INTERNETA VIETNES LIETOŠANAS NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

IEROBEŽOJUMI IZMANTOT INTERNETA VIETNĒ IZVIETOTOS MATERIĀLUS

Interneta vietnē iekļautie materiāli (tostarp (bet ne tikai) attēli, programmatūra, audio, teksts, video klipi un cita veida materiāli) (turpmāk tekstā - „Materiāli”) ir uzņēmuma SC Johnson īpašums vai ir licencēti uzņēmumam SC Johnson un ir aizsargāti ar intelektuālā īpašuma tiesībām, piemēram, patentiem, preču zīmēm vai autortiesību likumiem. Izņemot gadījumus, kad tas tiek veikts personīgos un nekomerciālos nolūkos, jums ir aizliegts pārveidot, reproducēt, pārraidīt, izplatīt, izrādīt, pārsūtīt vai pārdot kādu no šiem Materiāliem vai veidot no tiem atvasinātus darbus, ja no SC Johnson vai, gadījumā, ja mēs Materiālus izmantojam saskaņā ar licenci, īpašnieka nav saņemta iepriekšēja rakstiska piekrišana. Jebkāda veida neatļauts mēģinājums pārveidot kādu no Materiāliem, kas ir iekļauti Interneta vietnē, vai mēģinājums uzveikt vai apiet mūsu drošības līdzekļus, vai Interneta vietnes vai Interneta vietnē iekļauto Materiālu daļu izmantošana jebkāda cita veida mērķiem, izņemot tiem, kam tie ir paredzēti, ir stingri aizliegts.

Interneta vietnē attēlotās SC Johnson preču zīmes, logotipi un pakalpojumu zīmes, kā arī preču zīmes, logotipi un pakalpojumu zīmes, kuras SC Johnson izmanto saskaņā ar licenci (visas kopā dēvētas - „Preču zīmes”), ir uzņēmuma SC Johnson reģistrētas un nereģistrētas zīmes. Visas pārējās preču zīmes, tirdzniecības nosaukumi, produktu nosaukumi, pakalpojumu zīmes un visas pārējās citu uzņēmumu zīmes ir to attiecīgo īpašnieku īpašums. Nekas, kas ir iekļauts Interneta vietnē, nevar tikt uzskatīts par atļauju (netiešā veidā vai pēc pretrunu izslēgšanas (estoppel) principa vai jebkādā citā veidā), licenci vai tiesībām izmantot kādu no Interneta vietnē attēlotajām preču zīmēm bez SC Johnson vai to trešo pušu, kurām var piederēt citas Interneta vietnē attēlotās preču zīmes, rakstiskas atļaujas. Produkta vai pakalpojuma nosaukuma vai logo neesamība jebkurā Interneta vietnes teksta vietā nenozīmē atteikšanos no kādas preču zīmes vai citām intelektuālā īpašuma tiesībām, kas ir attiecināmas uz šo nosaukumu vai logotipu.

Jūs pats esat atbildīgs par jebkādu Materiālu izmantošanu, tostarp Informācijas iesniegšanu, kas ir definēta zemāk. SC Johnson patur tiesības jebkurā laikā bez brīdinājuma mainīt jebkādu un visu Interneta vietnē iekļauto vai izmantoto saturu, programmatūru, lietotnes un citus vienumus.

LIETOŠANAS TIESĪBAS

Interneta vietni drīkst lietot tikai: (a) Amerikas Savienoto Valstu likumīgie pastāvīgie iedzīvotāji, kas ir sasnieguši vismaz 18 gadu vecumu vai pilngadību savā atrašanās vietas jurisdikcijā (par saistošo uzskatot to, kas ir vecāks) un (b) ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm esošas personas, kurām ir tiesības ar mums noslēgt saistošu līgumu un šo līguma noslēgšanu nekavē nekādi šo personu mītnes valstī spēkā esošie likumi.

ELEKTRONISKĀ SAZIŅA

Lietojot Interneta vietni, jūs piekrītat saņemt no mums ziņas elektroniskā veidā. Mēs sazināsimies ar jums pēc mūsu ieskatiem - ar e-pasta starpniecību vai publicējot paziņojumus Interneta vietnē. Jūs piekrītat, ka visas vienošanās, paziņojumi, informācijas izpaušana un cita veida saziņa, kuru mēs jums nodrošinām elektroniskā veidā, atbilst jebkādām juridiskajām prasībām, tāpat kā šāda veida saziņa tiek nodrošināta rakstveidā.

REĢISTRĀCIJA

Lai lietotu vai piekļūtu noteiktām Interneta vietnes daļām, var būt nepieciešams reģistrēties. SC Johnson rīkosies ar visu no jums saistībā ar reģistrēšanos saņemto informāciju saskaņā ar SC Johnson Konfidencialitātes paziņojumu.

Jūs nedrīkstat izmantot e-pasta adresi, kuru jau lieto cita persona, kas personificē citu personu, pieder citai personai (bez šīs personas iepriekšējas piekrišanas), pārkāpj kādas personas intelektuālā īpašuma vai citas tiesības, ir vulgāra vai citā veidā aizskaroša vai kuru mēs pēc mūsu vienpersoniskajiem ieskatiem noraidām jebkāda cita iemesla dēļ.

Reģistrējoties, visai jūsu iesniegtajai informācijai ir jābūt patiesai, precīzai, aktuālai un pilnīgai. Ja informācija, kuru jūs esat iesniedzis SC Johnson, ir mainījusies, jūs piekrītat nekavējoties sniegt mums atjauninātu informāciju. SC Johnson var anulēt jūsu kontu, ja jebkāda jūsu sniegtā informācija izrādās neprecīza, nepatiesa, novecojusi vai nepilnīga.

Jūsu e-pasta adrese un jūsu izveidotā parole ir jūsu pierakstīšanās informācija, kurai ir jābūt konfidenciālai. Jūs esat pilnībā atbildīgs par savu kontu un tā lietošanu, kā arī par jebkādām darbībām, kas tiek veiktas, izmantojot jūsu kontu, tostarp un bez ierobežojumiem, kas ir veiktas, ja šī pierakstīšanās informācija ir nozaudēta, nozagta vai tiek izmantota bez atļaujas. Šādas nozaudēšanas, zādzības vai neatļautas izmantošanas gadījumā mēs jums, pēc mūsu vienpersoniskajiem ieskatiem, varam piemērot papildu drošības prasības.

LIETOTĀJA LĪDZDALĪBA UN IESNIEGTĀ INFORMĀCIJA

Šobrīd vai dažādos citos brīžos nākotnē dažas Interneta vietnes daļas (tostarp (bet ne tikai) forumi, blogi, atsauksmju vai komentāru sadaļas un tērzētavas) piedāvās lietotājiem iespēju (a) publicēt vai iesūtīt mums materiālus, piemēram, piezīmes, ieteikumus, idejas, novērojumus, grafikas, atsauksmes, komentārus, datus, viedokļus, padomus, rakstus, zīmējumus, attēlus, fotoattēlus, audiovizuālus darbus, video ierakstus, audio ierakstus, ierakstus reklamēšanas nolūkos vai citu lietotāja radītu informāciju vai saturu (turpmāk tekstā - „Iesniegtā informācija”), (b) lejupielādēt datorā tekstu, video, fotoattēlus un/vai citu saturu (viss kopā dēvēts - „Datora lejupielādes”), (c) noteiktās saderīgās mobilajās ierīcēs lejupielādēt mobilās izklaides vai cita veida saturu, piemēram, lietotnes, zvana melodijas, spēles, grafikas, ziņas, audio, video, fotoattēlus un citus informācijas datus, izmantojot internetu, SMS, MMS, WAP, BREW un cita veida mobilā satura piegādes veidus (viss kopā dēvēts - „Mobilās lejupielādes”) un/vai (d) aplūkot Interneta vietni. Jebkādas Datora lejupielādes ir atļauts izmantot tikai jūsu personīgajā datorā (vai jūsu pārvaldītā datorā), un jebkādas Mobilās lejupielādes ir atļauts izmantot tikai jūsu personīgajā mobilajā ierīcē (vai jūsu pārvaldītā ierīcē).

