POGOJI UPORABE SPLETNEGA MESTA

OMEJITVE V ZVEZI Z UPORABO GRADIVA NA SPLETNEM MESTU

Gradivo na spletnem mestu (vključno, vendar ne omejeno na slike, programsko opremo, avdioposnetke, besedilo, videoposnetke in druge medije) (v nadaljevanju "gradivo") je last družbe SC Johnson ali je za njegovo uporabo družbi SC Johnson podeljena licenca in je zaščiteno z zakonodajo o intelektualni lastnini, kot so zakoni o patentih, blagovnih znamkah ali zaščiti avtorskih pravic. Razen za svojo osebno in nekomercialno uporabo, ne smete spreminjati, razmnoževati, pošiljati, razdeljevati, prikazovati, prenašati ali prodajati katero koli od gradiv ali ustvarjati dela, izpeljana iz teh gradiv brez izrecne pisne odobritve družbe SC Johnson; v primerih, ko nam je za gradivo bila podeljena licenca, je treba pridobiti pisno odobritev lastnika gradiva. Vsak nepooblaščeni poskus, da prilagodite katero koli gradivo na spletnem mestu ali zaobidete naše varnostne funkcije, ali da uporabite spletno mesto ali kateri koli del gradiv, ki jih vsebuje spletno mesto, za kateri koli namen, ki se razlikuje od načrtovanega namena, je prepovedan.

Blagovne znamke, logotipi in storitvene znamke družbe SC Johnson ter tiste blagovne znamke, logotipi in storitvene znamke, za katere je družba SC Johnson prejela licence (skupaj imenovani "blagovne znamke"), ki so prikazani na spletnem mestu, so registrirane in neregistrirane znamke družbe SC Johnson. Vse druge blagovne znamke, trgovska imena, nazivi izdelkov, storitvene znamke in vse druge znamke, ki niso last družbe SC Johnson, so last njihovih zadevnih lastnikov. Na tej spletnem mestu nič ni mogoče razlagati kot samoumevno, navidezno ali drugačno podelitev katere koli licence ali pravice do uporabe katere koli blagovne znamke, prikazane na spletnem mestu, brez pisne odobritve družbe SC Johnson ali pisne odobritve tretje osebe, ki ima v lasti druge blagovne znamke, prikazane na spletnem mestu. Odsotnost logotipa ali imena izdelka ali storitve kjer koli v besedilu na spletnem mestu ni mogoče razlagati kot opustitev katere koli blagovne znamke ali drugih pravic intelektualne lastnine za to ime ali logotip.

Uporaba katerega koli gradiva, vključno z objavami, kot je opredeljeno spodaj, je na lastno odgovornost. Družba SC Johnson si pridržuje pravico do spremembe katerega koli dela in celotne vsebine, programske opreme, aplikacij in drugih prispevkov na spletnem mestu kadar koli in brez obvestila.

UPRAVIČENOST

Uporaba spletnega mesta je omejena na: (a) zakonite prebivalce ZDA, ki so stari najmanj 18 let ali ki so polnoletni po veljavni zakonodaji pristojnega sodišča v njihovem kraju bivanja, pri čemer je nadrejena določba, ki zahteva višjo starost in (b) osebe zunaj ZDA, ki imajo pooblastilo, da z nami sklenejo zavezujočo pogodbo, in ki jim nobena veljavna zakonodaja v njihovi državi stalnega prebivališča ne prepoveduje sklenitve pogodbe.

ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE

Z uporabo spletnega mesta soglašate s prejemom naših elektronskih sporočil. Z vami bomo komunicirali po elektronski pošti ali z objavo obvestil na spletnem mestu, kar bo odvisno od naše presoje. Strinjate se, da vsi sporazumi, obvestila, razkritja in druga sporočila, ki vam jih posredujemo v elektronski obliki, izpolnjujejo morebitne zakonske zahteve, da se take oblike komunikacije posredujejo v pisni obliki.

REGISTRACIJA

Za uporabo ali dostop do spletnega mesta lahko zahtevamo registracijo. Družba SC Johnson bo z vsemi podatki, ki jih sprejme od vas med registracijo, ravnala v skladu z Obvestilom o varstvu zasebnosti družbe SC Johnson.

Ne smete uporabljati e-poštnega naslova, ki ga že uporablja druga oseba; ki predstavlja drugo osebo; ki pripada drugi osebi (brez njegovega ali njenega soglasja); ki krši pravice intelektualne lastnine ali druge pravice katere koli osebe; ki je vulgaren ali drugače žaljiv; ali ki smo ga iz drugih razlogov po lastni presoji zavrnili.

Vsi podatki, ki jih predložite pri registraciji, morajo biti resnični, točni, posodobljeni in popolni. V primeru, da se podatki, ki ste jih poslali družbi SC Johnson spremenijo, se strinjate, da nam takoj pošljete posodobljene podatke. Družba SC Johnson lahko ukine vaš račun, če ugotovi, da je kateri koli poslan podatkov nepravilen, lažen, zastarel ali nepopoln.

Vaš e-poštni naslov in geslo, ki ste ga ustvarili, bosta vaša podatka za prijavo in jih morate hraniti kot zaupne podatke. Vi ste v celoti odgovorni za vsako uporabo vašega računa in za vsa dejanja, ki se zgodijo med uporabo vašega računa, vključno, vendar ne omejeno na dejanja, ki so posledica izgube, kraje ali nepooblaščene uporabe vaših podatkov za prijavo. V primeru take izgube, kraje ali nepooblaščene uporabe vam lahko po lastni presoji naložimo dodatne varnostne obveznosti.

UDELEŽBA UPORABNIKA IN OBJAVE

Zdaj ali v prihodnje bomo na nekaterih mestih spletnega mesta (vključno, vendar ne omejeno na forume, spletne dnevnike (blogi), rubrike za recenzije ali komentarje in klepetalnice) uporabnikom ponudili možnost, da (a) objavijo ali nam posredujejo svoje prispevke, kot so pripombe, predlogi, ideje, opažanja, grafike, recenzije, komentarji, podatki, mnenja, nasveti, članki, risbe, slike, fotografije, avdiovizualne produkcije, videoposnetki, avdioposnetki, vnosi za promocije ali drugi podatki ali vsebine, ki so jih ustvarili uporabniki (v nadaljevanju imenovano "objave"), (b) prenesejo na svoj računalnik besedila, videoposnetke, fotografije in/ali druge vsebine (skupaj imenovano "računalniško nalaganje"), (c) prenesejo mobilno razvedrilno vsebino ali druge vsebine, kot so aplikacije, načini zvonjenja mobilnega telefona, igre, grafike, novice, avdioposnetki, videoposnetki, fotografije in drugi podatki po internetu, SMS, MMS, WAP, BREW in druga sredstva prenosa mobilne vsebine na nekatere združljive mobilne naprave (skupaj imenovano "mobilni prenos"), in/ali (d) si ogledajo vsebino spletnega mesta. Vsak računalniški prenos se lahko izvede samo na lastnem računalniku (ali računalniku, ki ga vi upravljate) in vsak mobilni prenos se lahko izvede samo na lastni mobilni napravi (ali napravi, ki jo vi upravljate).

