WEB SİTESİ KULLANIM HÜKÜMLERİ VE KOŞULLARI

WEB SİTESİNDEKİ MATERYALLERİN KULLANIMI İLE İLGİLİ KISITLAMALAR

Web Sitesinde yer alan materyaller (görüntüler, yazılım, ses, metin, video klipler ve diğer medyalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) ("Materyaller") SC Johnson'a aittir veya SC Johnson'a lisanslanmıştır ve patent, ticari marka veya telif hakkı kanunları gibi fikri mülkiyet hakları tarafından korunmaktadır. Kişisel ve ticari olmayan kullanımlar hariç tutulmak üzere, SC Johnson'ın önceden yazılı izni alınmaksızın veya tarafımıza lisanslanan Materyallerle ilgili olarak söz konusu tarafın önceden yazılı izni alınmaksızın ilgili Materyallerin değiştirilmesi, yeniden üretilmesi, aktarılması, dağıtılması, görüntülenmesi, türetilmiş çalışmaların oluşturulması, satılması veya devredilmesi yasaktır. Web Sitesinde yer alan Materyalleri değiştirmeye çalışmak veya güvenlik önlemlerini devre dışı bırakmak veya atlatmak, Web Sitesini veya Web Sitesinde yer alan Materyalleri kullanım amacı dışında herhangi bir amaç için kullanmak kesinlikle yasaktır.

Web Sitesinde yer alan SC Johnson ticari markaları, logoları, hizmet markaları ile SC Johnson'a lisanslanan hizmet markaları (birlikte, "Ticari Markalar" olarak adlandırılır) SJ Johnson'ın tescilli ve tescilli olmayan markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar, ticari adlar, ürün adları, hizmet markaları ve SC Johnson'a ait olmayan markalar ilgili sahiplerine aittir. Web Sitesinde yer alan hiçbir şey, SC Johnson'ın veya Web Sitesinde görüntülenen diğer ticari markalara sahip olan üçüncü tarafların yazılı izni olmadan, zımni olarak, kullanım hakkı ile ilgili engellemelerin kaldırılması veya farklı bir şekilde Web Sitesinde yer alan Ticari markaların lisanslanması veya kullanım hakkının sağlanması olarak yorumlanamaz. Web Sitesi metninde bir ürünün, hizmet adının veya logonun yer almaması, söz konusu ad veya logo ile ilgili olarak herhangi bir ticari marka veya diğer fikri mülkiyet haklarından vazgeçildiği şeklinde yorumlanamaz.

Aşağıda açıklanan Gönderiler dahil olmak üzere Materyallerin kullanımı ile ilgili tüm riskler tarafınıza aittir. SC Johnson bu Web Sitesinde yer alan veya kullanılan içeriklerin, yazılımların, uygulamaların veya öğelerin tümünü önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

UYGUNLUK

Bu Web Sitesinin kullanımı: (a) Hangisi daha büyük ise en az 18 yaşında veya ikamet ettiği kanunların kabul ettiği yetişkinlik yaşına gelmiş olan yasal ABD vatandaşları ve (b) ABD dışında ikamet eden ve tarafımızla bağlayıcı bir sözleşme yapabilecek, ikamet ettiği ülke kanunlarınca söz konusu sözleşmenin gerçekleştirilmesi konusunda herhangi bir yasaklılık durumu olmayan kişilerle sınırlıdır.

ELEKTRONİK İLETİŞİMLER

Web Sitesini kullandığınızda tarafımızdan elektronik iletişim almaya rıza gösterirsiniz. Kendi takdirimize bağlı olarak, sizinle e-posta veya Web Sitesinde bildiri yoluyla iletişime geçeceğiz. Elektronik ortamda tarafınıza sağladığımız tüm sözleşmeler, bildiriler, açıklamalar ve diğer iletişimlerin, yazılı olmaları ile ilgili yasal yükümlülükleri yerine getirdiğini kabul edersiniz.

KAYIT

Web Sitesinin belirli alanlarını kullanmak veya söz konusu alanlara erişmek için kaydolmanız gerekebilir. SC Johnson, kaydınız ile ilgili olarak alınan tüm bilgileri SC Johnson Gizlilik Bildirimi uyarınca ele alacaktır.

Başka bir kişi tarafından kullanılan, başka bir kişiyi taklit eden, başka bir kişiye ait olan (ve söz konusu kişinin önceden iznini almadan), herhangi bir kişinin fikri mülkiyetini veya diğer haklarını ihlal eden, edebe aykırı veya herhangi bir şekilde rahatsız edici veya tamamen kendi takdirimize bağlı olarak herhangi bir nedenle reddedilen bir e-posta adresi kullanamazsınız.

Kaydolurken verdiğiniz tüm bilgiler gerçek, doğru ve tam olmalıdır. SC Johnson'a verdiğiniz bilgilerin değişmesi durumunda, söz konusu bilgi değişikliğinin tarafımıza ivedilikle sağlanmasını kabul edersiniz. Sağlanılan bilgilerin yanlış, eski veya eksik olması durumunda SC Johnson hesabınızı kaldırabilir.

Oturum açma bilgileriniz, e-posta adresiniz ve oluşturacağınız paroladır ve gizli tutulmalıdır. Hesabınızın kullanılması ve oturum açma bilgilerinin kaybolması, çalınması veya izinsiz kullanımı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hesabınızla gerçekleştirilecek tüm eylemlerden tarafınız sorumludur. Oturum açma bilgilerinin kaybedilmesi, çalınması veya izinsiz kullanılması durumunda, kendi takdirimize bağlı olarak ek güvenlik yükümlülükleri uygulamaya koyabiliriz.

KULLANICI KATILIMI VE GÖNDERİLER

Şu anda veya gelecekte Web Sitesinin bazı alanları (bloglar, incelemeler veya yorum bölümleri ile sohbet odaları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) kullanıcılara (a) açıklama, öneri, fikir, gözlem, grafik inceleme, yorum, veri, görüş, tavsiye, yazı, çizim, görüntü, fotoğraf, görsel-işitsel çalışmalar, video kayıtları, ses kayıtları, promosyon yazıları veya kullanıcı tarafından oluşturulan herhangi bir içerik (“Gönderiler”) gönderme veya yayınlama, (b) bir bilgisayara metin, video, fotoğraf ve/veya herhangi bir içeriği indirme (birlikte, “Bilgisayara İndirme” olarak adlandırılır), (c) uyumlu mobil cihazlara İnternet, SMS, MMS, WAP, BREW ve çeşitli mobil içerik gönderi yöntemleriyle telefon zili, oyun, grafik, haber, ses, video, fotoğraf ve çeşitli bilgiler gibi mobil eğlence ve diğer içerikleri indirme (birlikte, “Mobil İndirme” olarak adlandırılır) ve/veya (d) Web Sitesini görüntüleme olanağı sunacaktır. Bilgisayara İndirme sadece size ait bir bilgisayarda (veya tarafınızca kontrol edilen bir bilgisayarda), Mobil İndirme sadece size ait bir mobil cihazda (veya tarafınızca kontrol edilen bir cihazda) kullanılabilir.

