VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUK AV NETTSTED

BEGRENSNINGER AV DIN BRUK AV MATERIELLET PÅ NETTSTEDET

Materiellet på nettstedet (inkludert uten begrensning bilder, programvare, lyd, tekst, videoklipp og andre medier) («Materiell») eies eller brukes på lisens av SC Johnson og er beskyttet av åndsrett som lover om patent, varemerke eller opphavsrett. Bortsett fra for din egen personlige og ikke-kommersielle bruk, forbys du å modifisere, gjengi, sende, distribuere, vise, skape avledede arbeider av, overføre eller selge noe av dette materiellet uten skriftlig forhåndstillatelse fra SC Johnson eller eieren dersom materiellet har blitt lisensiert til oss. Alle uautoriserte forsøk på å modifisere materiell inkludert på nettstedet, på å overvinne eller omgå sikkerhetsfunksjoner eller på å utnytte nettstedet eller deler av materiellet på nettstedet til noe annet enn dets tiltenkte bruk, er strengt forbudt.

SC Johnsons varemerker, logoer og tjenestemerker samt varemerker, logoer og tjenestemerker som er lisensiert til SC Johnson (samlet kalt «Varemerker») som vises på nettstedet er registrerte og uregistrerte varemerker som tilhører SC Johnson. Alle andre varemerker, varenavn, produktnavn, tjenestemerker og alle andre ikke-SC Johnson merker tilhører sine respektive eiere. Ikke noe på nettstedet skal anses å gi, ved implikasjon, berettiget antakelse eller på annen måte, noen lisens eller rett til bruk av noe varemerke som vises på nettstedet uten skriftlig tillatelse fra SC Johnson eller tredjepart som eier andre varemerker som vises på nettstedet. Fravær av produkt- eller tjenestenavn eller logo et stes i teksten på nettstedet utgjør ingen fraskrivelse av noe varemerke eller annen åndsrett forbundet med navn eller logo.

Bruken av materiellet, inkludert innsendinger som definert nedenfor, skjer på din egen risiko. SC Johnson forbeholder seg retten til å endre alt innhold, programvare, applikasjoner og andre elementer som brukes eller finnes på nettstedet når som helst og uten forvarsel.

BERETTIGELSE

Bruken av nettstedet er begrenset til: (a) lovmessige innbyggere i USA som er minst 18 år eller eldre eller av myndig alder i hans/hennes jurisdiksjon og (b) individer utenfor USA med myndighet til å inngå en bindende avtale med oss og som ikke er hindret i å gjøre dette under noen gjeldende lov i landet der de bor.

ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON

Når du bruker nettstedet, samtykker du i å motta kommunikasjoner fra oss på elektronisk måte. Vi vil kommunisere med deg, etter vårt ønske, via e-post eller ved å legge ut meldinger på nettstedet. Du samtykker i at alle avtaler, meldinger, fremleggelser og annen kommunikasjon som vi gir deg elektronisk, tilfredsstiller alle lovmessige krav om at slik kommunikasjon skal være skriftlig.

REGISTRERING

Det kan kreves registrering for å bruke eller gå inn på visse områder av nettstedet. SC Johnson vil håndtere all informasjon mottatt fra deg i forbindelse me din registrering i samsvar med SC Johnsons personvernerklæring.

Du kan ikke bruke en e-postadresse som allerede brukes av en annen person, som utgir seg for en annen person, som tilhører en annen person (uten hans eller hennes forhåndstillatelse), som bryter med en persons åndsrett eller andre rettigheter, som er vulgær eller på annen måte støtende eller som vi avviser av enhver grunn og etter eget skjønn.

Når du registrerer deg, må all informasjon du sender inn være sannferdig, nøyaktig, aktuell og fullstendig. Hvis informasjonen du oppgir til SC Johnson endres, samtykker du i omgående å gi oss oppdatert informasjon. SC Johnson kan stenge din konto hvis noe av informasjonen som oppgis vises å være unøyaktig, falsk, utdatert eller ufullstendig.

Din e-postadresse og passordet du oppretter vil være din påloggingsinformasjon, og bør holdes konfidensielle. Du har hele ansvaret for all bruk av kontoen din og for alle handlinger som finner sted ved bruk av kontoen, inkludert uten begrensning som følge av alle tap, tyverier eller uautorisert bruk av slik påloggingsinformasjon. I tilfelle av tap, tyveri eller uautorisert bruk, kan vi etter vårt eget skjønn pålegge deg ytterligere sikkerhetsmessige forpliktelser.

BRUKERDELTAKELSE OG INNSENDINGER

Nå eller på ulike tidspunkter i fremtiden vil enkelte områder på nettstedet (inkludert uten begrensning fora, blogger, områder for anmeldelser eller kommentarer og chatterom) gi brukerne muligheten til (a) å legge ut eller sende inn materiell som bemerkninger, forslag, idéer, observasjoner, grafikk, anmeldelser, kommentarer, data, meninger, råd, skrifter, tegninger, bilder, fotografier, audiovisuelle arbeider, videoopptak, lydopptak, bidrag til kampanjer eller annen informasjon eller innhold opprettet av en bruker («Innsendinger»), (b) å laste ned tekst, video, fotografier og/eller annet innhold til en datamaskin (samlet kalt «Datanedlasting»), (c) laste ned mobil underholdning eller annet innhold som applikasjoner, ringetoner, spill, grafikk, nyheter, lyd, video, fotografier og andre informasjonsdata via Internett, SMS, MMS, WAP, BREW og annen for mobil innholdslevering til visse kompatible mobilenheter (samlet kalt «Mobilnedlasting») og/eller (d) vise nettstedet. Enhver datanedlasting kan kun brukes på din egen datamaskin (eller en datamaskin som kontrolleres av deg) og enhver mobilnedlasting kan kun brukes på din egen mobilenhet (eller en enhet som kontrolleres av deg).

