УСЛОВИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВЕБ-САЈТА

РЕСТРИКЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ВАШИМ КОРИШЋЕЊЕМ МАТЕРИЈАЛА НА ВЕБ-САЈТУ

Материјали које садржи Веб-сајт, (укључујући, али не ограничавајући се на слике, софтвер, аудио, текст, видео снимке и друге медије) („Материјали“) власништво су компаније SC Johnson или компанија има дозволу за коришћење, и заштићени су законима о интелектуалној својини као што су патент, заштитни знак или законима о ауторским правима. Осим за вашу личну и некомерцијалну употребу, забрањено је да модификујете, умножавате, преносите, дистрибуирате, приказујете, стварате изведене радове, уступате или продајете било који од ових материјала без претходне писмене сагласности компаније SC Johnson или његовог власника у случају Материјала за које имамо дозволу за коришћење. Сваки неовлашћени покушај да се измени било који Материјал који се налази на Веб-сајту или пониште или заобиђу наше безбедносне функције, или да се користи Веб-сајт или било који део Материјала који се налази на Веб-сајту за било коју другу сврху осим оне намењене, строго је забрањен.

Заштитни знакови, логотипи и знакови услуга компаније SC Johnson, као и они заштитни знакови, логотипи и знакови услуга за које SC Johnson има дозволу за коришћење (заједно „Заштитни знакови“), који су приказани на Веб-сајту, су регистровани и нерегистровани знакови компаније SC Johnson. Сви други заштитни знакови, трговачки називи, називи производа, знакови услуга и сви други знакови који нису знакови компаније SC Johnson, својина су њихових власника. Ништа што је садржано на Веб-сајту не треба тумачити као давање, подразумевање, губитак права, или на други начин било ког лиценцног права или права на коришћење било ког заштитног знака приказаног на Веб-сајту, без писаног одобрења компаније SC Johnson или треће стране која може поседовати друге заштитне знакове приказане на Веб-сајту. Одсуство назива производа или услуге или логотипа било где у тексту Веб-сајта не представља одрицање од било ког заштитног знака или других права интелектуалне својине у вези са тим именом или логотипом.

Коришћење било ког од Материјала, укључујући Прослеђивања која су дефинисана у даљем тексту, је на сопствени ризик. SC Johnson задржава право да измени сваки садржај, софтвер, апликације и друге ставке које се користе или се налазе на Веб-сајту у било ком тренутку без претходне најаве.

ПОДОБНОСТ

Коришћење Веб-сајта се ограничава на: (а) легалне резиденте Сједињених Америчких Држава који имају најмање 18 година или су пунолетни према законима њиховог пребивалишта, узима се старији узраст и (б) особе изван Сједињених Америчких Држава које су правно способне да закључе обавезујући уговор са нама и којима то није забрањено према важећим законима у њиховој земљи боравка.

ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

Када користите Веб-сајт, сагласни сте да обавештења од нас примате електронским путем. Комуницираћемо са вама е-поштом или постављањем обавештења на Веб-сајту, према сопственој процени. Сагласни сте да сви договори, обавештења, обелодањивања и друга саопштења које вам пружамо електронским путем задовољавају сваки законски услов да такве комуникације буду у писаној форми.

РЕГИСТРОВАЊЕ

Може бити потребно да се региструјете да бисте користили или имали приступ одређеним деловима Веб-сајта. SC Johnson ће располагати свим подацима које добије од вас у вези са вашим регистровањем у складу са Изјавом о заштити приватности компаније SC Johnson.

Не можете користити адресу е-поште коју већ користи неко други, којом се представљате као друга особа, која припада другој особи (без његове или њене претходне сагласности), којом се крше права интелектуалне својине или друга права било које особе, адресу е-поште која је вулгарна или на други начин увредљива, или коју ми не прихватамо из било ког другог разлога према нашој сопственој процени.

Када се региструјете, сви подаци које доставите морају бити истинити, тачни, важећи и комплетни. Ако дође до измена у подацима које достављате компанији SC Johnson, сагласни сте да ћете нам доставити ажуриране податке. Компанија SC Johnson може укинути ваш налог ако се установи да је било који податак који сте доставили нетачан, лажан, неажуран или некомплетан.

Ваша адреса е-поште и лозинка коју креирате биће ваши подаци за пријављивање и треба да се чувају као поверљиви. Ви сте у потпуности одговорни за свако коришћење вашег налога и за сваку радњу приликом коришћења вашег налога, без ограничења, као и резултат било ког губитка, крађе или неовлашћеног коришћења података за пријављивање. У случају таквог губитка, крађе или неовлашћеног коришћења, према нашој сопственој процени, на вас можемо применити додатне безбедносне обавезе.

УЧЕШЋЕ КОРИСНИКА И ПРОСЛЕЂИВАЊА

Сада или у различитим моментима у будућности, неки делови овог Веб-сајта (укључујући, али не ограничавајући се на форуме, блогове, одељке за критике или коментаре и собе за ћаскање) понудиће могућност да корисници (а) поставе или нам проследе материјале као што су примедбе, сугестије, идеје, запажања, графички прикази, критике, коментари, подаци, мишљења, савети, текстови, цртежи, слике, фотографије, аудио-визуелни радови, видео снимци, звучни записи, ставке за промоцију или друге информације или садржај који је креирао корисник („Прослеђивања“), (б) преузму текст, видео, фотографије и/или други садржај на рачунар (заједно, „Преузимање на рачунар“), (в) преузму мобилну забаву или други садржај, као што су апликације, мелодије, игре, графички прикази, вести, аудио, видео, фотографије и остале податке преко интернета, SMS, MMS, WAP, BREW и другим средствима преноса мобилног садржаја на одређене компатибилне мобилне уређаје (заједно, „Преузимање на мобилне уређаје“), и/или (г) разгледају Веб-сајт. Свако Преузимање на рачунар може се користити само на вашем рачунару (или рачунару који ви контролишете), и свако Преузимање на мобилне уређаје може се користити само на вашем мобилном уређају (или уређају који ви контролишете).