Gönderilerin tümünün gizli ve özel olmadığı varsayılır. SC Johnson, Gönderiler ile ilgili herhangi bir sorumluluk üstlenmez. Paylaştığınız fikirlerin diğer kullanıcılarca (veya diğer üçüncü taraflarca) kullanılmayacağı garanti edilmez. Bu nedenle, gizli tutmak istediğiniz ve/veya başkalarının kullanmasını istemediğiniz bir fikriniz veya düşünceniz varsa Web Sitesinde yayınlamayın. Bununla birlikte, sağladığınız bilgiler dürüst görüşlerinizi, bulgularınızı, düşüncelerinizi ve deneyimlerinizi yansıtmalı, kişisel bilgi birikiminiz doğrultusunda olmalı ve SC Johnson ile ilişkinizi yanlış tanıtmamalıdır. Örneğin kullanıcı, SC Johnson ile kullanıcı arasında somut bir bağ olması durumunda, bir doğrulama içeren Gönderilerinde söz konusu ilişkiyi açıklamalıdır.

SC Johnson, kullanıcılar tarafından sağlanan Gönderilerin tamamını incelemez ve inceleyemez, söz konusu Gönderilerin içeriğinden sorumlu değildir ve hiçbir Gönderiyi desteklemez. Buna uygun şekilde, Gönderilerin doğruluğu, tutarlılığı veya kalitesi garanti edilmez ve Web Sitesinde zararlı, yanlış, kandırmaya yönelik, rahatsız edici, tehdit edici, küçültücü, yasal olmayan veya sakıncalı Gönderilerin olmayacağı temin edilmez. Gönderilerin SC Johnson'ın görüş veya politikalarını yansıttığı varsayılmamalıdır. Gönderiler, diğer kullanıcıların gönderileri veya ürünlerimiz, hizmetlerimiz, promosyonlarımız, Web Sitemiz veya diğer benzer bilgiler hakkındaki yorumlarını içerse dahi yukarıda belirtilen hüküm geçerlidir.

(a) Web Sitesine gönderdiğiniz veya Web Sitesi üzerinden yayınladığınız Gönderiler, (b) bize veya diğer kullanıcılara (veya Web Sitesini görüntüleyen kişilere) sağladığınız herhangi bir materyal veya bilgi ve (c) diğer kullanıcılarla (veya Web Sitesini görüntüleyen kişilerle) olan etkileşimler sizin sorumluluğunuzdadır. Web Sitesine bir Gönderi göndererek, Gönderilerle ilgili olarak SC Johnson'ı inceleme veya harekete geçme konusundaki görev veya yükümlülüklerinden ve Gönderilerinizle ilgili veya Gönderilerinize karşı gerçekleştirmekle yükümlü olduğu her türlü eylemden muaf tutarsınız.

Bunu, tarafınıza söz konusu Gönderileri gönderme, görüntüleme ve dağıtma becerilerinin sunulmasıyla kabul edersiniz; SC Johnson sadece pasif taşıyıcı görevi görmektedir ve Gönderi içerikleri veya Web Sitesindeki kullanıcıların eylemleri ile ilgili olarak herhangi bir yükümlülük üstlenmez. Buna karşın değiştirme, düzeltme, yayınlamayı reddetme, inceleme, geri çevirme, engelleme, kaldırma veya Gönderileri ele almak konusunda uygun olduğu düşünülen herhangi bir eylemi gerçekleştirme hakkı saklı tutulur. Bunlara taciz edici, karalayıcı, müstehcen, sahte olduğu düşünülen, fikri mülkiyet hakları, reklam ya da gizlilik hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü tarafların haklarını ihlal eden veya kendi takdirimize bağlı olarak herhangi bir şekilde rahatsız edici veya kabul edilmeyen Gönderiler dahil olabilir. Bu tür eylemlere, bunlarla sınırlı olmamak üzere, söz konusu Koşullara uymadığı iddia edilen içeriklerin kaldırılması, kullanıcının Web Sitesine erişiminin sonlandırılması ve söz konusu Koşulları ihlal eden ve etmeye devam eden kişilerin Gönderilerinin tamamının kaldırılması dahildir.

Bir kullanıcının tarafımıza herhangi bir Gönderinin söz konusu Koşullara uymadığı iddiasını bildirmesi durumunda, söz konusu iddia kendi takdirimize bağlı olarak araştırılabilir ve gerçekleştirilmesi uygun görülen eylem belirlenebilir. Gönderilerin düzenlenmesi, kaldırılması veya görüntülenmesine izin verilmesi konusunda herhangi bir yükümlülük üstlenmeyiz.

Web Sitesinde yayınladığınız Gönderilere tema, fikir, biçim açısından veya faklı bir şekilde benzeyen veya aynı fikir, buluş, materyal veya diğer içeriklerin yer aldığı çok sayıda Gönderi alabiliriz veya tarafımızca ya da iş yaptığımız üçüncü taraf satıcılar üzerinden söz konusu buluş, materyal veya diğer içerikleri geliştirebiliriz. Örneğin SC Johnson, yeni ürün ve hizmetlerin araştırılması ve geliştirilmesi, kendi başına veya üçüncü taraf satıcılar üzerinden pazarlama ve reklam malzemeleri ile kullanıcıların ilgisini çekebilecek, ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili her türlü farklı içeriğin oluşturulması konularında aktif şekilde çalışmaktadır. Bir Gönderi sunarak, Web Sitesine gönderdiğiniz Gönderiye dayanan veya benzerlikler gösteren veya aynı olan fikir, buluş, kompozisyon, video ve/veya SC Johnson (veya tasarımcıları) tarafından kullanılan her türlü çalışma üzerinde geçmişte sahip olduğunuz, olabileceğiniz ve/veya gelecekte sahip olabileceğiniz her türlü talepten feragat ettiğinizi kabul edersiniz.

TARAFIMIZA BİR MATERYAL SUNDUĞUNUZDA:

(1) Bize, Gönderinizin tümü veya bir kısmını uygun gördüğümüz şekilde ve amaçla kullanma, dağıtma, gerçekleştirme, görüntüleme, birleştirme, alt lisanslama ve gönderinizin tümü veya bir kısmından türetilmiş çalışmalar çıkarmamız için özel olmayan, tüm dünyada geçerli, ücreti tamamen ödenmiş, üzerinde telif hakkı olmayan, geri alınamayan ve sınırsız bir lisans vermiş olursunuz.

Bu, aşağıdakilerle sınırlı olmamak kaydıyla şu anlama gelir:

 • Söz konusu Gönderi gizli olarak ele alınmayabilir.
 • Söz konusu Gönderiyi veya söz konusu Gönderiye benzer herhangi bir içeriği kullanmamız veya üçüncü kişilerin kullanmasına izin vermemiz durumunda, Gönderi veya kullanım ile ilgili olarak size veya başka bir üçüncü tarafa herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
 • Söz konusu Gönderi, tarafınıza veya bir üçüncü tarafa herhangi bir ödeme yapmadan veya bildirimde bulunmadan herhangi bir amaç için kullanılabilir.
 • Söz konusu Bildiri dünya çapında bir web sitesinde, dijital, yazılı veya farklı bir ortamda sonsuza dek kullanılabilir.

(2) İlgili yasa veya kanuni teori uyarınca SC Johnson'a lisanslanamayan Gönderi ile ilgili sahip olabileceğiniz haklar olması kaydıyla, reklam, gizlilik, ticari sır hakları ve "etik haklar" veya materyallerin sahipliği veya bütünlüğü ile ilgili diğer haklar ya da fikri mülkiyet haklarından geri dönüşü olmayacak şekilde feragat etmiş olursunuz.