Alle innsendinger vil anses å være ikke-konfidensielle og ikke-eiendomsbeskyttede. SC Johnson vil ikke ha noen forpliktelser i forbindelse med innsendinger. Vi kan ikke garantere at andre brukere (eller andre tredjeparter) ikke vil bruke idéene du deler med deg. Hvis du har en idé du ønsker å holde konfidensiell og/eller ikke vil at andre skal bruke, må du derfor ikke legge den ut på nettstedet. Alt du sender inn til oss skal i tillegg gjenspeile dine ærlige meninger, funn, oppfatninger, erfaringer og personlige kunnskap, og skal ikke på noen måte gi feil fremstilling av ditt forhold til SC Johnson. For eksempel skal brukeren fremlegge en eventuell vesentlig forbindelse mellom ham/henne og SC Johnson i en innsending som inneholder en godkjenning.

SC Johnson kan ikke gjennomgå alle innsendinger fra brukere og har ikke ansvar for innholdet i disse innsendingene. SC Johnson godkjenner heller ingen innsendinger. Vi kan derfor ikke garantere nøyaktigheten, integriteten eller kvaliteten i innsendingene, og vi kan ikke forsikre deg om at skadelige, unøyaktige, misvisende, støtende, truende, nedsettende, ulovlige eller på annen måte upassende innsendinger ikke vil vises på nettstedet. Du bør aldri anta at en innsending gjenspeiler oppfatningene og policyene til SC Johnson. Dette gjelder selv om innsendingene kan inkludere kommentarer om andre brukeres innsendinger eller kommentarer om noen av våre produkter, tjenester, kampanjer, nettsteder eller annen lignende informasjon.

Du har hele ansvaret for (a) alle innsendinger du legger ut på eller gjennom nettstedet, (b) alt materiell eller all informasjon du gir oss eller andre brukere (eller andre som ser nettstedet) og (c) din samhandling med andre brukere (eller andre som ser nettstedet). Ved å sende en innsending til nettstedet, fritar du SC Johnson fra enhver plikt eller forpliktelse selskapet eller måtte ha til å gjennomgå eller handle i respons på innsendingen og fra enhver plikt eller forpliktelse som selskapet ellers kunne ha overfor deg i forbindelse med enhver handling selskapet velger å iverksette som svar på din innsending.

Du anerkjenner at ved å gi deg muligheten til å sende inn, vise eller distribuere disse innsendingene, opptrer vi kun som en passiv kanal og vi aksepterer ingen forpliktelse eller ansvar forbundet med innsendt innhold eller brukernes aktivitet på nettstedet. Vi forbeholder oss imidlertid retten til å endre, redigere, nekte å legge ut, gjennomgå, avvise, blokkere, fjerne eller iverksette enhver annen handling vi anser som nødvendig for å håndtere enhver innsending. Dette kan inkludere innsendinger som vi finner å være fornærmende, nedsettende, slibrige, falske, brudd på tredjeparts rettigheter, inkludert uten begrensning åndsrett eller rett til publisitet eller personvern eller som vi etter eget skjønn anser som støtende eller uakseptable. Slik handling kan inkludere, men er ikke begrenset til, å fjerne innhold som vi anser ikke oppfyller disse vilkårene, inndra en brukers tilgang til nettstedet og fjerne alle innsendinger fra en person som vi anser har brutt reglene en eller flere ganger.

Hvis vi får en melding fra en bruker med en påstand om at en innsending ikke oppfyller disse vilkårene, kan vi etterforske påstanden og etter eget skjønn bestemme passende tiltak. Vi har ingen ansvar for å redigere, fjerne eller fortsette å tillate visning av innsendinger.

Vi kan få mange innsendinger på nettstedet som inneholder, eller vi kan selv utvikle eller få tredjeparts leverandører til å utvikle, idéer, oppfinnelser, materiell og annet innhold som kan være lignende eller identisk i tema, idé, format eller på annen måte med innsendingene du gjør til nettstedet. For eksempel er SC Johnson aktivt engasjert i forskning og utvikling av nye produkter og tjenester og i opprettelse av markedsførings- og reklamemateriell og annet innhold forbundet med våre produkter og tjenester eller som på annen måte kan være av interesse for andre brukere, på egenhånd og via tredjeparts leverandører. Ved å gjøre en innsending forstår du at du fraskriver deg alle krav du måtte ha hatt, måtte ha og/eller kan ha i fremtiden basert på alle idéer, oppfinnelse, sammensetning, video og/eller andre arbeider som brukes av SC Johnson (eller dets utnevnte) som er basert på, eller som på annen måte ligner eller er identisk med, enhver innsending du har gjort til nettstedet.

HVIS DU SENDER INN MATERIELL TIL OSS:

(1) Du gir oss herved en ikke-eksklusiv, verdensomfattende, fullt betalt og royalty-fri, evig, ugjenkallelig og ubegrenset lisens til å bruke, redigere, distribuere, utføre, vise, inkorporere, underlisensiere og skape avledede arbeider av hele eller deler av din innsending på alle måter vi ønsker og for ethvert formål.