Visa Iesniegtā informācija tiek uzskatīta par nekonfidenciālu un bez īpašumtiesībām. SC Johnson nav nekādu saistību attiecībā uz Iesniegto informāciju. Mēs nevaram garantēt, ka citi lietotāji (vai citas trešās puses) neizmantos idejas ar kurām jūs dalāties. Tādēļ, ja jums ir ideja, kuru vēlaties saglabāt konfidenciālu un/vai nevēlaties, lai to izmantotu citi, nepublicējiet to Interneta vietnē. Tāpat visai jūsu mums Iesniegtajai informācijai ir jāatspoguļo jūsu patiesais viedoklis, secinājumi, uzskati vai pieredze, šai informācijai ir jābalstās jūsu personīgajās zināšanās un tā nekādā veidā nedrīkst maldināt par jūsu attiecībām ar SC Johnson. Piemēram, lietotājam jebkurā Iesniegtajā informācijā, kura satur apstiprinājumu, ir jāatklāj jebkāda veida materiālās saistības starp lietotāju un SC Johnson, ja tādas pastāv.

SC Johnson neveic un nespēj veikt visas lietotāju Iesniegtās informācijas pārskatīšanu un SC Johnson nav atbildīgs par šīs Iesniegtās informācijas saturu, kā arī neveic nevienas Iesniegtās informācijas apstiprināšanu. Līdz ar to mēs nevaram garantēt Iesniegtās informācijas precizitāti, integritāti vai kvalitāti un mēs jums nevaram garantēt, ka Interneta vietnē neparādīsies kaitnieciska, neprecīza, maldinoša, aizskaroša, draudu, apmelojoša, nelikumīga vai cita veida nepieņemama Iesniegtā informācija. Nekad nepieņemiet, ka kāda Iesniegtā informācija atspoguļo SC Johnson viedokli vai politiku. Nedariet to pat tādā gadījumā, kad Iesniegtā informācija satur komentārus par citu lietotāju Iesniegto informāciju vai komentārus par atsevišķiem mūsu produktiem, pakalpojumiem, akcijām, Interneta vietni vai citu līdzīgu informāciju.

Jūs pats esat atbildīgs par (a) visu Iesniegto informāciju, kuru publicējat Interneta vietnē vai ar tās starpniecību, (b) visiem materiāliem, kurus sniedzat mums vai citiem lietotājiem (vai citiem, kas aplūko Interneta vietni) un (c) savu rīcību, mijiedarbojoties ar citiem lietotājiem (vai citiem, kas aplūko interneta vietni). Nosūtot Interneta vietnei Iesniedzamo informāciju, jūs atbrīvojat SC Johnson no jebkādiem pretējā gadījumā spēkā esošiem pienākumiem vai saistībām attiecībā uz to, ka SC Johnson ir jāpārskata Iesniegtā informācija vai saistībā ar to jāveic kādas darbības, kā arī no jebkādiem pretējā gadījumā pret jums spēkā esošiem pienākumiem vai saistībām saistībā ar jebkāda veida darbībām, kuras SC Johnson izvēlas veikt, reaģējot uz jūsu Iesniegto informāciju.

Jūs atzīstat, ka, sniedzot jums iespēju iesniegt, aplūkot vai izplatīt šo Iesniegto informāciju, mēs darbojamies tikai kā pasīvs starpnieks un ka mēs neuzņemamies nekādas saistības attiecībā uz vai atbildību par Interneta vietnē Iesniegtās informācijas saturu vai lietotāju darbībām. Tomēr mēs paturam tiesības mainīt, rediģēt, atteikties publicēt, pārskatīt, noraidīt, bloķēt, dzēst jebkādu Iesniegto informāciju vai veikt ar šo Iesniegto informāciju jebkādas cita veida darbības, kuras uzskatām par nepieciešamām. Tas var tikt attiecināts uz tādu Iesniegto informāciju, kuru uzskatām par apvainojošu, neslavu ceļošu, piedauzīgu, krāpniecisku vai tādu, kas pārkāpj trešās puses tiesības, tostarp (bet ne tikai) intelektuālā īpašuma tiesības vai publicitātes vai konfidencialitātes tiesības, vai informāciju, kas ir jebkādā citā veidā aizskaroša vai kas pēc mūsu vienpersoniskajiem ieskatiem tiek uzskatīta par nepieņemamu. Šādas darbības var būt (bet ne tikai) šķietami šiem Noteikumiem neatbilstoša satura dzēšana, lietotāja piekļuves pārtraukšana Interneta vietnei un visas Iesniegtās informācijas, kuru ir iesniegušas personas, kuras mēs esam identificējuši kā pārkāpējus vai atkārtotus pārkāpējus, dzēšana.

Ja kāds lietotājs mūs ir informējis, ka kāda Iesniegtā informācija šķietami neatbilst šiem Noteikumiem, mēs varam izmeklēt šo apgalvojumu un pēc mūsu vienpersoniskajiem ieskatiem noteikt atbilstošu piemērojamo darbību. Mums nav nekāda veida saistības attiecībā uz kādas Iesniegtās informācijas rediģēšanu, dzēšanu vai atļaušanu turpināt publicēt.

Mēs Interneta vietnē varam saņemt lielu daudzumu Iesniegto informāciju, kas satur (vai kā citādi paši vai ar mūsu piesaistīto trešo pušu piedāvātāju starpniecību attīstīt) idejas, izgudrojumus, materiālus un citu saturu, kas tēmas, idejas, formāta ziņā vai kā citādi var līdzināties jūsu Iesniegtajai informācijai Interneta vietnē. Piemēram, SC Johnson pats vai ar trešo pušu piedāvātāju starpniecību ir aktīvi iesaistīts jaunu produktu un pakalpojumu izpētē un attīstībā, kā arī mārketinga un reklāmas materiālu un cita veida ar mūsu produktiem un pakalpojumiem saistīta vai, kas var ieinteresēt citus lietotājus, satura izstrādē. Darot mums pieejamu Iesniegto informāciju, jūs apzināties, ka attiecībā uz jebkādām idejām, izgudrojumiem, kompozīcijām, video un/vai citiem darbiem, kurus SC Johnson (vai tā izstrādātāji) izmanto kā pamatu, uz kuru balstīties, vai kas jebkādā citā veidā ir tādi paši kā kāda jūsu Iesniegtā informācija Interneta vietnē vai līdzinās tai, jūs atsakāties no jebkādām un visām tiesībām, kas jums varētu būt bijušas, varētu būt šobrīd un/vai varētu būt nākotnē.

JA JŪS MUMS IESNIEDZAT MATERIĀLU:

(1) Ar šo jūs mums sniedzat neekskluzīvu, pasaules mēroga, pilnībā apmaksātu un bezmaksas, beztermiņa, neatsaucamu un neierobežotu atļauju izmantot, rediģēt, izplatīt, atveidot, attēlot, iekļaut, veidot atvasinātus darbus, atkārtoti licencēt visu vai jebkādu daļu no jūsu Iesniegtās informācijas jebkādā veidā, kādu mēs uzskatām par piemērotu, un veikt to jebkādos nolūkos.

