ВЕБ-САЙТТЫ ПАЙДАЛАНУ ШАРТТАРЫ МЕН ТАЛАПТАРЫ

ВЕБ-САЙТТАҒЫ МАТЕРИАЛДАРДЫ ПАЙДАЛАНУ ШЕКТЕУЛЕРІ

Веб-сайтта қамтылған материалдар (суреттерді, бағдарламалық құралды, дыбысты, мәтінді, бейне роликтерді және басқа медиа құралын қамтиды, бірақ олармен шектелмейді) («Материалдар») — SC Johnson компаниясының жекеменшігі немесе компаниясы лицензиялаған және патент, сауда белгісі немесе авторлық құқық заңдары сияқты интеллектуалды жекеменшікпен қорғалады. Жеке және коммерциялық емес тұрғыдан пайдаланудан басқа, SC Johnson компаниясының немесе материалдар бізге лицензиямен берілген жағдайда, оның иесінің жазбаша келісімінсіз бұл материалдарды өзгертуге, көбейтуге, тасымалдауға, таратуға, көрсетуге, туынды жұмыстарды жасауға тыйым салынады. Веб-сайтта қамтылған материалдарды рұқсатсыз өзгертуге немесе қауіпсіздік мүмкіндіктерін бұзуға не айналып өтуге немесе арналған мақсаттардан басқа мақсатта веб-сайтта қамтылған материалдардың бөлігін немесе веб-сайтты пайдалануға әрекет жасауға тыйым салынады.

Веб-сайтта көрсетілетін SC Johnson компаниясының сауда белгілері, логотиптері мен қызметтік белгілері және SC Johnson компаниясына лицензия арқылы берілген сауда белгілері, логотиптері мен қызметтік белгілері (бірге «Сауда белгілері») — SC Johnson компаниясының тіркелген және тіркелмеген белгілері. Барлық басқа сауда белгілері, сауда атаулары, өнім атаулары, қызметтік белгілер мен барлық басқа SC Johnson емес сауда белгілері — сәйкес иелердің жекеменшігі. Веб-сайтта қамтылған ешбір нәрсе SC Johnson компаниясының немесе веб-сайтта көрсетілген басқа сауда белгілерін көрсетуі мүмкін осындай үшінші тараптың жазбаша рұқсатынсыз веб-сайтта көрсетілген сауда белгісін пайдалануға лицензия немесе құқық берілмейінше сыйға беру, ортақтасу, құқықтан айрылу ретінде талқыланбау керек. Веб-сайт мәтініндегі кез келген жерде өнімнің не қызметтік атаудың немесе логотиптің болмауы сол атауға немесе логотипке қатысты кез келген сауда белгісінен немесе басқа интеллектуалды жекеменшік құқықтарынан бас тарту ретінде қарастырылмау керек.

Төменде анықталғандай берілетін материалдарды қамтитын кез келген материалдарды өз тәуекеліңізбен пайдалануға болады. SC Johnson веб-сайтта қолданылатын немесе қамтылған барлық мазмұнды, бағдарламалық құралды, қолданбаларды және басқа шарттарды кез келген уақытта ескертусіз өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

ЖАРАМДЫЛЫҚ

Веб-сайтты пайдалану мыналармен шектеледі: (a) кемінде 18 жастағы немесе оның тұрғылықты жерінің заңындағы кәмелетке толу жасында болатын, қайсысы үлкен болса да, заңды Америка Құрама Штаттарының тұрғындары және (b) өзінің тұрғылықты еліндегі қолданыстағы заңмен олар жасауға рұқсат етпейтін болса және бізбен келісімшартқа отыру құқығы бар Америка Құрама Штаттарынан тыс елдің жеке тұлғалары.

ЭЛЕКТРОНДЫҚ БАЙЛАНЫСТАР

Веб-сайтты пайдаланған кезде, бізбен электрондық байланыстарды алуға өзіңіз келісесіз. Біз сізбен өзіміздің шешімімізбен веб-сайттағы мәлімдемелерді жариялау немесе электрондық пошта арқылы байланысамыз. Біз электрондық тұрғыда беретін барлық келісімдердің, мәлімдемелердің, деректер мен басқа байланыстардың жазбаша түрде заңды талапқа сай келетінімен келісесіз.

ТІРКЕУ

Тіркеу веб-сайттың белгілі аймақтарын пайдалану немесе оған қол жеткізу үшін талап етілуі мүмкін. SC Johnson сізден алынған барлық ақпаратты SC Johnson компаниясының құпиялылық мәлімдемесіне сай тіркеумен байланысты сақтайды.

Басқа біреу бұрыннан пайдаланатын, басқа біреудің атындағы, басқа тұлғаға тиесілі (оның алдын ала келісімінсіз), интеллектуалды жекеменшікті немесе кез келген адамның басқа құқықтарын бұзатын, тұрпайы немесе басқаша айтқанда жәбірлейтін немесе біз өз тарапымыздан басқа себептермен қабылдамаған электрондық пошта мекенжайын пайдалана алмайсыз.

Сіз тіркелген кезде берілген барлық мәліметтер шынайы, мұқият, ағымдағы және толық болу керек. SC Johnson компаниясына берілетін мәліметтер өзгертілсе, бізге дереу жаңартылған мәліметтерді беретініңізбен келісесіз. SC Johnson берілген мәліметтердің кез келгенін дәл емес, жалған, ескірген немесе толық емес деп табатын болса, тіркелгіңізді тоқтата алады.

Сіздің электрондық пошта мекенжайыңыз бен жасаған құпия сөз жүйеге кіру мәліметтері болады және оны құпия етіп сақтау қажет. Сіз тіркелгіні барлық тұрғыда пайдалануға және жоғалту, ұрлату немесе осындай желіге кіру мәліметтерін рұқсатсыз пайдалануды қамтитын, бірақ онымен шектелмейтін тіркелгіні қолданып орындалатын әрекеттер үшін толығымен өзіңіз жауапты боласыз. Осындай жоғалту, ұрлату немесе рұқсатсыз пайдалануға қатысты жағдайларда, сіз өз тарапыңыздан қосымша қауіпсіздік міндеттемелерін тағайындай аласыз.

ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ ҚАТЫСУЫ ЖӘНЕ БЕРІЛЕТІН МАТЕРИАЛДАР

Қазір немесе келешектегі кез келген уақытта веб-сайттың кейбір аймақтары (форумдарды, блогтарды, қарап шығуларды немесе аңғартпа бөлімдерін және сөйлесу бөлмелерін қамтиды, бірақ олармен шектелмейді) пайдаланушыларға мына мүмкіндіктерді ұсынады: (a) бізге мақалалар, түсіндірмелер, ұсыныстар, ойлар, зерттеу нәтижелері, суреттер, қарап шығулар, түсініктемелер, деректер, опциялар, кеңес, жазулар, сызбалар, суреттер, фотосуреттер, аудио көрнекі жұмыстар, бейне жазбалары, дыбыс жазбалары, ынталандыру жазбалары немесе басқа мәліметтерді не пайдаланушы жасаған мазмұнды («Берілетін материалдар») сияқты материалдарды бізге беру немесе жариялау, (b) мәтінді, бейнені, фотосуреттерді және/немесе басқа мазмұнды компьютерге жүктеп алу (бірге «Компьютерге жүктеп алу»), (c) қолданбалар, рингтондар, ойындар, сызбалар, жаңалықтар, аудио, бейне материалы, фотосуреттер мен басқа ақпараттық деректерді Интернет, SMS, MMS, WAP, BREW және мобильді мазмұнның басқа мағынасындағы жеткізуді арнайы үйлесімді мобильді құрылғыларға жүктеп алу (бірге «Мобильді жүктеп алу») және/немесе (d) Веб-сайтты қарап шығу. Кез келген компьютерге жүктеп алу өз компьютеріңізде ғана қолданылуы (немесе сіз басқаратын компьютерге) және Мобильді жүктеп алу тек қана өзіңіздің мобильді құрылғыңызда қолданылуы мүмкін (немесе сіз басқаратын құрылғыға).