Vse objave se obravnavajo kot podatki, ki so nezaupni in nelastniški. Družba SC Johnson nima nobenih obveznosti v zvezi z objavami. Ne moremo zajamčiti, da drugi uporabniki (ali tretje osebe) ne bodo uporabljali idej, ki ste jih delili z njimi. Zato svojih idej ne objavljajte na spletišču, če jih želite obdržati kot zaupne podatke in/ali ne želite, da jih uporabijo drugi. Poleg tega mora vsaka objava odražati vaše resnično mnenje, resnične ugotovitve, resnično verovanje ali resnične izkušnje, ki so del vašega osebnega znanja in ne sme na noben način napačno prikazati vašega razmerja z družbo SC Johnson. Uporabnik je na primer dolžen pri vsaki objave, ki vsebuje overitev, razkriti vse povezave (če ta obstaja) z družbo SC Johnson.

Družba SC Johnson ne bo pregledala vseh objav, ki jih zagotovijo uporabniki, ker tega ne zmore in ni odgovorna za vsebino teh objav, ker družba SC Johnson ne overja nobene objave. Mi ne moremo zajamčiti točnosti, celovitosti, ali kakovosti objav in vam ne moremo zagotoviti, da se na spletnem mestu ne bodo pojavljale škodljive, netočne, varljive, žaljive, grozilne, opravljive, nezakonite ali drugače sporne objave. V nobenem primeru ne smete domnevati, da katera koli objava odraža mnenja ali politike družbe SC Johnson. To velja tudi za objave, ki vsebujejo komentarje o objavah drugih uporabnikov, ali komentarje o nekaterih naših izdelkih, storitvah, promocijah, spletne strani ali druge podobne informacije.

Vi ste edini odgovorni za (a) vsako objavo na spletnem mestu ali prenos prek spletnega mesta, (b) za vsak podatek, ki ga zagotovite nam ali drugim uporabnikom (ali drugim obiskovalcem spletnega mesta) in (c) sodelovanje z drugimi uporabniki ali drugimi obiskovalci spletnega mesta). Z objavo na spletnem mestu priznavate da je družba SC Johnson prosta vseh dolžnosti ali obveznosti pregledovanja ali odziva na vašo objavo in priznavate tudi, da je prosta vseh dolžnosti ali obveznosti, ki bi jih sicer družba imela do vas, v zvezi s katerim koli dejanjem, ki ga družba po svoji izbiri stori kot odziv na vašo objavo.

Potrjujete, da smo pri zagotavljanju spletne funkcije, ki vam omogoča, da pošiljate, pregledujete, ali objavljate, izključno v vlogi pasivnega prenosnika in da nas ne zavezujejo nobene obveznosti ali dolžnosti v zvezi z vsebino objav ali dejavnostmi uporabnikov spletnega mesta. Vseeno si pridružujemo pravico do spreminjanja, urejanja, zavrnitve objave, revidiranja, neupoštevanja, blokiranja, odstranjevanja in izvajanja katere koli druge dejavnosti, za katero menimo, da je potrebna pri kateri koli objavi. To lahko vključuje objave, za katere ugotovimo, da zmerjajo, obrekujejo, so opolzke, goljufive, da kršijo pravice tretjih oseb, vključno (ne pa omejeno na našteto) s pravicami intelektualne lastnine ali s pravicami do objavljanja ali varstva zasebnosti ali objave, za katere ugotovimo, da so drugače žaljive, ali menimo, da so nesprejemljive; objave ocenimo po lastni presoji. Naše dejanje lahko vključuje (ni pa omejeno na našteto) odstranjevanje vsebine, ki domnevno ni v skladu s Pogoji, odpoved dostopa do spletišča za uporabnika v prekršku in odstranjevanje vseh objav, ki so jih poslale osebe, za katere smo ugotovili, da so kršitelji ali da so prekršek ponovili.

Če nas kateri koli uporabnik obvesti, da objava domnevno ni v skladu s Pogoji, lahko raziščemo prijavo in po lastni presoji določimo ustrezen ukrep. Vendar v nobenem primeru ni naša dolžnost, da urejamo, odstranjujemo, ali še naprej dopuščamo prikazovanje katere koli objave.

Naše spletno mesto lahko vsebuje objave, ki vsebujejo ideje, izume, gradivo in druge vsebine, ali pa te sami ali s pomočjo z naše strani angažiranih tretjeosebnih ponudnikov razvijemo, ki so podobne ali tematsko, idejno, oblikovno ali drugače enake objavam, ki ste jih vi oddali na spletnem mestu. Družba SC Johnson na primer aktivno sodeluje v raziskavah in pri razvoju novih izdelkov in storitev inizdelavi tržnega in oglaševalskega gradiva ter drugih vsebin v zvezi z našimi izdelki in storitvami ali za potrebe drugih uporabnikov; raziskave in razvoj izvajamo samostojno ali v sodelovanju z dobavitelji tretjih oseb. Razumete, da se z objavo vsebine odpovedujete vsakršnim zahtevkom, ki ste jih morda imeli, ki jih morda imate in/ali ki jih boste morda imeli v prihodnje, ker so ideja, izum, sestava, videoposnetki in/ali druga dela, ki jih uporablja družba SC Johnson (ali njeni pooblaščenci), izdelani na podlagi vaše objave na spletnem mestu ali so jim podobni ali enaki.

ČE NAM POŠLJETE GRADIVO:

(1) S tem nam zagotavljate neekskluzivno, po vsem svetu veljavno, v celoti plačano, prosto tantiem, trajno, nepreklicno in neomejeno licenco, da vašo objavo ali njen sestavni del uporabljamo, urejamo, razpošiljamo, izvajamo, objavimo, vključimo, podlicenciramo in ustvarimo izpeljavo iz celotne objave na kakršen koli nam ustrezen način in za kakršen koli namen.

