SVETAINĖS NUOSTATOS IR NAUDOJIMOSI SĄLYGOS

JUMS TAIKOMI NAUDOJIMOSI SVETAINĖS MEDŽIAGA APRIBOJIMAI

Svetainėje pateikiama medžiaga (įskaitant, bet apsiribojant, atvaizdus, programinę įrangą, garsą, tekstą, vaizdo klipus ir kitą mediją) ("Medžiaga") yra „SC Johnson“ nuosavybė arba jai licencijuota ir saugoma intelektinės nuosavybės teisės aktų, pvz., patentų, prekės ženklų ar autoriaus teisių įstatymų. Išskyrus asmeninį ir nekomercinį naudojimą, Jums draudžiama keisti, atkurti, perduoti, platinti, rodyti, kurti išvestinius darbus, perleisti ar parduoti šią Medžiagą be išankstinio rašytinio „SC Johnson“ arba savininko (jeigu ta Medžiaga yra mums licencijuota) sutikimo. Bet koks neteisėtas bandymas pakeisti bet kokią Svetainės Medžiagą arba pašalinti ar apeiti mūsų saugumo funkcijas, arba naudoti Medžiagą ar kurią nors Svetainėje pateiktą jos dalį bet kokiai nenumatytai paskirčiai yra griežtai draudžiamas.

Svetainėje matomi „SC Johnson“ prekių ženklai, logotipai ir paslaugų ženklai ir „SC Johnson“ licencijuoti prekių ženklai, logotipai ir paslaugų ženklai (kartu – "Prekių ženklai") yra registruoti ir neregistruoti „SC Johnson“ ženklai. Visi kiti prekių ženklai, logotipai, paslaugų ženklai ir visi kiti „SC Johnson“ nepriklausantys ženklai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė. Niekas šioje Svetainėje neturi būti vertinama kaip numanomas, prieštara suponuojamas ar kitoks kokios nors licencijos ar teisės naudoti bet kurį Svetainėje matomą Prekės ženklą suteikimas, negavus rašytinio „SC Johnson“ arba trečiosios šalies, kuriai gali priklausyti kiti Svetainėje matomi prekių ženklai, leidimo. Produkto ar paslaugos pavadinimo arba logotipo nebuvimas kur nors Svetainės tekste nereiškia jokių prekės ženklo ar kitų intelektinės nuosavybės teisių į tą pavadinimą ar logotipą atsisakymo.

Bet kokia Medžiaga, įskaitant toliau apibrėžtus Teikinius, naudojatės savo rizika. „SC Johnson“ pasilieka teisę bet kada ir neįspėjusi keisti bet kurį ir visą turinį, programinę įrangą, programėles ir kitus Svetainėje naudojamus ar esančius elementus.

TINKAMUMAS

Ši Svetainė yra skirta naudotis: (a) teisėtiems Jungtinių Amerikos Valstijų gyventojams, sulaukusiems 18 metų arba pilnametystės amžiaus pagal jų vietos jurisdikciją (vertinant pagal vyresnį amžių), ir (b) ne Jungtinėse Amerikos Valstijose gyvenantiems asmenims, turintiems teisę sudaryti privalomąją sutartį su mumis ir kuriems neuždrausta to daryti pagal jokius jų gyvenamos šalies teisės aktus.

ELEKTRONINIS BENDRAVIMAS

Naudodamiesi šia Svetaine sutinkate gauti iš mūsų elektroninius pranešimus. Jūsų pasirinkimu bendrausime su Jumis el. paštu arba skelbimais Svetainėje. Sutinkate, kad visi Jums elektroniniu būdu pateikiami susitarimai, pranešimai, atskleidimai ir kiti duomenys atitinka visus teisinius reikalavimus, ir, kad tokia informacija būtų rašytinė.

REGISTRACIJA

Registracija gali būti privaloma norint naudotis tam tikromis Svetainės sritimis arba į jas patekti. „SC Johnson“ tvarkys visą iš Jūsų registruojantis gautą informaciją pagal „SC Johnson“ Privatumo pareiškimą.

Negalite naudoti el. pašto adreso, kurį jau naudoja kažkas kitas, kuriuo įvardijamas kitas asmuo, kuris priklauso kitam asmeniui (be jo išankstinio leidimo), pažeidžia bet kurio asmens intelektinės nuosavybės ar kitas teises, yra vulgarus arba kitaip įžeidus, arba kurį atmetame dėl bet kurios kitos priežasties savo nuožiūra.

Jums registruojantis pateikiama informacija turi būti teisinga, tiksli, aktuali ir išsami. Pasikeitus Jūsų „SC Johnson“ pateiktai informacijai sutinkate nedelsdami suteikti mums atnaujintą informaciją. „SC Johnson“ gali pašalinti Jūsų paskyrą, jeigu būtų nustatyta, kad kuri nors pateikta informacija yra netiksli, klaidinga, pasenusi arba neišsami.

Jūsų el. pašto adresas ir slaptažodis bus Jūsų prisijungimo informacija ir turi būti laikoma konfidencialiai. Esate visiškai atsakingi už savo paskyros naudojimą ir visus veiksmus, kurie vykdomi naudojantis Jūsų paskyra, įskaitant, be apribojimų, bet kokius dėl to patirtus nuostolius, vagystę ar neleistiną tokios prisijungimo informacijos naudojimą. Patyrus tokius nuostolius, vagystę ar neleistiną naudojimą savo nuožiūra galime pritaikyti Jums papildomas saugumo prievoles.

NAUDOTOJO DALYVAVIMAS IR TEIKINIAI

Dabar ir tam tikru metu ateityje kai kuriose Svetainės srityse (įskaitant, bet neapsiribojant, forumus, tinklaraščius, apžvalgų ar komentarų sritis ir pokalbių kambarius) bus suteikiama galimybė naudotojams (a) paskelbti ar pateikti mums tokią medžiagą kaip pastabos, pasiūlymai, idėjos, pastebėjimai, grafika, apžvalgos, komentarai, duomenys, nuomonės, patarimai, tekstai, piešiniai, atvaizdai, nuotraukos, garso ir vaizdo darbai, vaizdo įrašai, garso įrašai, akcijų įrašai ar kita naudotojo sukurta informacija ar turinys ("Teikiniai"), (b) atsisiųsti tekstą, vaizdo įrašą, nuotraukas ir (arba) kitą turinį į kompiuterį (kartu – "Kompiuterinis atsisiuntimas"), (c) internetu, SMS, MMS, WAP, BREW ar kitomis mobiliojo turinio tiekimo priemonėmis atsisiųsti mobiliąsias pramogas ar kita turinį, pvz., programėles, skambučių tonus, žaidimus, grafiką, naujienas, garso, vaizdo įrašus, nuotraukas ar kitus informacinius duomenis į tam tikrus suderinamus mobiliuosius įrenginius (kartu – "Mobilusis atsisiuntimas") ir (arba) (d) žiūrėti Svetainę. Bet kokia Kompiuteriams skirta atsisiunčiamoji medžiaga gali būti naudojama Jūsų nuosavame kompiuteryje (arba Jūsų valdomame kompiuteryje), o bet kokia Mobiliesiems įrenginiams skirta atsisiunčiamoji medžiaga gali būti Jūsų nuosavame mobiliajame įrenginyje (arba Jūsų valdomame mobiliajame įrenginyje).