Барлық берілетін материалдар құпия емес және жекеменшік емес ретінде қарастырылады. SC Johnson берілетін материалдарға қатысты жауапты болмайды. Басқа пайдаланушылар (немесе басқа үшінші тараптар) ортақ бөлісетін ойларды пайдаланбайтынына кепілдеме бере алмайды. Дегенмен, сізде құпия етіп сақтауды қалайтын және/немесе басқалардың қолдануын қаламайтын ойларыңыз болса, оны веб-сайтқа жарияламаңыз. Сондай-ақ, бізге берілетін кез келген материал сіздің шынайы пікірлеріңізді, қорытындыларыңызды, нанымдарыңызды немесе тәжірибеңізді қатыстыру және жеке біліміңіз аясында болу керек және SC Johnson компаниясымен қарым-қатынасты бұрмалау керек. Мысалы, пайдаланушы рұқсатты қамтитын берілетін материалдағы ол және SC Johnson компаниясы арасында біреуі болатын болса, кез келген материал байланысын анықтау керек.

SC Johnson пайдаланушылар берген барлық берілетін материалдарды қарап шықпайды және қарап шыға алмайды және осы берілетін материалдардың мазмұны үшін жауапты болмайды, сондай-ақ, SC Johnson кез келген берілетін материалдарға рұқсат бермейді. Сәйкесінше, берілетін материалдардың мұқияттылығына, тұтастығына немесе сапасына кепілдеме бере алмайсыз және біз оны зиянды, мұқият емес, жалған, жәбірлейтін, үрейлі, масқаралайтын, заңсыз немесе басқаша айтқанда қарсылық туғызатын берілетін материалдар веб-сайтта көрсетілмейді деп кепілдеме бере алмайсыз. Ешқашан берілетін материалдардың кез келгені SC Johnson компаниясының пікірлерін немесе саясаттарын қатыстырады деп ойламауыңыз керек. Бұл жағдайда берілетін материалдардың тіптен басқа пайдаланушылардың берілетін материалдары туралы түсініктемелерді немесе біздің өнімдеріміз, қызметтеріміз, ынталандыруларымыз, веб-сайтымыз немесе басқа осыған ұқсас мәліметтер туралы түсініктемелерді қамтуы мүмкін.

Мыналар үшін сіз өзіңіз жауаптысыз: (a) веб-сайтқа немесе веб-сайт арқылы жарияланған кез келген берілетін материал (b) бізге немесе басқа пайдаланушыларға (немесе веб-сайтты қарайтын басқаларға) берілетін кез келген материал немесе мәліметтер және (c) басқа пайдаланушылармен (немесе веб-сайтты қарайтын басқалармен) қарым-қатынасыңыз. Веб-сайтқа берілетін материалдарды жіберу арқылы сіз басқаша айтқанда берілетін материалдарды қарап шығу немесе оларға жауап беру керек міндеттемені немесе жауапкершілікті және берілетін материалдарға жауап беруді таңдайтын кез келген әрекетпен байланысты міндеттемені немесе жауапкершілікті SC Johnson компаниясына артпайсыз.

Осы берілетін материалдарды беру, қарау немесе тарату мүмкіндігін беру арқылы біздің тек қана енжар байланыс ретінде әрекет ететінімізді және веб-сайттағы берілген материалға қатысты жауапкершілік немесе міндеттеме алмайтынымызды қабылдайсыз. Дегенмен, берілген кез келген материалдарды қарастыру үшін қажетті деп саналатын өзгерту, өңдеу, жариялауға қабылдамау, қарап шығу, қабылдамау, блоктау, алып тастау немесе басқа да әрекеттерді орындау құқығын өзімізге қалдырамыз. Бұл интеллектуалды меншік құқықтарын немесе қоғамдық құқықтарды немесе құпиялылықты қамтитын, бірақ онымен шектелмейтін үшінші тарап құқығын бұзатын, жәбірлейтін, масқаралайтын, әдепсіз, алдамшылық деп саналатын немесе басқаша айтқанда біздің тарапымыздан жәбірлейтін немесе қабылданбайтын деп тұжырымдалатын берілетін материалдарды қамти алады. Мұндай әрекет біз бұзушылар немесе қайталап бұзушылар деп анықтайтын кез келген адам берген барлық берілген материалдарды жоятын және веб-сайтқа пайдаланушының кіруін тоқтататын осы шарттарға сәйкес келмейді деп саналатын мазмұнды қамтуы, бірақ онымен шектелмеуі мүмкін.

Егер кез келген пайдаланушы берілген материал осы шарттарға сәйкес келмейді деп хабарлайтын болса, біз арызды қарастырамыз және өз тарапымыздан сәйкесінше орындалатын әрекетті анықтаймыз. Біз кез келген берілген материалдарды көрсетуге рұқсатты өңдеуге, жоюға немесе жалғастыруға жауапты емеспіз.

Біз өзіміз немесе біз қатыстыратын үшінші тарап сатушылары жетілдіретін, веб-сайтқа сіз жариялайтын берілген материалдардың тақырыбына, пішіміне немесе басқаларына ұқсас не олармен бірдей болатын ойларды, зерттеулерді, материалдарды және басқа мазмұнды қамтитын веб-сайттағы көптеген берілетін материалдарды қабылдай аламыз. Мысалы, SC Johnson жаңа өнімдер мен қызметтерді жетілдіруге және зерттеуге, нарықтық және жарнамалаушы материалдарды, сондай-ақ, өнімдер мен қызметтерге қатысты не басқа пайдаланушылар, өзіңіз және үшінші тарап сатушылары үшін қызықты болуы мүмкін басқа мазмұнды жасауға белсенді қатынасады. Берілген материалдарды беру арқылы сіз веб-сайтта жасалған берілген материалдармен бірдей немесе оған ұқсас ойларға, зерттеуге, шығармаға, бейнеге және/немесе SC Johnson (немесе оның лауазымды тұлғасы) компаниясы қолданатын басқа жұмыстарға негізделген немесе келешекте туындауы мүмкін барлық арыздарға және бас тартуға жауапты болатыныңызды түсінесіз.

МАТЕРИАЛДЫ БІЗГЕ БЕРЕТІН БОЛСАҢЫЗ:

(1) Сіз осы жерде бізге бөлінбейтін, дүние жүзілік, толығымен төленген және тегін, мәңгілік, қайтарылмайтын мәліметтерді және біз қажетті деп табатын және толығымен барлық мақсатта қолданылатын берілген материалдың барлығының немесе бөлігінің туынды жұмыстарын пайдалануға, өңдеуге, таратуға, орындауға, көрсетуге, біріктіруге, сублицензия беруге және жасауға шексіз лицензия бересіз.

Басқалармен қоса ол мыналарды білдіреді:

 • Біз кез келген берілетін материалға құпия ретінде қарай алмаймыз.
 • Егер біз осындай берілген материалды қолдансақ немесе осындай берілген материалды немесе осыған ұқсас берілген материалды қолдануға мүмкіндік беретін болсақ, біз осындай материалды беру немесе пайдалану үшін сізге немесе басқа адамға ақша төлеуге міндетті емеспіз.
 • Біз осындай материалды беру немесе пайдалану туралы сізге немесе өзгелерге қайтарусыз немесе ескертусіз кез келген мақсатта пайдалана аламыз.
 • Біз осындай берілген материалды веб-сайтта, сандық, басып шығарылатын түрде немесе басқа медиа құралында әлем бойынша қолдана аламыз.