(3) Gönderdiğiniz tüm Gönderilerden siz sorumlusunuz; diğer bir ifadeyle yasalara uygunluğu, güvenilirliği, uygunluğu, özgünlüğü ve ilgili kanunlara uygunluğu dahil olmak üzere Gönderi ile ilgili tüm yükümlülük size aittir (tarafımıza ait değildir).

(4) Bununla birlikte herhangi bir Gönderiyi kullanmakla, yayınlamakla veya Gönderiye yanıt vermekle yükümlü olmadığımızı kabul edersiniz. Tarafımıza gönderdiğiniz bir Gönderinin içerdiği bilgileri doğrulamak için sizinle veya diğer üçüncü taraflarla iletişime geçebiliriz, ek yorum alabiliriz, video kaydı oluşturabiliriz, kaydedebiliriz ve görüşmelerimiz veya sizinle gerçekleştirdiğimiz iletişim sürecinde siz veya üçüncü taraflarca yapılan bildirimleri kayda geçirebiliriz. Söz konusu eylemler sonucunda oluşturulacak materyallerin mülkiyetinin bize ait olduğunu ve uygun görülen herhangi bir biçimde kullanılabileceğini kabul edersiniz. Bununla birlikte tarafınıza Web Sitesi, e-posta veya Gönderinizle bağlantılı olarak sağladığınız bilgilere dayanarak farklı bir yöntem yoluyla Gönderinizle ilgili bilgi veya bildirim gönderebiliriz.

SC Johnson, zaman zaman veya herhangi bir zamanda Gönderilerin bir kısmını veya tümünü kabul etme işlemini ve/veya bir bildirimde bulunarak/bulunmaksızın Gönderilere erişiminizi kendi takdirine bağlı olarak geçici veya kalıcı olarak devam ettirmeme hakkını saklı tutar. Gönderilerin kabul edilmesi sürecinin askıya alınması veya sona erdirilmesi ile ilgili olarak SC Johnson'ın size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı yükümlü olmayacağını kabul edersiniz.

DAVRANIŞ KURALLARI

Kullanıcıların davranışlarından veya Gönderilerinden sorumlu olmamamıza karşın, Web Sitemizin İnternet üzerinde içeriklerin kişilerin haklarını çiğnemediği, kişileri rahatsız etmediği veya onlara zarar vermediği bir ortam olmasını istiyoruz. Bu nedenle Web Sitesini kullanırken aşağıda belirtilenleri YAPMAYIN:

 • telif hakkı, ticari sır ile korunan veya ticari marka, patent, gizlilik ve reklam hakları dahil olmak üzere üçüncü tarafların mülkiyet haklarına tabi materyalleri (örneğin rızası olmadan başka bir kişinin adını kullanmak veya adına benzeterek kullanmak veya başka bir kişi tarafından çekilen bir fotoğrafı paylaşmak) gönderme (tamamen size ait olan malzemeleri göndermelisiniz);
 • bize veya bir başkasına zarar verebilecek yanlış bilgiler veya bildirimler yayınlama;
 • yasalara aykırı, müstehcen, yanlış, yanlış yönlendiren, karalayıcı, hakaret içeren, tehdit içeren, kötüleyen, pornografik, taciz edici, nefret içeren, ırksal veya etnik ayrımcılık içeren, hukuki yükümlülüklere, kanunlara aykırı veya herhangi bir şekilde uygun olmayan materyaller gönderme;
 • alkol, yasa dışı uyuşturucu, tütün, ateşli silahları (ve söz konusu maddelerin kullanımını) teşvik eden materyaller göndermeyin;
 • iş ile ilgili reklam veya teklifler paylaşma;
 • Web Sitesine makul olmayan miktarda iş yükü yüklemek dahil olmak üzere Web Sitesinin çalışmasını herhangi bir şekilde kesintiye uğratma;
 • Rızaları olmadan, e-posta adresleri dahil olmak üzere üçüncü taraflarla ilgili bilgi toplamaya çalışma;
 • Web Sitesinde yer alan veya Web Sitesinin bir kısmını oluşturan yazılımları deşifre etme, geri derleme veya ters mühendislik uygulama;
 • güvenlik mekanizmalarını devre dışı bırakma, güvenlik mekanizmalarının nasıl devre dışı bırakılacağını araştırma veya inceleme, tarafınıza sunulan oturum açma bilgilerinin üçüncü kişiler tarafından kullanılarak Web Sitesine girilmesine izin verme veya İnternet Protokol başlığı, e-posta gönderici veya diğer tanımlayıcı bilgileri tahrif etme, silme veya gizleme dahil olmak üzere güvenlik mekanizmalarını devre dışı bırakma yöntemleri ile ilgili bilgi sağlama;
 • yerel, bölgesel, ulusal veya uluslararası yasaları ihlal etme veya suça teşvik edecek, suçun işlenmesini tarif eden herhangi bir Gönderi paylaşma;
 • kendiniz, yaşınız ve SC Johnson'la olan ilişkiniz veya somut bağınız dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir kişi veya kurumla olan ilişkiniz konusunda yanlış bilgiler verme;
 • uygun olmayan ve izin verilmeyen reklam, teklif, promosyon materyalleri, "istenmeyen posta", "spam", "zincirleme mektup", "saadet zinciri" veya herhangi bir teklif göndermek veya bunları sağlamak için Web Sitesini kullanma;
 • üçüncü tarafların kişisel olarak tanınabilmesini sağlayacak bilgiler veya gizli bilgiler gönderme veya paylaşma;
 • herhangi bir kişiden parola veya kişisel bilgi edinmeye çalışma;
 • Web Sitesinden elde ettiğiniz bilgi veya içerikleri işbu Koşullar tarafından uygun görülmeyen bir şekilde kullanma;
 • herhangi bir bilgisayar yazılımı veya donanımı ya da telekomünikasyon ekipmanlarının işlevlerini kesintiye uğratacak, yok edecek veya sınırlayacak yazılım virüsü veya farklı bir bilgisayar kodu, dosyası veya programı içeren herhangi bir materyal gönderme;
 • birden fazla hesap almak için kaydolma veya izin almadan üçüncü bir tarafın hesabını, hizmetini veya sistemini kullanma veya kullanmaya çalışma ya da Web Sitesinde sahte bir kimlik oluşturma;
 • başkalarını rahatsız etme, takip etme, tehdit etme veya taciz etme.

Aşağıda Web Sitesiyle etkileşime girerken yapılmasına izin verilen ve izin verilmeyen davranışlar yer almaktadır:

 • Başkalarına saygılı davranın, özellikle de fikirlerine katılmadığınızda.
 • Tartışmak güzeldir, ancak yapıcı olmalıdır.
 • Söylemlerinizin sorumluluğunu üstlenin.

MOBİL CİHAZLAR

İzin verilmesi veya Web Sitesinde yer alması durumunda, (a) mobil cihazınızdan Web Sitesine bir içerik yüklemek, (b) mesaj almak veya mesaj göndermek veya kısa mesaj ile yayınlanan iletilere erişmek veya ileti oluşturmak, (c) mobil cihazınız üzerinden Web Sitesinde gezinmek ve/veya (d) cep telefonunuza indirip yüklediğiniz mobil uygulama üzerinden çeşitli özelliklere erişmek için (birlikte, “Mobil Hizmetler” olarak adlandırılır), mevcut bir mobil iletişim sağlayıcı ile bir mobil abonelik planına sahip olmanız ve kablosuz abonelik planınızın gerekli işlevleri sağlaması gereklidir. Operatörünüze ve diğer üçüncü taraflara, hizmetlerine erişirken ve bu hizmetleri kullanırken ücret ödemeniz gerekebilir. Tarafınıza yansıtılacak ücretlendirmeleri öğrenmek için operatörünüzün sunduğu abonelik planını kontrol etmelisiniz.