Сва Прослеђивања сматраће се да нису поверљива нити заштићена. Компанија SC Johnson нема обавезе у погледу Прослеђивања. Не можемо да гарантујемо да други корисници (или остале треће стране) неће користити идеје које ви делите. Стога, ако имате неку идеју коју бисте волели да чувате као поверљиву и/или не желите да је други користе, немојте је постављати на Веб-сајт. Такође, свако Прослеђивање које нам доставите треба да одражава ваша искрена мишљења, закључке, веровања или искуства и да буде у оквиру вашег личног сазнања и не треба да у било ком погледу погрешно приказује ваш однос са компанијом SC Johnson. На пример, корисник треба да обелодани сваку материјалну везу, ако постоји, између њега или ње и компаније SC Johnson у сваком Прослеђивању које садржи потврђивање.

Компанија SC Johnson не може да прегледа сва Прослеђивања која достављају корисници и није одговорна за садржај тих Прослеђивања, нити компанија SC Johnson потврђује било које Прослеђивање. Сходно томе, не можемо да гарантујемо за тачност, интегритет или квалитет Прослеђивања, и не можемо да вам обећамо да се штетна, нетачна, обмањујућа, увредљива, претећа, клеветничка, незаконита или на други начин непожељна Прослеђивања неће појавити на Веб-сајту. Немојте никада узети за готово да било које Прослеђивање одражава ставове или политику компаније SC Johnson. То је случај чак и када Прослеђивања могу садржати коментаре о Прослеђивањима других корисника, или коментаре о неким од наших производа, услуга, промоција, Веб-сајта или друге сличне информације.

Ви сте искључиво одговорни за (а) свако Прослеђивање које поставите на Веб-сајт или преко њега, (б) сваки материјал или податак који доставите нама или другим корисницима (или другима који прегледају Веб-сајт) и (в) за вашу интеракцију са другим корисницима (или другима који прегледају Веб-сајт). Слањем Прослеђивања на Веб-сајт ослобађате компанију SC Johnson од сваке дужности или обавезе да преиспита или делује као одговор на Прослеђивања, као и од било које дужности или обавезе коју иначе може имати према вама у вези са сваком радњом за коју се одлучи да предузме као одговор на ваша Прослеђивања.

Прихватате да обезбеђивањем могућности да поднесете, прегледате или дистрибуирате та Прослеђивања, ми само делујемо као пасивни преносник и не преузимамо никакву обавезу или одговорност у вези са садржајем Прослеђивања или активностима корисника на Веб-сајту. Међутим, ми задржавамо право да изменимо, редигујемо, одбијемо постављање, прегледамо, одбацимо, блокирамо, уклонимо или предузмемо неку другу радњу коју сматрамо неопходном у вези са било којим Прослеђивањима. То може да се односи на она Прослеђивања за која установимо да су претећа, клеветничка, непристојна, лажна, која крше права треће стране, укључујући, али не ограничавајући се на права интелектуалне својине или права објављивања или заштите приватности, или према нашој сопственој процени да су на други начин увредљива или неприхватљива. Такве радње могу бити, али не ограничавајући се на њих, уклањање садржаја за који мислимо да није усаглашен са овим условима, укидање приступа неком кориснику на Веб-сајт и уклањање свих Прослеђивања која поднесу било које особе за које утврдимо да крше права или понављају кршења права.

Ако нас било који корисник обавести да мисли да неко Прослеђивање није у складу са овим условима, можемо испитати наводе и, према нашој сопственој процени, одредити одговарајућу меру коју треба предузети. Ми немамо никакву обавезу у вези са уређивањем, уклањањем или настављањем дозволе за приказивање било ког Прослеђивања.

Можемо добити многа Прослеђивања на Веб-сајту која садрже или на неки други начин развијају, сами или преко дистрибутера треће стране које ангажујемо, идеје, изуме, материјале и друге садржаје који могу бити слични или идентични у погледу теме, идеје, формата или других аспеката Прослеђивањима која ви вршите на Веб-сајту. На пример, SC Johnson је активно ангажован у истраживању и развоју нових производа и услуга, као и на стварању маркетинга и рекламног материјала и других садржаја који се односе на наше производе и услуге или који могу на неки други начин бити од интереса за друге кориснике, наше и кроз дистрибутере треће стране. Јасно вам је да се достављањем Прослеђивања одричете свих захтева које сте можда имали, имате и/или можете имати у будућности на основу неких идеја, проналазака, текста, видео и/или других радова које користи компанија SC Johnson (или њени дизајнери), који се заснивају или су на други начин исти или слични, неким Прослеђивањима које сте извршили на Веб-сајту.

АКО НАМ ДОСТАВИТЕ МАТЕРИЈАЛ:

(1) Тиме нам обезбеђујете неексклузивну, светску, у потпуности исплаћену и без лиценцијске накнаде, трајну, неопозиву и неограничену лиценцу за коришћење, редиговање, дистрибуирање, извођење, приказивање, регистровање, давање подлиценце и креирање изведених дела из свих или било ког дела вашег Подношења, на било који начин који сматрамо погодним и за било коју сврху уопште.

То, између осталог, значи да:

 • Не морамо да третирамо такво Прослеђивање као поверљиво.
 • Ако користимо такво Прослеђивање или дозволимо другима да користе то Прослеђивање -- или било шта слично том Прослеђивању -- не морамо да плаћамо вама или неком другом за такво Прослеђивање или коришћење.
 • Можемо користити такво Прослеђивање у било коју сврху, без надокнаде и не обавештавајући вас или било ког другог о том Прослеђивању или коришћењу.
 • Заувек можемо користити такво Прослеђивање на неком веб-сајту, дигиталном, штампаном или било ком другом медију широм света.

(2) У мери у којој се право које можете имати на или у вези са сваким Подношењем не може лиценцирати на фирму SC Johnson према важећем закону или правној теорији, овим се неопозиво одричете било ког и свих тих права, укључујући, али не ограничавајући се на сва права на јавно објављивање, права на заштиту приватности, права на пословне тајна или „морална права“, или било која друга права у вези са приписивањем права на ауторство или неповредивост материјала, или било којих других права интелектуалне својине.