To med drugim pomeni:

 • Nobene objave ne moremo obravnavati kot zaupen podatek.
 • Če uporabljamo to objavo ali dovolimo drugim, da uporabljajo to objavo -- ali storimo karkoli s to objavo – za to objavo ne moremo plačati niti vam niti komu drugemu.
 • To objavo lahko uporabljamo za kakršen koli namen in za to objavo ali uporabo nam ni treba plačati nadomestila ali pošiljati obvestila vam ali drugi osebi.
 • To objavo lahko po vsem svetu za vedno uporabljamo na spletnem mestu v digitalni, tiskani ali kateri koli drugi obliki.

(2) S tem sporazumom se nepreklicno odpovedujete vsem pravicam v zvezi z objavo, ki jih morda imate, do obsega, ki družbi SC Johnson onemogoča licenciranje po veljavnem zakonu ali pravni teoriji, vključno z vsemi pravicami do objave, pravicami do varstva zasebnosti, pravicami do poslovne skrivnosti in "moralnimi pravicami" ali vsem drugimi pravicami v zvezi z avtorstvom ali s celovitostjo gradiva ali katerimi koli drugimi pravicami intelektualne lastnine, ne pa omejeno na našteto.

(3) Potrjujete, da ste odgovorni za vse svoje objave -- z drugimi besedami potrjujete, da imate vi (in ne mi) polno odgovornost za objave, vključno z njihovo zakonitostjo, zanesljivostjo, ustreznostjo, izvirnostjo in skladnostjo z ustrezno zakonodajo.

(4) Potrjujete tudi, da nimamo nobene obveznosti do uporabe, dejanske objave na spletnem mestu ali odgovora na katero koli vašo objavo. Lahko stopimo v stik z vami ali s katero koli tretjo osebo, da preverimo podatke, ki jih vsebuje objava, ki ste nam jo poslali, pridobimo dodatne komentarje in da posnamemo film, posnetke ali posnamemo vse vaše izjave ali izjave drugih v zvezi s pogovorom ali korespondenco z vami. Soglašate, da bo vse gradivo, ki ga ustvarimo med srečanji z vami, last naše družbe in da ga lahko uporabljamo na kateri koli način, za katerega menimo, da je ustrezen. V zvezi z objavo na spletno stran spletnega mesta vam lahko pošljemo informacije in obvestila v obliki e-pošte ali na drug način, da vam odgovorimo na informacije, ki ste nam ih poslali z objavo.

Družba SC Johnson si pridržuje pravico, da po lastni presoji, kadar koli in občasno prekine, za krajši čas ali za stalno, sprejem nekaterih ali vseh objav in/ali da prekine vašo možnost dostopa do objav z ali brez obvestila. Družba SC Johnson ne bo odgovorna vam ali nobenemu drugemu za vsako začasno ustavitev ali prekinitev sprejemanja objav.

KODEKS RAVNANJA

Čeprav nismo odgovorni za ravnanje naših uporabnikov ali njihovih objav, si želimo, da bo spletno mesto prostor na spletu, na katerem vsebina ne krši pravic nobene osebe, ne žali ali škodi ljudem. Zato med uporabo spletne strani, prosim NE DELAJTE ničesar od spodaj navedenega:

 • Ne pošiljajte gradiv, ki so zaščitena z avtorskimi pravicami, zaščitena kot poslovna skrivnost ali na drug način zaščitena z lastniškimi pravicami tretje osebe, vključno z blagovnimi znamkami, patenti, pravicami objavljanja ali varstva zasebnosti (npr. ne uporabljajte imena ali "všečkanja" druge osebe ali fotografije, ki jo je posnela druga oseba, brez soglasja te osebe) – lahko pošiljate samo gradivo, ki je izključno vaša last.
 • Ne objavljajte lažnih podatkov ali ne dajajte izjav, ki lahko škodijo nam ali komur koli drugemu.
 • Ne pošiljajte gradiva, ki je nezakonito, nespodobno, lažnivo, zavajajoče, obrekljivo, sramotilno, grozilno, prezirljivo, pornografsko, nadlegovanje, sovražno, rasno ali etnično žaljivo, ki lahko privede do civilnopravne odgovornosti, ki krši kateri koli zakon ali je drugače neustrezno.
 • Ne pošiljajte gradiva, ki spodbuja uporabo alkohola, mamil, tobaka, strelnega orožja/bojnih sredstev (ali uporabo zgoraj naštetega).
 • Ne objavljajte oglasov ali ne zbirajte poslovnih strank.
 • Ne prekinjajte delovanja spletnega mesta na noben način, vključno z nalaganjem neupravičenega bremena na spletno mesto.
 • Ne zbirajte podatkov o drugih osebah, vključno z e-poštnimi naslovi, brez privolitve drugih oseb.
 • Ne dešifrirajte, ne izvajajte povratnega prevajanja (decompile), ne razstavljajte večjih enot na manjše dele, ali ne izvajajte obratnega inženirstva na programski opremi, ki je vključena na spletnem mestu ali na kateri koli način predstavlja sestavni del spletnega mesta.
 • Ne poskušajte izničiti varnostnih mehanizmov, izslediti ali raziskovati, kako bi premagali varnostne mehanizme; ne zagotavljajte informacij v zvezi z načini za izničevanje varnostnih mehanizmov; ne dovolite drugim osebam dostopati do spletnega mesta z uporabo pooblastila, ki je izdano izključno za vas, ali s ponarejanjem, izbrisom ali skrivanjem glave internetnega protokola, pošiljatelja e-pošte ali drugih identifikacijskih podatkov.
 • Ne kršite katerih koli lokalnih, državnih, nacionalnih ali mednarodnih zakonov in predpisov ali ne objavljate prispevkov,, ki bi spodbujali ali dajala navodila za kazniva dejanja.
 • Ne prikazujte napačno svojega imena, starosti ali sorodstva s katero koli osebo ali pravno osebo, vključno, vendar ne omejeno na razmerje ali povezavo, ki jo imate z družbo SC Johnson.
 • Ne uporabljajte spletnega mesta za pošiljanje ali omogočanje pošiljanja nezahtevanih ali nepooblaščenih oglasov, za zbiranje poslovnih strank, za pošiljanje promocijskega gradiva, "neželene e-pošte", "spama", "verižne pošte", "piramidnih shem" ali drugih oblik napeljevanja.
 • Ne pošiljajte in ne delite z drugimi nobenih osebnih identifikacijskih podatkov ali zasebnih podatkov tretjih oseb.
 • Nikogar ne prosite, da vam razkrije svoja gesla ali osebne podatke.
 • Ne uporabljajte podatkov ali vsebin, ki ste jih pridobili na spletnem mestu na kakršen koli način, ki ni dopusten s temi pogoji.
 • Ne pošiljajte gradiva, ki vsebuje programske viruse ali katero koli drugo računalniško kodo, datoteke ali programe, ki so izdelani, da prekinejo, uničijo, ali omejijo funkcijo določenega računalniškega programa ali strojne opreme ali telekomunikacijske opreme.
 • Ne smete se registrirati na več kot enem računu ali uporabljati ali poskušati uporabiti račun druge osebe; ne smete uporabiti storitve ali sistema brez pooblastila ali ustvariti lažne identitete na spletnem mestu.
 • Ne smete sodelovati v plenjenju ali zalezovanju ali kogarkoli ustrahovati ali nadlegovati.