Visi Teikiniai bus laikomi nekonfidencialiais ir nenuosavybiniais. „SC Johnson“ neturės jokių įsipareigojimų Teikinių atžvilgiu. Negalime garantuoti, kad kiti naudotojai (ar kitos trečiosios šalys) nepasinaudos Jūsų pasidalytomis idėjomis. Todėl, jeigu turite idėjų, kurias norite išlaikyti konfidencialiai ir (arba) nenorite leisti pasinaudoti kitiems, neskelbkite jų Svetainėje. Be to, bet koks Jūsų mums teikiamas Teikinys turi atitikti Jūsų sąžiningą nuomonę, išvadas, įsitikinimus ar patirtį, būti asmeniškai žinomas Jums ir niekaip neturi klaidingai išreikšti Jūsų santykio su „SC Johnson“. Pavyzdžiui, bet kokiame Teikinyje, kuriame išreiškiamas palaikymas, naudotojas turi atskleisti bet kokį esminį jo ir „SC Johnson“ ryšį, jeigu tokio esama.

„SC Johnson“ netikrina ir negali patikrinti visų naudotojų teikiamų Teikinių ir neatsako už tų Teikinių turinį bei jų nepatvirtina. Taigi, mes negalime garantuoti Teikinių tikslumo, patikimumo ar kokybės ir užtikrinti, kad Svetainėje neatsiras žalingų, netikslių, klaidinančių, įžeidžiančių, grasinančių, šmeižikiškų, neteisėtų ar kitaip netinkamų Teikinių. Niekada neturite laikyti jokių Teikinių „SC Johnson“ nuomonės ar požiūrio išraiška. Tai galioja neatsižvelgiant ir į tai, kad Teikiniuose gali būti komentarų apie kitų naudotojų Teikinius arba apie kai kuriuos mūsų produktus, paslaugas, akcijas, Svetainę ar kitą panašią informaciją.

Tik Jūs atsakote už (a) bet kurį Svetainėje arba per ją skelbiamą Teikinį, (b) bet kurią mums ar kitiems naudotojams (ar kitiems Svetainės lankytojams) pateikiamą medžiagą ar informaciją ir (c) Jūsų sąveiką su kitais naudotojais (ar kitais Svetainės lankytojais). Atsiųsdami Teikinį į Svetainę atleidžiate „SC Johnson“ nuo bet kokios prievolės ar įsipareigojimo, kuriuos ji kitaip turėtų dėl Teikinių patikrinimo ar reagavimo į juos, ir nuo bet kokios prievolės ar įsipareigojimo, kuriuos ji kitaip turėtų dėl bet kokio veiksmo, kurį ji pasirenka imtis reaguodama į Jūsų Teikinius.

Patvirtinate, kad suteikdami Jums galimybę teikti, žiūrėti ar platinti šiuos Teikinius, mes veikiame tik kaip pasyvus tarpininkas ir neprisiimame jokių įsipareigojimų ar atsakomybės dėl Teikinių turinio ar naudotojų veiksmų Svetainėje. Tačiau mes pasiliekame teisę keisti, redaguoti, atsisakyti skelbti, tikrinti, atmesti, užblokuoti, pašalinti ar imtis bet kurio kito veiksmo, kuris mums atrodo tinkamas bet kurio Teikinio atžvilgiu. Tai gali būti taikoma tiems Teikiniams, kuriuos laikome užgauliais, šmeižikiškais, nepadoriais, klaidinančiais, pažeidžiančiais trečiosios šalies teisę, įskaitant, be apribojimų, intelektinės nuosavybės teises ar teises į viešumą ar privatumą, arba kitaip įžeidžiamais arba mūsų pačių nuožiūra – nepriimtinais. Tokie veiksmai gali būti, be apribojimų: turinio, kuris tariamai neatitinka šių Nuostatų, pašalinimas, vartotojo prieigos prie Svetainės nutraukimas ir visų Teikinių, kuriuos pateikė bet kokie asmenys, mūsų nustatyti kaip pažeidėjai arba pakartotini pažeidėjai, pašalinimas.

Jeigu kuris nors naudotojas mums praneša, kad Teikinys tariamai neatitinka šių Nuostatų, mes galime ištirti tą tvirtinimą ir savo nuožiūra nustatyti, kokio atitinkamo veiksmo imtis. Mes neturime jokios atsakomybės dėl bet kokių Teikinių redagavimo, pašalinimo arba tolesnio leidimo rodyti.

Svetainėje galime gauti daugelį Teikinių, kuriuose gali būti idėjų, išradimų, medžiagos ar kito turinio, kuris pagal tematiką, idėją, formatą ar kitais atžvilgiais gali būti panašus į Jūsų Svetainei teikiamus Teikinius arba tapatus jiems; mes tai galime sukurti patys arba per trečiųjų šalių pardavėjus, su kuriais bendraujame. Pavyzdžiui, „SC Johnson“ pati arba per trečiųjų šalių pardavėjus aktyviai dalyvauja naujų produktų ir paslaugų tyrimų ir plėtros veikloje, kuriant su mūsų produktais ir paslaugomis susijusią ar kitais būdais kitus naudotojus galinčią dominti rinkodaros ir reklaminę medžiagą bei kitą turinį. Teikdami Teikinį suprantate, kad atsisakote bet kokių ir visų pretenzijų, kurių galėjote turėti, galėtumėte turėti ir (arba) galėsite turėti ateityje dėl bet kokių idėjų, išradimų, maketavimo, vaizdo įrašų ir (arba) kitų darbų, kuriais „SC Johnson“ (ar jos įgaliotiniai) pasinaudoja pasiremdama jais ar kurie kitais atžvilgiais yra tokie patys ar panašus į bet kurių Jūsų Svetainėje pateiktus Teikinius.

JEIGU PATEIKIATE MUMS KOKIĄ NORS MEDŽIAGĄ:

(1) Tuo mums suteikiate neišskirtinę, pasaulinę, visiškai apmokėtą ir autorinio honoraro nereikalaujančią, neriboto galiojimo, neatšaukiamą ir neribotą licenciją naudoti, redaguoti, platinti, atlikti, rodyti, įtraukti, sublicenzijuoti ir kurti išvestinius darbus iš viso Jūsų Teikinio ar jo dalies, bet kokiu mums tinkamu atrodančiu būdu ir bet kokiai paskirčiai.