(3) Прихватате да сте одговорни за свако Прослеђивање које извршите -- другим речима, прихватате да сте ви (а не ми) у потпуности одговорни за Прослеђивање, укључујући његов легалитет, поузданост, прикладност, оригиналност и усклађеност са одговарајућим законима.

(4) Такође прихватате да немамо никакву обавезу да користимо или постављамо било које Прослеђивање, нити да одговарамо на њега. Можемо контактирати вас или било која треће стране ради потврде података садржаних у Прослеђивању које нам доставите, прибављати додатне коментаре и снимати, регистровати и правити евиденције о свим изјавама које сте дали ви или други током наших разговора или преписке са вама. Сагласни сте да сви материјали настали из таквих активности буду у нашем власништву и да могу бити коришћени на било који начин који сматрамо прикладним. Можемо вам такође послати информације и обавештења у вези са вашим Прослеђивањем преко Веб-сајта, е-поштом или на други начин, на основу информација које сте нам доставили у вези са вашим Прослеђивањем.

SC Johnson задржава право да у било ком тренутку и повремено прекине, привремено или стално, прихватање неких или свих Прослеђивања и/или могућност да приступите Прослеђивањима уз претходну најаву или без ње, а по сопственој процени. Сагласни сте да компанија SC Johnson није одговорна вама или било којој другој особи за било какву суспензију или прекид прихватања било којих Прослеђивања.

КОДЕКС ПОНАШАЊА

Иако нисмо одговорни за понашање наших корисника или за Прослеђивања наших корисника, желимо да Веб-сајт буде место на интернету где садржај не крши ничија права, нити вређа или наноси штету другима. Стога, приликом коришћења Веб-сајта, НЕМОЈТЕ чинити ништа од следећег:

 • прослеђивати материјал који је заштићен ауторским правом, пословном тајном или на други начин подлеже власничким правима треће стране, укључујући заштитни знак, патенте, права на заштиту приватности и право на објављивање (нпр. коришћење нечијег имена или сличност, или фотографије коју је снимила нека друга особа без његове или њене сагласности) - треба прослеђивати само оне материјале које само ви поседујете;
 • објављивати неистине или давати изјаве које би могле нашкодити нама или неком другом;
 • прослеђивати материјал који је незаконит, непристојан, лажан, погрешан, клеветнички, оптужујући, претећи, омаловажавајући, порнографски, узнемирујући, расно или етнички увредљив, доводи до прекршаја грађанске одговорности, крши било који закон или је на други начин неприкладан;
 • прослеђивати материјал који промовише алкохол, дроге, дуван, ватрено оружје/наоружање (или коришћење било чега од наведеног);
 • постављати рекламе или тражити посао;
 • прекидати рад Веб-сајта на било који начин, укључујући изазивање неразумног оптерећења на Веб-сајту;
 • узимати или на други начин прикупљати информације о другима, укључујући адресе е-поште, без њихове сагласности;
 • дешифровати, декомпиловати, растављати, или копирати било који софтвер који обухвата или на било који начин чини део Веб-сајта;
 • онеспособити безбедносне механизме, испитивати или истраживати како се онеспособљавају механизми безбедности, или пружати информације о методама онеспособљавања безбедносних механизама, укључујући и омогућавање другој особи да приступи Веб-сајту користећи акредитиве издате на ваше име, или фалсификовањем, брисањем или прикривањем заглавља интернет-протокола, пошиљаоца е-поште или других идентификационих података;
 • кршити било који локални, државни, национални или међународни закон или постављати било које Прослеђивање које би подстицало или обезбедило упутства за кривично дело;
 • лажно представљати себе, своје године или своју везу са било којом особом или правним лицем, укључујући, без ограничења, било који однос или материјалну везу са компанијом SC Johnson;
 • користити Веб-сајт за слање или стављање на располагање било ког незахтеваног или неовлашћеног рекламирања, захтева, промотивних материјала, за „нежељену пошту“, „безвредну пошту“, „ланчана писма“, „пирамидалне шеме“ или за било који други облик нуђења;
 • постављати или делити личне или приватне податке било које треће стране;
 • тражити лозинке или личне податке од било кога;
 • користити податке или садржај који сте пронашли на Веб-сајту на начин који није одобрен овим условима;
 • постављати било који материјал који садржи софтверске вирусе или било коју другу рачунарски код, датотеке или програме направљене да прекину, униште или ограниче функционалност било ког рачунарског софтвера или хардвера или телекомуникационе опреме;
 • регистровати више од једног налога или користити или покушати да користите туђи налог, услугу или систем без овлашћења или направити лажни идентитет на Веб-сајту; или
 • упустити се у било какво грамзиво понашање или прогањање, или застрашивање или узнемиравање било кога.

Следе основне ствари које треба и које не треба да радите код интеракције на Веб-сајту

 • Поштујте друге, посебно када се не слажете са њима.
 • Расправа је велика ствар, али треба да се води на конструктиван начин.
 • Преузмите одговорност за своје речи.

МОБИЛНИ УРЕЂАЈИ

Ако је дозвољено или доступно на Веб-сајту да (а) отпремате садржај на Веб-сајт преко вашег мобилног уређаја, (б) примате или одговарате на поруке, или да приступите или правите поруке помоћу текстуалних порука, (в) прегледате Веб-сајт са свог мобилног уређаја, и/или (г) приступате одређеним функцијама преко мобилне апликације коју сте преузели и инсталирали на ваш мобилни телефон (заједно, „Мобилне услуге“), морате имати пакет претплате за мобилни уређај са мобилним оператером и ваш пакет претплате за бежични интернет мора да вам омогући неопходну функционалност. Може бити потребно да платите накнаде за услуге вашем оператеру и осталим трећим странама када приступате и користите њихове услуге. Треба да проверите ваш пакет који имате са вашим оператером да бисте утврдили које трошкове можете имати.