ÇEKİLİŞLER VE YARIŞMALAR

Web Sitesinden erişilen tüm çekilişler, yarışmalar, oyunlar ve/veya diğer promosyon teklifleri belirli kurallara ve/veya hükümlere ve koşullara bağlıdır. Web Sitesinde yer alan bir çekilişe, yarışmaya, oyuna veya promosyon teklifine katılırsanız bu kurallara ve/veya hükümlere ve koşullara tabi olursunuz. İlgili sayfa veya etkinlikte sunulan bağlantı üzerinden söz konusu kuralları ve/veya hükümleri ve koşulları okumanız büyük önem taşımaktadır. Söz konusu kurallar ve/veya hükümler ve koşullar ve bu Koşullar arasında herhangi bir ihtilaf durumunda, sadece ihtilaf için geçerli olmak kaydıyla, çekiliş, yarışma, oyun veya promosyon teklifleri ile ilgili kurallar ve/veya hükümler ve koşullar geçerli olacaktır.

YÖNLENDİRME OLANAKLARI

Web Sitesi ve özellikleri ile ilgili bilgi ve/veya promosyon alabilmeleri için e-posta adresi, telefon numarası, ad, ev adresi ve diğer iletişim bilgileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere zaman zaman arkadaşlarınız veya aile bireyleriniz hakkında bilgiler göndermenizi sağlayan (“Yönlendirilen Kişi”) yönlendirme programları sunabiliriz. Sadece talebinizi gerçekleştirmek için gerekli olması durumunda, Gizlilik Bildirimimiz uyarınca Yönlendirilen Kişi hakkında sizden topladığımız bilgileri kullanabilir ve saklayabiliriz. Yönlendirilen Kişi başka bir amaçla kullanılmasına izin vermediği sürece, söz konusu bilgiler başka bir amaçla kullanılmayacaktır. Sadece kişisel ilişkiniz olduğu kişileri yönlendirebilirsiniz. İlgili kişinin bilgilerini tarafımıza göndermeden önce Yönlendirilen Kişinin rızasını almanız gerekir. Sağlayabileceğiniz Yönlendirilen Kişi sayısını sınırlama hakkını saklı tutarız. Zaman zaman belirli bir Yönlendirilen Kişiye gönderilen ileti sayısını sınırlama hakkını saklı tutarız. Yönlendirilen Kişinin iletişim bilgilerini sunduktan sonra söz konusu bilgileri geri çekemezsiniz. Yönlendirilen Kişi (a) hangisi daha büyük ise en az 18 yaşında veya ikamet ettiği kanunların kabul ettiği yetişkinlik yaşına gelmiş olan yasal ABD vatandaşları ve (b) ABD dışında ikamet eden ve tarafımızla bağlayıcı bir sözleşme yapabilecek, ikamet ettiği ülke kanunlarınca söz konusu sözleşmenin gerçekleştirilmesi konusunda herhangi bir yasaklılık durumu olmayan veya kayıt sayfasında belirtilen farklı bir yaşta ve Web Sitesinde sunulan özellikler için kayıt oluşturabilecek veya Web Sitesini herhangi bir şekilde kullanabilecek biri olmalıdır. Yönlendirilen kişiye ek kısıtlamalar getirme hakkını saklı tutarız. Web Sitesi veya özellikleri hakkında iletişim kurmamız için, Yönlendirilen Kişinin iletişim bilgileri geçerli ve çalışır durumda olmalıdır. Sunduğunuz iletişim bilgilerini doğrulamakla yükümlü değiliz. Yönlendirilen Kişinin "iletişim kurmayın" veya "e-posta göndermeyin" listelerimizden birinde yer alması durumunda söz konusu kişiyle iletişim KURMAYABİLİRİZ. Buna ek olarak (a) sağladığınız iletişim bilgilerinin doğru veya geçerli olmaması, (b) söz konusu kişinin bu Koşulların herhangi bir hükmünü ihlal etmiş olması veya (c) kendi takdirimize bağlı olarak, söz konusu kişinin katılımının tarafımıza, Web Sitesine, herhangi bir hizmet veya özelliğe ya da üçüncü taraflara herhangi bir nedenle zarar verebileceğini belirlememiz durumunda ya da kendi takdirimize bağlı olarak herhangi başka bir nedenden dolayı Yönlendirilen Kişinin katılımını reddetme hakkını saklı tutarız.

Yönlendirme programlarını suistimal etmeniz veya kendi takdirimize bağlı olarak bir yönlendirme programı ile ilgili uygunsuz davranışlar sergilediğinizin belirlenmesi durumunda, Web Sitesine erişiminizi engelleme hakkımızı saklı tutarız. Teşvikler, ödüller veya yönlendirme programları, söz konusu programlar erişilebilir olduğunda yayınlanacak ek hükümlere ve koşullara tabi olacaktır. Söz konusu hükümler ve koşullar ile bu Koşullar arasında herhangi bir ihtilaf durumunda, sadece ihtilaf için geçerli olmak kaydıyla, teşvik, ödül veya yönlendirme programı ile ilgili hükümler ve koşullar geçerli olacaktır. Kendi takdirimize bağlı olarak herhangi bir bildirimde ve açıklamada bulunmadan veya yükümlülük üstlenmeden, yönlendirme programlarının tamamını veya bir kısmını geçici veya kalıcı olarak askıya alma veya söz konusu programların sağlanmasını sonlandırma hakkını saklı tutarız.

Yönlendirilen Kişi (veya herhangi bir üçüncü taraf) ile iletişim kurmak için Web Sitesinden yararlanıyorsanız Yönlendirilen Kişiye veya üçüncü taraflara zarar vermeyeceğinizi ve/veya Web Sitesini geçerli kanunlar, kurallar, düzenlemeler veya bu Koşulları ihlal edecek şekilde kullanmayacağınızı kabul edersiniz.

Herhangi bir zamanda sadece üyelerimize yönelik çevrimiçi bir iletişim olanağı sağlamamız durumunda, takdirimize bağlı olarak belirlemek üzere yukarıda belirtilen kısıtlamaların bir kısmını veya tamamını uygulamaya koyabilir, söz konusu çevrimiçi sistem üzerinden iletişim sağlayabilir ve önemli bildirimleri sunabiliriz.