Tas, cita starpā, nozīmē, ka:

 • mums nekāda šāda Iesniegtā informāciju nav jāapstrādā konfidenciāli;
 • ja mēs izmantojam šādu Iesniegto informāciju vai ļaujam citiem izmantot šādu Iesniegto informāciju, vai jebko līdzīgu šai Iesniegtajai informācijai, mums jums vai kādam citam par šādu Iesniegto informāciju vai tās izmantošanu nav jāmaksā;
 • mēs varam izmantot šādu Iesniegto informāciju jebkādiem nolūkiem, neatlīdzinot jums un neinformējot jūs vai kādu citu par šādu Iesniegto informāciju vai tās izmantošanu;
 • mēs uz visiem laikiem varam izmantot šādu Iesniegto informāciju interneta vietnē, digitālā veidā, drukātā veidā vai jebkādā citā medijā visā pasaulē.

(2) Ja jums attiecībā uz kādu Iesniegto informāciju ir kādas ar likumu vai pēc juridiskās teorijas piemērojamas tiesības, kuru dēļ Iesniegtā informācija nevar tikt licencēta uzņēmumam SC Johnson, jūs ar šo neatgriezeniski atbrīvojat sevi un atsakāties no jebkādām un visām šāda veida tiesībām, tostarp (bet ne tikai) no jebkādām tiesībām attiecībā uz publicitāti, konfidencialitātes tiesībām, komercnoslēpuma tiesībām, „morālajām tiesībām” vai jebkādām citām tiesībām attiecībā uz autorības norādēm vai materiālu integritāti vai jebkādām citām intelektuālā īpašuma tiesībām.

(3) Jūs atzīstat, ka esat atbildīgs par jebkuru Iesniegto informāciju, kuru pats iesniedzat - citiem vārdiem, jūs atzīstat, ka jūs (un nevis mēs) esat pilnībā atbildīgs par Iesniegto informāciju, tostarp tās likumību, uzticamību, piemērotību, oriģinalitāti un atbilstību attiecīgajiem likumiem.

(4) Jūs arī atzīstat, ka mums nav nekāda pienākuma izmantot, publicēt kādu Iesniegto informāciju vai atbildēt uz to. Mēs varam sazināties ar jums vai jebkādu trešo pusi, lai pārbaudītu informāciju, kas ir iekļauta jūsu mums Iesniegtajā informācijā, iegūtu papildu komentārus, kā arī filmētu, ierakstītu un uzņemtu jebkādus jūsu vai citu personu apgalvojumus, kas ir izteikti mūsu sarunu vai sarakstes gaitā. Jūs piekrītat, ka jebkādi materiāli, kas ir radīti šādu darbību rezultātā, ir mūsu īpašums un mēs tos varam izmantot jebkādā veidā, kādu uzskatām par atbilstošu. Mēs arī varam jums ar e-pasta starpniecību vai citos veidos, kas balstās informācijā, kuru esat sniedzis mums saistībā ar savu Iesniegto informāciju, sūtīt informāciju un paziņojumus saistībā ar jūsu Iesniegto informāciju, kuru esat iesniedzis ar Interneta vietnes starpniecību.

SC Johnson patur tiesībās jebkurā laikā un laiku pa laikam pēc SC Johnson vienpersoniskajiem ieskatiem ar vai bez paziņojuma īslaicīgi vai uz visiem laikiem pārtraukt atsevišķu vai visu jūsu Iesniegtās informācijas pieņemšanu un/vai jūsu iespēju piekļūt Iesniegtajai informācijai. Jūs piekrītat, ka SC Johnson nebūs atbildīgs jūsu vai kāda cita priekšā par jebkāda veida kādas Iesniegtās informācijas pieņemšanas apturēšanu vai pārtraukšanu.

RĪCĪBAS KODEKSS

Kaut gan mēs neesam atbildīgi par mūsu lietotāju rīcību vai viņu Iesniegto informāciju, mēs vēlamies, lai Interneta vietne būtu vieta internetā, kur saturs nepārkāpj nevienas personas tiesības un neaizskar un neaizvaino personas. Tādēļ, lietojot Interneta vietni, NAV ATĻAUTS veikt nevienu no turpmāk aprakstītajām darbībām:

 • iesniegt materiālu, kas ir aizsargāts ar autortiesībām, aizsargāts ar komercnoslēpumu vai uz kuru jebkādā citā veidā attiecas trešo pušu īpašumtiesības, tostarp preču zīmes, patenti, konfidencialitātes un publicitātes tiesības (piem., kāda cita vārda vai līdzības izmantošana vai citas personas uzņemta fotoattēla izmantošana bez šīs personas piekrišanas) - iesniedziet tikai tādu materiālu, kas pilnībā pieder tikai jums pašam;
 • publicēt melus un apgalvojumus, kas varētu nomelnot mūs vai kādu citu;
 • iesniegt nelikumīgu, piedauzīgu, nepatiesu, maldinošu, apmelojošu, ķengājošu, draudu, neslavu ceļošu, pornogrāfisku, aizvainojošu, naidpilnu, rasistisku vai etniski aizskarošu materiālu, kā arī tādu materiālu, par kuru ir paredzēta civiltiesiskā atbildība, kas pārkāpj kādu likumu vai ir jebkādā citā veidā neatbilstošs;
 • publicēt materiālu, kas popularizē alkoholu, nelegālas vielas, tabaku, šaujamieročus (vai kāda no iepriekšminētā lietošanu);
 • ievietot reklāmu vai ar uzņēmējdarbību saistītus aicinājumus;
 • jebkādā veidā pārtraukt Interneta vietnes darbību, tostarp pakļaujot Interneta vietni nepamatotai noslodzei;
 • jebkādā veidā ievākt informāciju par citiem, tostarp e-pasta adreses, bez viņu piekrišanas;
 • atšifrēt, dekompilēt, izjaukt vai dekonstruēt jebkuru no programmatūrām, kas ir iekļauta Interneta vietnē vai jebkādā veidā ir daļa no Interneta vietnes;
 • uzveikt drošības mehānismus, izmeklēt vai pētīt, kā uzveikt drošības mehānismus, vai sniegt informāciju par metodēm, kā uzveikt drošības mehānismus, tajā skaitā ļaut citai personai piekļūt Interneta vietnei, izmantojot jums izsniegtos pierakstīšanās datus, vai viltot, dzēst vai slēpt interneta protokola galveni, e-pasta nosūtītāju vai citu identificējošu informāciju;
 • pārkāpt jebkādu vietējo, reģionālo, valsts vai starptautisko likumu vai publicēt jebkāda veida Iesniegto informāciju, kas veicinātu vai sniegtu instrukcijas par krimināla pārkāpuma veikšanu;
 • sniegt nepatiesu informāciju par sevi, savu vecumu vai savu saistību ar jebkādu personu vai struktūrvienību, tostarp un bez ierobežojumiem attiecībā uz jebkādām attiecībām vai materiālām saistībām, kas vieno jūs un SC Johnson;
 • izmantot Interneta vietni, lai sūtītu vai padarītu pieejamu jebkāda veida nevēlamu vai neatļautu reklāmu, aicinājumus, reklāmas materiālus, „nevēlamu e-pastu”, „surogātpastu”, „ķēdes vēstules”, „piramīdas shēmas” vai jebkāda cita veida uzmācīgus aicinājumus;
 • publicēt vai dalīties ar kādas trešās puses jebkāda veida personu identificējošu vai privātu informāciju;
 • no kāda cita izlūgties paroli vai personīgu informāciju;
 • izmantot šajā Interneta vietnē iegūtu informāciju vai saturu jebkādā citā veidā, izņemot veidus, kas ir atļauti šajos Noteikumos;
 • publicēt jebkāda veida materiālu, kas satur programmatūras vīrusus vai jebkāda cita veida datora kodus, failus vai programmas, kas ir paredzēti kādas datora programmatūras, aparatūras vai telekomunikāciju aprīkojuma funkcionalitātes pārtraukšanai, iznīcināšanai vai ierobežošanai;
 • pieteikties vairāk nekā vienam kontam vai izmantot vai censties izmantot cita lietotāja kontu, pakalpojumu vai sistēmu bez autorizēšanās vai Interneta vietnē izveidot nepatiesu identitāti;
 • iesaistīties izmantošanas vai izsekošanas darbību veikšanā, iebaidīt vai aizskart citus.