(2) Сізде болуы мүмкін немесе берілген кез келген материалға қатысты құқыққа лицензия қолданыстағы заңға немесе жергілікті заңға байланысты SC Johnson компаниясына берілмейді, сіз осы жерде қоғамдық құқықтарды, құпиялылық құқықтарын, сауда құпиялылығы құқықтарын және «моральдық құқықтарды» немесе материалдардың көзін немесе әділдігін анықтауға қатысты басқа құқықтарды немесе кез келген басқа интеллектуалды меншік құқықтарын қамтитын, бірақ онымен шектелмейтін барлық осындай құқықтардан толығымен босатыласыз және қайтара аласыз.

(3) Сіз жасалатын берілген материал үшін жауапты болатыныңызды, басқаша айтқанда сізге (және бізге) берілген материалдың заңдылығын, дұрыстығын, сәйкестігін, түпнұсқалығын және сәйкес заңдарға сәйкестігін қамтитын толық жауапкершілік артылатынын түсінесіз.

(4) Сондай-ақ, сіз кез келген берілген материалды пайдалануға, жариялауға немесе оған жауап беруге жауапты болмайтыныңызды түсінесіз. Біз берілген материалда қамтылған мәліметтерді тексеру, қосымша түсініктеме алу, сізбен сөйлесулер немесе байланыс кезінде сіз немесе басқалар жасайтын нұсқаулардың жазбасын тіркеу, жазу және жасау үшін сізбен немесе үшінші тараптармен байланыса аламыз. Сіз осындай әрекеттер арқылы жасалатын материалдардың біздің иелігімізде болатынымен және біз лайықты деп табатын мәнерде қолданылуы мүмкін екендігімен келісесіз. Сондай-ақ біз сізге берілген материалдарға қатысты мәліметтер мен жазбаларды веб-сайт, электрондық пошта берілген материалға байланысты сіз берген мәліметтерге негізделіп басқа байланыс құралдары арқылы жібере аламыз.

SC Johnson кез-келген уақыт өте берілген материалдардың кейбірін қабылдауды және/немесе берілген материалдарға сіздің қол жеткізу мүмкіндігіңізді сізге ескертумен немесе ескертпей өз тарапынан уақытша немесе түпкілікті тоқтату құқығын сақтайды. Сіз SC Johnson компаниясының сіздің немесе басқа біреудің алдында кез-келген материалды қабылдауды тоқтатуына немесе жалғастырмауына жауапты болмайтынымен келісесіз.

ІСКЕРИ ЭТИКА КОДЕКСІ

Сондай-ақ біз пайдаланушылардың іскери этикасы немесе беретін материалдарға жауапты болмаймыз, біз веб-сайттың, интернеттегі кез-келген адам құқықтарын бұзбайтын, адамдарды ренжітпейтін немесе жәбірлемейтін мазмұны бар орын болуын қалаймыз.  Дегенмен веб-сайтты қолданған кезде мыналардың кез-келгенін ОРЫНДАМАҢЫЗ:

 • Авторлық құқығы қорғалған сауда құпиясының қорғалған немесе басқаша айтқанда үшінші тараптың меншікті құқықтарына қатысты, оның ішінде сауда белгісі, патенттер, құпия және қоғамдық құқықтар (мыс., біреудің атын, оның рұқсатынсыз басқа адамның суретін немесе фото суретін пайдалану) сияқты материалды беру, сіз тек қана өзіңізге қатысты материалдарды беруіңіз керек;
 • жалған нәрсе жариялау немесе біреуге не басқаларға зақым келтіруі мүмкін хабарлама жасау;
 • заңсыз, әдепсіз, жалған, шатастыратын, масқаралайтын, жала жабатын, қауіп төндіретін, кемсітетін, әдепсіз, жалықтыратын, қарсы келетін, ұлттық немесе этникалық жәбірлейтін, азаматтық жауапкершілікке тартатын, заңды бұзатын немесе басқаша айтқанда келеңсіз материалды беру;
 • алкогольді, заңсыз есірткіні, шылымды, қару-жарақтарды қамтитын материалдарды (немесе осылардың кез келгенін пайдалану);
 • жарнамалар немесе бизнес талаптарын жариялау;
 • веб-сайтты себепсіз жүктеуді қамтитын кез келген мәнерде веб-сайт жұмысына кедергі келтіру;
 • олардың рұқсатынсыз басқалардың электрондық пошта мекенжайларын қамтитын мәліметтерін жинау немесе жинақтау;
 • қосылатын бағдарламалық құралдың немесе веб-сайттың бөлігін құратын жолмен шифрын ашу, қайта тарату, қайта құру немесе қайта жинақтау;
 • басқа адамға сіз қолданатын тіркелгі деректерін пайдаланып веб-сайтқа кіруіне рұқсат беру, Интернет протоколы тақырыбын, электрондық поштаны жіберушіні немесе басқа айқындаушы мәліметтерді бұрмалау, жою немесе жасыру арқылы қауіпсіздік механизмдерін бұзу, қауіпсіздік механизмдерін бұзу жолын зерттеу немесе ашу немесе қауіпсіздік механизмдерін бұзу әдістеріне қатысты мәліметтерді беру;
 • жергілікті, мемлекеттік, ұлттық немесе халықаралық заңды бұзу немесе қылмыстық әрекеттерге нұсқаулар беретін немесе қолдайтын материалды жариялау;
 • SC Johnson компаниясымен қарым-қатынасыңызға немесе материалдармен байланысыңызға қатысты мәліметтерді қамтитын, бірақ онымен шектелмейтін, өзіңіз, жасыңыз немесе басқа адаммен немесе органмен байланысыңыз туралы жалған мәлімет беру;
 • веб-сайтта сұралмайтын немесе рұқсат етілмейтін жарнамаларды, тілектерді, ынталандыру материалдарын, «қалаусыз поштаны», «спамды», «тізбекті хаттарды», «пирамида схемаларын» немесе басқа да тілектер пішімін жіберу немесе жасау үшін пайдалану;
 • кез келген үшінші тараптың жеке анықталатын немесе жеке мәліметтерін жариялау немесе бөлісу;
 • кез келген адамның құпия сөздерін немесе жеке мәліметтерін сұрау;
 • осы шарттар кез келген мәнерде рұқсат етпейтін веб-сайттан алынған мәліметтерді немесе мазмұнды пайдалану;
 • бағдарламалық құрал вирустарын немесе басқа компьютер кодтарын, файлдарын немесе кез келген компьютер бағдарламалық құралына немесе аппараттық құралына немесе телекоммуникациялық жабдыққа кедергі келтіру, бұзу немесе қызметін шектеу үшін жасалған бағдарламаларды қамтитын материалды жариялау;
 • бірнеше тіркелгіні тіркеу немесе веб-сайтта жалған тұлғаны жасау үшін рұқсатсыз басқа біреудің тіркелгісін, қызметін немесе жүйесін пайдалануға әрекет жасау немесе
 • біреуді тонауға немесе біреуге шабуыл жасауға, біреуді қорқытуға немесе мазасын алуға қатынасу.