Naslednje navedbe so bistvene za vaše sodelovanje na spletnem mestu.

 • Bodite spoštljivi do drugih, še posebej, ko se z njimi ne strinjate.
 • Razpravljanje je odlično, vendar ga je treba opraviti na konstruktiven način.
 • Prevzemite odgovornost za svoje lastne besede.

MOBILNE NAPRAVE

Če je dovoljeno ali omogočeno na spletnem mestu, da (a) z mobilno napravo naložite vsebino na spletno mesto, (b) prejemate in odgovarjate na sporočila ali da dostopate do spleta in pošiljate prispevke s pošiljanjem sporočil z mobilnim telefonom, (c) brskate po spletnem mestu iz mobilne naprave in/ali (d) dostopate do nekaterih funkcij z uporabo mobilne aplikacije, ki ste jo prenesli in namestili na svoj mobilni telefon (skupaj imenovano "mobilne storitve"), mora vaše razmerje z zadevnim mobilnim operaterjem to omogočiti, imeti pa morate tudi brezžični dostop, ki zagotavlja potrebne funkcije. Morda boste morali svojemu operaterju in tretjim osebam plačati za storitev dostopa in uporabe. Z vašim operatorjem morate preveriti kaj omogoča vaše razmerje z operaterjem ter dodatne stroške, ki lahko nastanejo pri prenosu.

NAGRADNE IGRE IN TEKMOVANJA

Vse nagradne igre, tekmovanja, druge igre in/ali promocijske ponudbe, ki so dostopne na spletnem mestu, se urejajo s posebnimi pravili in/ali pogoji. Ko obiščete spletno mesto, na katerem je razpisana nagradna igra ali tekmovanje ali se udeležite teh iger ali promocijskih ponudb, ki so na voljo na spletnem mestu, boste morali upoštevati ta pravila in/ali pogoje. Zelo je pomembno, da preberete veljavna pravila in/ali pogoje tako, da kliknete povezave na ustrezni strani ali pri dejavnosti. V primeru nasprotij med pravili in/ali pogoji za nagradne igre, tekmovanja, druge igre ali promocijske ponudbe in teh Pogojev veljajo pravila in/ali pogoji za nagradne igre, tekmovanja, igre ali promocijske ponudbe, vendar samo do obsega nasprotja.

MOŽNOST POSREDOVANJA

Občasno lahko ponudimo programe za posredovanje, ki vam dovoljujejo, da pošljete podatke o svojih prijateljih ali družini ("posredovana oseba"), vključno z e-poštnimi naslovi, telefonskimi številkami, imeni, naslovi ulic in drugimi kontaktnimi podatki, tako da lahko prejemajo informacije in/ali promocijske ponudbe v zvezi s spletnim mestom in njegovimi funkcijami. V skladu z Obvestilom o varstvu zasebnosti lahko uporabimo in shranimo vse podatke o posredovani osebi, ki smo jih zbrali od vas, vendar samo do obsega, ki je potreben za izvajanje vaše zahteve. Teh podatkov ne bomo uporabljali za nobene druge namene, razen če se posredovana oseba strinja z uporabo za druge namene. Lahko nam posredujete zgolj podatke o osebah, s katerimi ste v osebnem razmerju. Preden nam pošljete kontaktne podatke za posredovano osebo, morate pridobiti soglasje posredovane osebe. Pridržujemo si pravico, da omejimo število posredovanih oseb, ki jih lahko pošljete. Pridržujemo si pravico, da občasno omejimo število prenosov za določeno posredovano osebo. Ko pošljete podatke za stike za posredovano osebo, teh podatkov, ki ste nam jih zagotovili, ne morete več preklicati. Posredovana oseba mora biti (a) zakonit prebivalec ZDA, ki je star najmanj 18 let, ali ki je polnoleten po veljavni zakonodaji pristojnega sodišča v svojem kraju bivanja, obveljala pa bo določba, ki zahteva višjo starost ali (b) oseba zunaj ZDA, ki ima pooblastilo, da z nami sklene zavezujočo pogodbo in ki ji nobena veljavna zakonodaja v državi stalnega prebivališča ne bo prepovedala sklenitve pogodbe, ali oseba, ki je stara toliko, kot je označeno na strani za prijavo in ki se je sposobna registrirati za funkcije, ki jih ponuja spletno mesto, in drugače uporabljati spletno mesto. Pridržujemo si pravico določanja dodatnih omejitev za osebe, ki jih lahko posredujete. Kontaktni podatki za posredovano osebo morajo biti veljavni in pravilno delovati, da jo lahko obveščamo o spletnem mestu ali funkcijah spletnega mesta. Mi nismo odgovorni za preverjanje kontaktnih podatkov, ki ste nam jih poslali. Lahko izberemo možnost “NE komunicirati” s posredovano osebo, če ugotovimo, da je ta na katerem koli našem seznamov “ne stopajte v stik” ali “ne pošiljajte e-poštnih sporočil”. Poleg tega si pridržujemo pravico, da zavrnemo udeležbo posredovane osebe, če (a) so kontaktni podatki, ki ste nam jih poslali, nepravilni ali neveljavni, (b) je ta oseba kršila katero koli določbo navedeno v Pogojih ali (c) smo po lastni presoji ugotovili, da bo udeležba te osebe lahko škodila nam, spletnem mestu, kateri koli storitvi ali funkciji ali da bo iz kakršnega koli razloga škodila kateri koli tretji osebi, pa tudi iz kakršnega koli drugega razloga, kot smo po svoji lastni presoji ugotovili.