Turpmāk ir uzskaitīti galvenie izturēšanās nosacījumi, kas jāievēro, lietojot Interneta vietni:

 • respektējiet citus, it īpaši gadījumos, ja viņiem nepiekrītat;
 • viedokļu apmaiņa ir laba lieta, bet tā ir jāveic konstruktīvi;
 • esiet atbildīgs par saviem vārdiem.

MOBILĀS IERĪCES

Ja tas ir atļauts vai pieejams ar Interneta vietnes starpniecību, tad, lai (a) augšupielādētu saturu Interneta vietnē, izmantojot mobilo ierīci, (b) saņemtu ziņas un atbildētu uz tām vai lai piekļūtu paziņojumiem vai publicētu paziņojumus, izmantojot teksta ziņojumus, (c) pārlūkotu Interneta vietni, izmantojot mobilo ierīci un/vai (d) ar lejupielādētas un mobilajā ierīcē instalētas mobilās lietotnes starpniecību piekļūtu atsevišķām funkcijām (viss kopā dēvēts - „Mobilie pakalpojumi”), jums ir jābūt pieejamam mobilo pakalpojuma sniedzēja mobilo datu abonēšanas pakalpojumam un jūsu bezvadu abonēšanas pakalpojumam ir jānodrošina attiecīgā nepieciešamā funkcionalitāte. Piekļūstot sava mobilo pakalpojumu sniedzēja un citu trešo pušu pakalpojumiem un izmantojot tos, jums, iespējams, ir jāmaksā par šo pakalpojumu izmantošanu. Lai noskaidrotu iespējamās izmaksas, pārbaudiet informāciju par sava mobilo pakalpojumu sniedzēja mobilo datu abonēšanas pakalpojumu. 

TOTALIZATORI UN KONKURSI

Ikvienu Interneta vietnē pieejamo totalizatoru, konkursu, spēli un/vai veicināšanas piedāvājumu regulē specifiski noteikumi un/vai noteikumi un nosacījumi. Piedaloties Interneta vietnē pieejamajos totalizatoros vai konkursos, šādās spēlēs vai veicināšanas piedāvājumos, uz jums attiecas šie noteikumi un/vai noteikumi un nosacījumi. Ir ļoti svarīgi, lai jūs izlasītu šos ar šo konkrēto lapu vai aktivitāti saistītos piemērojamos noteikumus un/vai noteikumus un nosacījumus. Ja starp šiem noteikumiem un/vai noteikumiem un nosacījumiem un šeit aprakstītajiem Noteikumiem ir jebkāda veida pretrunas, spēkā ir totalizatoru, konkursu, spēļu vai veicināšanas piedāvājumu noteikumi un/vai noteikumi un nosacījumi, tomēr tie ir spēkā tikai tajā apjomā, kādā ir sastopamas pretrunas.

IETEIKŠANAS IESPĒJAS

Mēs laiku pa laikam varam piedāvāt ieteikšanas programmas, kurās jums ir iespēja iesniegt informāciju par saviem draugiem vai ģimenes locekļiem (turpmāk tekstā - „Ieteiktā persona”), tostarp un bez ierobežojumiem e-pasta adreses, tālruņa numurus, vārdus, ielas adreses un citu kontaktinformāciju, tādējādi ļaujot šīm personām saņemt informāciju un/vai veicināšanas piedāvājumus, kas ir saistīti ar šo Interneta vietni un tās funkcijām. Mēs varam izmantot un uzglabāt jebkādu no jums iegūtu šāda veida informāciju par Ieteiktu personu saskaņā ar mūsu Konfidencialitātes paziņojumu, un darīt to tikai tādā apjomā, kāds ir nepieciešams, lai apstrādātu jūsu pieprasījumu. Mēs neizmantosim šo informāciju nekādiem citiem mērķiem, izņemot gadījumus, ja Ieteiktā persona piekrīt šīs informācijas izmantošanai šādiem citiem mērķiem. Jūs drīkstat ieteikt tikai tās personas, ar kurām jums ir personiskas attiecības. Pirms sniegt mums šīs personas kontaktinformāciju, jums ir jāsaņem Ieteiktās personas piekrišana. Mēs paturam tiesības ierobežot Ieteikto personu skaitu, par kurām jūs varat iesniegt informāciju. Mēs paturam tiesības laiku pa laikam ierobežot transakciju skaitu jebkurai konkrētai Ieteiktajai personai. Līdzko jūs esat iesniedzis kontaktinformāciju par Ieteikto personu, jūs to vairs nevarat atsaukt. Ieteiktajai personai ir jābūt (a) Amerikas Savienoto Valstu likumīgam pastāvīgajam iedzīvotājam, kas ir sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu vai pilngadību savā atrašanās vietas jurisdikcijā (par saistošo uzskatot to, kas ir vecāks), vai (b) ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm esošai personai, kurai ir tiesības ar mums noslēgt saistošu līgumu un šo līguma noslēgšanu nekavē nekādi šīs personas mītnes valstī spēkā esošie likumi vai šāds cits vecums, kas atšķiras no reģistrēšanās lapā noteiktā, un kura spēj reģistrēties Interneta vietnē piedāvātajām funkcijām un jebkādā citā veidā lietot Interneta vietni. Mēs paturam tiesības uzlikt papildu ierobežojumus ieteicamajām personām. Ieteiktās personas kontaktinformācijai ir jābūt derīgai un izmantojamai, lai mēs tādējādi varam sazināties ar šo personu ar informāciju par Interneta vietni vai tās funkcijām. Mēs nebūsim atbildīgi par jūsu iesniegtās kontaktinformācijas pārbaudīšanu. Mēs varam izvēlēties NESAZINĀTIES ar kādu Ieteikto personu un/vai e-pasta adresi, ja izrādās, ka šī persona atrodas kādā no mūsu „nesazināties” vai „nesūtīt e-pastu” sarakstiem. Papildus mēs paturam tiesības noraidīt kādas Ieteiktās personas dalību, ja (a) jūsu iesniegtā personas kontaktinformācija ir nepareiza vai nederīga, (b) šī persona ir pārkāpusi kādu no šajos Noteikumos iekļautajiem punktiem vai (c) mēs pēc mūsu vienpersoniskajiem ieskatiem konstatējam, ka šādas personas dalība jebkāda iemesla dēļ var kaitēt mums, Interneta vietnei, kādam pakalpojumam vai funkcijai vai kādai trešajai pusei, vai jebkāda cita iemesla dēļ pēc mūsu ieskatiem.