Мыналар веб-сайтты пайдаланған кезде негізгі орындау және орындамау керек әрекеттер

 • Әсіресе олармен келіспеген кезде, басқаларға құрметпен қараңыз.
 • Пікірталастар жүргізу тамаша, бірақ оны ұйғарынды жолмен орындау керек.
 • Өз сөздеріңіз үшін жауапты болыңыз

МОБИЛЬДІ ҚЫЗМЕТТЕР

Рұқсат етілсе немесе веб-сайтта қол жетімді болса, (a) мобильді құрылғы арқылы веб-сайтқа мазмұнды жүктеу, (b) мәтіндік хабарламаны пайдаланып хабарларды алу және оларға жауап беру, жарияланымдар қарау немесе жасау, (c) веб-сайтты мобильді құрылғыдан шолу және/немесе (d) мобильді құрылғыға жүктеп алынған және орнатылған мобильді қолданба арқылы белгілі мүмкіндіктерге қол жеткізу (бірге «Мобильді құрылғылар») үшін, сізде мобильді тасымалдаушыға қатысатын мобильді жазылым жоспары және қажетті қызметті беретін сымсыз жазылым жоспары болу керек. Қызметтерге қол жеткізген және оларды пайдаланған кезде тасымалдаушыларға және басқа үшінші тараптарға қызмет ақысын төлеу талап етілуі мүмкін. Қанша төлейтініңізді анықтау үшін тасымалдаушымен жоспарыңызды тексеруіңіз керек.

ЛОТЕРЕЯ МЕН САЙЫСТАР

Кез келген лотереялар, сайыстар, ойындар және/немесе ынталандыру ұсыныстары арнайы ережелермен және/немесе шарттармен және талаптармен басқарылатын веб-сайтта қол жетімді. Веб-сайтта қол жетімді лотереяларға немесе сайыстарға кіру немесе осындай ойындарға немесе ынталандыру ұсыныстарына қатынасу арқылы сол ережелерге және/немесе шарттар мен талаптарға бағынасыз. Арнайы бетпен немесе әрекетпен байланыстырылған қолданыстағы ережелерді және/немесе шарттар мен талаптарды оқу маңызды. Осы ережелер және/немесе шарттар мен талаптар арасында қайшылық туындайтын болса, лотереяларға, сайыстарға, ойынға немесе ынталандыру ұсынысына арналған ережелер және/немесе шарттар мен талаптар тек қана осы қайшылық кезінде басқарылады.

ТАҒАЙЫНДАУ МҮМКІНДІКТЕРІ

Біздің уақыт өте электрондық пошта мекенжайларын, телефон нөмірлерін, көше мекенжайларын және басқа байланыс мәліметтерін қамтитын, бірақ онымен шектелмейтін, достарыңыз немесе жанұяңыз туралы мәліметтерді беруге рұқсат ететін тағайындау бағдарламаларын ұсынуымыз мүмкін («Тағайындалған адам»), сондықтан олардың веб-сайт пен оның мүмкіндіктері туралы мәліметтерді және/немесе ынталандыру ұсыныстарын алуы мүмкін. Біздің құпиялылық мәлімдемемізге байланысты және тек қана сұрауды орындауға қажетті мақсатта тағайындалған тұлға туралы сізден осындай мәліметтерді жинақтауымыз, пайдалануымыз және сақтауымыз мүмкін. Тағайындалған тұлға осындай басқа мақсатқа пайдалануға келісімін бермейінше, мұндай мәліметтерді басқа мақсатта пайдаланбаңыз. Біздің тек қана жеке қарым-қатынасы бар адамдарды ғана қарастыруымыз мүмкін. Оның байланыс мәліметтерін беруге қатысты тағайындалған адамның келісімін алу керек. Біз сіз беретін тағайындалған адам санын шектеу құқығын сақтаймыз. Біз уақыт өте кез келген нақты тағайындалған адамға берілетін тасымалдаулар санын шектеу құқығын сақтаймыз. Ол берілген соң, тағайындалған адамның байланыс мәліметтерін қайтып ала алмаймыз. Тағайындалған адам (a) кемінде 18 жастағы немесе оның тұрғылықты жерінің заңындағы кәмелетке толу жасында болатын, қайсысы үлкен болса да, заңды Америка Құрама Штаттарының тұрғындары немесе (b) өзінің тұрғылықты еліндегі қолданыстағы заңмен олар жасауға рұқсат етпейтін болса және бізбен келісімшартқа отыру құқығы бар Америка Құрама Штаттарынан тыс елдің жеке тұлғалары немесе тіркелу бетінде тағайындалған осындай жастағы, сондай-ақ, веб-сайтта ұсынылатын мүмкіндіктерге тіркеле алатын және басқаша айтқанда веб-сайтты қолдана алатын тұлғасы болу керек. Біз тағайындалған тұлғаға қосымша шектеулерді қосу құқығын сақтаймыз. Тағайындалған адамға арналған байланыс мәліметтері жарамды және веб-сайт немесе оның мүмкіндіктері туралы байланыса алу үшін жұмыс істейтін болу керек. Біз сіз беретін байланыс мәліметтерін тексеруге жауапты болмаймыз. Тағайындалған адам біздің «менімен байланыспаңыз» немесе «электрондық пошта жібермеңіз» тізімдерінде болса, онымен және/немесе электрондық пошта мекенжайымен БАЙЛАНЫСПАУДЫ таңдауымыз мүмкін. Оған қоса, біз егер (a) сіз берген байланыс мәліметтері дұрыс емес немесе жарамсыз болса, (b) мұндай жеке тұлға осы шарттардың талабын бұзған болса немесе (c) біз өз тарапымыздан осындай жеке тұлғалардың қатысуы бізге, веб-сайтқа, қызметке немесе мүмкіндікке немесе үшінші тарапқа кез келген себеппен немесе өз тарапымыздан анықталған басқа себеппен зиянды болуы мүмкін деп тапсақ, тағайындалған адамды қатыстыруды қабылдамау құқығын сақтаймыз.

Біз өз тарапымыздан кез келген тағайындалған бағдарламаны дұрыс пайдаланбады немесе басқаша айтқанда тағайындалған бағдарламаға қатысты дұрыс емес әрекетті қолданды деп шешсек, веб-сайтқа келешекте кіруге тыйым салу құқығын сақтаймыз. Сыйлықтар, марапаттар мен тағайындалған бағдарламалар осындай бағдарламалар қол жетімді болатын күні жарияланатын қосымша шарттар мен талаптарға бағынады. Осы шарттар мен талаптар және осы талаптар арасында қайшылық туындайтын болса, сыйлық, марапат немесе тағайындалатын бағдарламаға арналған шарттар мен талаптар тек қана осы қайшылық кезінде басқарылады. Біз өз тарапымыздан ескертусіз, себепсіз немесе жауапкершіліксіз кез келген және барлық тағайындалатын бағдарламаларды беруді тоқтату немесе уақытша не түпкілікті доғару құқығын сақтаймыз.

Тағайындалған тұлғамен (немесе үшінші тараппен) байланысу үшін веб-сайтты пайдаланып жатсаңыз, веб-сайтты тағайындалған адамға немесе кез келген басқа үшінші тарапқа зиян келтіру және/немесе қолданыстағы заңдарды, ережелерді немесе реттеулерді не шарттарды бұзу үшін пайдаланбайтыныңызбен келісесіз.

Біз тек қана мүшелер үшін қол жетімді желідегі байланыс мағынасын таныстыратын болсақ, біз өз тарапымыздан анықтаған жағдайда, жоғарыда орнатылғандай бірдей шектеулердің кейбірін немесе барлығын қолдана аламыз және сізге маңызды мәлімдемелерді осындай желідегі байланыс жүйесі арқылы бере аламыз.