Tai, be kita ko, reiškia, kad:

 • Mes neprivalome jokių Teikinių laikyti konfidencialiais.
 • Jeigu naudojamės tokiu Teikiniu arba leidžiame juo naudotis kitiems (arba bet kuo kitu panašiu į tokį Teikinį), mes neprivalome mokėti Jums ar kam nors kitam už tokį Teikinį ar naudojimą.
 • Mes galime naudotis tokiu Teikiniu bet kokiais tikslais, be kompensacijos ir nepranešdami nei Jums nei kam nors kitam apie tokį Teikinį ar naudojimą.
 • Mes galime naudoti tokį Teikinį svetainėje, skaitmeninėje, spausdintinėje ar bet kokioje kitokioje žiniasklaidoje visame pasaulyje ir neribota laiką.

(2) Ta apimtimi, kiek bet kokią teisė, kurią galite turėti į bet kurį Teikinį arba siejant su juo, negali būti licencijuojama „SC Johnson“ pagal taikomus teisės aktus ar teisės teoriją, neatšaukiamai atsisakote bet kokių ir visų tokių teisių, įskaitant, be apribojimų, bet kokias viešumo, privatumo, komercinės paslapties bei moralines teises ir visas kita teises dėl autorystės priskyrimo ar medžiagos vientisumo, arba bet kokias intelektinės nuosavybės teises.

(3) Pripažįstate, kad esate atsakingi už bet kokius savo Teikinius, kitaip tariant, pripažįstate, kad Jūs (o ne mes) visiškai atsakote už Teikinį, įskaitant jo teisėtumą, patikimumą, tinkamumą, originalumą ir atitiktį taikomiems teisės aktams.

(4) Taip pat pripažįstate, kad mes neturime jokio įsipareigojimo naudotis, skelbti ar reaguoti į bet kurį Teikinį. Mes galime kreiptis į Jūs arba bet kurias trečiąsias šalis, kad patikrintume Jūsų mums pateiktame Teikinyje esančią informaciją, gautume papildomų komentarų, ir filmuotume, įrašinėtume ir registruotume bet kokius Jūsų ir kitų asmenų teiginius mūsų bendravimo ar susirašinėjimo su Jumis metu. Sutinkate, kad bet kokia tokios veiklos metu sukurta medžiaga priklausys mums ir gali būti panaudota bet kokiu mums tinkamu atrodančiu būdu. Informaciją ir pranešimus dėl Jūsų Teikinio galime siųsti Jums per Svetainę, el. paštu ar kitomis priemonėmis, remdamiesi Jūsų mums siejant su Teikiniu suteikta informacija.

„SC Johnson“ pasilieka teisę savo nuožiūra, pranešdama arba ne, bet kuriuo metu kartkartėmis laikinai ar visiškai nutraukti kai kurių ar visų Teikinių priėmimą ir (arba) Jūsų prieigą prie Teikinių. Sutinkate, kad „SC Johnson“ nėra atsakinga Jūsų ar kieno nors kito atžvilgiu dėl jokio jokių Teikinių priėmimo sustabdymo ar nutraukimo.

ELGESIO KODEKSAS

Nors mes nesame atsakingi už mūsų naudotojų elgesį ar jų Teikinius, norime, kad Svetainė būtų tokia interneto vieta, kurioje turinys nepažeistų jokio asmens teisių, neįžeidinėtų ir neskaudintų žmonių. Todėl, naudojantis Svetaine DRAUDŽIAMA daryti šiuos dalykus:

 • teikti autoriaus teisėmis, komercine paslaptimi ar kitomis trečiosios šalies nuosavybės teisėmis, įskaitant prekių ženklus, patentus, privatumo ir viešumo teises, apsaugotą medžiagą (pvz., naudotis svetimu vardu ar atvaizdu arba kito žmogaus padaryta nuotrauka be jo sutikimo) – turite teikti tik tą medžiagą, kuri priklauso išimtinai Jums;
 • skelbti melagingą informaciją arba teiginius, kurie galėtų pakenkti mums ar kam nors kitam;
 • teikti neteisėtą, nešvankią, klaidingą, klaidinančią, šmeižikišką, įžeidžią, grasinančią, menkinančią, pornografinę, priekabią, skleidžiančią neapykantą, rasiniu ar etiniu pagrindu užgaulią, civilinę atsakomybę sukeliančią, bet kurį teisės aktą pažeidžiančią ar kitaip netinkamą medžiagą;
 • teikti medžiagą, kuri reklamuoja alkoholį, narkotikus, tabaką, (šaunamuosius) ginklus (arba šių dalykų naudojimą);
 • skelbti reklamą arba verslo siūlymus;
 • trikdyti Svetainės veiklą kokiais nors būdais, įskaitant nepagrįstą Svetainės apkrovos sudarymą;
 • panaikinti saugumo mechanizmus, tirti ar nagrinėti, kaip panaikinti saugumo mechanizmus arba teikti informaciją apie saugumo mechanizmų panaikinimo metodus, įskaitant leidimą kitam asmeniui patekti į Svetainę naudojantis Jums suteiktais kredencialais arba falsifikuojant, pašalinant arba nuslepiant interneto protokolo antraštę, el. pašto siuntėją ar kitą tapatybę atskleidžiančią informaciją;
 • įgyti ar kitaip kaupti informaciją apie kitus asmenis, įskaitant el. pašto adresus, be jų sutikimo;
 • dešifruoti, dekompiliuoti, deasembliuoti ar taikyti atvirkštinę inžineriją programinei įrangai, kuri sudaro Svetainę;
 • pažeidinėti bet kurį vietos, valstijos, šalies ar tarptautinį teisės aktą arba skelbti kokius nors Teikinius, kurie skatintų baudžiamąjį nusikaltimą arba pateiktų nurodymus dėl jo;
 • klaidingai pateikti savo tapatybę, amžių arba ryšį su kokiu nors asmeniu ar subjektu, įskaitant, be apribojimų, bet kokį santykį ar esminį ryšį su „SC Johnson“;
 • naudotis Svetaine bet kokiai neprašytai ar neleistinai reklamai, siūlymams, akcijų medžiagai, el. pašto šiukšlėms, brukalams, grandininiams laiškams, piramidinėms schemoms ar kitoms priekabiavimo formoms;
 • skelbti bet kokią bet kurios trečiosios šalies tapatybę leidžiančią nustatyti arba privačią informaciją arba ja dalytis;
 • iš ko nors prašinėti slaptažodžio ar asmens informacijos;
 • naudotis iš Svetainės gaunama informacija ar turiniu bet kokiu šiomis Nuostatomis neleidžiamu būdu;
 • skelbti bet kokią medžiagą, kurioje yra programinės įrangos virusų arba tokių kompiuterio kodų, failų ar programų, kurie yra skirti bet kurios kompiuterio programinės įrangos, aparatinės įrangos ar telekomunikacijų įrangos veikimui pertraukti, visiškai sutrikdyti ar apriboti;
 • registruoti daugiau kaip vieną paskyrą arba naudotis arba bandyti naudotis svetima paskyra, paslauga ar sistema be leidimo arba Svetainėje sukurti suklastotą tapatybę;
 • užsiimti bet kokia grobikiška ar persekiojamąja veikla arba bauginti ką nors ar priekabiauti.