Dette betyr blant annet at:

 • Vi ikke behøver å behandle noen slik innsending konfidensielt.
 • Hvis vi bruker en slik innsending eller lar andre bruke e slik innsending -- eller noe som en slik innsending -- behøver vi ikke betale deg eller noen andre for slik innsending eller bruk.
 • Vi kan bruke slik innsending til ethvert formål, uten å kompensere eller melde fra til deg eller noen andre om slik innsending eller bruk.
 • Vi kan bruke slik innsending på et nettsted, digitalt, på trykk eller i ethvert annet medium i hele verden i all evighet.

(2) I den grad en rettighet du kan ha i eller relatert til en innsending ikke kan lisensieres til SC Johnson under gjeldende lov eller rettsteori, frigjør og fraskriver du deg herved ugjenkallelig alle slike rettigheter, inkludert uten begrensning alle rettigheter til publisitet, rett til personvern, forretningshemmelighet og «ideell rettighet» eller enhver annen rettighet forbundet med opphavsrett eller materiellets integritet eller noen annen åndsrett.

(3) Du anerkjenner at du har ansvar for alle innsendinger du gjør -- med andre ord anerkjenner du at du (og ikke vi) har fullt ansvar for innsendingen, inkludert dens lovlighet, pålitelighet, passelighet, originalitet og samsvar med gjeldende lover.

(4) Du anerkjenner også at vi ikke har noen plikt til å bruke, legge ut eller svare på noen innsending. Vi kan kontakte deg eller enhver tredjepart for å bekrefte informasjonen i innsendingen du gir oss, innhente ytterligere kommentarer, og for å filme, ta opp og dokumentere alle erklæringer fra deg eller andre i løpet av våre samtaler eller korrespondanse med deg. Du samtykker i at alt materiell som opprettes ved slike aktiviteter vil eies av oss og kan brukes på enhver måte via anser passende. Du kan også sende din informasjon og dine meldinger om innsendingen via nettstedet, via e-post eller på annen måte, basert på informasjonen du gir oss i forbindelse med din innsending.

SC Johnson forbeholder seg retten til når som helst og fra tid til annen å stoppe, midlertidig eller permanent, aksept av noen eller alle innsendinger og/eller din tilgang til innsendinger, med eller uten varsel, helt etter eget skjønn. Du samtykker i at SC Johnson ikke skal ha ansvar overfor deg eller noen andre for noen innsending eller slutt på aksept av noen innsending.

REGLER FOR OPPTREDEN

Selv om vi ikke har ansvar for våre brukeres opptreden eller innsendingene de gjør, ønsker vi at nettstedet skal være et sted på Internett med innhold som ikke krenker noen persons rettigheter eller støter eller fornærmer mennesker. Når du bruker nettstedet ber vi deg IKKE gjøre noe av følgende:

 • sende inn materiell som er opphavsbeskyttet, beskyttet av forretningshemmelighet eller på annen måte beskyttes av en tredjeparts åndsrett, inkludert varemerke, patenter, rett til publisitet og personvern (f.eks. bruke noen annens navn eller likhet eller et fotografi tatt av en annen person uten hans eller hennes samtykke) - du bør kun send inn materiell som du eier eksklusivt;
 • publisere løgner eller komme med erklæringer som kan skade oss eller andre;
 • sende inn materiell som er ulovlig, slibrig, falsk, villedende, nedsettende, ærekrenkende, truende, foraktelig, pornografisk, trakasserende, hatefullt, rasistisk eller etnisk fornærmende, som reiser sivilrettslig ansvar, bryter enhver lov eller på annen måte er upassende;
 • sende inn materiell som fremmer alkohol, ulovlig narkotika, tobakk, våpen (eller bruk av neon av disse);
 • legge ut reklame eller invitasjon til forretninger;
 • avbryte driften av nettstedet på noen måte, inkludert ved å belaste nettstedet urimelig;
 • høste inn eller på annen måte samle informasjon om andre, inkludert e-postadresser, uten deres samtykke;
 • dekode, dekompilere, demontere eller omvendt utvikle noen programvare som utgjør en del av nettstedet;
 • overvinne sikkerhetsmekanismer, utforske hvordan man overvinner sikkerhetsmekanismer eller gi metoder for hvordan man overvinner sikkerhetsmekanismer, inkludert å la andre personer få tilgang til nettstedet med bruk av din påloggingsinformasjon eller ved å forfalske, slette eller skjule IP-adresser, e-postavsender eller annen identifiserende informasjon;
 • bryte enhver lokal, statlig, nasjonal eller internasjonal lov eller legge ut en innsending som oppmuntrer eller gir instruksjoner om lovbrudd;
 • gi uriktig fremstilling av deg selv, din alder eller din forbindelse med en person eller enhet, inkludert uten begrensning i forhold til ethvert forhold eller vesentlig forbindelse du har med SC Johnson;
 • bruke nettstedet til å sende eller gi tilgang til uoppfordret eller uautorisert reklame, tigging, kampanjemateriell, «søppelpost», «spam», «kjedebrev», «pyramidespill» eller lignende;
 • legge ut eller dele personlig identifiserbar eller privat informasjon om en tredjepart;
 • be om passord eller personlig informasjon fra noen;
 • bruke informasjon eller innhold du har fått fra nettstedet på noen måte som ikke autoriseres av disse vilkårene;
 • legge ut materiell som inneholder programvarevirus eller annen datakode, filer eller programmer som er designet for å avbryte, ødelegge eller begrense funksjonen til enhver datamaskin, programvare eller maskinvare eller telekom-utstyr;
 • registrere deg med mer enn en konto eller bruke eller forsøke å bruke en annen persons konto, tjeneste eller system uten autorisasjon, eller opprette en falsk identitet på nettstedet; eller
 • engasjere i forfølgende opptreden eller true eller trakassere andre. Følgende er grunnleggende «gjøre» og «ikke gjøre» for bruk av nettstedet
 • Ha respekt for andre, spesielt når du er uenig med dem.
 • Debatt er flott, men den skal skje på en konstruktiv måte.
 • Ta ansvar for dine egne ord.