ДАУЫС БЕРУ/БАҒАЛАУ МҮМКІНДІКТЕРІ

Веб-сайтта бар кез келген дауыс беру/бағалау мүмкіндіктері үшін дауыс беру/бағалау шектеулеріне қатысты орнатылған шектеулерді қамтитын, бірақ онымен шектелмейтін дауыс берулерді/бағалауларды беру үшін веб-сайттағы нұсқауларды орындау керек. Дауыс беру/бағалау шегінен артық қабылданған дауыс берулер/бағалаулар жарамсыз болады. Дауыс берудің/бағалаудың орнына берілетін төлемге немесе басқа факторларға тыйым салынады. Сценарий, макрос немесе басқа да автоматты құралдар немесе біз анықтаған дауыс беру/бағалау процесінің тұтастығына әсер етуге мақсатталған басқа құралдар жасаған дауыс берулердің/бағалаулардың жойылуы мүмкін. Біз өз тарапымыздан осы шарттарды бұзады, дауыс беру/бағалау процесін өзгертеді немесе келеңсіз немесе дұрыс емес мәнерде әрекет етеді және барлық байланысты дауыс берулерді/бағалауларды жояды деп табатын адамды жою құқығын сақтаймыз. Дауыстарды/бағалауларды есептеуді және күдіктенетін дауыстарды/бағалауларды немесе дауыс берушілерді/бағалаушыларды жарамсыз етуді немесе біліктілігінен айыруды қамтитын, бірақ онымен шектелмейтін барлық дауыс беру/бағалау элементінің барлық аспектілеріне қатысты біздің шешімдеріміз соңғы әрі міндетті болады.

ШАРАЛАР

Сізден SC Johnson, оның іскери серіктестері демеушілік ететін шараларға немесе SC Johnson компаниясымен ешқандай жағдайда байланыстырылмайтын веб-сайтты пайдаланушылар ұйымдастырған шараға қатысу сұралуы мүмкін (бірге «Шаралар»). Сіз кез келген шараға өз тәуекеліңізбен қатысасыз және осы жерде шараларға қатынасу немесе шаралардағы кез келген іс-әрекеттерге қатысу нәтижесінде өзіңізге немесе кішкентай балаңызға не қамқоршыңызға зақым келу немесе өлу және орынды адвокат төлемдері мен бағалары сияқты мәселелерді қамтитын, бірақ онымен шектелмейтін, кез келген жауапкершілікке, арыздарға, зақымдарға, төлемдерге және шығындарға байланысты қауіптен SC Johnson компаниясын босататыныңызбен келісесіз. Сондай-ақ, сіз осы жерде біз (және лауазымды тұлғамыз) SC Johnson компаниясы демеушілік ететін шараларға сіздің немесе кішкентай балаңыздың не қамқоршыңыздың қатысатынын тіркейтінімізбен және жазатынымызбен келісесіз және осы жерде мұндай тіркеулер мен жазулар SC Johnson компаниясының иелігінде болатынымен келісесіз және біз (және лауазымды тұлғаларымыз) сіз немесе сіздің кішкентай балаңыз немесе қамқоршыңыз қатысатын жарнамалау, ынталандыру немесе басқа заңды мақсатта кез келген және барлық медиа құралында, қазір немесе кейін сіздің немесе сіздің кішкентай балаңыздың не қамқоршыңыздың атын, суретін, дауысын, түрін және басқаларды ескертусіз, бекітусіз немесе сізге не үшінші тарапқа төлемсіз шексіз уақытта дүние жүзі бойынша қолдануымыз мүмкін. Біз осындай келісімге жазбаша растауыңызды алу арқылы шараға қатысатыныңызды келісіп алуымыз мүмкін.

ӨНІМ МӘЛІМЕТТЕРІ

МАҢЫЗДЫ: ВЕБ-САЙТТА БЕРІЛГЕН МАТЕРИАЛДАР SC JOHNSON БАҒАЛАМАҒАН НЕМЕСЕ БЕКІТПЕГЕН SC JOHNSON ӨНІМДЕРІН ҚОЛДАНУҒА ҰСЫНЫСТАРДЫ ҚАМТУЫ МҮМКІН. SC Johnson өнімнің мақсатталған қолданысы бумасында сипатталған мәнерден басқа уақытта, өнімдерді пайдалануға рұқсат бермейді немесе бекітпейді. SC Johnson өнімін ешқашан пайдалану мақсаты көрсетілгеннен басқа мақсатта қолданбау керек.

ПАЙДАЛАНУШЫЛАР АРАСЫНДАҒЫ ДАУЛАР

СІЗ БАСҚА ПАЙДАЛАНУШЫЛАРМЕН НЕМЕСЕ ҮШІНШІ ТАРАПТАРМЕН БАЙЛАНЫСТАР ҮШІН ДӘЛ ӨЗІҢІЗ ЖАУАПТЫ БОЛАТЫНЫҢЫЗДЫ ТҮСІНЕСІЗ ЖӘНЕ ОНЫМЕН КЕЛІСЕСІЗ. SC JOHNSON СІЗ ЖӘНЕ БАСҚА ПАЙДАЛАНУШЫЛАР (ЖӘНЕ БАСҚА ҮШІНШІ ТАРАПТАР) АРАСЫНДАҒЫ ДАУЛАРДЫ БАҚЫЛАУ ЖӘНЕ SC JOHNSON ӨЗ ТАРАПЫНАН ОСЫЛАЙ ЖАСАҒАН ЖӨН ДЕП ШЕШЕТІН БОЛСА, ВЕБ-САЙТҚА КІРУДІ ТОҚТАТУ ҚҰҚЫҒЫН САҚТАЙДЫ, БІРАҚ ОҒАН ЖАУАПТЫ ЕМЕС.

ЖАУАПКЕРШІЛІК ШЕКТЕУЛЕРІ

SC JOHNSON ВЕБ-САЙТТЫ ПАЙДАЛАНУ НӘТИЖЕСІНДЕ НЕМЕСЕ БІРГЕ ТУЫНДАЙТЫН ЗАҚЫМДАР НЕМЕСЕ ҚАТЕРЛЕР ҮШІН ЖАУАПТЫ БОЛМАЙДЫ.

БҰЛ МЫНАЛАРДЫҢ БІРІ АРҚЫЛЫ ТУЫНДАҒАН ЗАҚЫМДАРДЫ НЕМЕСЕ ҚАТЕРДІ ҚАМТИДЫ (БІРАҚ ОНЫМЕН ШЕКТЕЛМЕЙДІ):

 • ОСЫ ВЕБ-САЙТТЫ ПАЙДАЛАНУ (НЕМЕСЕ ПАЙДАЛАНУ МҮМКІНСІЗДІГІ);
 • БІЗ ВЕБ-САЙТЫМЫЗДАН ЕРЕНСІЛТЕМЕ БЕРІЛЕТІН ВЕБ-САЙТТЫ ПАЙДАЛАНУ (НЕМЕСЕ ПАЙДАЛАНУ МҮМКІНСІЗДІГІ);
 • ӨНІМДІЛІКТІҢ НАШАРЛАУЫ;
 • ҚАТЕ;
 • ТҮСІП ҚАЛУ;
 • КЕДЕРГІ КЕЛТІРУ;
 • КЕМШІЛІК;
 • ЖҰМЫС ІСТЕУ НЕМЕСЕ ТАСЫМАЛДАУ КЕЗІНДЕГІ КЕШІГУ;
 • КОМПЬЮТЕР ВИРУСТАРЫ НЕМЕСЕ
 • ЖЕЛІ ҚАТЕСІ.