Toliau pateikti pagrindiniai Svetainėje leidžiami ir draudžiami dalykai

 • Gerbkite kitus, ypač, jeigu nesutinkate su jų nuomone.
 • Ginčai yra puiku, tačiau jie turi vykti konstruktyviai.
 • Prisiimkite atsakomybę už savo žodžius.

MOBILIEJI ĮRENGINIAI

Jeigu naudojantis Svetaine galima (a) įkelti turinį į Svetainę per mobilųjį įrenginį, (b) gauti žinutes ir į jas atsakinėti arba naudojantis teksto žinutėmis skaityti ir skelbti įrašus, (c) naršyti Svetainėje iš Jūsų mobiliojo įrenginio ir (arba) (d) naudotis tam tikromis funkcijomis per mobiliąją programėlę, kurią atsisiunčiate ir įdiegiate savo mobiliajame telefone (kartu – "Mobiliosios paslaugos"), turite turėti atitinkamo operatoriaus mobiliojo ryšio planą, o belaidžio ryšio plane turi būti numatyta būtina funkcija. Jums gali tekti mokėti paslaugos mokesčius savo operatoriui ir kitoms trečiosioms šalims už prisijungimą ir naudojimąsi jų paslaugomis. Turite pasitikrinti turimą operatoriaus planą, kad sužinotumėte, kokie mokesčiai Jums gali būti taikomi. 

LOTERIJOS IR KONKURSAI

Visus Svetainėje prieinamus žaidimus, konkursus ir akcijų pasiūlymus reglamentuoja specialios taisyklės ir (arba) nuostatos ir sąlygos. Dalyvaudami Svetainėje prieinamuose žaidimuose ar konkursuose arba priimdami akcijų pasiūlymus būsite saistomi tokių taisyklių ir (arba) nuostatų ir sąlygų. Labai svarbu, kad perskaitytumėte taikomas taisykles ir (arba) nuostatas ir sąlygas, nuoroda į kurias pateikiama konkrečiame puslapyje ar atliekant veiksmą. Kilūs tų taisyklių ir (arba) nuostatų ir sąlygų ir šių Nuostatų prieštarai, pirmenybė teikiama žaidimų, konkursų arba akcijų pasiūlymų taisyklėms ir (arba) nuostatoms ir sąlygoms, tačiau apsiribojant tik ta prieštara.

REKOMENDAVIMO GALIMYBĖS

Kartais mes galime pasiūlyti rekomendavimo programų, pagal kurias galite pateikti informaciją apie savo draugus ar šeimos narius ("Rekomenduojamus asmenis"), įskaitant, be apribojimų, el. pašto adresus, telefono numerius, vardus, pavardes, gyvenamuosius adresus ir kitą kontaktinę informaciją, kad jie galėtų gauti informaciją ir (arba) akcijų pasiūlymus, susijusius su Svetaine ir jos funkcijomis. Mes galime naudoti ir laikyti bet kokią tokią informaciją, kurią iš Jūsų gauname apie Rekomenduojamą asmenį, pagal savo Privatumo pareiškimą ir tik tiek, kiek tai būtina Jūsų prašymui įvykdyti. Mes nenaudosime jokios tokios informacijos jokiais kitais tikslais, nebent Rekomenduojamas asmuo sutiktų su naudojimu tokiam kitam tikslui. Galite rekomenduoti tik tuos žmones, kuriuos pažįstate asmeniškai. Prieš pateikdami mums Rekomenduojamo asmens kontaktinę informaciją, turite gauti jo sutikimą. Mes pasiliekame teisę apriboti Jūsų galimų nurodyti Rekomenduojamų asmenų skaičių. Mes pasiliekame teisę kartais apriboti bet kuriam konkrečiam Rekomenduojama asmeniui siunčiamų pranešimų skaičių. Pateikus Rekomenduojamo asmens kontaktinę informaciją jos atšaukti nebegalima. Rekomenduojamas asmuo turi būti (a) teisėtas Jungtinių Amerikos Valstijų gyventojas, sulaukęs 18 metų arba pilnametystės amžiaus pagal jo vietos jurisdikciją (vertinant pagal vyresnį amžių), ir (b) ne Jungtinėse Amerikos Valstijose gyvenantis asmuo, turintis teisę sudaryti privalomąją sutartį su mumis ir kuriam neuždrausta to daryti pagal jokius jo gyvenamos šalies teisės aktus, arba tokio kito prisijungimo puslapyje nurodyto amžiaus ir galintis užsiregistruoti Svetainėje siūlomoms funkcijoms ir kitaip naudotis Svetaine. Mes pasiliekame teisę pritaikyti papildomų apribojimų dėl galimų rekomenduoti asmenų. Rekomenduojamo asmens kontaktinė informacija turi būti tiksli ir aktuali, kad galėtume kreiptis į jį dėl Svetainės ir jos funkcijų. Mes nesame atsakingi už Jūsų pateiktos kontaktinės informacijos patikrinimą. Mes galime nuspręsti NESIKREIPTI į jokį Rekomenduojamą asmenį ir (arba) el. pašto adresu, jeigu jie įtraukti į kurį nors iš mūsų „asmenų, į kuriuos negalima kreiptis“ arba „asmenų, kuriems negalima rašyti el. laiškų“ sąrašą. Be to, mes pasiliekame teisę atmesti bet kurio Rekomenduojamo asmens dalyvavimą, jeigu (a) Jūsų pateikta kontaktinė informacija netiksli arba pasenusi, (b) toks asmuo pažeidė kurią nors šių Nuostatų arba c) savo nuožiūra nusprendžiame, kad tokio asmens dalyvavimas dėl kokios nors priežasties galėtų pakenkti mums, Svetainei, bet kuriai paslaugai ar funkcijai arba kuriai nors trečiajai šaliai arba dėl bet kurios kitos mūsų nustatytos priežasties.