OY VERME/DERECELENDİRME ÖZELLİKLERİ

Web Sitesinde yer alan oylama/derecelendirme özellikleri için, oylama/derecelendirme ile ilgili belirtilen kısıtlamalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere oylarınızı/derecelendirmelerinizi göndermek için Web Sitesinde yer alan talimatları izlemeniz gerekir. Oylama/derecelendirme sınırlamasını aşan oylarınız/derecelendirmeleriniz geçerli olmayacaktır. Oylama/derecelendirme karşılığında ödeme veya farklı bir teşvikte bulunmak yasaktır. Kod, makro veya otomatik bir şekilde ya da farklı herhangi bir yöntemle oylama/derecelendirme sürecinin bütünlüğünü etkileme amacıyla oluşturulan oylar/derecelendirmeler, tarafımızca belirlendiğinde, geçersiz sayılabilir. Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak söz konusu Koşulları ihlal ettiğini, oylama/derecelendirme sürecini tahrif ettiğini, adil veya uygun olmayan şekilde davrandığını öğrendiğimiz kişiyi diskalifiye etme ve ilgili tüm oylarını/derecelendirmelerini geçersiz sayma hakkını saklı tutarız. Oyların/derecelendirmelerin sayılması ve şüpheli oyların/derecelendirmelerin geçersiz sayılması veya Oyların/derecelendirmelerin ya da oylayanların/derecelendirenlerin diskalifiye edilmesi ile ilgili kararlarımız dahil ancak bunlarla sınırlı olmamakla üzere oylama/derecelendirme öğesinin tüm yönleriyle ilgili kararlarımız nihai ve bağlayıcıdır.

ETKİNLİKLER

SC Johnson, iş ortaklarımız veya SC Johnson ile herhangi bir şekilde ilişkili olmayan Web Sitesi kullanıcıları tarafından gerçekleştirilen etkinliklere (birlikte, “Etkinlikler” olarak adlandırılır) davet edilebilir veya söz konusu etkinliklere katılmanız için bir çağrı alabilirsiniz. Etkinliklere, riskleri size ait olmak üzere katılırsınız ve Etkinliklere veya Etkinliklerde yer alan herhangi bir aktiviteye katılımınız sonucunda siz veya reşit olmayan çocuğunuz veya vasiniz altındakilerin yaşayabileceği yaralanma veya ölüm, makul avukatlık ücretleri ve masraflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere oluşabilecek yükümlülükler, tazminatlar, hasarlar, masraflar ve maliyetlere karşı SC Johnson'ın herhangi bir yükümlülük altına girmeyeceğini ve SC Johnson'ı masun tutacağınızı kabul edersiniz. Bununla birlikte SC Johnson'ın sponsor olduğu, reşit olmayan çocuğunuzun veya vesayetiniz altındakilerin katıldığı Etkinliklerin tarafımızdan (ve görevlilerimiz tarafından) filme alınabileceğini ve kaydedilebileceğini, söz konusu film ve kayıtların SC Johnson'a (ve görevlilerine) ait olduğunu, sizin veya reşit olmayan çocuğunuzun veya vesayetiniz altındakilerin adını, dış görünüşünü, sesini, aktivitelerini ve sizin veya reşit olmayan çocuğunuzun ya da vesayetiniz altındakilerin katıldığı aktiviteleri reklam, promosyon veya farklı yasal bir amaçla herhangi bir ortamda, şimdi ve bundan sonra dünyanın herhangi bir yerinde daima, size veya herhangi bir üçüncü tarafa önceden haber vermeksizin, izin almaksızın veya herhangi bir ödeme yapmaksızın kullanabileceğimizi kabul edersiniz. Bir Etkinliğe katılımınızı söz konusu sözleşmeyi yazılı olarak kabul etmeniz şartına bağlayabiliriz.

ÜRÜN BİLGİLERİ

ÖNEMLİ: BU WEB SİTESİNDEKİ GÖNDERİLER, SC JOHNSON TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMEMİŞ VEYA ONAYLANMAMIŞ SC JOHNSON ÜRÜNLERİNİN KULLANIMI İLE İLGİLİ ÖNERİLER İÇEREBİLİR. SC Johnson, ürünlerinin kullanım amacı dışında ve ambalajında belirtilen talimatlardan farklı olarak kullanılmasını teşvik etmez ve onaylamaz. SC Johnson ürünlerini kullanım amacı dışında herhangi bir şekilde kesinlikle kullanmamalısınız.

KULLANICILAR ARASINDAKİ İHTİLAFLAR

DİĞER KULLANICILAR VEYA ÜÇÜNCÜ TARAFLARLA OLAN ETKİLEŞİMLERİNİZLE İLGİLİ TÜM SORUMLULUĞUN SİZE AİT OLDUĞUNU ANLAR VE KABUL EDERSİNİZ. SC JOHNSON, SİZ VE DİĞER KULLANICILAR (VE ÜÇÜNCÜ TARAFLAR) ARASINDAKİ İHTİLAFLARI İZLEMEKLE VE KENDİ TAKDİRİNE BAĞLI OLARAK UYGUN GÖRMESİ DURUMUNDA WEB SİTESİNE ERİŞİMİNİZİ SONLANDIRMAKLA YÜKÜMLÜ OLMAMASINA KARŞIN BUNLARI GERÇEKLEŞTİRME HAKKINI SAKLI TUTAR.

YÜKÜMLÜLÜK KISITLAMASI

SC JOHNSON, WEB SİTESİNİN KULLANIMINDAN DOĞAN VEYA KULLANIMIYLA İLGİLİ OLUŞABİLECEK ZARAR VEYA YARALANMALARDAN SORUMLU DEĞİLDİR.

BUNLARA AŞAĞIDAKİLERİN (DAHİL ANCAK SINIRLI OLMAMAK ÜZERE) NEDEN OLDUĞU HASAR VEYA YARALANMALAR DAHİLDİR:

 • WEB SİTESİNİN KULLANIMI (VEYA KULLANILAMAMASI);
 • WEB SİTEMİZE BAĞLANTI SAĞLAYAN WEB SİTESİNİN KULLANIMI (VEYA KULLANILAMAMASI);
 • İFA EDEMEME;
 • HATA;
 • İHMAL;
 • KESİNTİ;
 • KUSUR;
 • FAALİYET VEYA AKTARIMDA GECİKME;
 • BİLGİSAYAR VİRÜSÜ;
 • HAT ARIZASI.

AŞAĞIDAKİLER DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, OLUŞAN HİÇBİR HASARDAN SORUMLU OLMAYACAĞIMIZI HATIRLATIRIZ:

 • KAYIP VEYA YARALANMA DOLAYISIYLA OLUŞAN HASARLARIN DOĞRUDAN KİŞİYE TAZMİN EDİLMESİ;
 • DOLAYLI, ÖZEL, CEZAİ ZARARLAR VEYA CEZAİ TAZMİNATLAR;
 • KAYIP VEYA YARALANMA SONUCUNDA BEKLENEN MAKUL HASARLAR (YASAL OLARAK, “DOLAYLI HASARLAR”);
 • DOĞRUDAN KAYIP VEYA YARALANMA SONUCUNDA OLUŞAN DİĞER HASARLAR VE MASRAFLAR (YASAL OLARAK, “ARIZİ ZARARLAR”).

BUNA EK OLARAK, İHMALİMİZ OLSA VEYA SÖZ KONUSU HASARLARIN OLUŞABİLECEĞİ KONUSUNDA ÖNCEDEN UYARILMIŞ OLSAK DAHİ, HER İKİ DURUMDA DA HERHANGİ BİR SORUMLULUK ÜSTLENMEYECEĞİZ.