MOBILENHETER

Hvis det er tillatt eller tilgjengelig via nettstedet å (a) laste opp innhold til nettstedet via din mobilenhet, (b) motta og svare på meldinger eller få tilgang til eller poste via tekstmeldinger, (c) navigere nettstedet fra din mobilenhet og/eller (d) få tilgang til visse funksjoner via en mobilapplikasjon du har lastet ned og installert på din mobiltelefon (samlet kalt «Mobiltjenester»), må du har en mobilkontrakt med en deltakende mobilleverandør, og din kontrakt på trådløse tjenester må gi deg nødvendig funksjonalitet. Du vil kanskje måtte betale en avgift til din leverandør og andre tredjeparter når du bruker deres tjenester. Du bør sjekke planen du har med leverandøren for å finne ut hvilke kostnader som kan påløpe. 

LOTTERIER OG KONKURRANSER

Alle lotterier, konkurranser, spill og/eller kampanjetilbud på nettstedet reguleres av spesifikke regler og/eller vilkår og betingelser. Ved å delta i lotterier eller konkurranser, eller ved å delta i slike spill eller kampanjetilbud som finnes på nettstedet, vil du være underlagt disse reglene og/eller vilkårene og betingelsene. Det er viktig at du leser de gjeldende reglene og/eller vilkårene og betingelsene, som er koblet fra den bestemt siden eller aktiviteten. Dersom det skulle være en konflikt mellom slike regler og/eller vilkår og betingelser og disse vilkårene, vil reglene og/eller vilkår og betingelser for lotterier, konkurranser, spill eller kampanjetilbud ha forrang, men bare i forbindelse med konflikten.

MULIGHETER FOR HENVISNING

Vi kan fra tid til annen tilby henvisningsprogrammer som lar deg sende inn informasjon om venner eller familier («Henvist person»), inkludert uten begrensning e-postadresser, telefonnumre, navn, gateadresser og annen kontaktinformasjon, slik at de kan motta informasjon og/eller kampanjetilbud om nettstedet og dets funksjoner. Vi kan bruke og lagre all sli informasjon som vi samler inn fra deg om en henvist person i samsvar med vår personvernerklæring, og kun i den grad det er nødvendig for å utføre din anmodning. Vi vil ikke bruke noe slik informasjon til noe annet formål med mindre den henviste personen samtykker i bruk for et annet formål. Du kan kun henvise personer du har et personlig forhold til. Du må innhente samtykke fra den henviste personen før du gir oss hans eller hennes kontaktinformasjon. Vi forbeholder oss retten til å begrense antallet henviste personer du kan sende inn. Vi forbeholder oss retten til å begrense antallet overføringer til noen bestemt henvist person fra tid til annen. Du kan ikke trekke tilbake kontaktinformasjon du har gitt om en henvist person når den først er innsendt. En henvist person må være (a) en lovmessig innbygger av USA på minst 18 år eller av myndig alder i hans/hennes jurisdiksjon, eller (b) en individ utenfor USA med myndighet til å inngå en bindende avtale med oss og som ikke er hindret fra å gjøre dette under noen gjeldende lov i hans/hennes land, eller av slik alder som angis på registreringssiden, og som kan registrere seg for funksjonene som tilbys på nettstedet ogt ellers bruke nettstedet. Vi forbeholder oss retten til å legge til flere restriksjoner om hvem som kan henvises. Kontaktinformasjonen for en henvist person må være gyldig og fungere for at vi skal kunne kontakte ham eller henne om nettstedet eller dets funksjoner. Vi har ikke ansvar for å kontrollere kontaktopplysningene du gir oss. Vi kan velge IKKE å kommunisere med en henvist person og/eller e-postadresse hvis han eller hun virker å være på en av våre «ikke kontakt»- eller «ikke e-post»-lister. I tillegg forbeholder vi oss retten til å avvise deltakelse for enhver henvist person hvis (a) kontaktinformasjonen du gir oss er feil eller ugyldig, (b) slik person har brutt enhver bestemmelse i disse vilkårene eller (c) vi finner, etter eget skjønn, at personens deltakelse kan være skadelig for oss, nettstedet, enhver tjeneste eller funksjon eller en tredjepart av enhver grunn, eller av enhver annen grunn helt etter vårt skjønn. 