НАГРАДНЕ ИГРЕ И ТАКМИЧЕЊА

Све наградне игре, такмичења, игре и/или промотивне понуде доступне на Веб-сајту уређене су посебним правилима и/или условима. Уласком у наградне игре или такмичења или учествовањем у таквим играма или промотивним понудама које су доступне на Веб-сајту, бићете подложни тим правилима и/или условима. Важно је да прочитате важећа правила и/или услове који су повезани са одређеном страницом или активношћу. У мери у којој постоји било какав сукоб између тих правила и/или услова и Услова, примењиваће се правила и/или услови за наградне игре, такмичења, игре или промотивне понуде, али само у оној мери у којој су у сукобу.

МОГУЋНОСТИ ПРЕПОРУКЕ

Повремено можемо понудити програме препоруке који вам дозвољавају да проследите податке о својим пријатељима или породици („Препоручена особа“), укључујући, без ограничења, адресе е-поште, бројеве телефона, имена, уличне адресе и друге податке за контакт, тако да могу да примају информације и/или промотивне понуде у вези са Веб-сајтом и његовим функцијама. Можемо да користимо и чувамо такве податке које прикупимо од вас о Препорученој особи у складу са нашом Изјавом о заштити приватности, и то само у мери која је неопходна за извршење вашег захтева. Нећемо користити ниједан такав податак за било које друге сврхе осим ако се Препоручена особа не сагласи да се може користити за другу сврху. Можете препоручити само оне особе које лично познајете. Морате добити сагласност Препоручене особе пре него што нам доставите његове или њене податке за контакт. Задржавамо право да ограничимо број Препоручених особа које можете проследити. Задржавамо право да повремено ограничимо број преноса до неке одређене Препоручене особе. Не можете повући податке за контакт које сте доставили за Препоручену особу, након што сте их проследили. Препоручена особа мора бити (а) легални резидент Сједињених Америчких Држава који има најмање 18 година или је пунолетан према законима његовог/њеног пребивалишта, узима се старији узраст, и (б) појединац изван Сједињених Америчких Држава који је правно способан да закључи обавезујући уговор са нама и којем то није забрањено према законима који важе у његовој/њеној земљи боравка, или који је друге старосне доби које је одређена на страници за пријављивање и која може да се региструје за функције које се нуде на Веб-сајту и да користи Веб-сајт. Задржавамо право да уведемо додатне рестрикције на то ко може бити препоручен. Подаци за контакт Препоручене особе морају бити важећи и функционални како бисмо могли да контактирамо њега или њу у вези са Веб-сајтом или његовим функцијама. Ми нећемо бити одговорни за потврђивање података за контакт које сте проследили. Можемо изабрати да НЕ комуницирамо са Препорученом особом и/или адресом е-поште, ако се испостави да је он или она на било којем од наших спискова за „не контактирати“ или „не слати е-пошту“. Поред тога, задржавамо право да одбацимо учешће било које Препоручене особе ако (а) су подаци за контакт које сте проследили нетачни или нису важећи, (б) је та особа прекршила било коју одредбу ових услова, или (в) смо утврдили, по нашем нахођењу, да учешће таквог појединца може бити штетно за нас, Веб-сајт, било коју услугу или функцију, или било коју трећу страну из било ког разлога, или из било ког другог разлога утврђеног према нашој сопственој процени.

Ако злоупотребите програм препоруке или се на други начин укључите у недолично понашања у вези са програмом препоруке, што утврђујемо према нашој сопственој процени, задржавамо право да вам одбијемо даљи приступ Веб-сајту. Подстицаји, награде, или програми препоруке подлежу додатним условима који се објављују у тренутку када такви програми постану доступни. У мери у којој постоји било какав сукоб између тих услова и Услова, примењиваће се услови за подстицај, награду или програм препоруке, али само у оној мери у којој су у сукобу. Задржавамо право, по нашој сопственој процени, да суспендујемо, привремено или трајно, или престанемо са обезбеђивањем било ког или свих програма препоруке без претходне најаве, разлога или обавезе.

Ако користите Веб-сајт да бисте комуницирали са Препорученом особом (или са било којом трећом страном), сагласни сте да нећете користити Веб-сајт да бисте повредили Препоручену особу или било коју трећу страну, и/или користити Веб-сајт у супротности са важећим законима, правилима, прописима или Условима.

Ако у било ком тренутку уведемо средство комуникације на интернету које је доступно само члановима, можемо применити све или неке од истих рестрикција као што је наведено у претходном тексту, како утврдимо по сопственој процени, и доставити вам важна обавештења кроз такав систем комуникације преко интернета.

ФУНКЦИЈЕ ГЛАСАЊА/ОЦЕЊИВАЊА

За све функције гласања/оцењивања које су доступне на Веб-сајту, морате пратити упутства на Веб-сајту за слање својих гласова/оцена, укључујући, без ограничења, све рестрикције утврђене у вези са ограничењима за гласање/оцењивање. Гласови/оцене које примимо од вас, а који превазилазе ограничења за гласање/оцењивање биће дисквалификовани. Плаћање или друге надокнаде у замену за гласање/оцењивање је забрањено. Гласање/оцењивање генерисано скрипт-датотеком, макроом или другим аутоматизованим средством или било којим другим средством намењеним да утиче на интегритет процеса гласања/оцењивања који смо утврдили, може бити неважеће. Задржавамо право да, према нашој сопственој процени, дисквалификујемо сваку особу за коју утврдимо да крши ова правила, манипулише процесом гласања/оцењивања, или делује на неспортски или неприкладан начина и чини неважећим све повезане гласове/оцењивања. Наше одлуке у вези са свим аспектима било ког елемента гласања/оцењивања су коначне и обавезујуће, али не ограничавајући се на бројање гласова/оцењивања и поништење или дисквалификацију свих сумњивих гласова/оцењивања или гласача/оцењивача.