Če boste zlorabljali kateri koli program posredovanja ali drugače sodelovali pri neprimernem ravnanju v zvezi s programom posredovanja, kot smo po svoji lastni presoji ugotovili, si pridržujemo pravico, da vam zavrnemo dostop do spletnega mesta. Spodbuda, nagrade ali programe posredovanja urejajo dodatni pogoji, ki jih bomo objavili na spletnem mestu takrat, ko bodo ti programi na voljo. V primeru nasprotja med dodatnimi pogoji in temi Pogoji veljajo dodatni pogoji za spodbudo, nagrade ali programe posredovanja, vendar samo do obsega nasprotja. Pridržujemo si pravico, da brez obvestila, brez razloga ali odgovornosti, po lastni presoji odložimo, začasno ali za stalno, ali opustimo zagotavljanje programov posredovanja.

Če uporabljate spletno mesto za komunikacijo s posredovano osebo (ali s katero koli tretjo osebo), soglašate, da ne uporabljate spletnega mesta za povzročitev škode posredovani osebi ali kateri koli tretji osebi in/ali da ne uporabljate spletnega mesta na način, ki krši katero koli veljavno zakonodajo, pravila, predpise in Pogoje.

Vsakič, ko vpeljemo sredstva spletne komunikacije, ki so na voljo samo članom, lahko po lastni presoji naložimo vse ali nekatere omejitve, ki so navedene zgoraj, in z vami komuniciramo in vam pošiljamo pomembna obvestila prek takšnega spletnega komunikacijskega sistema.

FUNKCIJE GLASOVANJA/OCENJEVANJA

Za oddajo glasu ali ocene, morate za vse funkcije glasovanja/ocenjevanja slediti navodilom na spletnem mestu, vključno a ne omejeno na vse omejitve, ki so navedene kot omejitve za glasovanje/ocenjevanje. Pri prejemu vašega glasovanja/ocenjevanja bo prekoračitev katere koli omejitve za glasovanje/ocenjevanje povzročila izključitev vašega glasa/ocene. Plačilo ter kakršni koli drugi prejemki v zameno za glas/oceno so prepovedani. Glasovanje/ocenjevanje, ki ga ustvari program skript, makroprogram ali druga avtomatizirana sredstva ali katera koli druga sredstva, ki so namenjena poseganju v celovitost postopka glasovanja/ocenjevanja, kot smo to v družbi opredelili, lahko proglasimo za nično. Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji izključimo vsako osebo, za katero ugotovimo, da je kršila Pogoje, posegala v postopek glasovanja/ocenjevanja ali ravnala nešportno ali neprimerno, in da vsa glasovanja/ocenjevanja, pridružena tej osebi, razglasimo za nična. Naše odločitve v zvezi z vsemi vidiki posameznega elementa glasovanja/ocenjevanja so končne in zavezujoče (ne pa omejene na v nadaljevanju našteto), kar med drugim velja za preštevanje glasov/ocen in objavo neveljavnosti ali izključitve vsakega sumljivega glasa/ocene ali glasovalca/ocenjevalca.

DOGODKI

Lahko vas povabimo ali pozovemo, da obiščete dogodke, ki jih sponzorira družba SC Johnson, dogodke, ki jih sponzorirajo naši poslovni partnerji, ali dogodke, ki jih pripravijo uporabniki spletnega mesta, ki na noben način niso povezani z družbo SC Johnson (skupaj imenovani “dogodki”). Udeležba na katerem koli dogodku je na lastno odgovornost in s tem sporazumom se strinjate, da je družba SC Johnson prosta vseh obveznosti, škodnih zahtevkov, odškodnin in stroškov, vključno (ne pa omejeno na našteto) za vsako poškodbo ali smrtni izid, za vas ali vaše mladoletne otroke ali varovance in skupaj z razumnimi stroški za odvetniške storitve in pristojbinami, ki so nastali zaradi obiska dogodkov ali vaše udeležbe v kateri koli dejavnosti med dogodkom. S tem sporazumom soglašate tudi, da mi (in naši pooblaščenci) lahko posnamemo film ali posnetek o vsakem dogodku, ki ga sponzorira družba SC Johnson, v katerem ste se udeležili vi, vaši mladoletni otroci ali varovanci; in s tem soglašate, da so takšni filmi in posnetki last družbe SC Johnson in da mi (in naši pooblaščenci) lahko uporabljamo vaše ime ali imena vaših otrok ali varovancev, všečkanje, glas, nastop in druge dejavnosti, v katerih ste vi, vaši mladoletni otroci ali varovanci sodelovali, za namene oglaševanja, promocije in druge zakonite namene v katerem koli mediju, ki je zdaj, ali bo kasneje znan po vsem svetu, z neomejenim trajanjem, brez obvestila, odobritve ali nadomestila vam, ali kateri koli tretji osebi. Pridobitev vaše pisne potrditve takega sporazuma, lahko postavimo kot pogoj za vaš obisk dogodka.

PODATKI O IZDELKU

POMEMBNO: OBJAVE NA SPLETNEM MESTU LAHKO VKLJUČUJEJO NAMIGE ZA UPORABO IZDELKOV DRUŽBE SC JOHNSON, KI JIH DRUŽBA SC JOHNSON NI OCENILA ALI ODOBRILA. Družba SC Johnson ne odobrava ali dovoljuje uporabe nobenega izmed njenih izdelkov na način, ki se razlikuje od namena rabe, opisanega na embalaži izdelka. Nobenega izdelka družbe SC Johnson ne smete uporabljati na način, ki ni v skladu z namenom rabe.

REŠEVANJE SPOROV MED UPORABNIKI

RAZUMETE IN SE STRINJATE, DA JE SODELOVANJE Z DRUGIMI UPORABNIKI ALI TRETJIMI OSEBAMI IZKLJUČNO VAŠA ODGOVORNOST. DRUŽBA SC JOHNSON SI PRIDRŽUJE PRAVICO, VENDAR NI ZAVEZANA K TEMU, DA SPREMLJA SPORE MED VAMI IN DRUGIMI UPORABNIKI (IN TRETJIMI OSEBAMI) IN DA UKINE VAŠO MOŽNOST DOSTOPA DO SPLETNEGA MESTA, ČE DRUŽBA SC JOHNSON PO LASTNI PRESOJI PRESODI, DA JE TAK UKREP PRIMEREN.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

DRUŽBA SC JOHNSON NI ODGOVORNA ZA NOBENO ŠKODO ALI TELESNE POŠKODBE, KI SE ZGODIJO MED UPORABO ALI IZHAJAJO IZ UPORABE SPLETNEGA MESTA.