Hvis du misbruker et henvisningsprogram eller på annen måte engasjerer i upassende opptreden i forbindelse med et henvisningsprogram, forbeholder vi oss retten til helt etter eget skjønn å nekte deg videre tilgang til nettstedet. Insentiver, premier eller henvisningsprogrammer skal underlegges ytterligere vilkår og betingelser som skal legges ut på tidspunktet slike programmer blir tilgjengelige. Dersom det skulle være en konflikt mellom slike vilkår og betingelser og disse vilkårene, vil vilkår og betingelser for insentivet, premien eller henvisningsprogrammet ha forrang, men bare i forbindelse med konflikten. Vi forbeholder oss retten til, helt etter eget skjønn, å oppheve, midlertidig eller permanent eller slutte å drive et henvisningsprogram, uten varsel, begrunnelse eller ansvar.

Hvis du bruker nettstedet til å kommunisere til en henvist person (eller en tredjepart), samtykker du i ikke å bruke nettstedet til å skade den henviste personen eller noen tredjepart og/eller bruke nettstedet på en måte som bryter med gjeldende lover, regler, reguleringer eller vilkårene.

Hvis vi på ethvert tidspunkt introduserer en metode for nettbasert kommunikasjon som kun er tilgjengelig for medlemmer, kan vi håndheve alle eller noen av de samme restriksjonene som beskrives over, etter vårt eget skjønn, og vi kan kommunisere og gi viktige meldinger til deg via et slikt nettbasert system for kommunikasjon.

FUNKSJONER FOR AVSTEMNING/GRADERING

For alle funksjoner for avstemning/gradering som finnes på nettstedet må du følge instruksjonene på nettstedet for å sende inn dine stemmer/graderinger, inkludert uten begrensning alle restriksjoner som gis for begrensninger av avstemning/gradering. Stemmer/graderinger som mottas fra deg ut over gjeldende begrensninger, vil bli diskvalifisert. Betaling eller annen godtgjørelse for stemmer/graderinger er forbudt. Stemmer/graderinger som genereres av skript, makro eller annen automatisk metode og som har til hensikt å innvirke på integriteten av avstemningen/graderingen, kan bli annullert. Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å diskvalifisere enhver person vi finner å ha brutt disse vilkårene, tuklet med prosessen for avstemning/gradering eller som har opptrådt på urettferdig eller uriktig måte, og annullere alle tilhørende stemmer/graderinger. Våre beslutninger med hensyn til alle sider av enhver avstemning/gradering er endelig og bindende, men ikke begrenset til, opptelling av stemmer/graderinger og annullering eller diskvalifisering av alle mistenkelige stemmer/graderinger eller stemmere/graderere.

HENDELSER

Du kan bli invitert eller bedt om å delta på hendelser fremmet av SC Johnson, hendelser fremmet av våre forretningspartnere eller hendelser arrangert av brukere av nettstedet som ikke på noen måte er forbundet med SC Johnson (samlet kalt «Hendelser»). Din deltakelse på enhver hendelse skjer på egen risiko, og du samtykker herved i å frigjøre og holde SC Johnson skadesløse fra og mot alt ansvar, alle krav, skader, kostnader og utgifter, inkludert uten begrensning skade eller dødsfall påført deg eller dine barn eller personer under ditt ansvar samt rimelige advokathonorarer og kostnader som følger av deltakelsen på hendelser eller deltakelse i aktiviteter tilgjengelige på hendelsene. Du samtykker også herved i at vi (og våre utpekte) kan filme og ta opp enhver hendelse fremmet av SC Johnson der du og dine yngre barn eller personer under ditt ansvar deltar, og du samtykker herved i at slike filmer og opptak skal eies av SC Johnson og vi (og våre utpekte) kan bruke ditt og dine barns og personer under ditt ansvars navn, bilde, stemme, ytelse og andre aktiviteter der du og dine yngre barn og personer under ditt ansvar deltar for enhver reklame, kampanje eller annen lovlig hensikt i enhver type media som kjennes nå eller i fremtiden, i hele verden i all evighet uten varsel, godkjenning eller kompensasjon til deg eller noen tredjepart. Vi kan kreve din skriftlige bekreftelse på slikt samtykke for at du skal kunne delta på en hendelse.

PRODUKTINFORMASJON

VIKTIG: INNSENDINGER TIL NETTSTEDET KAN INKLUDERE FORSLAG TIL BRUK AV SC JOHNSONS PRODUKTER SOM IKKE HAR BLITT EVALUERT ELLER GODKJENT AV SC JOHNSON. SC Johnson endosserer eller godkjenner ikke bruken av noen av dets produkter på en annen måte enn produktets tiltenkte bruk som beskrevet på dets emballasje. Du bør aldri bruke et SC Johnson-produkt på noen annen måte enn dets tiltenkte bruk.

TVISTER MELLOM BRUKERE

DU FORSTÅR OG SAMTYKKER I AT DU HAR ENEANSVARET FOR DINE SAMHANDLINGER MED ANDRE BRUKERE OG TREDJEPARTER. SC JOHNSON FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL, MEN HAR INGEN PLIKT TIL, Å OVERVÅKE TVISTER MELLOM DEG OG ANDRE BRUKERE (OG ANDRE TREDJEPARTER) OG TIL Å AVBRYTE DIN TILGANG TIL NETTSTEDET HVIS SC JOHNSON BESLUTTER, ETTER EGET SKJØNN, AT DETTE ER RIKTIG.