Ja ļaunprātīgi izmantojat jebkādu ieteikšanas programmu vai jebkādā citā veidā veicat neatbilstošas darbības attiecībā uz ieteikšanas programmu, mēs, pēc mūsu vienpersoniskajiem ieskatiem, paturam tiesības liegt jums turpmāku piekļuvi Interneta vietnei. Uz stimulēšanas, atlīdzības vai ieteikšanas programmām attiecas papildu noteikumi un nosacījumi, kas tiks publicēti brīdī, kad šādas programmas tiks darītas pieejamas. Ja starp šiem noteikumiem un nosacījumiem un šeit aprakstītajiem Noteikumiem ir jebkāda veida pretrunas, spēkā ir stimulēšanas, atlīdzības vai ieteikšanas programmas noteikumi un nosacījumi, tomēr tie ir spēkā tikai tajā apjomā, kādā ir sastopamas pretrunas. Mēs paturam tiesības pēc mūsu vienpersoniskajiem ieskatiem bez paziņojuma, iemesla vai atbildības īslaicīgi vai uz visiem laikiem apturēt vai pārtraukt piedāvāt jebkādas un visas ieteikšanas programmas.

Ja jūs izmantojat Interneta vietni, lai sazinātos ar Ieteikto personu (vai kādu trešo pusi), jūs piekrītat neizmantot Interneta vietni, lai Ieteiktajai personai vai jebkurai citai trešajai pusei nodarītu kaitējumu, kā arī piekrītat neizmantot Interneta vietni, lai pārkāptu jebkādus piemērojamos likumus, noteikumus vai normas vai šos Noteikumus.

Ja mēs kādā brīdī ieviešam tiešsaistes saziņas veidu, kas ir pieejams tikai biedriem, mēs, izlemjot pēc mūsu ieskatiem, varam piemērot visus vai daļu no iepriekš izklāstītajiem ierobežojumiem un sazināties ar jums un sniegt jums svarīgus paziņojumus ar šādas tiešsaistes saziņas sistēmas starpniecību.

BALSOŠANAS/VĒRTĒŠANAS FUNKCIJAS

Lai iesniegtu savu balsojumu/vērtējumu jebkādai Interneta vietnē pieejamai balsošanas/vērtēšanas funkcijai, jums jāievēro Interneta vietnē norādītās instrukcijas, tostarp un bez ierobežojumiem jebkādi ierobežojumi, kas ir izklāstīti attiecībā uz balsošanas/vērtēšanas ierobežojumiem. No jums saņemtie balsojumi/vērtējumi, kas pārsniedz kādus balsošanas/vērtēšanas ierobežojumus, tiks diskvalificēti. Samaksa vai cita veida atlīdzība apmaiņā pret balsojumu/vērtējumu ir aizliegta. Balsojumi/vērtējumi, kas iegūti, izmantojot skriptu, makro vai citus automatizētus veidus vai jebkādus citus veidus, kas, mums konstatējot, ir paredzēti balsošanas/vērtēšanas procesa integritātes ietekmēšanai, var tikt anulēti. Mēs paturam tiesības pēc mūsu vienpersoniskajiem ieskatiem diskvalificēt jebkuru personu, kuru konstatējam pārkāpjam šos Noteikumus, veicam manipulācijas balsošanas/vērtēšanas procesā vai rīkojamies nesportiskā vai neatbilstošā veidā, un anulēt visus saistītos balsojumus/vērtējumus. Mūsu lēmumi attiecībā uz jebkādiem balsošanas/vērtēšanas elementu aspektiem ir galīgi un saistoši, un attiecas uz (bet ne tikai) balsojumu/vērtējumu saskaitīšanu un jebkādu aizdomīgu balsojumu/vērtējumu vai balsotāju/vērtētāju atzīšanu par spēkā neesošiem vai diskvalificēšanu.

PASĀKUMI

Jūs varat tikt ielūgts vai lūgts apmeklēt SC Johnson sponsorētus pasākumus, pasākumus, kurus sponsorē mūsu biznesa partneri, vai pasākumus, kurus rīko mūsu Interneta vietnes lietotāji, kas nekādā veidā nav saistīti ar SC Johnson (visi kopā dēvēti - Pasākumi). Jūsu dalība jebkurā Pasākumā ir jūsu pašu atbildība un ar šo jūs piekrītat neuzturēt nekādas prasības attiecībā uz un atbrīvot SC Johnson no jebkādām saistībām, prasībām, kaitējumiem, maksām un izmaksām, tostarp un bez ierobežojumiem par jebkādiem ievainojumiem vai nāvi jums vai jūsu nepilngadīgajiem bērniem vai aizbilstamajiem un pamatotām advokātu samaksām un izmaksām, kas radušās, Pasākumu apmeklēšanas vai jebkādu Pasākumos pieejamo aktivitāšu piedalīšanās rezultātā. Ar šo jūs arī piekrītat, ka mēs (un mūsu izstrādātāji) var filmēt un ierakstīt jebkuru SC Johnson sponsorēto Pasākumu, kurā piedalāties jūs vai jūsu nepilngadīgie bērni vai aizbilstamie, un ar šo jūs piekrītat, ka šāds filmētais un ierakstītais materiāls ir SC Johnson īpašums un mēs (un mūsu izstrādātāji) varam izmantot jūsu vai jūsu nepilngadīgo bērnu vai aizbilstamo vārdus, līdzības, balsi, atveidojumus un citas jūsu vai jūsu nepilngadīgo bērnu vai aizbilstamo veiktās darbības reklāmas vai citiem likumīgiem mērķiem jebkādos un visos šobrīd vai nākotnē zināmos medijos visā pasaulē bez paziņojuma, apstiprinājuma vai atlīdzības jums vai kādai trešajai pusei. Mēs varam izvirzīt noteikumus jūsu klātbūtnei kādā Pasākumā, saņemot jūsu rakstisku šādas vienošanās apstiprinājumu.

INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

SVARĪGI: INTERNETA VIETNĒ IESNIEGTAJĀ INFORMĀCIJĀ VAR BŪT IEKĻAUTI IETEIKUMI PAR SC JOHNSON PRODUKTU LIETOŠANU, KURUS UZŅĒMUMS SC JOHNSON NAV IZVĒRTĒJIS VAI APSTIPRINĀJIS. SC Johnson neatbalsta un neapstiprina neviena uzņēmuma produktu lietošanu nekādā citā veidā, kā vien tajā, kā tas ir paredzēts un aprakstīts uz produkta iepakojuma. Nekad neizmantojiet nevienu SC Johnson produktu nevienā citā veidā, kā vien tajā, kā tas ir paredzēts.

STRĪDI LIETOTĀJU STARPĀ

JŪS SAPROTAT UN PIEKRĪTAT, KA TIKAI JŪS PATS ESAT PILNĪBĀ ATBILDĪGS PAR SAVU RĪCĪBU, MIJIEDARBOJOTIES AR CITIEM LIETOTĀJIEM VAI TREŠAJĀM PUSĒM. SC JOHNSON PATUR TIESĪBAS, BET TAS NAV SC JOHNSON PIENĀKUMS, PĀRRAUDZĪT STRĪDUS JŪSU UN CITU LIETOTĀJU (UN CITU TREŠO PUŠU) STARPĀ UN PĀRTRAUKT JUMS NODROŠINĀT PIEKĻUVI INTERNETA VIETNEI, JA SC JOHNSON PĒC SAVIEM VIENPERSONISKAJIEM IESKATIEM KONSTATĒ, KA ŠĀDA RĪCĪBA IR ATBILSTOŠA.

ATBILDĪBAS IEROBEŽOŠANA

SC JOHNSON NEBŪS ATBILDĪGS NE PAR KĀDU KAITĒJUMU VAI TRAUMĀM, KAS RODAS, JUMS IZMANTOJOT INTERNETA VIETNI, VAI KAS IR RADUŠĀS INTERNETA VIETNES IZMANTOŠANAS REZULTĀTĀ.