İSTİSNALAR: ÇEŞİTLİ YETKİ ALANLARINDA SÖZ KONUSU “ARIZİ” VEYA “DOLAYLI” HASARLARI SINIRLAMAMIZI VEYA HARİÇ TUTMAMIZI ENGELLEYEBİLEN YASALAR YER ALABİLİR, BU NEDENLE YUKARIDA BELİRTİLEN SINIRLAMALAR GEÇERLİ OLMAYABİLİR VE SÖZ KONUSU HASARLARLA İLGİLİ TAZMİNAT HAKKINIZ OLABİLİR. BUNA KARŞIN, HİÇBİR DURUMDA, HERHANGİ BİR ZARAR, HASAR, YARALANMA VE TAZMİNAT İLE İLGİLİ OLARAK YÜKÜMLÜLÜĞÜMÜZ (HASARLARIN TAZMİNİ SÖZLEŞME KOŞULLARI ALTINDA TALEP EDİLMİŞ OLMASINA YA DA İHMAL VEYA FARKLI BİR HATALI DAVRANIŞ SONUCU OLUŞMASINA VEYA HERHANGİ BİR FARKLI YASAL DAYANAK İLE TAZMİN TALEBİNDE BULUNULMUŞ OLMASINA BAKILMAKSIZIN) WEB SİTESİNE ERİŞMEK İÇİN ÖDENEN ÜCRETTEN DAHA YÜKSEK OLMAYACAKTIR.

SORUMLULUK REDDİ

WEB SİTEMİZDE YER ALAN MATERYALLER "OLDUĞU GİBİ" SUNULUR. BU, SC JOHNSON'IN WEB SİTESİNDEKİ MALZEMELERLE İLGİLİ TÜM AÇIK VE ZIMNİ OLARAK BELİRTİLEN GARANTİLERLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ REDDETTİĞİ ANLAMINA GELİR.

BU GARANTİLERE AŞAĞIDAKİLER DAHİLDİR (ANCAK BUNLARLA SINIRLI DEĞİLDİR):

 • MATERYALİN TİCARİ DEĞERİNİN OLMASI, BELİRLİ BİR KALİTE SEVİYESİNDE VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUN OLMASI;
 • MATERYALDE YER ALAN İŞLEVSEL ÖĞELERİN KESİNTİSİZ VEYA HATASIZ OLMASI;
 • HATALARIN DÜZELTİLMESİ;
 • SİTELERİMİZ VEYA SUNUCULARIMIZIN SÖZ KONUSU MATERYALLERİ VİRÜSLER VEYA DİĞER ZARARLI BİLEŞENLERDEN ARINDIRILMIŞ OLARAK SUNMASI;
 • MATERYALLERDE YER ALAN YÖNLENDİRME, TALİMAT VEYA TARİFLERİN UYGUN ŞEKİLDE İZLENMESİNİN SONUCUNDA BAŞARILI SONUÇLARIN VEYA ÜRÜNLERİN ALINMASI;

YUKARIDAKİLERE EK OLARAK GEREKLİ SERVİS, ONARIM VEYA DÜZELTME İLE İLGİLİ TÜM MASRAFLAR TARAFINIZA AİTTİR (SC JOHNSON'A AİT DEĞİLDİR).

SC JOHNSON, BİLGİLERİNİZİ PAYLAŞMAYI SEÇTİĞİNİZ DİĞER KİŞİLERİN EYLEMLERİNİ KONTROL EDEMEZ. BU NEDENLE, GÖNDERİLERİN YETKİSİ OLMAYAN KİŞİLERCE GÖRÜNTÜLENMEYECEĞİNİ VEYA UYGUN OLMAYAN AMAÇLARLA KULLANILMAYACAĞINI GARANTİ EDEMEYİZ. SC JOHNSON, WEB SİTESİNDE YER ALAN GİZLİLİK AYARLARININ VEYA GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİN ATLATILMASINDAN SORUMLU DEĞİLDİR. KALDIRILMIŞ OLSA DAHİ, GÖNDERİLERİNİZİN KOPYALARININ ÖN BELLEĞE ALINMIŞ VEYA ARŞİVLENMİŞ SAYFALARDA VEYA DİĞER KULLANICILARIN GÖNDERİNİZİ KOPYALAMIŞ VEYA DEPOLAMIŞ OLMASI DURUMUNDA GÖRÜNTÜLENEBİLİR OLABİLECEĞİNİ ANLAR VE KABUL EDERSİNİZ.

WEB SİTESİ KULLANILARAK İNDİRİLEN VEYA FARKLI BİR BİÇİMDE ELDE EDİLEN HER TÜRLÜ İÇERİK DAHİL OLMAK ÜZERE WEB SİTESİNDE SUNULAN, TARTIŞILAN VEYA YAYINLANAN BİLGİ, GÖRÜŞ, ÖNERİ VEYA TAVSİYELERE KARŞI GERÇEKLEŞTİRİLECEK HER TÜRLÜ EYLEMİN RİSKİ TARAFINIZA AİTTİR. BİLGİSAYAR SİSTEMİNİZDE GERÇEKLEŞECEK HER TÜRLÜ HASAR VEYA SÖZ KONUSU İÇERİKLERİN İNDİRİLMESİNDEN DOLAYI OLUŞABİLECEK VERİ KAYIPLARI DAHİL OLMAK ÜZERE SÖZ KONUSU BİLGİ, FİKİR, ÖNERİ VEYA TAVSİYEYE KARŞILIK OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN EYLEMLERDEN VEYA SÖZ KONUSU EYLEMLERDEN DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ KAYIP VEYA HASARDAN SİZ SORUMLUSUNUZ.

İSTİSNALAR: BAZI YETKİ ALANLARINDA YASALAR GARANTİLERİ REDDETMEMİZE VEYA HARİÇ TUTMAMIZA İZİN VERMEYEBİLİR, BU NEDENLE YUKARIDAKİ SORUMLULUK REDDİ SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.

BAŞKA SİTELERE BAĞLANTILAR

Zaman zaman Web Sitemizden diğer World Wide Web sitelerine erişim sağlarız. SC Johnson söz konusu üçüncü taraf web sitelerinde sunulan ürün, hizmet veya bilgileri doğrulamaz ve onaylamaz, üçüncü taraflarca sunulan ürünlerin, hizmetlerin ve bilgilerin kalitesi, güvenliği veya uygunluğu ile ilgili herhangi bir beyanda bulunmaz. Benzer şekilde, üçüncü taraf sitelerine bağlantılar size kolaylık sağlamak amacıyla sunulur ve SC Johnson, Web Sitesinde yer alan bağlantılar veya Web Sitesinin bağlantısının yer aldığı web sitelerinin içeriğinden sorumlu değildir. SC Johnson, başka bir web sitesinde yer alan herhangi bir içeriğin gerçekliği, yasal olarak geçerliliği, güvenilirliği veya doğruluğu konusunda açık veya zımni olarak hiçbir garanti sunmaz. Tüm diğer web sitelerini, riskleri size ait olmak üzere görüntülersiniz. SC Johnson'ın işlettiği bir web sitesinde olup olmadığınızı veya başka bir siteye geçiş yapıp yapmadığınızı anlamak için WWW tarayıcınızda belirtilen Tek Biçimli Kaynak Konumlayıcıyı (URL) kontrol edin.

TAZMİNAT

SC Johnson ve iştirakleri, ilgili görevlileri, yöneticileri, çalışanları, temsilcileri ve aracılarını, aşağıdakilerin gerçekleşmesi sonucu oluşacak her türlü tazminat, talep, kayıp, masraf, yükümlülük veya hasara karşı (makul oranda avukat ücretleri ve masrafları dahildir) tazmin edeceğinizi ve yukarıda belirtilen tarafları masun tutacağınızı kabul edersiniz:

 • Web Sitesinin kullanımı,
 • herhangi bir Gönderinin kullanımı,
 • Web Sitesi üzerinde veya üzerinden sunulan herhangi bir hizmet veya programa katılım,
 • söz konusu Koşulların ihlal edilmesi veya ihlal edildiğinin iddia edilmesi,
 • tarafınızca yayınlanan Gönderiler,
 • bir üçüncü tarafın haklarını ihlal ettiğinize dair iddialar (karalama, gizliliğin ihlali, reklam hakkı, güven ihlali, telif hakkı, ticari marka, patent veya farklı bir fikri mülkiyet hakkının ihlal edilmesi iddiaları dahil, ancak bunlarla sınırlı değildir).