ANSVARSBEGRENSNING

SC JOHNSON VIL IKKE KUNNE HOLDES TIL ANSVAR FOR SKADER ELLER TAPSOM OPPSTÅR SOM ET RESULTAT AV DIN BRUK AV NETTSTEDET.

DETTE INKLUDERER (MEN ER IKKE BEGRENSET TIL) SKADE FORÅRSAKET AV ENHVER:

 • BRUK AV (ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE) NETTSTEDET;
 • BRUK AV (ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE) ETHVERT NETTSTED MED EN KOBLING FRA VÅRT NETTSTED;
 • YTELSESSVIKT;
 • FEIL;
 • UTELATELSE;
 • AVBRYTELSE;
 • DEFEKT;
 • FORSINKELSE I DRIFT ELLER OVERFØRING;
 • DATAVIRUS; ELLER
 • FEIL PÅ LINJE.

VÆR OPPMERKSOM PÅ AT VI IKKE HAR ANSVAR FOR NOEN ESTATNING, INKLUDERT UTEN BEGRENSNING:

 • ERSTATNING SOM SKAL KOMPENSERE NOEN DIREKTE FOR TAP ELLER SKADE;
 • ERSTATNING FOR INDIREKTE ELLER DOKUMENTERTE SKADER ELLER STRAFFEERSTATNING;
 • SKADER SOM MED RIMELIGHET KAN FORVENTES Å FØLGE ET TAP ELLER SKADE (LOVMESSIG «FØLGESKADER»); ELLER
 • ANDRE TYPER SKADER OG UTGIFTER SOM DIREKTE SKYLDES TAP ELLER SKADE (LOVMESSIG «TILFELDIGE SKADER»).

VIDERE HAR VI IKKE NOE ANSVAR SELV OM VI HAR VÆRT UAKTSOMME ELLER OM VI HAR BLITT ADVART MOT MULIGHETENE FOR SLIKE SKADER -- ELLER BEGGE DELER.

UNNTAK: I VISSE JURISDIKSJONER KAN LOVEN HINDRE OSS I Å BEGRENSE ELLER EKSKLUDERE ANSVAR FOR DISSE «TILFELDIGE SKADENE» ELLER «FØLGESKADENE», SÅ OVENSTÅENDE BEGRENSNING GJELDER KANSKJE IKKE DEG, OG DU KAN HA RETT TIL ERSTATNING FOR DENNE TYPEN SKADER. UANSETT VIL VÅRT ANSVAR OVERFOR DEG FOR ALLE TAP, SKADER, PERSONSKADER OG KRAV AV ALLE SLAG (OM SKADENE KREVES UNDER VILKÅRENE I EN KONTRAKT, DE PÅSTÅS Å SKYLDES FORSØMMELSE ELLER ANNEN FEILAKTIG OPPTREDEN ELLER DE KREVES UNDER ENHVER ANNEN RETTSTEORI) IKKE VÆRE STØRRE ENN BELØPET DU HAR BETALT FOR TILGANG TIL NETTSTEDET.

GARANTIFRASKRIVELSE

MATERIELLET PÅ VÅRT NETTSTED LEGGES FREM «SOM DET ER». DETTE BETYR AT SC JOHNSON FRASKRIVER SEG ALLE UTTRYKTE OG IMPLISERTE GARANTIER OM MATERIELLET PÅ NETTSTEDET.

DETTE INKLUDERER (MEN ER IKKE BEGRENSET TIL) GARANTIER:

 • OM AT MATERIELLET ER SALGBART OG AV EN SPESIFIKK KVALITET ELLER EGNET FOR ET BESTEMT FORMÅL;
 • AT DE FUNKSJONELLE ELEMENTENE I MATERIELLET VIL VÆRE UAVBRUTTE ELLER FEILFRIE;
 • AT DEFEKTER VIL BLI KORRIGERT;
 • AT VÅRE NETTSTEDER ELLER SERVERNE SOM GJØR DEM TILGJENGELIGE ER UTEN VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER; OG
 • AT VELYKKEDE RESULTATER ELLER UTKOMMER VIL OPPNÅS VED AT DU FØLGER ALLE ANVISNINGER, INSTRUKSJONER ELLER OPPSKRIFTER SOM FINNES I MATERIELLET.

I TILLEGG TIL DET OVENSTÅENDE, HAR DU (OG IKKE SC JOHNSON) ANSVAR FOR ALLE KOSTNADER FOR SERVICE, REPARASJON ELLER KORRIGERING.

SC JOHNSON KAN IKKE KONTROLLERE HANDLINGENE TIL ANDRE BRUKERE SOM DU KAN VELGE Å DELE INFORMASJON MED. VI KAN DERFOR IKKE GARANTERE AT INNSENDINGER IKKE VIL BLI SETT AV UAUTORISERTE PERSONER ELLER BRUKT TIL UPASSENDE FORMÅL. SC JOHNSON HAR IKKE ANSVAR FOR NOEN OMGÅELSE AV PERSONVERN ELLER SIKKERHETSTILTAK PÅ NETTSTEDET. DU ANERKJENNER OG FORSTÅR AT, SELV ETTER FJERNING, KAN KOPIER AV INNSENDINGER FORBLI SYNLIGE PÅ HURTIGBUFFREDE ELLER ARKIVERTE SIDER ELLER HVIS ANDRE BRUKERE HAR KOPIERT ELLER LAGRET DIN INNSENDING.