ДОГАЂАЈИ

Можете бити позвани или замољени да присуствујете догађајима под покровитељством компаније SC Johnson, догађајима под покровитељством наших пословних партнера или догађајима које организују корисници Веб-сајта који ни на који начин нису повезани са компанијом SC Johnson (заједно „Догађаји“). Учешће у било ком Догађају је на сопствени ризик и сагласни сте да овим ослобађате компанију SC Johnson за и од било којих обавеза, потраживања, штете, трошкова и издатака, укључујући, без ограничења, сваку повреду или смрт вас или ваше малолетне деце или штићеника, и оправдане накнаде и трошкове за адвоката, који су настали због присуства на Догађајима или учешћа у било којим активностима доступним на Догађајима. Такође сте сагласни да ми (и особе које смо одредили) можемо снимати било који од Догађаја који је под покровитељством компаније SC Johnson, где ви или ваша малолетна деца или штићеници учествујете, и сагласни сте да су такви филмови и снимци у власништву компаније SC Johnson, као и да ми (и особе које смо одредили) можемо користити ваше име или име ваше малолетне деце или штићеника, као и слику, глас, наступ и друге активности у којима сте ви или ваша малолетна деца или штићеници ангажовани за било какво оглашавање, промотивне или друге законите сврхе у било којем и свим медијима наведеним до сада или у даљем тексту, широм света и заувек, без претходне најаве, одобрења или накнаде за вас или за било коју трећу страну. Можемо условити ваше присуство на Догађају добијањем ваше писане сагласности са овим договором.

ПОДАЦИ О ПРОИЗВОДУ

ВАЖНО: ПРОСЛЕЂИВАЊА НА ВЕБ-САЈТУ МОГУ САДРЖАТИ ПРЕДЛОГЕ ЗА НАЧИНЕ КОРИШЋЕЊА ПРОИЗВОДА КОМПАНИЈЕ SC JOHNSON КОЈЕ КОМПАНИЈА SC JOHNSON НИЈЕ ОЦЕНИЛА НИТИ ОДОБРИЛА. Компанија SC Johnson не подржава нити одобрава коришћење било ког од својих производа на било који начин осим оног који је предвиђен за коришћење производа, као што је описано на његовом паковању. Никада не треба користите ниједан производ компаније SC Johnson на било који начин осим оног који је предвиђен за коришћење.

СПОРОВИ ИЗМЕЂУ КОРИСНИКА

РАЗУМЕЛИ СТЕ И САГЛАСНИ СТЕ ДА СТЕ ИСКЉУЧИВО ВИ ОДГОВОРНИ ЗА ВАШУ ИНТЕРАКЦИЈУ СА ДРУГИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ТРЕЋИМ СТРАНАМА. КОМПАНИЈА SC JOHNSON ЗАДРЖАВА ПРАВО, АЛИ НЕМА НИКАКВУ ОБАВЕЗУ, ДА ПРАТИ СПОРОВЕ ИЗМЕЂУ ВАС И ДРУГИХ КОРИСНИКА (И ОСТАЛИХ ТРЕЋИХ СТРАНА), КАО И ДА ВАМ УКИНЕ ПРИСТУП ВЕБ-САЈТУ, АКО КОМПАНИЈА SC JOHNSON УТВРДИ, ПО СОПСТВЕНОЈ ПРОЦЕНИ, ДА ТАКО РАЗБОРИТО ПОСТУПА.

ОГРАНИЧЕЊЕ ОДГОВОРНОСТИ

КОМПАНИЈА SC JOHNSON НЕЋЕ БИТИ ОДГОВОРНА ЗА ЕВЕНТУАЛНЕ ШТЕТЕ ИЛИ КРШЕЊЕ ПРАВА КОЈА ПРАТЕ ИЛИ СУ РЕЗУЛТАТ ВАШЕГ КОРИШЋЕЊА ВЕБ-САЈТА.

ТО УКЉУЧУЈЕ (АЛИ СЕ НЕ ОГРАНИЧАВА НА) ШТЕТЕ И КРШЕЊЕ ПРАВА ИЗАЗВАНО:

 • КОРИШЋЕЊЕМ (ИЛИ НЕМОГУЋНОШЋУ КОРИШЋЕЊА) ВЕБ-САЈТА;
 • КОРИШЋЕЊЕМ (ИЛИ НЕМОГУЋНОШЋУ КОРИШЋЕЊА) БИЛО КОГ ВЕБ-САЈТА НА КОЈИ СЕ ПОВЕЗУЈЕТЕ ХИПЕРВЕЗОМ СА НАШЕГ ВЕБ-САЈТА;
 • НЕМОГУЋНОШЋУ ИЗВОЂЕЊА РАДЊЕ;
 • ГРЕШКОМ;
 • ПРОПУСТОМ;
 • ПРЕКИДОМ;
 • ДЕФЕКТОМ;
 • КАШЊЕЊЕМ ОПЕРАЦИЈЕ ИЛИ ПРЕНОШЕЊА;
 • РАЧУНАРСКИМ ВИРУСОМ, ИЛИ
 • ПРЕКИДОМ ЛИНИЈЕ.

ИМАЈТЕ НА УМУ ДА НИСМО ОДГОВОРНИ ЗА БИЛО КОЈЕ ШТЕТЕ, УКЉУЧУЈУЋИ, БЕЗ ОГРАНИЧЕЊА:

 • ОДШТЕТЕ НАМЕЊЕНЕ ДА СЕ НЕКО ДИРЕКТНО ОБЕШТЕТИ ЗБОГ ГУБИТКА ИЛИ КРШЕЊА ПРАВА;
 • ИНДИРЕКТНЕ, ПОСЕБНЕ, КАЗНЕНЕ ИЛИ ПРИМЕРЕНЕ ОДШТЕТЕ;
 • ШТЕТЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОПРАВДАНО ОЧЕКУЈЕ ДА ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ГУБИТКА ИЛИ КРШЕЊА ПРАВА (ПРАВНО, „ИНДИРЕКТНЕ ШТЕТЕ“); ИЛИ
 • ОСТАЛE РАЗНE ШТЕТЕ И ТРОШКОВИ НАСТАЛИ ДИРЕКТНО ОД ГУБИТКA ИЛИ КРШЕЊА ПРАВА, (ПРАВНО, „УЗГРЕДНЕ ШТЕТЕ“).