Yukarıdakiler sonucunda ortaya çıkan talepleri ve tazminat ile ilgili durumları özel olarak savunma ve kontrol etme hakkımızı saklı tutarız, bununla birlikte söz konusu savunmalar konusunda bizimle tam bir iş birliği içinde olmanız gereklidir.

ABD KANUNLARINA GÖRE TELİF HAKKI İHLALİ BİLDİRİMİ

1998 yılında yürürlüğe giren Dijital Milenyum Telif Hakları Kanunu (“DMCA”), İnternet'te yer alan materyallerin ABD telif hakları kanunu uyarınca kendi haklarını ihlal ettiğini düşünen telif hakkı sahiplerine yasal haklarını arama yolunu açmıştır. Çalışmalarınızın telif hakkı kanunları çiğnenerek Web Sitesine kopyalandığını ve Web Sitesinde yayınlandığını düşünüyorsanız lütfen telif hakkı temsilcimize aşağıda belirtilen bilgileri sağlayın: (i) telif hakkı sahibi veya telif hakkı sahibi adına hareket etme yetkisine sahip kişinin elektronik veya fiziksel imzası; (ii) ihlal edildiğini iddia ettiğiniz telif hakkı alınmış çalışmanın bir tanımı, (iii) haklarınızı ihlal ettiğini iddia ettiğiniz materyalin Web Sitesinin neresinde yer aldığı; (iv) adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz; (v) söz konusu ihtilaflı kullanımın telif hakkı sahibi veya aracısı tarafından ya da kanun uyarınca yetkilendirilmeden kullanıldığını belirten bir bildirim ile birlikte (vi) sunduğunuz bildirimde yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve ihlal edildiği iddia edilen telif hakkı sahibinin siz olduğunu veya telif hakkı sahibi adına hareket etmeye yetkili olduğunuzu belirten, yasal olarak bağlayıcı ve yeminli ifadeniz.

Telif hakkı sahibi veya telif hakkı adına hareket etme yetkisine sahip kişi tarafından yayınlanan ve yukarıda yer alan DMCA gereksinimlerini karşılamayan bildirimler geçersiz sayılacak ve telif haklarını ihlal ettiği iddia edilen materyaller veya eylemlerle ilgili gerçekler veya koşullar tarafımızca incelenmeyecektir. Telif hakkı temsilcimize bir bildirim yapmadan önce yasal danışmanınızla görüşmenizi öneririz. DMCA ile ilgili yapılan gerçek dışı iddialar için ceza verilebileceğini unutmayın.

Telif hakkı ihlali ile ilgili iddia bildirimleri için telif hakkı temsilcimize aşağıdaki bilgilerden ulaşabilirsiniz:

ADRES: 1525 Howe Street, Racine, WI 53403; Dikkatine: Hukuk Departmanı – DMCA Bildirimi

E-POSTA: DMCAnotice@scj.com

Bu iletişim bilgileri sadece telif hakkı ihlali şüphelerinin bildirimi için kullanılır. Bir telif hakkı ihlali iddiası ile ilgili bildirim alındığında (ya da 17 U.S.C. [Birleşik Devletler Kanunnamesi] Madde 512(c)(3)) uyarınca herhangi bir bildirim alındığında), SC Johnson, ABD kanunları uyarınca ihlal edildiği iddia edilen telif hakkının koruduğu içeriğin veya söz konusu içeriğe erişimin kaldırılması için ivedilikle harekete geçecektir ve telif hakkı ihlali yapmaya devam eden kişilerin Web Sitesi ayrıcalıklarını sona erdirecektir. ABD kanunları, telif hakkı ihlali ile ilgili yalan beyanlara karşı güçlü yaptırımlar uygulamaktadır.

KULLANIM HÜKÜMLERİ VE KOŞULLARININ YÜRÜRLÜK SÜRESİ VE SONA ERMESİ

Bu Koşullar, Web Sitesini kullandığınız ilk andan itibaren sizin için geçerli olacaktır. SC Johnson, söz konusu Koşulları veya Koşulların bir kısmını herhangi bir zamanda, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın herhangi bir nedenle sonlandırabilir. Buna karşın WEB SİTESİNDEKİ MATERYALLERİN KULLANIMI İLE İLGİLİ KISITLAMALAR, YÜKÜMLÜLÜK KISITLAMASI, TAZMİNAT, SORUMLULUK REDDİ ve YETKİ ALANI ile ilgili kısımlar sözleşme sona erse bile yürürlükte kalacaktır.

Buna ek olarak, SC Johnson, herhangi bir zamanda haber vermeksizin Web Sitesinin tamamını veya bir kısmını ya da erişiminizi veya kullanımınızı askıya alma, kısıtlama ya da sonlandırma hakkına sahiptir.

YETKİ ALANI

SC Johnson, Web Sitesini Amerika Birleşik Devletleri Wisconsin Racine'de yer alan şirket merkezinden kontrol eder ve işletir.

Söz konusu Koşullar ve oluşturdukları sözleşmeler, kanun hükümlerinin seçiminden bağımsız olarak ABD Wisconsin Eyaleti kanunlarına tabidir ve söz konusu kanunlara göre yorumlanacaktır. Benzer şekilde, Web Sitesi kullanımınız her yönüyle ABD Wisconsin Eyaleti kanunlarına tabidir. Birleşmiş Milletler Meclisi Uluslararası Mal Satışı Sözleşmeleri söz konusu Koşullar için geçerli değildir.

SC Johnson'ın söz konusu Koşullardan doğan haklarını veya Koşulların hükümlerini kullanmaması, yürürlüğe sokmaması veya yerine getirilmesi için beyanda bulunmaması, söz konusu hak veya hükümden feragat ettiği şeklinde yorumlanamaz. Söz konusu Koşulların herhangi bir hükmünün ilgili kanun uyarınca yasalara aykırı, geçersiz veya yürütülemez olması, diğer hükümlerin yasallığı, geçerliliği ve yürütülebilirliğini etkilemeyecektir. Taraflar arasındaki etkileşim veya ticari uygulamalar, söz konusu hükümlerin veya koşulların değiştirilmesine neden olmayacaktır. SC Johnson söz konusu Koşullar uyarınca haklarını ve yükümlülüklerini haber vermeksizin herhangi bir tarafa atayabilir.

Aksini belirten herhangi bir hüküm veya yasadan bağımsız olarak, Web Sitesi ile ilgili veya Web Sitesinden doğan herhangi bir tazminat veya dava açma hakkı, söz konusu tazminat veya dava açma hakkının oluşmasından itibaren bir (1) yıl içerisinde bildirilmelidir, aksi takdirde sonsuza dek menedilecek ve vazgeçilmiş sayılacaktır.

