trình trong vòng một (1) năm sau khi khiếu nại hoặc nguyên nhân tố tụng đó phát sinh hoặc bị cấm và bãi bỏ vĩnh viễn.

Trong bất kỳ trường hợp nào bạn không được tìm kiếm hoặc có quyền được hủy bỏ, huấn thị hay bồi thường công bằng khác, hoặc không có quyền sai khiến, hoặc hạn chế các hoạt động hoặc khai thác đối với Trang Web, bất kỳ quảng cáo hoặc các tài liệu khác đã được ban hành có liên quan với Trang Web, hoặc bất kỳ nội dung hoặc tài liệu khác được sử dụng hay hiển thị trên Trang Web. Bạn hiểu và đồng ý rằng không có mối quan hệ ủy thác nào được thiết lập giữa bạn và chúng tôi bằng việc bạn sử dụng Trang Web. Việc bạn sử dụng Trang Web sẽ không được coi là tạo ra mối quan hệ giữa nhà tuyển dụng và người lao động, hoặc giữa giám đốc và đại lý, liên doanh hoặc đối tác giữa bạn và chúng tôi.

Mặc dù chúng tôi thiết kế Trang Web để phù hợp với luật pháp của các quốc gia mà chúng tôi hoạt động, dưới bất kỳ hình thức nào chúng tôi cũng không bao giờ thể hiện hoặc hàm ý rằng các Tài Liệu trên Trang Web là thích hợp hay sẵn có để sử dụng bên ngoài Hoa Kỳ, và truy cập vào các Tài Liệu này từ các vùng lãnh thổ mà nội dung của chúng là bất hợp pháp đều bị cấm. Nếu bạn sử dụng Trang Web từ các địa điểm bên ngoài Hoa Kỳ, bạn tự chủ động làm như vậy và chịu trách nhiệm tuân thủ bất kỳ luật pháp địa phương áp dụng. Bạn không được sử dụng hoặc xuất các tài liệu vi phạm pháp luật và quy định xuất khẩu của Hoa Kỳ.

CÁC QUY ĐỊNH ĐẶC BIỆT ÁP DỤNG ĐỐI VỚI NGƯỜI DÙNG NGOÀI HOA KỲ

Chúng tôi cố gắng tạo ra một cộng đồng toàn cầu với các tiêu chuẩn thích hợp cho tất cả mọi người, nhưng chúng tôi cũng cố gắng tôn trọng luật pháp địa phương. Các quy định sau đây áp dụng cho người dùng và không phải người dùng tương tác với SC Johnson bên ngoài Hoa Kỳ:

 • Bạn đồng ý rằng Trang Web tuân theo luật pháp của Hoa Kỳ.
 • Bạn đồng ý với việc thu thập, xử lý, duy trì và chuyển giao các thông tin đó trong và đến Hoa Kỳ hoặc quốc gia khác phù hợp với Thông Báo về Quyền Riêng Tư của chúng tôi.
 • Nếu bạn đang ở trong một quốc gia bị Hoa Kỳ cấm vận, hoặc nằm trong danh sách các Công Dân Bị Chỉ Định Trừng Phạt Đặc Biệt của Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ, bạn sẽ không được tham gia vào các hoạt động thương mại trên Trang Web. Bạn sẽ không được sử dụng Trang Web nếu bạn đang bị cấm nhận sản phẩm, dịch vụ, hoặc phần mềm có xuất xứ từ Hoa Kỳ.

QUYỀN RIÊNG TƯ

Thông Báo về Quyền Riêng Tư của chúng tôi thể hiện trong chính sách đầy đủ của chúng tôi liên quan đến cách thức chúng tôi xử lý thông tin mà chúng tôi thu thập về bạn (bao gồm thông tin qua các phương tiện tự động) hoặc là bạn chọn để gửi cho chúng tôi.

LỌC

Căn cứ 47 U.S.C. Mục 230(d) đã sửa đổi, chúng tôi xin thông báo cho bạn biết rằng các biện pháp bảo vệ kiểm soát bằng sáng chế (chẳng hạn như phần cứng máy tính, phần mềm hoặc dịch vụ lọc) có bán trên thị trường có thể hỗ trợ bạn trong việc hạn chế quyền truy cập vào tài liệu mà có hại cho trẻ vị thành niên. Những thông tin xác định các nhà cung cấp hiện tại đối với những biện pháp bảo vệ như vậy có sẵn trên hai trang web sau đây: GetNetWise và OnGuard Online. SC Johnson không xác nhận, hỗ trợ hoặc phê duyệt bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được liệt kê tại các trang web đó.