TAS IR (BET NE TIKAI) KAITĒJUMS VAI TRAUMAS, KURAS RADUŠĀS JEBKĀDU TURPMĀK UZSKAITĪTO LIETU REZULTĀTĀ:

 • INTERNETA VIETNES IZMANTOŠANA (VAI NESPĒJA IZMANTOT);
 • JEBKĀDAS INTERNETA VIETNES, KAS IR SAISTĪTA AR MŪSU INTERNETA VIETNI, IZMANTOŠANA (VAI NESPĒJA IZMANTOT);
 • VEIKTSPĒJAS DARBĪBAS ATTEICE;
 • KĻŪDA;
 • IZLAIDUMS;
 • PĀRTRAUKUMS;
 • KĻŪME;
 • DARBĪBAS VAI PĀRRAIDES AIZKAVE;
 • DATORVĪRUSS;
 • LĪNIJAS DARBĪBAS ATTEICE.

PATURIET PRĀTĀ, KA MĒS NEESAM ATBILDĪGI PAR NEKĀDU KAITĒJUMU, TOSTARP UN BEZ IEROBEŽOJUMIEM PAR:

 • KAITĒJUMU, KAS IR PAREDZĒTS, LAI KĀDAM TIEŠĀ VEIDĀ ATLĪDZINĀTU PAR KĀDU ZAUDĒJUMU VAI TRAUMU;
 • NETIEŠU, SPECIĀLU, SODA VAI PAMĀCOŠU KAITĒJUMU;
 • KAITĒJUMU, KAS TIEK LOĢISKI SAGAIDĪTS ZAUDĒJUMA VAI TRAUMAS REZULTĀTĀ (JURIDISKI DĒVĒTS - „IZRIETOŠAIS KAITĒJUMS”);
 • DAŽĀDA VEIDA CITU KAITĒJUMU UN FINANSIĀLIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RODAS ZAUDĒJUMA VAI TRAUMAS REZULTĀTĀ (JURIDISKI DĒVĒTS - „NEJAUŠS KAITĒJUMS”).

MĒS ARĪ NEESAM ATBILDĪGI PAT TĀDĀ GADĪJUMĀ, JA ESAM BIJUŠI NOLAIDĪGI VAI ESAM TIKUŠI BRĪDINĀTI PAR ŠĀDA KAITĒJUMA IESPĒJAMĪBU, VAI ABOS ŠAJOS GADĪJUMOS.

IZŅĒMUMS: ATSEVIŠĶĀS JURISDIKCIJĀS LIKUMS VAR NEĻAUT MUMS IEROBEŽOT VAI IZSLĒGT ATBILDĪBU PAR ŠIEM „NEJAUŠAJIEM” VAI „IZRIETOŠAJIEM” KAITĒJUMIEM, TĀDĒJĀDI AUGSTĀK MINĒTIE IEROBEŽOJUMI VAR NEBŪT SPĒKĀ UN JUMS TIK TIEŠĀM VAR BŪT TIESĪBAS SAŅEMT ŠĀDA VEIDA KAITĒJUMA ATLĪDZINĀŠANU. TOMĒR JEBKURĀ GADĪJUMĀ MŪSU ATBILDĪBA PRET JUMS PAR VISIEM ZAUDĒJUMIEM, KAITĒJUMIEM, TRAUMĀM UN VISA VEIDA PRASĪBĀM (NEATKARĪGI NO TĀ, VAI KAITĒJUMA ATLĪDZINĀŠANA TIEK PRASĪTA SASKAŅĀ AR LĪGUMA NOTEIKUMIEM, VAI TĀ TIEK PRASĪTA, JO TO IR IZRAISĪJUSI NOLAIDĪBA VAI CITA VEIDA NELIKUMĪGA DARBĪBA, VAI TĀ TIEK PRASĪTA SASKAŅĀ AR JEBKĀDU CITU PIEMĒROJAMU JURIDISKU TEORIJU) NEBŪS LIELĀKA PAR SUMMU, KURU ESAT SAMAKSĀJIS, LAI PIEKĻŪTU INTERNETA VIETNEI.

SAISTĪBU ATRUNA

MATERIĀLI MŪSU INTERNETA VIETNĒ TIEK SNIEGTI „TĀDI, KĀDI TIE IR”. TAS NOZĪMĒ, KA SC JOHNSON ATSAKĀS NO VISĀM SKAIDRI IZTEIKTĀM VAI NETIEŠĀM GARANTIJĀM ATTIECĪBĀ UZ INTERNETA VIETNĒ ESOŠO MATERIĀLU.

TAS ATTIECAS UZ (BET NE TIKAI) GARANTIJĀM:

 • KA MATERIĀLS IR PIEMĒROTS TIRDZNIECĪBAI UN ATBILST KONKRĒTAM KVALITĀTES LĪMENIM VAI ATBILST KONKRĒTAM IZMANTOŠANAS MĒRĶIM;
 • KA MATERIĀLOS IEKĻAUTIE FUNKCIONĀLIE ELEMENTI BŪS BEZ DARBĪBAS PĀRTRAUKUMIEM VAI KĻŪDĀM;
 • KA DEFEKTI TIKS NOVĒRSTI;
 • KA VISAS MŪSU VIETNES VAI SERVERI, KAS TĀS PADARA PIEEJAMAS, NESATUR VĪRUSUS VAI CITUS KAITNIECISKUS KOMPONENTUS;
 • KA, RŪPĪGI IEVĒROJOT JEBKĀDUS MATERIĀLOS IEKĻAUTOS NORĀDĪJUMUS, INSTRUKCIJAS VAI RECEPTES, TIKS IEGŪTI SEKMĪGI REZULTĀTI VAI IZNĀKUMI.

PAPILDUS AUGSTĀK MINĒTAJAM, JŪS (NEVIS SC JOHNSON) UZŅEMATIES PILNU SAMAKSU PAR VISIEM NEPIECIEŠAMAJIEM APKOPES, LABOŠANAS VAI KOREKCIJAS DARBIEM.

SC JOHNSON NESPĒJ KONTROLĒT CITU LIETOTĀJU, AR KURIEM JŪS IESPĒJAMS IZVĒLATIES KOPĪGOTY SAVU INFORMĀCIJU, DARBĪBAS. TAS NOZĪMĒ, KAS MĒS NEVARAM GARANTĒT UN NEGARANTĒJAM, KA IESNIEGTO INFORMĀCIJU NEAPLŪKOS NEAUTORIZĒTAS PERSONAS, VAI KA TĀ NETIKS IZMANTOTA NEATBILSTOŠIEM MĒRĶIEM. SC JOHNSON NAV ATBILDĪGS NE PAR KĀDA VEIDA INTERNETA VIETNĒ IEKĻAUTO KONFIDENCIALITĀTES IESTATĪJUMU VAI DROŠĪBAS LĪDZEKĻU APIEŠANU. JŪS ATZĪSTAT UN SAPROTAT, KA PAT PĒC IESNIEGTĀS INFORMĀCIJAS DZĒŠANAS TĀS KOPIJAS VAR BŪT PIEEJAMAS APSKATEI KEŠATMIŅĀ SAGLABĀTO DATU VAI ARHIVĒTĀS LAPĀS, KĀ ARĪ GADĪJUMOS, KAD CITI LIETOTĀJI IR KOPĒJUŠI VAI SAGLABĀJUŠI JŪSU IESNIEGTO INFORMĀCIJU.