БІЗ МЫНАЛАРДЫ ҚАМТИТЫН, БІРАҚ ОЛАРМЕН ШЕКТЕЛМЕЙТІН КЕЗ КЕЛГЕН ЗАҚЫМДАР ҮШІН ЖАУАПТЫ БОЛМАЙТЫНЫМЫЗДЫ ЕСТЕ САҚТАҢЫЗ:

 • ТІКЕЛЕЙ БІРЕУДІҢ ШЫҒЫНЫН НЕМЕСЕ ЖАРАҚАТЫН ӨТЕП БЕРУГЕ АРНАЛҒАН ЗАҚЫМДАР;
 • ЖАНАМА, АРНАЙЫ, ЖАЗАЛАЙТЫН НЕМЕСЕ АЙЫПТАЛАТЫН ЗАҚЫМДАР;
 • ШЫҒЫН НЕМЕСЕ ЖАРАҚАТ НӘТИЖЕСІНЕН КҮТІЛЕТІН НЕГІЗДЕЛГЕН ЗАҚЫМДАР (ЗАҢДЫ, «ЖАНАМА ЗАҚЫМДАР»); НЕМЕСЕ
 • ТІКЕЛЕЙ ШЫҒЫН НЕМЕСЕ ЖАРАҚАТ НӘТИЖЕСІНЕН КҮТІЛЕТІН БАСҚА ӘРТҮРЛІ ЗАҚЫМДАР МЕН ШЫҒЫНДАР (ЗАҢДЫ, «КЕЗДЕЙСОҚ ЗАҚЫМДАР»).

ОҒАН ҚОСА, ТІПТЕН БІЗ ҰҚЫПСЫЗ БОЛСАҚ ТА НЕМЕСЕ ОСЫНДАЙ ЗАҚЫМДАРДЫҢ ЫҚТИМАЛДЫҒЫ ТУРАЛЫ КЕҢЕС БЕРІЛСЕ НЕМЕСЕ ЕКЕУІ ДЕ ОРЫН АЛСА, БІЗ ЖАУАПТЫ БОЛМАЙМЫЗ.

ҚИЫС ЖАҒДАЙ: КЕЙБІР ҮКІМДЕРДЕ ЗАҢ БІЗГЕ ОСЫ «КЕЗДЕЙСОҚ» НЕМЕСЕ «ЖАНАМА» ЗАҚЫМДАР ҮШІН ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ ШЕКТЕУГЕ НЕМЕСЕ АЛЫП ТАСТАУҒА МҮМКІНДІК БЕРМЕУІ МҮМКІН, СОНДЫҚТАН СІЗДЕ ОСЫ ЗАҚЫМДАР ТҮРЛЕРІН ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ ҚҰҚЫҒЫ БОЛМАУЫ ЖӘНЕ ЖОҒАРЫДА ШЕКТЕУЛЕРДІҢ СІЗ ҮШІН ҚОЛДАНЫЛМАУЫ МҮМКІН. БІРАҚ КЕЗ КЕЛГЕН ОҚИҒА, БАРЛЫҚ ШЫҒЫНДАР, ЗАҚЫМДАР, ЖАРАҚАТТАР ЖӘНЕ ӘРБІР ТҮРДЕГІ АРЫЗДАР ҮШІН (АРЫЗДАРҒА ЗАҚЫМДАРҒА КЕЛІСІМШАРТ ТАЛАПТАРЫНА ҚАТЫСТЫ НЕМЕСЕ ОЛАР ҰҚЫПСЫЗ НЕМЕСЕ ДҰРЫС ЕМЕС ПАЙДАЛАНУ НӘТИЖЕСІНДЕ ТУЫНДАСА НЕМЕСЕ ОЛАР БАСҚА ЗАҢДЫ ТҰРҒЫДА АРЫЗ БЕРЕТІН БОЛСА ДА) БІЗДІҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІМІЗ СІЗ ВЕБ-САЙТҚА КІРУ ҮШІН ТӨЛЕГЕН МӨЛШЕРДЕН АРТЫҚ БОЛМАЙДЫ.

БАС ТАРТУ

ВЕБ-САЙТЫМЫЗДАҒЫ МАТЕРИАЛДАР «ОСЫ ТҮРДЕ» БЕРІЛЕДІ: БҰЛ SC JOHNSON ВЕБ-САЙТТАҒЫ МАТЕРИАЛДАР ТУРАЛЫ БАРЛЫҚ АЙТЫЛҒАН ЖӘНЕ ТҰСПАЛДАНҒАН КЕПІЛДЕМЕЛЕРДЕН БАС ТАРТАДЫ ДЕГЕНДІ БІЛДІРЕДІ.

БҰЛ МЫНА КЕПІЛДЕМЕЛЕРДІ ҚАМТИДЫ (БІРАҚ ОЛАРМЕН ШЕКТЕЛМЕЙДІ):

 • МАТЕРИАЛ ЖАРАМДЫ ЖӘНЕ САПАНЫҢ БЕЛГІЛІ ДЕҢГЕЙІНДЕ НЕМЕСЕ АРНАЙЫ МАҚСАТҚА САЙ;
 • МАТЕРИАЛДАРДА ҚАМТЫЛҒАН ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ЭЛЕМЕНТТЕРІНЕ КЕДЕРГІ КЕЛТІРІЛМЕЙДІ НЕМЕСЕ АҚАУСЫЗ;
 • КЕМШІЛІКТЕРІ ТҮЗЕТІЛЕДІ;
 • ОЛАРДЫ ҚОЛ ЖЕТІМДІ ЕТЕТІН САЙТТАР МЕН СЕРВЕРЛЕРДЕ ВИРУСТАР НЕМЕСЕ БАСҚА ЗИЯНДЫ БӨЛІКТЕР ЖОҚ; ЖӘНЕ
 • СӘТТІ НӘТИЖЕЛЕРГЕ НЕМЕСЕ САЛДАРҒА ЕРЕЖЕЛЕРДІ, НҰСҚАУЛАРДЫ НЕМЕСЕ МАТЕРИАЛДАРДА ҚАМТЫЛҒАН ӘДІСТЕРДІ ДҰРЫС ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ ҚОЛ ЖЕТКІЗІЛЕДІ.

ЖОҒАРЫДА АЙТЫЛҒАНДАРҒА ҚОСА, (SC JOHNSON ЕМЕС) СІЗ БАРЛЫҚ ҚАЖЕТТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ, ЖӨНДЕУ НЕМЕСЕ ТҮЗЕТУ ШЫҒЫНДАРЫН ТӨЛЕУГЕ МІНДЕТТІСІЗ.

SC JOHNSON МӘЛІМЕТТЕРІҢІЗДІ БӨЛІСУДІ ТАҢДАЙТЫН БАСҚА ПАЙДАЛАНУШЫЛАРДЫҢ ӘРЕКЕТТЕРІН БАСҚАРА АЛМАЙДЫ. СЕБЕБІ БІЗ БЕРІЛГЕН МАТЕРИАЛДАРДЫ РҰҚСАТСЫЗ ТҰЛҒАЛАР ҚАРАМАЙДЫ НЕМЕСЕ ДҰРЫС МАҚСАТТА ПАЙДАЛАНБАЙДЫ ДЕП КЕПІЛДЕМЕ БЕРЕ АЛМАЙМЫЗ ЖӘНЕ КЕПІЛДЕМЕ БЕРМЕЙМІЗ. SC JOHNSON ВЕБ-САЙТТА ҚАМТЫЛҒАН ҚҰПИЯЛЫЛЫҚ ПАРАМЕТРЛЕРІНІҢ НЕМЕСЕ ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫНЫҢ АЙЛАСЫНА ЖАУАПТЫ ЕМЕСПІЗ. СІЗ ТІПТЕН БЕРІЛГЕН МАТЕРИАЛДАР ЖОЙЫЛҒАН СОҢ ДА, КЭШТЕЛГЕН НЕМЕСЕ МҰРАҒАТТАЛҒАН БЕТТЕРДЕ НЕ БАСҚА ПАЙДАЛАНУШЫЛАР КӨШІРМЕСІН ЖАСАҒАН НЕ САҚТАҒАН ЖАҒДАЙДА ОЛАРДЫ ҚАРАУҒА БОЛАТЫНЫН ТҮСІНЕСІЗ ЖӘНЕ ОНЫМЕН КЕЛІСЕСІЗ.