ЗАТИМ, НИСМО ОДГОВОРНИ ЧАК И АКО СМО БИЛИ НЕМАРНИ ИЛИ АКО СМО ОБАВЕШТЕНИ НА МОГУЋНОСТ ТАКВИХ ШТЕТА -- ИЛИ ОБОЈЕ.

ИЗУЗЕТАК: У ОДРЕЂЕНИМ ЈУРИСДИКЦИЈАМА, ЗАКОН МОЖЕ ДА НАМ НЕ ДОЗВОЛИ ОГРАНИЧЕЊЕ ИЛИ ИСКЉУЧЕЊЕ ОДГОВОРНОСТИ ЗА ОВЕ „ УЗГРЕДНЕ“ ИЛИ „ИНДИРЕКТНЕ“ ШТЕТЕ , ТАКО ДА СЕ ГОРЕ НАВЕДЕНО ОГРАНИЧЕЊЕ НЕ МОЖЕ ПРИМЕНИТИ И ВИ ЗАИСТА МОЖЕТЕ ИМАТИ ПРАВО НА НАДОКНАДУ ОВАКВИХ ШТЕТА. АЛИ, У СВАКОМ СЛУЧАЈУ, НАША ОБАВЕЗА ПРЕМА ВАМА ЗА СВЕ ГУБИТКЕ, ШТЕТЕ, КРШЕЊА ПРАВА И БИЛО КАКВА ПОТРАЖИВАЊА (БИЛО ДА СЕ ОДШТЕТЕ ТРАЖЕ ПРЕМА ОДРЕДБАМА УГОВОРА, ИЛИ СЕ ТВРДИ ДА СУ УЗРОКОВАНЕ НЕМАРОМ ИЛИ ДРУГИМ НЕПРИМЕРЕНИМ ПОНАШАЊЕМ, ИЛИ СУ ОДШТЕТЕ ТРАЖЕ ПРЕМА БИЛО КОЈОЈ ДРУГОЈ ПРАВНОЈ ТЕОРИЈИ), НЕЋЕ БИТИ ВЕЋЕ ОД ИЗНОСА КОЈИ СТЕ ПЛАТИЛИ ЗА ПРИСТУП ВЕБ-САЈТУ.

ОДБИЈАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ

МАТЕРИЈАЛИ НА НАШЕМ ВЕБ-САЈТУ ДАТИ СУ „КАКВИ ЈЕСУ“. ТО ЗНАЧИ ДА КОМПАНИЈА SC JOHNSON ОДБИЈА СВА ЕКСПЛИЦИТНА И ИМПЛИЦИТНА ЈЕМСТВА ЗА МАТЕРИЈАЛ НА ВЕБ-САЈТУ.

ОВО ОБУХВАТА (АЛИ СЕ НЕ ОГРАНИЧАВА НА) СЛЕДЕЋА ЈЕМСТВА:

 • ДА ЈЕ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРОДАЈУ И ДА ЈЕ ОДРЕЂЕНОГ НИВОА КВАЛИТЕТА ИЛИ ДА ЈЕ ПОДОБАН ЗА ОДРЕЂЕНУ СВРХУ;
 • ДА ЋЕ ФУНКЦИОНАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ САДРЖАНИ У МАТЕРИЈАЛИМА БИТИ НЕПРЕКИДНИ ИЛИ БЕЗ ГРЕШКЕ;
 • ДА ЋЕ НЕДОСТАЦИ БИТИ ИСПРАВЉЕНИ;
 • ДА СУ НАШИ САЈТОВИ ИЛИ СЕРВЕРИ КОЈИ ИХ ЧИНЕ ДОСТУПНИМ БЕЗ ВИРУСА ИЛИ ДРУГИХ ШТЕТНИХ КОМПОНЕНТИ И
 • ДА ЋЕ УСПЕШНИ РЕЗУЛТАТИ ИЛИ ИСХОДИ НАСТАТИ ПРАВИЛНОМ ПРИМЕНОМ СВИХ УПУТСТАВА, ИНСТРУКЦИЈА ИЛИ РЕЦЕПТА САДРЖАНИХ У МАТЕРИЈАЛИМА.

ПОРЕД ГОРЕ НАВЕДЕНОГ, ВИ (А НЕ КОМПАНИЈА SC JOHNSON) СНОСИТЕ СВЕ ТРОШКОВЕ СВИХ ПОТРЕБНИХ СЕРВИСИРАЊА, ПОПРАВКЕ ИЛИ КОРЕКЦИЈЕ.

КОМПАНИЈА SC JOHNSON НЕ МОЖЕ ДА КОНТРОЛИШЕ РАДЊЕ ДРУГИХ КОРИСНИКА КОЈЕ МОЖЕТЕ ИЗАБРАТИ ДА СА ЊИМА ДЕЛИТЕ ВАШЕ ПОДАТКЕ. СТОГА, НЕ МОЖЕМО И НЕ ГАРАНТУЈЕМО ДА ВАША ПРОСЛЕЂИВАЊА НЕЋЕ БИТИ ПРЕГЛЕДАНА ОД СТРАНЕ НЕОВЛАШЋЕНИХ ОСОБА ИЛИ КОРИШЋЕНА У НЕПРИМЕРЕНЕ СВРХЕ. КОМПАНИЈА SC JOHNSON НИЈЕ ОДГОВОРНА ЗА БИЛО КАКВО ОНЕМОГУЋАВАЊЕ ПОСТАВКИ ЗАШТИТЕ ПРИВАТНОСТИ ИЛИ БЕЗБЕДНОСНИХ МЕРА НА ВЕБ-САЈТУ. ПРИХВАТАТЕ И РАЗУМЕТЕ ДА, ЧАК И НАКОН УКЛАЊАЊА, КОПИЈЕ ПРОСЛЕЂИВАЊА МОГУ ОСТАТИ ВИДЉИВЕ У УХВАЋЕНИМ ИЛИ АРХИВИРАНИМ СТРАНИЦАМА, ИЛИ АКО СУ ДРУГИ КОРИСНИЦИ КОПИРАЛИ ИЛИ СКЛАДИШТИЛИ ВАША ПРОСЛЕЂИВАЊА.