TO VKLJUČUJE (NI PA OMEJENO NA NAŠTETO) ŠKODO ALI POŠKODBE, KI SO POVZROČENE:

 • Z UPORABO (ALI NEZMOŽNOSTJO UPORABE) SPLETNEGA MESTA;
 • Z UPORABO (ALI NEZMOŽNOSTJO UPORABE) SPLETNEGA MESTA, NA KATEREGA STE PRESKOČILI Z UPORABO HIPERPOVEZAVE NA NAŠEM SPLETNEM MESTU;
 • Z NEPRAVILNIM DELOVANJEM;
 • Z NAPAKO;
 • Z IZOSTANKOM;
 • S PREKINITVIJO;
 • S HIBO;
 • Z ZASTOJEM V DELOVANJU ALI PRENOSU;
 • Z RAČUNALNIŠKIM VIRUSOM; ALI
 • Z NAPAKO NA VODU.

ZAPOMNITE SI, DA NISMO DOLŽNI PLAČATI ODŠKODNINO ZA, VKLJUČNO (NE PA OMEJENO NA NAŠTETO):

 • ODŠKODNINO KOT NEPOSREDNO NADOMESTILO ZA ŠKODO ALI POŠKODBO;
 • ODŠKODNINO ZA POSREDNO, POSEBNO, KAZNOVALNO ALI EKSEMPLARIČNO ŠKODO;
 • ODŠKODNINO ZA ŠKODO, KI JE REZULTAT IZGUBE ALI POŠKODBE IN JO LAHKO RAZUMNO PRIČAKUJEMO (PRAVNO: “POSLEDIČNA ŠKODA”); ALI
 • ODŠKODNINO ZA DRUGO ŠKODO ALI IZDATKE (PRAVNO: “POSTRANSKA ŠKODA”).

POLEG TEGA NE NOSIMO ODGOVORNOSTI NITI V ŠRIMERU NAŠE MALOMARNOSTI ALI ČE SMO BILI OBVEŠČENI O MOŽNOSTI NASTANKA TAKE ŠKODE -- ALI V OBEH PRIMERIH.

IZJEMA: VELJAVNA ZAKONODAJA V NEKATERIH JURISDIKCIJAH MORDA NE DOVOLJUJE OMEJEVANJA ALI IZKLJUČITVE ODGOVORNOST ZA “POSTRANSKO” ALI “POSLEDIČNO” ŠKODO TAKO, DA ZGORNJA OMEJITEV MORDA NE BO VELJALA IN BOSTE RESNIČNO IMELI PRAVICO DO ODŠKODNINE ZA TAKO ŠKODO. VENDAR V NOBENEM PRIMERU NAŠA ODGOVORNOST ZA VSE IZGUBE, ŠKODE, POŠKODBE IN ZAHTEVKE VSEH VRST (NE GLEDE NA TO, ALI SE ODŠKODNINA ZAHTEVA NA PODLAGI POGOJEV POGODBE ALI NA PODLAGI MALOMARNOSTI ALI DRUGEGA PROTIPRAVNEGA RAVNANJA, ALI PA SE ODŠKODNINA ZAHTEVA NA PODLAGI KATERE KOLI DRUGE PRAVNE OSNOVE) NE MORE BITI VEČJA, KOT JE VSOTA, KI STE JO PLAČALI ZA DOSTOP DO SPLETNEGA MESTA.

ZAVRNITEV ODGOVORNOSTI

GRADIVO NA NAŠEM SPLETNEM MESTU JE DOBAVLJENO “TAKŠNO, KOT JE”. TO POMENI, DA DRUŽBA SC JOHNSON ODKLANJA VSA IZRECNA IN IMPLICITNA JAMSTVA ZA GRADIVO NA TEM SPLETNEM MESTU.

TO VKLJUČUJE NASLEDNJA JAMSTVA (NI PA OMEJENO NA NAŠTETO):

 • DA JE GRADIVO PRODAJNE KAKOVOSTI USTREZNE RAVNI ALI DA USTREZA DOLOČENEMU NAMENU;
 • DA BODO FUNKCIONALNI ELEMENTI, KI JIH VSEBUJE GRADIVO, DELALI NEPRETRGANO IN BREZ NAPAK;
 • DA BODO NAPAKE POPRAVLJENE;
 • DA SO NAŠE SPLETNE STRANI ALI STREŽNIKI, KI OMOGOČAJO DOSTOP DO SPLETNIH STRANI, BREZ VIRUSOV ALI DRUGIH ŠKODLJIVIH KOMPONENT; IN
 • DA BO NATANČNO SLEDENJE NAVODILOM ALI NAPOTKOM, KI JIH VSEBUJE GRADIVO, PRIPELJALO DO USPEŠNIH REZULTATOV ALI IZIDOV.

POLEG ZGORAJ NAVEDENEGA BOSTE VI (IN NE DRUŽBA SC JOHNSON) NOSILI VSE STROŠKE POTREBNEGA SERVISIRANJA, POPRAVIL IN ODPRAVLJANJA NAPAK.

DRUŽBA SC JOHNSON NE MORE NADZOROVATI DEJANJ DRUGIH UPORABNIKOV, S KATERIMI STE ODLOČILI DELITI SVOJE PODATKE. ZATO NE MOREMO IN NE BOMO JAMČILI, DA OBJAV NE BODO PREGLEDOVALE NEPOOBLAŠČENE OSEBE ALI DA JIH NIHČE NE BO UPORABLJAL ZA NEPRIMERNE NAMENE. DRUŽBA SC JOHNSON NI ODGOVORNA V PRIMERU, DA KDO ZAOBIDE NASTAVITVE VARSTVA ZASEBNOSTI ALI VARNOSTNE NASTAVITVE, KI JIH VSEBUJE SPLETIŠČE. POTRJUJETE IN RAZUMETE, DA KOPIJE VAŠIH OBJAV CELO PO ODSTRANITVI VAŠIH OBJAV LAHKO OSTANEJO VIDNE V PREDPOMNILNIKU ALI NA ARHIVIRANIH STRANEH ALI SO JIH DRUGI UPORABNIKI KOPIRALI ALI SHRANILI.