PAR JEBKĀDU DARBĪBU, KAS TIEK VEIKTA, REAĢĒJOT UZ INTERNETA VIETNĒ SNIEGTO, PĀRRUNĀTO VAI PUBLICĒTO INFORMĀCIJU, VIEDOKĻIEM, PADOMIEM VAI IETEIKUMIEM, TOSTARP JEBKĀDA VEIDA SATURU, KAS IR LEJUPIELĀDĒTS VAI KĀ CITĀDI IEGŪTS JUMS IZMANTOJOT INTERENTA VIETNI, ESAT ATBILDĪGS JŪS PATS. JŪS PATS ESAT ATBILDĪGS PAR JEBKĀDĀM DARBĪBĀM, KAS TIEK VEIKTAS, REAĢĒJOT UZ JEBKĀDU ŠĀDU INFORMĀCIJU, VIEDOKĻIEM, PADOMIEM VAI IETEIKUMIEM, KĀ ARĪ PAR JEBKĀDA VEIDA ZAUDĒJUMIEM VAI JEBKĀDA VEIDA KAITĒJUMU, KAS RODAS JEBKĀDU ŠĀDU DARBĪBU REZULTĀTĀ, TOSTARP JEBKĀDA VEIDA KAITĒJUMU JŪSU DATORSISTĒMAI VAI DATU ZAUDĒŠANU, KAS RODAS LEJUPIELĀDĒJOT JEBKĀDU ŠĀDA VEIDA SATURU.

IZŅĒMUMS: ATSEVIŠĶĀS JURISDIKCIJĀS LIKUMS VAR NEĻAUT MUMS ATSACĪTIES NO GARANTIJĀM VAI IZSLĒGT GARANTIJAS, TĀDĒĻ AUGSTĀK MINĒTĀ SAISTĪBU ATRUNA UZ JUMS VAR NEATTIEKTIES. 

ZAUDĒJUMU ATLĪDZINĀŠANA

Jūs piekrītat atlīdzināt SC Johnson, mūsu meitasuzņēmumiem un katram mūsu attiecīgajam ierēdnim, direktoram, darbiniekam, pārstāvim un aģentam par, kā arī neuzturēt pret viņiem nekādas prasības attiecībā uz prasībām, pieprasījumiem, zaudējumiem, izdevumiem, atbildību vai kaitējumu (tostarp pamatotus advokāta izdevumus un izmaksas), kas radies:

 • jums lietojot Interneta vietni;
 • jums izmantojot kādu Iesniegto informāciju;
 • jums ņemot dalību kādā pakalpojumā vai programmā, kas tiek piedāvāta Interneta vietnē vai ar tās starpniecību;
 • jums pārkāpjot vai šķietami pārkāpjot šos Noteikumus;
 • no kādas jūsu Iesniegtas informācijas;
 • jums šķietami pārkāpjot kādas trešās personas tiesības (tajā skaitā un bez ierobežojumiem iekļautas prasības attiecībā uz neslavas celšanu, privātuma aizskaršana, publicitātes tiesības, uzticības nodošana, autortiesību, preču zīmes, patenta vai jebkādu citu intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpums).

Mēs paturam tiesības vienpersoniski aizstāvēt un kontrolēt jebkādas prasības, kas radušās no augstāk minētā un jebkādām šāda veida zaudējumu atlīdzināšanas situācijām, un jūs pilnībā sadarbosieties ar mums jebkādā šādā aizstāvības situācijā.

LIETOŠANAS NOTEIKUMU UN NOSACĪJUMU DARBĪBAS ILGUMS UN TO DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA

Šie Noteikumi attiecas uz jums sākot no tā brīža, kad pirmo reizi lietojat Interneta vietni. SC Johnson jebkurā brīdī bez jebkāda iemesla un neziņojot jums par to var pārtraukt šo Noteikumu vai kādas to daļas darbību. Tomēr sadaļas, kurās ir aprakstīti IEROBEŽOJUMI IZMANTOT INTERNETA VIETNĒ IZVIETOTOS MATERIĀLUS, ATBILDĪBAS IEROBEŽOŠANA, ZAUDĒJUMU ATLĪDZINĀŠANA, SAISTĪBU ATRUNA un JURISDIKCIJA ir spēkā arī pēc darbības pārtraukšanas.

SC Johnson ir arī tiesības jebkurā brīdī un neziņojot jums par to apturēt, ierobežot vai pārtraukt visas Interneta vietnes vai kādas tās daļas darbību vai pārtraukt nodrošināt jūsu piekļuvi tai vai iespēju jums to lietot.

JURISDIKCIJA

SC Johnson kontrolē un vada Interneta vietni no uzņēmuma galvenās mītnes, kas atrodas Racine pilsētā, Viskonsinas štatā, Amerikas Savienotajās Valstīs.

Šie Noteikumi un to radītā vienošanās visos veidos ir pakļauta un tiek interpretēta saskaņā ar Viskonsinas štata, ASV, likumdošanu, neņemot vērā tiesību aktu izvēli.  Tāpat tas, kā jūs lietojat Interneta vietni, visos veidos tiek regulēts ar Viskonsinas štata, ASV, likumdošanas starpniecību. Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem uz šiem Noteikumiem neattiecas.

SC Johnson nespēja izpildīt vai ieviest jebkādu šo Noteikumu tiesības vai noteikumu daļas vai nespēja uzstāt uz to striktu izpildi, nav uzskatāma par atteikšanos no kādas no šīm tiesībām vai noteikumu daļām. Ja kāda no šo Noteikumu daļām saskaņā ar piemērojamajiem likumiem ir nelikumīga, spēkā neesoša vai neizpildāma, tas neietekmē nevienas atlikušās Noteikumu daļas likumību, spēkā esamību un izpildāmību. Ne pušu savstarpējās rīcības gaita, ne arī tirdzniecības prakse nevar grozīt nevienu no šiem noteikumiem un nosacījumeim.  SC Johnson jebkurā brīdī, jūs iepriekš nebrīdinot, var piešķirt savas šajos Noteikumos minētās tiesības un pienākumus jebkurai citai pusei.

Neatkarīgi ne no kāda likumdošanas akta vai likuma, kas nosaka pretējo, ikviena prasība vai sūdzība, kas rodas saistībā ar Interneta vietni vai par Interneta vietni, jāiesniedz viena (1) gada laikā no šādas prasības vai sūdzības iemesla rašanas brīža, pretējā gadījumā neatgriezeniski iestājas noilgums un atteikums.

Jūs nekādā gadījumā necentīsieties un nebūsiet tiesīgs veikt anulēšanu, saņemt tiesisko aizsardzību vai citu taisnīgu palīdzību vai pieprasīt vai ierobežot Interneta vietnes darbību vai izmantošanu, jebkādu reklāmu vai citus materiālus, kas ir izdoti saistībā ar to vai jebkādu saturu vai citu materiālu, kas tiek izmantots vai attēlots Interneta vietnē. Jūs saprotat un piekrītat, ka, jums lietojot Interneta vietni, starp jums un jums nav tikušas izveidotas nekādas fiduciāras attiecības. Nav pamata uzskatīt, ka, jums lietojot Interneta vietni, starp mums un jums tiek izveidotas darba devēja un darba ņēmēja, priekšnieka un aģenta, kopuzņēmuma vai partneru attiecības.

Mēs izstrādājam Interneta vietni tā, lai tā atbilstu to valstu likumiem, kuros mēs darbojamies, un mēs nekādā gadījumā nereprezentējam un netieši nenorādām, ka Interneta vietnē esošie Materiāli ir piemēroti vai pieejami lietošanai ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm un piekļūt tiem no teritorijām, kurās to saturs ir nelegāls vai aizliegts. Ja jūs lietojat Interneta vietni, atrodoties ārpus Amerikas Savienotajām valstīm, jūs to darāt pēc paša iniciatīvas un esat atbildīgs par pakļaušanos jebkādiem piemērojamajiem vietējiem likumiem. Jūs nedrīkstat izmantot vai eksportēt materiālus, pārkāpjot ASV eksporta likumus un noteikumus.