ALLE HANDLINGER UTFØRT I RESPONS PÅ INFORMASJON, MENINGER, RÅD ELLER FORSLAG SOM TILBYS, DISKUTERES ELLER LEGGES FREM PÅ NETTSTEDET, INKLUDERT ALT INNHOLD SOM LASTES NED ELLER PÅ ANNEN MÅTE SKAFFES GJENNOM DIN BRUK AV NETTSTEDET, SKJER PÅ DIN EGEN RISIKO. DU HAR ENEANSVAR FOR ALLE HANDLINGER DU UTFØRER I RESPONS PÅ ALL SLIK INFORMASJON, MENINGER, RÅD ELLER FORSLAG, ELLER FOR ALLE TAP OG SKADER AV ALLE TYPER SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV SLIKE HANDLINGER, INKLUDERT ENHVER SKADE PÅ DITT DATASYSTEM ELLER TAP AV DATA SOM FØLGER NEDLASTING AV SLIKT INNHOLD.

UNNTAK: I VISSE JURISDIKSJONER VIL LOVEN KANSKJE IKKE LA OSS FRASKRIVE ELLER EKSKLUDERE GARANTIER, DERMED VIL OVESTENDE FRASKRIVELSE KANSKJE IKKE GJELDE DEG.

SKADESLØSHOLDELSE

Du samtykker i å holde SC Johnson, våre tilknyttede enheter og hver av våre respektive offiserer, styremedlemmer, ansatte, representanter og agenter skadesløse fra alle krav, etterfølgelser, tap, utgifter, erstatningsansvar eller skader (inkludert rimelige advokathonorarer og kostnader) som oppstår fra:

 • din bruk av nettstedet,
 • din bruk av enhver innsending,
 • din deltakelse i en tjeneste eller et program som tilbys på eller via nettstedet,
 • ditt brudd eller påståtte brudd på disse vilkårene,
 • alle innsendinger lagt ut av deg, eller
 • ditt påståtte brudd på rettighetene til enhver tredjepart (inkludert uten begrensning påstander om ærekrenkelse, brudd på personvernet, rett til publisitet, brudd på taushetsplikt, brudd på opphavsrett, varemerke, patent eller enhver annen åndsrett).
Vi forbeholder oss retten til eksklusivt å forsvare og kontrollere alle krav som oppstår fra ovenstående og alle slike saker forbundet med skadesløshet, og du vil samarbeide med oss i alt slikt forsvar.

VARIGHET OG OPPHEVELSE AV VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUK

Disse vilkårene gjelder for deg fra det øyeblikket du først bruker nettstedet. SC Johnson kan oppheve disse vilkårene, eller en del av dem, når som helst, uten varsel og av enhver årsak. Imidlertid vil delen som omfatter BEGRENSNING AV DIN BRUK AV MATERIELLET PÅ NETTSTEDET, ANSVARSBEGRENSNING, SKADELØSHOLDELSE, GARANTIFRASKRIVELSE og JURIDIKSJON, overleve opphevelsen.

I tillegg kan SC Johnson innstille, begrense eller avslutte hele eller deler av nettstedet, eller din tilgang til eller bruk av det, når som helst og uten varsel til deg.

JURISDIKSJON

SC Johnson kontrollerer og driver nettstedet fra selskapets hovedkontor i Racine, Wisconsin, USA.

Disse vilkårene og avtalen de oppretter skal på alle måter reguleres av og fortolkes i samsvar med lovene til staten Wisconsin, USA, uten hensyn til valg av domstol. På samme måte skal din bruk av nettstedet reguleres på alle måter av lovene til staten Wisconsin, USA. FN-konvensjonen for avtaler om internasjonal varehandel skal ikke gjelde for disse vilkårene.

SC Johnsons manglende utøvelse, håndhevelse eller krav om streng etterfølgelse av alle bestemmelser i disse vilkårene skal ikke anses som en fraskrivelse av slik rettighet eller bestemmelse. Hvis en bestemmelse i disse vilkårene er ulovlig, ugyldig eller ikke rettskraftig, vil den ikke påvirke lovligheten, gyldigheten og rettskraftigheten til resten av bestemmelsene. Verken opptreden mellom partene eller handelspraksis skal kunne modifisere noen av disse vilkår og betingelser. SC Johnson kan overdra sin rettigheter og forpliktelser under disse vilkårene til enhver part når som helst, uten varsel til deg.

Uansett hva annet loven sier, må alle krav eller saksgrunnlag som oppstår fra eller forbundet med nettstedet meldes innen ett (1) år etter at slikt krav eller saksgrunnlag, ellers vil de være fraskrevet for alltid.

Ikke i noe tilfelle skal du ha rett til omstøtelse, rettspålegg eller billighetserstatning eller til å forby eller begrense driften og utnyttelsen av nettstedet, reklame- eller annet materiell utgitt i forbindelse med dette eller noe innhold eller annet materiell som brukes eller vises på nettstedet. Du forstår og samtykker i at det ikke etableres noe avhengighetsforhold mellom deg og oss ved din bruk av nettstedet. Din bruk av nettstedet skal ikke anses å opprette et forhold av ansatt og arbeidsgiver, eller hovedselskap og representant, joint venture eller partner mellom deg og oss.