ВЕБ-САЙТТЫ ПАЙДАЛАНУ АРҚЫЛЫ ЖҮКТЕП АЛЫНҒАН НЕМЕСЕ БАСҚАША АЛЫНҒАН МАЗМҰНДЫ ҚАМТИТЫН ВЕБ-САЙТТА ҰСЫНЫЛҒАН, ТАЛҚЫЛАНҒАН НЕ ЖАРИЯЛАНҒАН МӘЛІМЕТТЕР, ПІКІРЛЕР, КЕҢЕС НЕМЕСЕ ҰСЫНЫСТАР ҮШІН ЖАУАП РЕТІНДЕ ОРЫНДАЛҒАН ӘРЕКЕТ ӨЗ ТӘУЕКЕЛІҢІЗБЕН ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛАДЫ. ОСЫНДАЙ МӘЛІМЕТТЕР, ПІКІРЛЕР, КЕҢЕС НЕМЕСЕ ҰСЫНЫСТАР ҮШІН ЖАУАП РЕТІНДЕ ОРЫНДАЛАТЫН ӘРЕКЕТТЕР НЕМЕСЕ ОСЫНДАЙ МАЗМҰНДЫ ЖҮКТЕП АЛУДАН ТУЫНДАЙТЫН ДЕРЕКТЕРДІҢ ЖОҒАЛУЫН НЕМЕСЕ КОМПЬЮТЕР ЖҮЙЕСІНІҢ ЗАҚЫМДАЛУЫН ҚАМТИТЫН ОСЫНДАЙ ӘРЕКЕТ НӘТИЖЕСІНДЕ ТУЫНДАЙТЫН ШЫҒЫН НЕМЕСЕ ЗАҚЫМ ҮШІН ЖЕКЕ ӨЗІҢІЗ ЖАУАПТЫ БОЛАСЫЗ.

ҚИЫС ЖАҒДАЙ: КЕЙБІР ҮКІМДЕРДЕ ЗАҢ КЕПІЛДЕМЕЛЕРДЕН БАС ТАРТУҒА НЕМЕСЕ АЛЫП ТАСТАУҒА РҰҚСАТ БЕРМЕУІ МҮМКІН, СОНДЫҚТАН ЖОҒАРЫДАҒЫ БАС ТАРТУЛАРДЫҢ СІЗГЕ ҚОЛДАНЫЛМАУЫ МҮМКІН.

ӨТЕУ

Сіз мына жағдайларда туындайтын арыз, талап, шығын, жоғалту, жауапкершілік немесе зақымдар үшін (орынды адвокат төлемдері мен бағаларын қамтитын) SC Johnson компаниясына, оның филиалдарына және әрбір сәйкес лауазымдық тұлғаларына, директорларына, жұмысшыларына, өкілдеріне және агенттеріне зақым келтірмеуге және оларды қауіпсіз сақтауға келісесіз:

 • веб-сайтты пайдалану,
 • материалдарды беру,
 • веб-сайт арқылы ұсынылатын кез келген қызметке немесе бағдарламаға қатысу,
 • осы шарттарды бұзу не бұзуды растау,
 • сіз жариялаған материал немесе
 • үшінші тараптың құқықтарын бұзғаныңызды растадыңыз (жала жабуға наразылықты, құпиялылыққа енуді, қоғамдық құқықты, сенімді бұзуды, авторлық құқық, сауда белгісі, патент немесе басқа да интеллектуалды жекемекеншік құқығын бұзуды қамтиды, бірақ онымен шектелмейді).

Біз жоғарыдағы мәселелерден туындайтын арыздарды және осындай өтеу мәселелерін тек қорғау және басқару, сондай-ақ, сіз осындай қорғаныс шараларында бізбен толығымен бірлесіп жұмыс істеу құқығын сақтаймыз.

ПАЙДАЛАНУ ШАРТТАРЫ МЕН ТАЛАПТАРЫНЫҢ ҰЗАҚТЫҒЫ ЖӘНЕ ОНЫ ТОҚТАТУ

Бұл шарттар веб-сайтты алғаш қолданған сәттен бастап қолданылады. SC Johnson кез келген уақытта осы шарттарды немесе оның бөлігін сізге ескертусіз, кез келген себеппен тоқтата алады. Дегенмен, ВЕБ-САЙТТА МАТЕРИАЛДАРДЫ ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША ШЕКТЕУЛЕРМЕН, ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ ШЕКТЕУМЕН, ӨТЕМАҚЫ, БАС ТАРТУ және ҮКІММЕН тағайындалған бөліктері тоқтатылмайды.

Оған қоса, SC Johnson сізге ескертусіз, кез келген уақытта веб-сайттың барлығын немесе бөлігін немесе оны пайдалануды не оған қол жеткізуді тоқтату, шектеу немесе аяқтау құқығына ие.

ӨКІМЕТ ОРГАНЫ

SC Johnson Америка Құрама Штаттарындағы Висконсин, Расин қаласындағы компанияның басты кеңсесінен веб сайтты бақылайды және іске қосады.

Осы шарттар мен олар жасайтын келісім заң ережесін таңдау құқығынсыз, АҚШ-тағы Висконсин штатының заңдарына сай басқарылады және түсіндіріледі. Осыған ұқсас, веб-сайтты пайдалану АҚШ-тағы Висконсин штатының заңдарына сай басқарылады. Халықаралық тауарларды сатуларға қатысты келісімшарттар бойынша Біріккен ұлттар конвенциясы осы шарттарға қолданылмайды.

SC Johnson компаниясының осы шарттардың құқығын немесе ережелерін қатал ұстануды қолданбауы, күштемеуі немесе көндірмеуі осындай құқықтың немесе ережесінен бас тарту ретінде қарастырылмайды. Осы шарттардың ережесі қолданыстағы заңға байланысты заңсыз, жарамсыз немесе заңды күші жоқ болатын болса, ол қалған ережелердің заңдылығына, жарамдылығына және заңды деп танылуына әсер етпейді. Тараптар мен сауда тәжірибесі арасындағы ұзартылатын іс-әрекет осы шарттар мен талаптарды өзгерту үшін әрекет етеді. SC Johnson сізге ескертпей кез келген уақытта осы шарттардың құқықтары мен міндеттемелерін тағайындай алады.

Заңды актіге немесе заңға қайшылығына қарамастан, веб-сайтқа қатысты туындайтын наразылық немесе дау негізі осындай наразылық немесе дау негізі мәңгілікке қабылданбайтын және бас тартылатын бір (1) жыл ішінде тіркелу керек.