Jeigu bet kokia rekomendavimo programa pasinaudosite netinkamai arba imsitės kitų netinkamų veiksmų rekomendavimo programos atžvilgiu, įvertinę tai savo nuožiūra, mes pasiliekame teisę uždrausti Jums patekti į Svetainę. Nuolaidų, apdovanojimų ar rekomendavimo programoms taikomos papildomos nuostatos ir sąlygos, kurios paskelbiamos pristatant tokias programas. Kilūs tų nuostatų ir sąlygų ir šių Nuostatų prieštarai, pirmenybė teikiama nuolaidų, apdovanojimų ar rekomendavimo programų nuostatoms ir sąlygoms, tačiau apsiribojant tik ta prieštara. Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra, nepranešdami, nenurodydami priežasties ir už tai neatsakydami, laikinai ar visam laikui sustabdyti arba nustoti teikti bet kurią ar visas rekomendavimo programas.

Jeigu naudojatės Svetaine bendrauti su Rekomenduojamu asmeniu (ar kuria nors trečiąja šalimi), sutinkate nesinaudoti Svetaine, kad pakenktumėte Rekomenduojamam asmeniui ar kuriai nors trečiajai šaliai ir (arba) nesinaudoti Svetaine pažeidžiant kuriuos nors taikomus įstatymus, teisės aktus, taisykles arba Nuostatas.

Jeigu mes kuriuo nors metu įdiegtume tik nariams prieinamas bendravimo internetu priemones, mes galime nustatyti visus arba kai kuriuos iš tų pačių pirmiau nurodytų apribojimų, nustatytų savo nuožiūra, ir praneštume bei pateiktume Jums svarbius pranešimus per tokią bendravimo internetu sistemą.

BALSAVIMO IR REITINGAVIMO FUNKCIJOS

Naudodamiesi bet kurioms Svetainėje esančiomis balsavimo ar reitingavimo funkcijomis turite laikytis Svetainėje pateiktų balsų arba reitingų pateikimo nurodymų, įskaitant, be apribojimų, bet kokius nustatytus balsavimo ar reitingavimo skaičiaus apribojimus. Iš Jūsų gauti ribas viršijantys balsai ar reitingai bus atmesti. Mokėti ar kitaip atsilyginti už balsus ar reitingus draudžiama. Scenarijais, makroprogramomis ar kitomis automatinėmis priemonėmis ar bet kuriomis kitomis priemonėmis, skirtomis pakenkti balsavimo ar reitingavimo proceso sąžiningumui, sudaryti balsai ar reitingai, mums tai nustačius, gali būti anuliuoti. Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra diskvalifikuoti bet kurį asmenį, kurį nustatome pažeidžiant šias Nuostatas, kenkiant balsavimo ar reitingavimo procesui, arba veikiant nesąžiningai ar netinkamu būdu, ir anuliuoti visus su juo susijusius balsus ar reitingus. Mūsų sprendimai dėl visų bet kokio balsavimo ar reitingavimo elemento aspektų yra galutiniai ir privalomi, tačiau neapsiriboja balsų ar reitingų skaičiavimu ir visų įtariamų balsų ar reitingų anuliavimu arba balsuotojų ar reitinguotojų diskvalifikavimu.

RENGINIAI

Jūs galite būti pakviesti ar paprašyti dalyvauti „SC Johnson“ finansuojamuose renginiuose, mūsų verslo partnerių finansuojamuose renginiuose arba Svetainės naudotojų rengiamuose renginiuose, kurie niekaip nesusiję su „SC Johnson“ (kartu – "Renginiai"). Visuose Renginiuose dalyvaujate tik savo rizika ir sutinkate atleisti „SC Johnson“ nuo bet kokios atsakomybės už bet kokias pretenzijas, ieškinius, žalos atlyginimą, išlaidas ar kompensacijas, įskaitant, be apribojimų, bet kokį Jūsų ar Jūsų nepilnamečių vaikų ar globotinių sužalojimą ar mirtį, ir pagrįstų advokatų honorarų ir mokesčių, kylančius dėl dalyvavimo Renginiuose ar bet kurioje Renginių metu vykdomoje veikloje. Taip pat sutinkate, kad mes (arba mūsų įgaliotiniai) gali filmuoti ir įrašinėti bet kurį iš „SC Johnson“ finansuojamų Renginių, kuriuos dalyvaujate Jūs arba Jūsų nepilnamečiai vaikai ar globotiniai, ir sutinkate, kad tokie filmai ir įrašai priklausys „SC Johnson“ ir mes (bei mūsų įgaliotiniai) gali panaudoti Jūsų arba Jūsų nepilnamečio vaiko ar globotinio vardą, atvaizdą, balsą, pasirodymą ar bet kokią kitą veiklą, kurioje dalyvaujate Jūs arba Jūsų nepilnamečiai vaikai ar globotiniai, bet kokiai reklaminei ar kitai paskirčiai bet kurioje ir visoje žiniasklaidoje, kuri žinoma dabar ir bus žinoma vėliau, visame pasaulyje, neribotą laiką ir Jums ar kuriai nors trečiajai šaliai nepranešus, nepatvirtinus ir neatlyginus. Galime nustatyti sąlygą, kad galėtumėte dalyvauti Renginyje tik tuo atveju, jeigu raštu patvirtintumėte pirmiau minėtą sutikimą.

INFORMACIJA APIE PRODUKTUS

SVARBU. SVETAINĖS TEIKINIUOSE GALI BŪTI SIŪLYMŲ NAUDOTI „SC JOHNSON“ PRODUKTUS TOKIAIS BŪDAIS, KURIŲ „SC JOHNSON“ NĖRA ĮVERTINUSI AR PATVIRTINUSI. „SC Johnson“ tam nepritaria ir nepatvirtina jokių savo produktų naudojimo kokiu nors kitu būdu nei pagal jų paskirtį, aprašytą jų pakuotėje. Niekada neturite naudoti jokio „SC Johnson“ produkto jokiu kitu būdu, nei pagal jo nustatytą paskirtį.

NAUDOTOJŲ GINČAI

SUPRANTATE IR SUTINKATE, KAD PATYS ESATE ATSAKINGI UŽ SAVO SANTYKIUS SU KITAIS NAUDOTOJAIS AR TREČIOSIOMIS ŠALIMIS. „SC JOHNSON“ PASILIEKA TEISĘ, BET NETURI ĮSIPAREIGOJIMO, STEBĖTI JŪSŲ IR KITŲ NAUDOTOJŲ (BEI KITŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ) GINČUS IR NUTRAUKTI JŪSŲ PRIEIGĄ PRIE SVETAINĖS, JEIGU „SC JOHNSON“ SAVO NUOŽIŪRA NUSTATYTŲ, KAD TAIP PASIELGTI YRA APDAIRU.

ĮSIPAREIGOJIMO APRIBOJIMAS

„SC JOHNSON“ NEBUS ATSAKINGA UŽ JOKIĄ ŽALĄ AR PAKENKIMĄ, ATSIRADUSIUS DĖL TO, KAD NAUDOJATĖS SVETAINE.