Selv om vi designer nettstedet for at det skal være kompatibelt med lovene i landene der vi har virksomhet, verken påstår eller impliserer vi at materiellet på nettstedet egner seg eller er tilgjengelig for bruk utenfor USA. Tilgang til dem fra territorier der innholdet er ulovlig, er forbudt. Hvis du bruker nettstedet fra steder utenfor USA, gjør du dette på eget initiativ og har ansvar for å overholde alle gjeldende lokale lover. Du kan ikke bruke eller eksportere materiell i brudd på USAs lover og forskrifter om eksport.

SPESIELLE BESTEMMELSER FOR BRUKERE UTENFOR USA

Vi søker å skape et globalt fellesskap med konsekvente standarder for alle, men vi søker også å respektere lokale lover. Følgende bestemmelser gjelder brukere og ikke-brukere som samhandler med SC Johnson utenfor USA:

 • Du samtykker i at nettstedet reguleres av lovene i USA.
 • Du samtykker i innsamling, behandling, vedlikehold og overføring av slik informasjon i og til USA eller andre land i samsvar med vår personvernerklæring.
 • Hvis du befinner deg i et land som USA har handelsforbud mot, eller hvis du er på USAs finansdepartements liste over spesielt utpekte borgere, vil du ikke engasjere i kommersielle aktiviteter på nettstedet. Du vil ikke bruke nettstedet hvis du har forbud mot å motta produkter, tjenester eller programvare fra USA.

PERSONVERN

Vår personvernerklæring gir våre fulle retningslinjer for håndtering av informasjon som vi samler inn om deg (inkludert på automatiske måter) eller som du velger å sende til oss.

FILTRERING

I samsvar med 47 U.S.C. Section 230(d), med tillegg, meddeler vi deg herved at det finnes foreldrekontroll (som maskinvare, programvare eller filtreringstjenester) kommersielt tilgjengelig som kan hjelpe deg med å begrense tilgang til materiell som er skadelig for mindreårige. Du finner informasjon om leverandører av slik beskyttelse på følgende to nettsteder: GetNetWise og OnGuard Online. SC Johnson verken endosserer, støtter eller godkjenner noen av produktene eller tjenestene som listes opp på disse sidene.

GENERELLE VILKÅR FOR E-HANDEL

En henvisning til et produkt på nettstedet utgjør ikke et tilbud om å selge eller levere dette produktet, og det betyr ikke at produktet er tilgjengelig eller at navnet eller beskrivelsen av et produkt fra våre grossister vil være den samme som det du finner på nettstedet.

Vi kan ikke garantere at produkter som listes som tilgjengelige faktisk vil ble sendt med en gang, da lagerbeholdningen kan endres i stor grad fra dag til dag. I noen tilfeller kan et produkt finnes på lager når du bestiller det, men være utsolgt når bestillingen din behandles.

Der det er aktuelt, legges våre retningslinjer for leveranse og retur/erstatning av produkter ut på nettstedet for din gjennomgang. Gå gjennom disse retningslinjene før du kjøper produkter fra nettstedet.

Priser og tilgjengelighet av produkter som listes på nettstedet kan endres uten varsel.

Selv om vi søker å gi nøyaktig informasjon om produkter og priser, kan det forekomme pris- eller trykkfeil. Dersom et produkt er listet med feil pris på grunn av en trykkfeil eller av annen grunn, har vi rett til å avvise eller kansellere bestillingen på et slikt produkt til feil pris, selv om bestillingen er bekreftet og/eller kredittkortet har blitt belastet. Dersom et produkt er feil priset, kan vi, etter eget skjønn, enten kontakte deg for instruksjoner eller kansellere bestillingen og melde fra til deg om slik kansellering. Hvis kredittkortet ditt allerede har blitt belastet for kjøpet og bestillingen kanselleres, vil vi omgående utstede en kreditt til din kredittkortkonto for beløpet av den feilaktige prisen.

Det kan være visse bestillinger vi ikke kan akseptere og som vi må kansellere. Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å avvise eller kansellere en bestilling av enhver årsak. Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å begrense antall produkter kjøpt per person, per husstand eller per bestilling. Disse restriksjonene kan gjelde bestillinger som plasseres av eller ved bruk av samme nettkonto, samme kredittkort og også bestillinger som bruker samme fakturerings- og/eller leveringsadresse. Vi vil melde fra til kunden dersom slike begrensninger skulle gjøres gjeldende.

Enkelte situasjoner som kan føre til at din bestilling kanselleres inkluderer begrensninger av antall tilgjengelig for kjøp, unøyaktigheter eller feil i produkt- og prisinformasjon eller problemer identifisert av vår kreditt og bedrageriavdeling. Vi kan også kreve ytterligere bekreftelser eller informasjon før vi aksepterer en bestilling. Vi vil kontakte deg hvis hele eller deler av din bestilling kanselleres eller hvis vi krever mer informasjon for å akseptere bestillingen. Hvis din bestilling kanselleres etter at ditt kredittkort har blitt belastet, vil vi utstede en kreditt til ditt kredittkort på det belastede beløpet.

HELE AVTALEN

Dette er hele avtalen om alle forholdene som er diskutert i de foregående paragrafene.

KONTAKTER

Navn på selskapet: S.C. Johnson & Son, Inc.

Registreringsopplysninger: Selskapet er registrert under foretaksnummer 1J00813 i delstaten Wisconsin, USA.

Selskapets adresse: 1525 Howe St., Racine, WI 53403, USA

Kontaktinformasjon: Klikk her for å kontakte oss.

Autorisert representant: Kelly Semrau