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG ÁP DỤNG CHO THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Tài liệu tham khảo đến bất kỳ sản phẩm nào trên Trang Web không cấu thành một đề nghị bán hoặc cung cấp sản phẩm đó và không có nghĩa là sản phẩm có sẵn hoặc tên và mô tả bất kỳ sản phẩm nào từ các nhà phân phối bán buôn của chúng tôi sẽ giống như trong Trang Web.

Chúng tôi không thể đảm bảo rằng sản phẩm được liệt kê có sẵn thực sự sẽ xuất xưởng ngay lập tức, vì hàng tồn kho có thể thay đổi đáng kể từ ngày này sang ngày khác. Trong các trường hợp hiếm hoi, một sản phẩm có thể có trong kho khi bạn đặt hàng, và được bán ra vào thời điểm đơn đặt hàng của bạn được xử lý.

Trong trường hợp áp dụng, các chính sách của chúng tôi liên quan đến việc vận chuyển và trả lại/thay thế các sản phẩm được đăng tải trên Trang Web để bạn xem xét. Hãy xem lại các chính sách đó trước khi mua sản phẩm từ Trang Web.

Giá cả và tính sẵn có của sản phẩm được liệt kê trên Trang Web có thể thay đổi mà không cần thông báo.

Mặc dù chúng tôi cố gắng cung cấp thông tin về sản phẩm và giá cả một cách chính xác, thì vẫn có thể xảy ra các lỗi về giá cả hoặc lỗi đánh máy. Trong trường hợp một sản phẩm được liệt kê ở một mức giá không chính xác do lỗi đánh máy, hoặc bất kỳ lý do nào khác, chúng tôi có quyền từ chối hoặc hủy bỏ bất kỳ đơn đặt hàng nào được đặt cho sản phẩm đó theo giá không chính xác, thậm chí nếu đơn đặt hàng đã được xác nhận và/hoặc thẻ tín dụng của bạn đã được tính phí. Trong trường hợp một mặt hàng bị định giá sai, chúng tôi có thể, theo quyết định của mình liên lạc với bạn để hướng dẫn hoặc hủy bỏ đơn đặt hàng của bạn và thông báo cho bạn về việc huỷ bỏ đó. Nếu thẻ tín dụng của bạn đã được tính phí cho việc mua hàng và đơn đặt hàng của bạn bị hủy bỏ, chúng tôi sẽ nhanh chóng cấp tín dụng vào tài khoản thẻ tín dụng của bạn với số tiền của giá không chính xác.

Có thể có một số đơn đặt hàng mà chúng tôi không thể chấp nhận và phải hủy bỏ. Theo quyết định riêng của mình, chúng tôi có quyền từ chối hoặc hủy bỏ bất kỳ đơn đặt hàng nào vì bất kỳ lý do nào. Theo quyết định riêng của mình, chúng tôi có quyền hạn chế số lượng mặt hàng được mua bởi mỗi người, mỗi hộ gia đình, hoặc mỗi đơn hàng. Những hạn chế này có thể được áp dụng đối với các đơn đặt hàng được đặt hoặc sử dụng cùng một tài khoản trực tuyến, thẻ tín dụng, và cũng với các đơn đặt hàng mà sử dụng thanh toán tương tự và/hoặc địa chỉ vận chuyển. Chúng tôi sẽ thông báo cho khách hàng nếu áp dụng các giới hạn đó.

Một số tình huống có thể dẫn đến việc đơn đặt hàng của bạn bị hủy bỏ bao gồm những hạn chế về số lượng sẵn có để mua, những điểm không chính xác hoặc sai sót của thông tin về sản phẩm hoặc giá cả, hoặc các vấn đề được bộ phận tín dụng và tránh gian lận của chúng tôi xác định. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu xác minh bổ sung hoặc các thông tin trước khi chấp nhận bất kỳ đơn đặt hàng nào. Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn nếu tất cả hoặc bất kỳ phần nào của đơn đặt hàng bị hủy bỏ hoặc nếu thông tin bổ sung là cần thiết để chấp nhận đơn đặt hàng của bạn. Nếu đơn đặt hàng của bạn bị hủy bỏ sau khi thẻ tín dụng của bạn đã được tính phí, chúng tôi sẽ cấp tín dụng cho thẻ tín dụng của bạn bằng số tiền phí.

TOÀN BỘ THỎA THUẬN

Đây là toàn bộ bản thỏa thuận liên quan đến tất cả các vấn đề đã được thảo luận tại các khoản trên.