VSAKO DEJANJE, KI GA IZVEDETE KOT ODGOVOR NA PONUJENE, OBRAVNAVANE ALI OBJAVLJENE INFORMACIJE, MNENJA, NASVETE ALI POBUDE NA SPLETNEM MESTU, VKLJUČNO Z VSEMI NALOŽENIMI ALI DRUGAČE PRIDOBLJENIMI VSEBINAMI MED VAŠO UPORABO SPLETNEGA MESTA JE NA VAŠO LASTNO ODGOVORNOST. VI STE IZKLJUČNO ODGOVORNI ZA VSA DEJANJA, KI JIH IZVEDETE KOT ODGOVOR NA TAKE INFORMACIJE, MNENJA, NASVETE ALI POBUDE ALI ZA IZGUBO ALI KAKRŠNO KOLI ŠKODO, KI IZHAJA IZ VSAKEGA TAKEGA DEJANJA, VKLJUČNO S ŠKODO NA VAŠEM RAČUNALNIŠKEM SISTEMU ALI IZGUBO PODATKOV, KI IZHAJA IZ NALAGANJA TAKE VSEBINE.

IZJEMA: VELJAVNA ZAKONODAJA V NEKATERIH JURISDIKCIJAH MORDA NE DOVOLJUJE ODKLANJANJA ALI IZKLJUČITVE JAMSTEV TAKO, DA ZGORAJ NAVEDENA ZAVRNITEV ODGOVORNOSTI MORDA ZA VAS NE VELJA.

NADOMESTILO ZA ŠKODO

Soglašate, da boste poravnali škodo in da družbi SC Johnson, našim pridruženim subjektom in vsakem izmed naših zadevnih uslužbencev, direktorjev, zaposlenih, predstavnikov in zastopnikov ne bo treba plačati nobenih škodnih zahtevkov, opominov (za plačilo), izgub, stroškov, obveznosti ali škode (vključno s smiselnimi stroški za odvetniške storitve in pristojbinami), ki izhajajo iz:

 • vaše uporabe spletnega mesta,
 • vaše uporabe katere koli objave,
 • vaše udeležbe v kateri koli storitvi ali programu, ki jih ponujamo na spletnem mestu, ali z njegovo uporabo,
 • vaše kršitve ali domnevne kršitve Pogojev,
 • katere koli objave,
 • vaše domnevne kršitve pravic katere koli tretje osebe (vključno (ne pa omejeno na našteto) s tožbenim zahtevkom za obrekovanje, vdor v zasebnost, pravice objave, kršitev zaupnosti, kršitev avtorskih pravic, blagovne znamke, patenta ali katere koli druge pravice intelektualne lastnine).

Pridržujemo si pravico do izključnega zagovora in nadzora vsakega tožbenega zahtevka, ki izhaja iz zgoraj navedenega in vsake take odškodninske zadeve ter do vašega polnega sodelovanja z nami v vsakem takem zagovoru.

TRAJANJE IN PRENEHANJE POGOJEV UPORABE

Ti Pogoji stopijo v veljavo v trenutku prve uporabe spletnega mesta. Družba SC Johnson lahko iz kakršnega koli razloga odpove Pogoje, ali dele Pogojev, kadar koli in brez obvestila. Vendar poglavja OMEJITVE V ZVEZI Z UPORABO GRADIVA NA SPLETNEM MESTU, OMEJITEV ODGOVORNOSTI, NADOMESTILO ZA ŠKODO, ZAVRNITEV ODGOVORNOSTI in SODNA PRISTOJNOST ostanejo v veljavi tudi po prenehanju teh veljavnosti pogojev.

Poleg tega ima družba SC Johnson pravico, da kadar koli in brez obvestila odloži, omeji ali ukine spletno mesto ali vaš dostop do spletnega mesta ali njeno uporabo.


SODNA PRISTOJNOST

Družba SC Johnson nadzoruje in upravlja spletno mesto iz sedeža družbe v mestu Racine, Wisconsin, v Združenih državah Amerike.

Te pogoje in sporazum, ki so jih sestavili na sedežu družbe, v vseh ozirih ureja zakonodaja države Wisconsin v ZDA, State of Wisconsin, U.S.A., ne glede na izbrane zakonske določbe. Uporabo spletnega mesta prav tako v vseh ozirih ureja zakonodaja države Wisconsin v ZDA. Konvencija Združenih narodov o pogodbah za mednarodno prodajo blaga za te pogoje ne velja.

Neuresničevanja pravic družbe SC Johnson, kot so uporaba, izvajanje, ali vztrajanje pri strogem izvajanju katere koli pravice ali določbe teh pogojev, si ne smete razlagati kot opustitev katere koli pravice ali določbe. V primeru, da je katera koli določba, navedena v Pogojih, nezakonita, nična ali neizvršljiva po veljavni zakonodaji, to ne bo vplivalo na zakonitost, veljavnost in izvršljivost drugih določb. Niti obnašanje strank niti trgovinska praksa ne spreminjata kateri koli pogoj. Družba SC Johnson lahko v vsakem trenutku in brez obvestila prenese svoje pravice in dolžnosti, določene s Pogoji, na katero koli stranko.

Ne glede na to, da morda zakonski predpis ali zakon določa drugače, morate vse zahtevke ali tožbe, ki izhajajo iz uporabe spletnega mesta ali so v zvezi s tako uporabo, vložiti v roku enega (1) leta po nastanku zahtevka tožbenega razloga ali pa se jim za vselej odpovedujete.

V nobenem primeru niste upravičeni do razveljavitve, prepovedi ali drugega pravnega sredstva, ki temelji na lastninski pravici, ali do prepovedi ali omejevanja delovanja ali uporabe spletnega mesta, ter omejevanja oglaševanja ali prikaza drugega gradiva, ki je uporabljeno ali prikazano na spletnem mestu. Razumete, da z uporabo spletnega mesta niste z nami ustanovili zaupniškega (fiduciarnega) razmerja. Vaša uporaba spletnega mesta se ne šteje za razmerje med vami in nami kot delodajalcem in zaposlenim, ali pooblastiteljem in zastopnikom ali mešano družbo in partnerjem.