TAI APIMA ŽALĄ AR PAKENKIMĄ, KURIUOS SUKELIA ŠIE DALYKAI (TAČIAU TUO NEAPSIRIBOJANT):

 • SVETAINĖS NAUDOJIMAS (ARBA NEGALĖJIMAS JA NAUDOTIS);
 • SVETAINĖS, Į KURIĄ PATENKATE PER NUORODĄ IŠ MŪSŲ SVETAINĖS, NAUDOJIMAS (ARBA NEGALĖJIMAS JA NAUDOTIS);
 • VEIKSMINGUMO TRIKTIS;
 • KLAIDA;
 • TRŪKUMAS;
 • PERTRŪKIS;
 • DEFEKTAS;
 • VEIKLOS AR PERDAVIMO UŽDELSIMAS;
 • KOMPIUTERINIS VIRUSAS ARBA
 • LINIJOS TRIKTIS.

TURĖKITE OMENYJE, KAD MES NEATSAKOME UŽ JOKIĄ ŽALĄ, ĮSKAITANT, BE APRIBOJIMŲ:

 • ŽALOS ATLYGINIMĄ, SKIRTA KAŽKAM TIESIOGIAI KOMPENSUOTI ŽALĄ AR SUŽALOJIMĄ;
 • NETIESIOGINĘ, SPECIALIĄJĄ, BAUDŽIAMĄJĄ AR PAMOKOMĄJĄ ŽALĄ;
 • ŽALOS ATLYGINIMĄ, PAGRĮSTAI NUMATOMĄ DĖL NUOSTOLIŲ AR SUŽALOJIMŲ (TEISIŠKAI VADINAMŲ "PASEKMINE ŽALA"); ARBA
 • KITĄ ĮVAIRIĄ ŽALĄ IR IŠLAIDAS, KURIOS YRA TIESIOGINĖ NUOSTOLIŲ AR SUŽALOJIMO PASEKMĖ (TEISIŠKAI VADINAMOS "ATSITIKTINE ŽALA").

BE TO, MES NEATSAKOME NET TUO ATVEJU, JEIGU BUVOME APLAIDŪS ARBA ĮSPĖTI APIE TOKIOS ŽALOS GALIMYBĘ, ARBA ABIEM ATVEJAIS.

IŠIMTYS: KAI KURIOSE JURISDIKCIJOSE TEISĖS AKTAI GALI NELEISTI MUMS APRIBOTI AR ATSISAKYTI ATSAKOMYBĖS UŽ MINĖTĄ ATSITIKTINĘ ARBA PASEKMINĘ ŽALĄ, TAD PIRMIAU MINĖTAS APRIBOJIMAS GALI NEGALIOTI IR JŪS GALITE IŠ TIESŲ TURĖTI TEISĘ PAREIKALAUTI ATLYGINTI TOKIO TIPO ŽALĄ. TAČIAU BET KOKIU ATVEJU MŪSŲ ATSAKOMYBĖ JŪSŲ ATŽVILGIU UŽ VISUS VISŲ RŪŠIŲ NUOSTOLIUS, ŽALĄ, SUŽALOJIMUS IR PRETENZIJAS (AR ATLYGINTI ŽALĄ BŪTŲ REIKALAUJAMA PAGAL SUTARTIES NUOSTATAS ARBA JAI TARIAMAI KILUS DĖL APLAIDUMO AR KITOS NETINKAMOS VEIKOS, ARBA PAGAL BET KURIĄ KITĄ TEISĖS TEORIJĄ) BUS NE DIDESNĖ UŽ SUMĄ, KURIĄ SUMOKĖJOTE UŽ PRIEIGĄ PRIE SVETAINĖS.

ATSISAKYMAS

MEDŽIAGA MŪSŲ SVETAINĖJE PATEIKIAMA ESAMOS BŪKLĖS. TAI REIŠKIA, KAD „SC JOHNSON“ ATSISAKO VISŲ IŠREIKŠTŲ IR NUMANOMŲ GARANTIJŲ DĖL SVETAINĖS MEDŽIAGOS.

TAI APIMA (BET NEAPSIRIBOJA) ŠIAS GARANTIJAS:

 • KAD MEDŽIAGA YRA KOMERCIŠKAI PAKLAUSI IR TAM TIKRO KOKYBĖS LYGIO, ARBA TINKA KONKREČIAI PASKIRČIAI;
 • KAD MEDŽIAGOJE ESANTYS FUNKCINIAI ELEMENTAI BUS NETRINKANTYS IR BE KLAIDŲ;
 • KAD TRŪKUMAI BUS IŠTAISYTI;
 • KAD MŪSŲ SVETAINĖSE AR SERVERIUOSE, KURIUOSE JOS YRA, NĖRA VIRUSŲ AR KITŲ KENKSMINGŲ ELEMENTŲ IR
 • KAD TINKAMAI LAIKANTIS BET KOKIŲ MEDŽIAGOJE PATEIKIAMŲ NURODYMŲ, INSTRUKCIJŲ AR RECEPTŲ BUS PASIEKIAMI GERI REZULTATAI.

BE TO, KAS PASAKYTA PIRMIAU, VISAS BŪTINO APTARNAVIMO, REMONTO AR TAISYMO IŠLAIDAS PADENGSITE JŪS (O NE „SC JOHNSON“).

„SC JOHNSON“ NEGALI GARANTUOTI KITŲ NAUDOTOJŲ, SU KURIAIS GALITE NUSPRĘSTI PASIDALYTI SAVO INFORMACIJA, VEIKSMŲ. TAIGI, MES NEGALIME GARANTUOTI IR NEGARANTUOJAME, KAD TEIKINIŲ NEPAMATYS NELEISTINI ASMENYS IR JIE NEBUS PANAUDOTI NETINKAMAIS TIKSLAIS. „SC JOHNSON“ NEATSAKO UŽ JOKĮ SVETAINĖJE ESANČIŲ PRIVATUMO NUOSTATŲ AR SAUGUMO PRIEMONIŲ APĖJIMĄ. PRIPAŽĮSTATE IR SUPRANTATE, KAD, NET PAŠALINUS, TEIKINIŲ KOPIJOS GALI LIKTI MATOMOS PODĖLIUOSE AR ARCHYVUOSE ESANČIUOSE PUSLAPIUOSE ARBA KITIEMS NAUDOTOJAMS NUSIKOPIJAVUS AR ĮSIRAŠIUS JŪSŲ TEIKINĮ.