Hiçbir koşul altında, Web Sitesinin faaliyetlerini veya kullanımını, Web Sitesi ile bağlantılı herhangi bir reklam materyalini veya farklı materyalleri ya da Web Sitesinde kullanılan veya görüntülenen diğer içerikleri ve materyalleri iptal etmek, bunlara ihtiyati tedbir koymak ya da faaliyetlerini engellemek veya kısıtlamak için yasal yollara başvuramaz ya da söz konusu yaptırımlar konusunda hak sahibi olamazsınız. Web Sitesini kullanmanız sonucunda siz ve SC Johnson arasında güvene dayalı bir ilişki kurulmadığını anlar ve kabul edersiniz. Web Sitesini kullanmanız, siz ve SC Johnson arasında işveren ve çalışan, üst ve ast, ortak girişim veya ortaklık ilişkisi oluşturduğu şeklinde yorumlanamaz.

Web Sitesinin tasarımı faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin kanunlarına uygun olsa bile, Web Sitesinde yer alan Materyallerin ABD dışında kullanımının uygun veya mümkün olduğu, ilgili içeriklere yasa dışı kabul edilen bölgelerden erişilmesinin yasak olduğu ifade ve ima edilmez. Web Sitesini ABD dışında bir konumdan kullanıyorsanız kullanım kendi inisiyatifinizdedir ve geçerli yerel kanunlara uyma sorumluluğu size aittir. ABD ihracat kanunlarını ve düzenlemelerini ihlal eden materyalleri kullanamazsınız veya ihraç edemezsiniz.

ABD DIŞINDAKİ KULLANICILAR İÇİN GEÇERLİ ÖZEL HÜKÜMLER

Herkes için tutarlı standartlara sahip küresel bir topluluk oluştururken yerel kanunlara uymayı da amaçlarız. Aşağıdaki hükümler, SC Johnson ile ABD dışından etkileşime giren, kullanıcı ve kullanıcı olmayan kişiler için geçerlidir:

 • Web Sitesinin ABD kanunlarına tabi olduğunu kabul edersiniz.
 • Söz konusu bilgilerin, Gizlilik Bildirimimiz uyarınca toplandığını, işlendiğini, korunduğunu, ABD'ye veya başka bir ülkeye aktarıldığını kabul edersiniz.
 • ABD'nin ambargo uyguladığı ülkelerden birinde veya ABD Maliye Bakanlığı'nın Özel Vatandaşlar listesinde yer alıyorsanız Web Sitesindeki ticari faaliyetlere katılamazsınız. ABD menşeli ürün, hizmet veya yazılım almanız yasaksa Web Sitesini kullanamayacaksınız.

GİZLİLİK

Gizlilik Bildirimimiz, sizinle ilgili topladığımız bilgiler (otomatik olarak toplanan bilgiler dahildir) veya bizimle paylaştığınız bilgileri ele alma politikamızı eksiksiz şekilde açıklamaktadır.

FİLTRELEME

47 U.S.C. (Birleşik Devletler Kanunnamesi) Bölüm 230(d)'nin düzenlenmiş son hali uyarınca, küçük çocuklar için zararlı olabilecek materyallere erişimi sınırlamak konusunda size yardımcı olabilecek ebeveyn koruma kontrollerinin (bilgisayar donanımı, yazılımı veya filtreleme hizmetleri gibi) piyasada yer aldığını bildiririz. Söz konusu koruma hizmeti sağlayıcılarının bilgilerine aşağıdaki iki web sitesinden ulaşabilirsiniz: GetNetWise ve OnGuard Online. SC Johnson, söz konusu sitelerde yer alan ürün veya hizmetleri teşvik etmez, desteklemez veya onaylamaz.

E-TİCARET İÇİN GEÇERLİ OLAN GENEL KOŞULLAR

Web Sitesinde herhangi bir ürüne referans verilmesi, söz konusu ürünle ilgili satış veya tedarik teklifi olarak yorumlanamaz ve ürünün mevcut olduğu veya toptan satıcılarımızın sağladığı ürünlerin ad ve tanımlarının Web Sitesinde yer alan ürünlerin ad ve tanımlarıyla aynı olacağı anlamına gelmez.

Stok içerikler günden güne önemli ölçüde değişebileceğinden, bir ürünün stoklarda mevcut olarak görünmesi, o ürünün derhal gönderilebileceği garantisini vermez. Nadir durumlarda, bir ürünü sipariş ettiğinizde söz konusu ürün stokta olsa da siparişiniz işlenirken ürün stoğu tükenebilir.

Geçerli olduğu durumlarda, ürünlerin sevkiyatı ve iadesi/değiştirilmesi ile ilgili politikalarımız inceleyebilmeniz için Web Sitesinde yer almaktadır. Web Sitesinden ürün satın almadan önce söz konusu politikaları inceleyin.

Web Sitesinde yer alan ürünlerin fiyatları ve stokta olma durumu haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Ürünler ve fiyatlandırma konusunda doğru bilgiler sağlamaya çalışmamıza karşın, fiyatlama veya basım hataları meydana gelebilir. Baskı hatasından veya herhangi bir hatadan dolayı bir ürünün fiyatının yanlış listelenmesi durumunda, sipariş onaylansa ve/veya kredi kartınızdan ilgili miktar çekilmiş olsa dahi, söz konusu ürünle ilgili yanlış fiyattan gerçekleştirilen siparişi reddetme veya iptal etme hakkını saklı tutarız. Ürünün fiyatının yanlış olması durumunda, kendi takdirimize bağlı olarak, talimat almak üzere sizinle iletişime geçebilir veya siparişinizi iptal ederek söz konusu iptal durumunu tarafınıza bildirebiliriz. Kredi kartınızdan ürün fiyatı çekilmişse ve siparişiniz iptal edildiyse söz konusu yanlış fiyatlandırma tutarı ivedilikle kredi kartı hesabınıza iade edilecektir.

Kabul edemeyeceğimiz ve iptal etmek zorunda kalabileceğimiz çeşitli siparişler olabilir. Kendi takdirimize bağlı olarak, herhangi bir nedenle herhangi bir siparişi reddetme veya iptal etme hakkını saklı tutarız. Kendi takdirimize bağlı olarak kişi, hane veya sipariş başına satın alınan ürün miktarını sınırlama hakkını saklı tutarız. Söz konusu kısıtlamalar aynı çevrimiçi hesap, aynı kredi kartı ile verilmiş siparişler ve aynı fatura ve/veya teslimat adresine gönderilecek siparişler için geçerli olabilir. Söz konusu sınırlamaların geçerli olması durumunda müşteri bilgilendirilecektir.

Satın alma ile ilgili miktar sınırlamaları, ürün veya fiyat bilgisi ile ilgili yanlışlar veya hatalar ya da kredi ve sahteciliği önleme departmanımız tarafından tanımlanan sorunlar dahil olmak üzere bazı durumlarda siparişiniz iptal edilebilir. Bir siparişi kabul etmeden önce ek doğrulamalar veya bilgi talep edebiliriz. Siparişinizin bir kısmı veya tamamı iptal edilirse ya da siparişinizi kabul edebilmek için daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulursa sizinle iletişime geçilecektir. Kredi kartınızdan ürün fiyatı çekildikten sonra siparişiniz iptal edildiyse söz konusu tutar kredi kartı hesabınıza iade edilecektir.

SÖZLEŞMENİN TÜMÜ

Yukarıdaki paragraflarda yer alan konuların tümünü kapsayan sözleşmenin tamamı burada yer almaktadır.