Čeprav smo izdelali spletno mesto tako, da je združljiva z zakonodajo držav, v katerih poslujemo, na noben način ne jamčimo, ali izjavljamo, da je gradivo na spletnem mestu ustrezno ali razpoložljivo za uporabo zunaj ZDA in dostop do gradiva iz ozemlja, na katerem je ta vsebina protizakonita, je prepovedan. Če uporabljate spletno mesto iz območij zunaj ZDA, je to na lastno pobudo in ste odgovorni za skladnost z vso veljavno lokalno zakonodajo in predpisi. Ne smete uporabljati ali izvoziti gradiva, ki krši izvozno zakonodajo in predpise v ZDA.

POSEBNA DOLOČILA, KI VELJAJO ZA UPORABNIKE ZUNAJ ZDA

Prizadevamo si ustvariti globalno skupnost s konsistentnimi standardi za vse, vendar si prizadevamo tudi, da spoštujemo lokalno zakonodajo. Naslednje določbe veljajo za uporabnike in neuporabnike, ki sodelujejo z družbo SC Johnson zunaj ZDA:

 • Soglašate, da spletno mesto deluje v skladu z zakonodajo ZDA.
 • Soglašate, da se zbiranje, obdelava, vzdrževanje in prenos takih podatkov v in iz ZDA ali druge države izvaja v skladu z Obvestilom o varstvu zasebnosti.
 • Če ste v državi, za katero je država ZDA določila prepoved uvoza ali je na seznamu ministrstva za finance ZDA (U.S. Treasury Department) kot Posebno označene narode (Specially Designated Nationals), ne smete sodelovati v trgovinskih dejavnostih na spletnem mestu. Če imate prepoved prejemanja izdelkov, storitev ali programske opreme iz ZDA, ne smete uporabljati tega spletnega mesta.

VARSTVO ZASEBNOSTI

Naše Obvestilo o varstvu zasebnosti v celoti navaja našo politiko v zvezi z ravnanjem s podatki, ki smo jih zbrali o vas (vključno z avtomatskimi sredstvi) ali ki ste nam jih poslali po svojem izboru.

FILTRIRANJE

V skladu z določbami zakona ZDA: 47 U.S.C. Section 230(d) (kot je spremenjeno), vas s tem obveščamo, da je na trgu na voljo zaščita s starševskim nadzorom (kot je storitev računalniške strojne in programske opreme in storitev filtriranja), ki vam pomaga pri omejevanju dostopa do gradiva, ki je škodljivo za mladoletnike. Podatki o sedanjih dobaviteljih take zaščite so na voljo na spodnjih naslovih: GetNetWise in OnGuard Online. Družba SC Johnson ne zagovarja, ne podpira ali ne odobrava nobenega izmed izdelkov ali storitev, ki so našteti na teh straneh.

SPLOŠNI POGOJI, KI VELJAJO ZA E-TRGOVINO

Sklic na kateri koli izdelek na spletnem mestu ne pomeni ponudbe za prodajo ali dobavo tega izdelka in ne pomeni, da je izdelek na voljo ali da bosta ime in opis posameznega izdelka naših dobaviteljev na debelo enaka kot sta na spletni strani.

Ne moremo jamčiti, da bo izdelek, označen kot razpoložljiv, dejansko poslan takoj, ker se število razpoložljivih kosov spreminja vsak dan. V redkih primerih se lahko zgodi, da je izdelek v skladišču, ko pošljete naročilo, in se proda med obdelavo vašega naročila.

Če je to primerno, se naše politike v zvezi z dobavo in vrnitvijo/zamenjavo izdelkov objavijo na spletni strani, da jih lahko preberete. Preglejte si te politike, preden nabavite izdelek na spletni strani.

Cene in razpoložljivost izdelkov, naštetih na spletni strani, se lahko spremenijo brez obvestila.

Čeprav si prizadevamo, da zagotovimo točne podatke o izdelku in ceni, se lahko pojavijo napake v ceni ali tipografske napake. Če je izdelek vpisan z nepravilno ceno zaradi tipografske napake ali katerega koli drugega razloga, imamo pravico zavrniti ali preklicati poslana naročila za izdelek z nepravilno ceno, tudi če je bilo naročilo že potrjeno in/ali vaša kreditna kartica že obremenjena. Če je izdelek objavljen z napačno ceno, lahko po lastni presoji izberemo, da vas vprašamo za navodila, ali prekličemo vaše naročilo in vas obvestimo o preklicu. Če je vaša kreditna kartica že bila obremenjena za nakup in vaše naročilo preklicano, bomo takoj nakazali dobropis na račun vaše kreditne kartice, ki bo enak obremenitvi kartice.

Nekaterih naročil ne bomo mogli sprejeti in jih bomo morali preklicati. Pridržujemo si pravico, da iz katerega koli razloga, po lastni presoji, zavrnemo, ali prekličemo katero koli naročilo. Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji omejimo količino nabavljenih kosov na osebo, na gospodinjstvo ali na naročilo. Te omejitve lahko veljajo za naročila poslana z uporabo enakega spletnega računa, enake kreditne kartice, pa tudi za naročila, ki uporabljajo enak naslov za izstavljanje računa ali za dostavo (transport). Če uvedemo takšne omejitve, bomo obvestili stranke, ko te omejitve stopijo v veljavo.

Primeri, ki so podlaga za odpoved vašega naročila, so na primer omejitve količine, ki je na razpolago za prodajo, netočnosti ali napake v podatkih o izdelku ali ceni ali težave, ki jih ugotovi naš oddelek za plačila in izogibanje goljufijam. Preden sprejmemo naročilo, lahko zahtevamo dodatno preverjanje ali dodatne podatke. Stopili bomo v stik z vami, če je celotno ali del vašega naročila preklican ali če se zahtevajo dodatni podatki, potrebni za sprejem vašega naročila. Če je vaše naročilo preklicano po obremenitvi vaše kreditne kartice, bomo nakazali znesek kot dobropis na račun vaše kreditne kartice v višini zneska obremenitve.

CELOTNI SPORAZUM

To je celotni sporazum in se nanaša na vse zadeve, ki so obravnavane v predhodnih poglavjih.

KONTAKT

Ime družbe: S.C. Johnson & Son, Inc.

Podatki o registraciji: Družba je registrirana v državi Wisconsin, ZDA, pod številko 1J00813.

Naslov družbe: 1525 Howe St., Racine, WI 53403, USA

Kontaktni podatki: Kliknite tukaj, da stopite v stik z nami.

Pooblaščeni predstavnik: Kelly Semrau