BET KOKIŲ VEIKSMŲ, KURIŲ IMATĖS REAGUODAMI Į SVETAINĖJE PATEIKIAMĄ INFORMACIJĄ, NUOMONES, PATARIMUS AR PASIŪLYMUS, SKELBIAMAS DISKUSIJAS, ĮSKAITANT BET KOKĮ ATSISIŲSTĄ AR KITAIP NAUDOJANTIS SVETAINE GAUTĄ TURINĮ, IMATĖS TIK SAVO RIZIKA. TIK PATYS ATSAKYSITE UŽ BET KOKIUS VEIKSMUS, KURIŲ BUS IMTASI REAGUOJAT Į BET KOKIĄ TOKIĄ INFORMACIJĄ, NUOMONES, PATARIMUS AR PASIŪLYMUS, IR BET KOKIUS BET KOKIOS RŪŠIES NUOSTOLIUS AR ŽALĄ, ATSIRANDANČIUS DĖL TOKIŲ VEIKSMŲ, ĮSKAITANT BET KOKIĄ ŽALĄ JŪSŲ KOMPIUTERIO SISTEMAI ARBA DUOMENŲ PRARADIMĄ, ATSIRADUSIUS ATSISIUNTUS BET KOKĮ TOKĮ TURINĮ.

IŠIMTYS. TAM TIKROSE JURISDIKCIJOSE TEISĖS AKTAI GALI MUMS NELEISTI ATSISAKYTI ARBA ATMESTI GARANTIJŲ, TAD PIRMIAU MINĖTAS ATSISAKYMAS GALI BŪTI NETAIKOMAS JUMS.

ŽALOS ATLYGINIMAS

Sutinkate laiduoti, kad „SC Johnson“, su mumis susiję subjektai ir visi mūsų atitinkami pareigūnai, vadovai, darbuotojai, atstovai ir įgaliotiniai būtų apsaugoti nuo bet kokios pretenzijos, reikalavimo, nuostolių, išlaidų, atsakomybės ar žalos atlyginimo (įskaitant pagrįstus advokatų honorarus ir mokesčius), atsiradusių:

 • Jums naudojantis Svetaine;
 • Jums naudojantis bet kuriuo Teikiniu;
 • Jums dalyvaujant bet kurioje paslaugoje ar programoje, siūlomose Svetainėje ar per ją;
 • Jums pažeidus arba tariamai pažeidus šias Nuostatas;
 • dėl bet kurio Jūsų paskelbto Teikinio arba
 • Jums tariamai pažeidus bet kurios trečiosios šalies teises (įskaitant, be apribojimų, ieškinius dėl šmeižto, privatumo pažeidimo, viešumo teisės, pasitikėjimo pažeidimo, autoriaus teisės, prekės ženklo, patento ar bet kurios kitos intelektinės nuosavybės teisės pažeidimo).

Mes pasiliekame išskirtinę teisę gintis ir kontroliuoti bet kokias pretenzijas dėl pirmiau minėtų priežasčių ir bet kokių tokio laidavimo dalykų, o Jūs visiškai su mumis bendradarbiausite užsiimant bet kokia tokia gynyba.

NUOSTATŲ IR NAUDOJIMOSI SĄLYGŲ GALIOJIMO TRUKMĖ IR NUTRAUKIMAS

Šios Nuostatos Jums pradeda galioti pradėjus naudotis Svetaine. „SC Johnson“ gali bet kuriuo metu Jums nepranešusi dėl bet kokios priežasties nutraukti šių Nuostatų galiojimą. Tačiau po tokio nutraukimo lieka galioti Nuostatų dalys, skirtos JUMS TAIKOMIEMS SVETAINĖS MEDŽIAGOS NAUDOJIMO APRIBOJIMAMS, ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMUI, LAIDAVIMUI, ATSISAKYMUI ir JURISDIKCIJAI.

Be to, „SC Johnson“ turi teisę bet kada ir Jums nepranešusi sustabdyti, apriboti ar nutraukti visos Svetainės ar jos dalies veiklą arba Jūsų prieigą ar naudojimąsi ja.

JURISDIKCIJA

„SC Johnson“ valdo ir palaiko Svetainės darbą iš bendrovės centro Racine, Viskonsino valstijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Šias Nuostatas ir jomis sudaromą susitarimą visais atžvilgiais reglamentuoja JAV Viskonsino valstijos teisės aktai ir pagal juos aiškinama, neatsižvelgiant į teisės nuostatų pasirinkimą. Taip pat ir Jūsų veiklą naudojantis Svetaine visais atžvilgiais reglamentuoja JAV Viskonsino valstijos teisės aktai. Šioms Nuostatoms netaikoma Jungtinių Tautų konvencija dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių.

„SC Johnson“ nesugebėjimas įgyvendinti, priversti įgyvendinti arba pareikalauti taikyti kurią nors šių Nuostatų teisę ar nuostatą, nebus laikomas tokios teisės arba nuostatos atsisakymu. Jeigu kuri nors šių Nuostatų yra neteisėta, negaliojanti arba neįgyvendinama pagal taikomą teisę, tai neturės poveikio jokių likusių nuostatų teisėtumui, galiojimui ir įgyvendinamumui. Nei šalių tarpusavio santykių eiga, nei verslo praktika niekaip nepakeičia šių nuostatų ir sąlygų. „SC Johnson“ gali savo teises ir įsipareigojimus pagal šias Nuostatas bet kuriuo metu ir Jums nepranešusi priskirti bet kuriai šaliai.

Neatsižvelgiant į jokius kitaip numatančius įstatymus ir kitus teisės aktus, bet kokia pretenzija ar ieškinys dėl Svetainės ar su ja susiję turi būti pateikti per vienerius (1) metus nuo tokios pretenzijos ar ieškinio priežasties atsiradimo; priešingu atveju visam laikui netenka galios ir jų atsisakoma.

Jokiais atvejais negalite siekti ar turėti teisę į teismo anuliavimą, draudimą ar kokią kitą teismo apsaugos priemonę pagal teisingumo teisę arba uždrausti ar apriboti Svetainės veikimą ar naudojimą, bet kurią reklamą ar kitą siejanią su ja paskelbtą medžiagą, arba bet kurį turinį ar kitą Svetainėje naudojamą ar rodomą medžiagą. Suprantate ir sutinkate, kad dėl to, jog naudojatės Svetaine, tarp Jūsų ir mūsų neatsiranda pasitikėjimu pagrįstų santykių. Jūsų naudojimasis Svetaine nelaikomas darbdavio ir darbuotojo arba įgaliotojo ir įgaliotinio, bendros įmonės ar partnerystės santykių tarp mūsų atsiradimu.