UZ ĀRPUS AMERIKAS SAVIENOTĀM VALSTĪM ESOŠIEM LIETOTĀJIEM ATTIECINĀMIE ĪPAŠIE NOTEIKUMI

Mēs cenšamies radīt globālu kopienu ar konsekventiem standartiem ikvienam, tomēr mēs arī cenšamies ievērot vietējo likumdošanu. Turpmāk uzskaitītie noteikumi attiecas uz lietotājiem un nereģistrētiem lietotājiem, kas mijiedarbojas ar SC Johnson ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm:

 • Jūs piekrītat, ka Interneta vietne ir pakļauta Amerikas Savienoto Valstu likumdošanai.
 • Jūs piekrītat šādas informācijas ievākšanai, apstrādei, uzturēšanai un pārsūtīšanai Amerikas Savienotajās Valstīs (vai kādā citā valstī) un uz tām (vai uz kādām citām valstīm) saskaņā ar mūsu Konfidencialitātes paziņojumu.
 • Ja jūs atrodaties valstī, pret kuru Amerikas Savienotās Valstis ir noteikušas embargo, vai atrodaties ASV Valsts kases departamenta īpaši nozīmēto valstspiederīgo sarakstā, jūs Interneta vietnē neveiksiet komerciālas darbības. Jūs neizmantosiet Interneta vietni, ja jums ir aizliegts saņemt produktus, pakalpojumus vai programmatūru, kuru izcelsmes valsts ir Amerikas Savienotās Valstis.

KONFIDENCIALITĀTE

Mūsu Konfidencialitātes paziņojumā pilnā apmērā ir aprakstīta mūsu politika attiecībā uz to, kā mēs rīkojamies ar informāciju, kuru ievācam par jums (tostarp arī automatizēti) vai kuru jūs izvēlaties mums iesniegt.

FILTRĒŠANA

Saskaņā ar likuma 47 U.S.C sadaļu 230(d) un grozījumiem, ar šo mēs jūs informējam, ka tirdzniecībā ir pieejamas vecāku kontroles sistēmas (piemēram, datora aparatūra, programmatūra vai filtrēšanas pakalpojumi), kas var jums palīdzēt ierobežot piekļuvi materiālam, kas ir kaitīgs nepilngadīgām personām. Informācija, kurā ir norādīti pašreizējie šādu aizsardzības pakalpojumu sniedzēji, ir pieejama šajās divās vietnēs: GetNetWise un OnGuard Online. SC Johnson neakceptē, neatbalsta un neapstiprina nekādus šādās vietnēs iekļautos produktus vai pakalpojumus.

VISPĀRĪGIE UZ E-KOMERCIJU ATTIECINĀMIE NOTEIKUMI

Atsauce uz kādu Interneta vietnē esošu produktu nav piedāvājums pārdot vai piegādāt šo produktu un tas nenozīmē, ka produkts ir pieejams, vai ka jebkāda produkta, kas ir pieejams pie mūsu vairumtirdzniecības izplatītājiem, nosaukums un apraksts būs tāds pats, kā norādīts Interneta vietnē.

Mēs nevaram garantēt, ka produkts, kas ir atzīmēts kā pieejams, tik tiešām tiks izsūtīts nekavējoties, jo katru dienu notiek ievērojamas inventāra izmaiņas. Retos gadījumos var gadīties, ka produkts var būt krājumā brīdī, kad jūs veicat pasūtījumu, bet jau būt izpārdots brīdī, kad jūsu pasūtījums tiek apstrādāts.

Kur tas ir piemērojams, Interneta vietnē ir publicēta mūsu politika attiecībā uz produktu piegādi un atgriešanu/maiņu, lai jūs varētu veikt tās pārskatīšanu. Pirms iegādāties produktus Interneta vietnē, pārskatiet šo politiku.

Interneta vietnē norādītās produktu cenas un pieejamība var mainīties bez iepriekšēja paziņojuma.

Kaut gan mēs cenšamies sniegt precīzu informāciju par produktiem un cenām, tomēr var gadīties cenu vai drukas kļūdas. Gadījumā, ja produktam ir norādīta nepareiza cena, kuru ir izraisījusi drukas kļūda vai kāds cits iemesls, mums ir tiesības nepieņemt vai atcelt jebkādu veikto šāda produkta pasūtījumu par nepareizo cenu pat tādā gadījumā, ja pasūtījums ir ticis apstiprināts un ir ieturēta maksa no kredītkartes. Gadījumā, ja kādam vienumam ir norādīta kļūdaina cena, mēs pēc mūsu ieskatiem varam vai nu sazināties ar jums, lai sniegtu instrukcijas, vai arī atcelt jūsu pasūtījumu un informēt jūs par šo pasūtījuma atcelšanu. Ja no jūsu kredītkartes jau ir ieturēta maksa par pirkumu un jūsu pasūtījums ir ticis atcelts, mēs nekavējoties jūsu kredītkartes kontā ieskaitīsim summu nepareizās cenas apmērā.

Var gadīties atsevišķi pasūtījumi, kurus mēs nevaram akceptēt un kurus ir nepieciešams atcelt. Mēs paturam tiesības pēc mūsu vienpersoniskajiem ieskatiem jebkāda iemesla dēļ atteikt vai atcelt pasūtījumu. Mēs paturam tiesības pēc mūsu vienpersoniskajiem ieskatiem ierobežot vienumu skaitu, kuru var iegādāties viena persona, mājsaimniecība vai kuru iespējams iegādāties vienā pasūtījuma reizē. Šie ierobežojumi var tikt attiecināti uz pasūtījumiem, kurus ir veicis viens tiešaistes konts vai kas ir veikti ar viena tiešsaistes konta starpniecību, vienu un to pašu kredītkarti, kā arī uz pasūtījumiem, kuriem ir viena un tā pati norēķinu un/vai piegādes adrese. Ja šādi ierobežojumi tiks piemēroti, klients par tiem tiks informēts.

Atsevišķas situācijas, kuru rezultātā jūsu pasūtījums var tikt atcelts, ir pirkumam pieejamā daudzuma ierobežojums, neprecizitātes vai kļūdas informācijā par produktu vai tā cenu vai problēmas, kuras ir konstatējis mūsu kredīta un krāpšanas novēršanas departaments. Pirms pieņemt kādu pasūtījumu mēs varam arī pieprasīt papildu verifikāciju vai informāciju. Mēs sazināsimies ar jums gadījumā, ja viss jūsu pasūtījums vai daļa no tā ir tikusi atcelta, vai ja pasūtījuma pieņemšanai ir nepieciešama papildu informācija. Ja jūsu pasūtījums ir ticis atcelts pēc tam, kad no jūsu kredītkartes ir ieturēta maksa, mēs uz jūs kredītkarti pārskaitīsim summu pasūtījuma maksas apjomā.

VISS LĪGUMS

Šis ir viss līgums attiecībā uz visiem iepriekšējās sadaļās izklāstītajiem jautājumiem.

KONTAKTI

Uzņēmuma nosaukums: S.C. Johnson & Son, Inc.

Reģistrācijas informācija: korporācija reģistrēta ar numuru 1J00813 Viskonsinas pavalstī, ASV.

Uzņēmuma adrese: 1525 Howe St., Racine, WI 53403, USA

Kontaktiformācija: lūdzu, noklikšķiniet šeit, lai sazinātos ar mums.

Pilnvarotais pārstāvis: Kelly Semrau