Ешбір жағдайда веб-сайттың, жарнамалаудың немесе осыған байланысты шығарылған басқа материалдардың немесе веб-сайтта пайдаланылған немесе көрсетілген мазмұнның немесе басқа материалдың жұмысын немесе пайдаланылуын тапсыру немесе ұстану үшін тоқтатуға, тыйым салуға немесе басқа сотпен қорғау әрекеттері үшін міндетті болмайсыз немесе ізденудің қажеті жоқ. Сіз және веб-сайтты пайдалану арасында сенімді қарым-қатынас орнатылмайтынын түсінесіз және онымен келісесіз. Веб-сайтты пайдалану жұмыс беруші мен жұмысшы немесе директор және агент, біріккен кәсіпорын немесе серіктес, сіз бен біз арасындағы қарым-қатынасты жасауға арналмаған.

Біз қызмет атқаратын елдердің заңдарымен үйлесімді веб-сайтты жасаған кезде, ешбір жолмен веб-сайттағы материалдар Америка Құрама Штаттарынан тыс елдерде лайықты не қол жетімді болады деп айтпаймыз немесе тұспалдамаймыз және оларға мазмұны заңсыз болып саналатын территорлардан қол жеткізуге тыйым салынады. Америка Құрама Штаттарынан тыс орындардың веб-сайтын қолданған кезде, сіз оны өз тарапыңыздан істейсіз және қолданыстағы жергілікті заңдарға сәйкестігіне өзіңіз жауапты боласыз. АҚШ экспорттау заңдары мен ережелерін бұзатын материалдарды пайдалануға немесе экспорттауға болмайды.

АМЕРИКА ҚҰРАМА ШТАТТАРЫНАН ТЫС ПАЙДАЛАНУШЫЛАРҒА АРНАЛҒАН ҚОЛДАНЫСТАҒЫ АРНАЙЫ ШАРТТАР

Біз әрбір адам үшін үйлесімді стандарттармен жаһандық қауымдастықты жасауға күш саламыз, бірақ біз жергілікті заңдарды құрметтеуге де ұмтыламыз. Келесі ережелер SC Johnson компаниясымен Америка Құрама Штаттарынан тыс қарым-қатынас жасайтын пайдаланушыларға және пайдаланушылар еместерге қолданылады:

 • Сіз веб-сайттың Америка Құрама Штаттары заңдарына бағынатынымен келісесіз.
 • Сіз осындай мәліметтердің Құпиялылық мәлімдемесіне сай Америка Құрама Штаттарында немесе басқа елдерде жинақталатынымен, өңделетінімен, сақталатынымен және тасымалданатынымен келісесіз.
 • Америка Құрама Штаттары тыйым салған елде орналассаңыз немесе арнайы тағайындалған ұлттардың АҚШ қазынашылық бөлімінің тізімінде болсаңыз, сіз веб-сайттың коммерциялық әрекеттеріне қатынаспайсыз. Америка Құрама Штаттарында шығарылған өнімдерді, қызметтерді немесе бағдарламалық құралды алуға тыйым салынатын болса, сіз веб-торапты пайдаланбайсыз.

ҚҰПИЯЛЫЛЫҚ

Біздің құпиялылық мәлімдемеміз сіз туралы жинақтайтын (автоматты құралдарды қоса) немесе бізге беруді таңдайтын мәліметтерді қолдану жолына қатысты толық саясатымызды нақты анықтайды.

СҮЗУ

47 U.S.C. 230(d) бөліміне сәйкес жаңа нұсқада біз осы жерде ата-аналық бақылау қорғаныстарының (компьютер аппараттық құралы, бағдарламалық құрал немесе сүзу қызметтері сияқты) кәмелетке толмаған балаларға зиянды материалды шектеуге көмектесу үшін коммерциялық тұрғыда қол жетімді. Осындай қорғаныстардың ағымдағы провайдерлерін анықтайтын мәліметтер келесі екі сайтта қол жетімді болады: GetNetWise and OnGuard Online. SC Johnson осындай сайттарда берілген өнімдерді немесе қызметтерді растамайды, қолдамайды немесе бекітпейді.

ЭЛЕКТРОНДЫҚ КОММЕРЦИЯ ҮШІН ҚОЛДАНЫСТАҒЫ ЖАЛПЫ ШАРТТАР

Веб-сайттағы өнімге сілтеме сол өнімді сатуға немесе жабдықтауға ұсынысты орнатпайды немесе өнімнің қол жетімді екенін не көтерме сатушылардың өнім атауы мен сипаттамасы веб-сайтта қамтылған түрмен бірдей екенін білдірмейді.

Біз тізімі жасалған өнім дәл қазір жеткізілетініне кепілдеме бермейміз, себебі тауарлар тізімі күнделікті өзгеріп тұрады. Өте жиі жағдайларда тапсырыс берген кезде өнімнің қоймада болуы, бірақ тапсырыс өңделген уақытта сатылып кетілуі мүмкін.

Қолданыста болған кезде өнімдерді жеткізуге және қайтаруға/орналастыруға қатысты саясаттарымыз қарап шығу үшін веб-сайтта жарияланады. Веб-сайттан өнімдерді сатып алуға қатысты сол саясаттарымызды қарап шығыңыз.

Веб-сайтта тізімделген өнімдердің бағалары мен қол жетімділігі ескертусіз өзгертіледі.

Біз мұқият өнім мен баға мәліметтерін беруге күш салып жатқанымызда, баға немесе типография қателері орын алуы мүмкін. Типографиялық қатеге немесе басқа себепке байланысты өнімнің бағасы дұрыс көрсетілмейтін болса, бізде тапсырыс расталып, несие картаңыздан ақша алынған болса да, дұрыс емес бағадағы өнімге жасалған тапсырыстарды қабылдамау немесе одан бас тарту құқығы болады. Заттың бағасы дұрыс көрсетілмеген жағдайда, біз өз тарапымыздан тапсырыстан бас тарту нұсқауларын беру және осындай бас тарту туралы хабарлау үшін сізбен байланысамыз. Сіз несие картаңыздан тапсырыс үшін төлеген болсаңыз және тапсырыстан бас тартылатын болса, дұрыс емес баға көлеміндегі ақшаны сіздің несие картаңызға дереу қайтарамыз.

Біз қабылдай алмайтын және бас тарту керек белгілі тапсырыстар болуы мүмкін. Біз өз тарапымыздан кез келген себеппен тапсырысты қабылдамау немесе одан бас тарту құқығын сақтаймыз. Біз өз тарапымыздан бір адам, бір жанұя немесе бір тапсырыс үшін сатып алынған заттардың санын шектеу құқығын сақтаймыз. Бұл шектеулер бірдей желідегі тіркелгіні, бірдей несие картасын және сондай-ақ, бірдей шот беру және жеткізу мекенжайын қолданатын тапсырыстар үшін қолданылуы мүмкін. Біз осындай шектеулер қолданылатын тұтынушыларға хабарлаймыз.

Сатып алуға қол жетімді санының шектеулерін, баға мәліметтеріндегі мұқиятсыздықтарды немесе қателерді не несиеге және алаяқтыққа жол бермеу бөлімі анықтаған ақаулықтарды қамтитын кейбір жағдайларда тапсырыстан баста тартылуы мүмкін. Кез келген тапсырысты қабылдамас бұрын қосымша растауларды немесе мәліметтерді талап етуіміз мүмкін. Тапсырыстың кез келген бөлігінен бас тартылған немесе тапсырысты қабылдау үшін қосымша мәліметтер талап етілетін болса, біз сізбен байланысамыз. Сіз несие картаңыздан тапсырыс үшін төлегеннен кейін тапсырыстан бас тартатын болсаңыз, төленген көлемдегі сома сіздің несие картаңызға қайтарылады.

БҮКІЛ КЕЛІСІМ

Бұл келесі тарауларда талқыланатын барлық мәселелерге қатысты бүкіл келісім болып табылады.