Nors mes kuriame Svetainę taip, kad ji atitiktų šalių, kuriose veikiame, teisės aktus, mes niekaip netvirtiname ir neduodame suprasti, kad Svetainėje esanti Medžiaga yra tinkama arba prieinama naudoti už Jungtinių Amerikos Valstijų ribų, ir draudžiama į ją pateikti iš teritorijų, kuriose jos turinys yra uždraustas. Jei Svetaine naudojatės būdami ne Jungtinėse Amerikos Valstijose, tai darote savo noru ir atsakote už tai, kad būtų laikomasi visų vietoje galiojančių teisės aktų. Jums draudžiama naudoti ar eksportuoti medžiagą pažeidžiant JAV eksporto įstatymus ir kitus teisės aktus.

SPECIALIOS NUOSTATOS, TAIKOMOS NE JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTIJŲ NAUDOTOJAMS

Mes stengiamės sukurti pasaulinę bendruomenę su visiems vienodais standartais, tačiau stengiamės laikytis ir vietos teisės aktų. Šios nuostatos taikomos naudotojams ir ne naudotojams, kurie sąveikauja su „SC Johnson“ už Jungtinių Amerikos Valstijų ribų:

 • Sutinkate, kad Svetainei galioja Jungtinių Amerikos Valstijų teisės aktai.
 • Sutinkate su tokios informacijos rinkimu, apdorojimu, laikymu ir perdavimu į Jungtines Amerikos Valstijas ir (arba) kitas šalis ir iš jų pagal mūsų Privatumo pareiškimą
Jeigu esate šalyje, kuriai taikomas Jungtinių Amerikos Valstijų embargas, arba esate įtraukta(s) į JAV finansų ministerijos Ypatingų kategorijų piliečių (angl. „Specially Designated Nationals“) sąrašą, Jūs neužsiimsite komercine veikla Svetainėje. Nesinaudosite Svetaine, jeigu Jums draudžiama gauti produktus, paslaugas ar programinę įrangą iš Jungtinių Amerikos Valstijų.

PRIVATUMAS

Mūsų Privatumo pareiškime išsamiai išdėstytos mūsų taisyklės, pagal kurias tvarkome apie Jus surinktą (įskaitant automatines priemones) arba Jūsų mums pateiktą informaciją.

FILTRAVIMAS

Pagal JAV Kodekso 47 antraštinės dalies 230 skyriaus d punktą su pataisomis, informuojame Jus, kad galima įsigyti „tėvų kontrolės“ apsaugos priemonių (pvz., kompiuterio aparatinę įrangą, programinę įrangą ar filtravimo paslaugas), kurios gali padėti riboti nepilnamečiams žalingos medžiagos prieinamumą. Informacija apie esamus tokios apsaugos teikėjus pateikiama šiose dviejose svetainėse: „GetNetWise“  ir „OnGuard Online“ . „SC Johnson“ nepritaria, neremia ir nepatvirtina jokių tokiose svetainėse išvardytų produktų ar paslaugų.

BENDROSIOS EL. KOMERCIJOS NUOSTATOS

Nuoroda Svetainėje į bet kurį produktą nereiškia pasiūlymo parduoti ar patiekti tą produktą ir nereiškia, kad produktas yra prieinamas arba kad bet kurio mūsų didmeninių platintojų pateikiamo produkto pavadinimas ir aprašas bus toks pats, koks nurodomas Svetainėje.

Mes negalime garantuoti, kad nurodytą produktą iškart bus galima išsiųsti, nes atsargos gali reikšmingai pasikeisti kiekvieną dieną. Retais atvejais gali būti, kad Jums pateikiant užsakymą produktas sandėlyje yra, o kol užsakymas apdorojimas jis jau būna išparduotas.

Kai taikoma, Svetainėje Jums susipažinti skelbiamos produktų siuntimo ir grąžinimo ar (arba) pakeitimo taisyklės. Perskaitykite tas taisykles prieš pirkdami produktus iš Svetainės.

Svetainėje nurodytų produktų kainos ir prieinamumas gali keistis be įspėjimo.

Nors mes stengiamės pateikti tikslią informaciją apie produktus ir kainas, gali pasitaikyti kainos ar tipografijos klaidų. Tokiu atveju, jeigu produkto kaina klaidingai nurodyta dėl tipografijos klaidos, mes turime teisę atsisakyti vykdyti arba atšaukti pateiktą to produkto užsakymą netinkama kaina, net jeigu užsakymas buvo patvirtintas ir (arba) iš Jūsų kredito kortelės nuskaityti pinigai. Tuo atveju, jeigu nurodyta klaidinga prekės kaina, mes savo nuožiūra galime kreiptis į Jus su nurodymais arba atšaukti Jūsų užsakymą ir pranešti Jums apie tai. Jeigu iš Jūsų kredito kortelės pinigai už pirkinį jau nuskaityti, o užsakymas atšaukiamas, nedelsdami grąžinsime į Jūsų kredito kortelės sąskaitą klaidingą kainą atitinkančią sumą.

Gali pasitaikyti tam tikrų užsakymų, kurių negalime priimti ir jie turi būti atšaukti. Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra atsisakyti vykdyti arba atšaukti bet kurį užsakymą dėl bet kokios priežasties. Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra apriboti vieno asmens, vieno namų ūkio ar vienu užsakymu perkamų prekių kiekį. Tokie apribojimai gali būti nustatyti užsakymams, pateikiamiems per tą pačią interneto paskyrą, mokant ta pačia kredito kortele, o taip pat užsakymams, kuriems nurodytas tas pats mokėtojo ir (arba) siuntimo adresas. Jeigu tokie apribojimai būtų pritaikyti, pranešime klientui.

Jūsų užsakymas gali būti atšauktas dėl tokių priežasčių kaip parduoti siūlomų prekių kiekis, informacijos apie produktą ar kainą netikslumai ar klaidos arba dėl mūsų kreditų ir kovos su klastojimu skyriaus nustatytų nesklandumų. Be to, prieš priimdami bet kokį užsakymą, galime pareikalauti papildomų patvirtinimų ar informacijos. Kreipsimės į Jus, jeigu visa ar dalis Jūsų užsakymo būtų atšaukta ar jeigu užsakymui priimti prireiktų papildomos informacijos. Jeigu Jūsų užsakymas atšaukiamas jau nuskaičius pinigus iš Jūsų kredito kortelės, mes grąžinsime į jos sąskaitą nuskaitytą sumą.

VISA SUTARTIS

Tai yra visa sutartis dėl visų pirmiau esančiame tekste aptartų dalykų.

KONTAKTAI

Bendrovės pavadinimas: „S.C. Johnson & Son, Inc.“

Registracijos duomenys: Korporacija įregistruota Nr. 1J00813 Viskonsino valstijoje, JAV

Bendrovės adresas: 1525 Howe St., Racine, WI 53403, USA

Kontaktinė informacija: Norėdami su mumis susisiekti prašome spustelėti čia.

Įgaliotasis atstovas: Kelly Semrau