СВАКА РАДЊА ПРЕДУЗЕТА КАО ОДГОВОР НА ИНФОРМАЦИЈЕ, МИШЉЕЊА, САВЕТЕ ИЛИ ПРЕДЛОГЕ КОЈИ СЕ НУДЕ, РАЗМАТРАЈУ ИЛИ ПОСТАВЉАЈУ НА ВЕБ-САЈТ, УКЉУЧУЈУЋИ САВ САДРЖАЈ ПРЕУЗЕТ ИЛИ ПРИБАВЉЕН НА НЕКИ ДРУГИ НАЧИН ВАШИМ КОРИШЋЕЊЕМ ВЕБ-САЈТА, ЈЕ НА ВАШ СОПСТВЕНИ РИЗИК. САМО ВИ ЋЕТЕ БИТИ ОДГОВОРНИ ЗА БИЛО КОЈЕ РАДЊЕ ПРЕДУЗЕТЕ КАО ОДГОВОР НА ТАКВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ, МИШЉЕЊА, САВЕТЕ ИЛИ ПРЕДЛОГЕ, ИЛИ У СЛУЧАЈУ ГУБИТКА ИЛИ ШТЕТЕ БИЛО КОЈЕ ВРСТЕ КОЈА НАСТАНЕ ИЗ СВАКЕ ТАКВЕ РАДЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ СВАКУ ШТЕТУ НА ВАШЕМ РАЧУНАРСКОМ СИСТЕМУ ИЛИ ГУБИТАК ПОДАТАКА КОЈИ ПРОИЗИЛАЗИ ИЗ ПРЕУЗИМАЊА ТАКВОГ САДРЖАЈА.

ИЗУЗЕТАК: У ОДРЕЂЕНИМ ЈУРИСДИКЦИЈАМА, ЗАКОН МОЖЕ ДА НАМ НЕ ДОЗВОЛИ ДА ОДБИЈЕМО ОДГОВОРНОСТ ИЛИ ИСКЉУЧИМО ЈЕМСТВА, ТАКО ДА ГОРЕ НАВЕДЕНО ОДБИЈАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ НЕ МОРА ДА ВАЖИ ЗА ВАС.

ОБЕШТЕЋЕЊЕ

Сагласни сте да ћете обештетити и ослободити од одговорности компанију SC Johnson, наша повезана лица, и сваког од наших одговарајућих службеника, директоре, запослене, представнике и заступнике за било које потраживање, захтев, губитак, трошак, одговорности или штете (укључујући оправдане накнаде и трошкове за адвокате) насталим као последица:

 • вашег коришћења Веб-сајта,
 • вашег коришћења било ког Прослеђивања,
 • вашег учешћа у било којој услузи или програму који се нуди на Веб-сајту или преко њега,
 • вашег кршења или наводног кршења ових услова,
 • било ког Прослеђивања које ви поставите, или
 • вашег наводног кршења права било које треће стране (укључујући, без ограничења, нарушавање угледа, угрожавање заштите приватности, права на објављивање, кршење поверења, кршење ауторског права, заштитног знака, патента, или било ког другог права интелектуалне својине).

Задржавамо право да ексклузивно бранимо и контролишемо све тврдње које произилазе из горе наведеног и све предмете обештећења и да ћете ви у потпуности сарађивати са нама у таквим одбранама.

ТРАЈАЊЕ И ПРЕСТАНАК УСЛОВА ЗА КОРИШЋЕЊЕ

Ови услови за вас важе од момента кад први пут почнете да користите Веб-сајт. Компанија SC Johnson може укинути из било ког разлога ове услове, или било који њихов део, у било ком тренутку и без обавезе да вас обавести. Међутим, делови који се односе на РЕСТРИКЦИЈЕ ВАШЕГ КОРИШЋЕЊА МАТЕРИЈАЛА НА ВЕБ-САЈТУ, ОГРАНИЧЕЊЕ ОДГОВОРНОСТИ, ОБЕШТЕЋЕЊЕ, ОДБИЈАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ И ЈУРИСДИКЦИЈУ остаће на снази и после укидања.

Поред тога, компанија SC Johnson има право да суспендује, ограничи или укине све или део Веб-сајта, или ваш приступ или коришћења тога, у било ком тренутку, без обавезе да вас обавести.

ЈУРИСДИКЦИЈА

Компанија SC Johnson контролише и управља Веб-сајтом из седишта компаније у граду Расин, Висконсин, у Сједињеним Америчким Државама.

Ови услови, као и споразум који они чине, уређују се и тумаче у свему према законима државе Висконсин, САД, без обзира на избор законских одредби. Исто тако, ваше коришћење Веб-сајта уређује се у свему према законима државе Висконсин, САД. Конвенција Уједињених нација о уговорима за међународну продају робе не примењује се на ове услове.

Ако компанија SC Johnson не изврши, примени или не инсистира на строгој примени неког права или одредбе ових услова, то се не тумачи као одрицање од таквог права или одредбе. Ако је било која одредба ових услова незаконита, неважећа или неприменљива према важећем закону, то неће утицати на законитост, ваљаност и примењивост било које од осталих одредби. Ни понашања између страна нити трговачка пракса не мења било који од ових услова. Компанија SC Johnson може пренети своја права и дужности према овим условима на било које лице у било ком моменту, без обавезе да вас обавести.

Без обзира на било који статут или закон који говори супротно, свако потраживање или основ тужбе који произилази из или у вези са Веб-сајтом мора бити поднет у року од једне (1) године после настанка таквог потраживања или основе тужбе, или заувек застарева и бива одбачено.

Ви ни у ком случају не подносите захтев нити имате право на отказ уговора, привремену судску или другу правичну меру, или на забрану или ограничен рад или искоришћавање Веб-сајта, нити на било какво оглашавање или друге материјале објављене у вези са тим, или било који садржај или други материјал који се користи или приказује на Веб-сајту. Разумете и слажете се да се вашим коришћењем Веб-сајта не успоставља никакав фидуцијарни однос између вас и нас. Вашим коришћењем Веб-сајта не ствара се однос послодавца и запосленог, или налогодавца и заступника, заједничког подухвата или партнера између вас и нас.

Осмишљавањем Веб-сајта да буде компатибилан са законима земаља у којима послујемо, ми ни на који начин не тврдимо нити подразумевамо да су Материјали на Веб-сајту одговарајући или доступни за коришћење изван Сједињених Америчких Држава, а приступ њима са територија где је њихов садржај незаконит је забрањен. Ако користите Веб-сајт са локација изван Сједињених Америчких Држава, то радите на сопствену иницијативу и одговорни сте за поштовање свих важећих локалних закона. Не можете користити или извозити материјале кршећи америчке законе и прописе о извозу.

ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ КОЈЕ СЕ ПРИМЕЊУЈУ НА КОРИСНИКЕ ИЗВАН СЈЕДИЊЕНИХ АМЕРИЧКИХ ДРЖАВА

Настојимо да створимо глобалну заједницу са доследним стандардима за свакога, али такође настојимо да поштујемо локалне законе. Следеће одредбе односе се на кориснике и не-кориснике који су у интеракцији са компанијом SC Johnson изван Сједињених Америчких Држава:

 • Сагласни сте да Веб-сајт подлеже законима Сједињених Америчких Држава.
 • Сагласни сте да прикупљање, обрада, одржавање и пренос података у и за Сједињене Америчке Државе или неку другу земљу буде у складу са нашом Изјавом о заштити приватности.
 • Ако се налазите у земљи под ембаргом од стране Сједињених Америчких Држава, или сте на листи америчког Министарства финансија са посебно наведеним држављанима, нећете бити укључени у комерцијалне активности на Веб-сајту. Нећете користити Веб-сајт ако вам је забрањено да примате производе, услуге или софтвер који потиче из Сједињених Држава.

ЗАШТИТА ПРИВАТНОСТИ

Наша Изјава о заштити приватности у потпуности садржи нашу политику о томе како поступамо са подацима које смо прикупили о вама (укључујући аутоматска средства) или о онима које одлучите да нам доставите.

ФИЛТРИРАЊЕ

На основу 47 U.S.C. Одељак 230 (d), са изменама и допунама, овим вас обавештавамо да су родитељске контролне заштите (као што су рачунарски хардвер, софтвер или услуге филтрирања) комерцијално доступне и да могу да вам помогну у ограничавању приступа материјалу који је штетан по малолетнике. Информације које идентификују тренутне добављаче таквих заштита налазе се на следећим сајтовима: GetNetWise и OnGuard Online. Компанија SC Johnson не подржава нити одобрава производе или услуге наведене на таквим сајтовима.

ОПШТИ УСЛОВИ КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ НА Е-КОМЕРЦИЈАЛНЕ АКТИВНОСТИ

Упућивање на било који производ на Веб-сајту не представља понуду за продају или испоруку тог производа и не значи да је производ доступан или да ће назив и опис било ког производа од наших дистрибутера на велико бити исти као онај који је на Веб-сајту.

Не можемо да гарантујемо да ће производ наведен као расположив бити одмах испоручен, јер се залихе могу значајно мењати из дана у дан. У ретким случајевима, неки производ може бити на лагеру када поставите своју поруџбину, и може бити продат у време када се ваша поруџбина обрађује.

Кад је то применљиво, наше пословне смернице које се односе на испоруку и враћање/замену производа, објављене су на Веб-сајту, где можете да их погледате. Погледајте те смернице пре куповине производа са Веб-сајта.

Цене и доступност производа наведених на Веб-сајту подложне су променама без претходне најаве.

У настојању да обезбедимо тачне информације о производу и ценама, може доћи до штампарске грешке. У случају да је наведена нетачна цена производа због штампарске грешке или из било ког другог разлога, имамо право да одбијемо или поништимо сваку поруџбину постављену за такав производ са погрешном ценом, чак и ако је поруџбина потврђена и/или наплаћена са кредитне картице. У случају погрешне цене производа, можемо, по сопственом нахођењу, да вас контактирамо ради инструкција или да откажемо вашу поруџбину и обавестимо вас о том отказивању. Ако је набавка већ наплаћена са ваше кредитне картице, а ваша поруџбина је поништена, ми одмах дајемо налог за уплату на рачун ваше кредитне картице у износу те погрешне цене.

Могу постојати одређене поруџбине које нисмо у могућности да прихватимо и које морамо да поништимо. Задржавамо право да, по сопственој процени, одбијемо или поништимо неку поруџбину из било ког разлога. Задржавамо право да, по сопственој процени, ограничимо количину купљених предмета по особи, по домаћинству или по поруџбини. Ова ограничења могу важити за поруџбине које су дате са истог интернет налога, исте кредитне картице, као и за поруџбине за које се користи иста адреса фактурисања и/или адреса испоруке. Купцу ћемо доставићемо обавештење, ако се таква ограничења примењују.

Неке ситуације које могу довести до поништења ваше поруџбине укључују ограничења о количинама доступним за куповину, нетачности или грешке у подацима о производу или ценама, или проблеме које идентификује наше одељење за спречавање превара. Можемо такође тражити додатне верификације или податке пре прихватања било које поруџбине. Контактираћемо вас уколико ваша поруџбина или неки њен део буде сторниран или уколико буде било потребно доставити додатне податке да би се ваша поруџбина прихватила. Ако је ваша поруџбина поништена после наплате са ваше кредитне картице, ми ћемо уплатити на вашу кредитну картицу исти тај износ.

УГОВОР У ЦЕЛИНИ

Ово је целокупни уговор о свим питањима која смо разматрали у претходном тексту.