A HONLAP IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI

KORLÁTOZÁSOK A HONLAPON TALÁLHATÓ ANYAGOKNAK AZ ÖN RÉSZÉRŐL TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN

A Honlapon található Anyagok (korlátozás nélkül beleértve a képeket, szoftvert, hanganyagot, szöveget, videoklipeket és egyéb adathordozót) („Anyagok”) az SC Johnson tulajdonát képezik, vagy licenc alkalmazásával az SC Johnson számára engedélyezettek, amelyeket egyébként olyan, a szellemi tulajdonra vonatkozó jogszabályok védenek, mint a szabadalmi, a védjegyekre vonatkozó vagy a szerzői joggal kapcsolatos jogszabályok. Az Ön részéről történő saját személyes és nem kereskedelmi felhasználás kivételével, Önnek tilos az említett Anyagok bármelyikét módosítania, lemásolnia, továbbítania, forgalmaznia, megjelenítenie, az abból származtatott munkákat létrehoznia, továbbadnia vagy értékesítenie az SC Johnsonnak vagy tulajdonosának az előzetes írásos hozzájárulása nélkül azon Anyagok esetében, amelyek nekünk licenc alkalmazásával engedélyezettek. A Honlapon szereplő bármely Anyag módosítására vagy a biztonsági funkcióink kiiktatására vagy megkerülésére, illetve a Honlap vagy a Honlapon szereplő Anyagok bármely részének az eredetileg szándékolt céltól eltérő bármely más célra történő felhasználására irányuló bármely jogosulatlan próbálkozás szigorúan tilos.

Az SC Johnson védjegyei, logói és szolgáltatási védjegyei, valamint az SC Johnsonnak licenccel átengedett, a Honlapon megjelenített védjegyek, logók és szolgáltatási védjegyek (együttesen: „Védjegyek”) az SC Johnson regisztrált és regisztrálatlan védjegyei. Minden további védjegy, márka-, terméknév, szolgáltatási védjegy és minden egyéb, nem az SC Johnson tulajdonában lévő jelzés az illető tulajdonosok tulajdona. Semmi, ami a Honlapon található, nem értelmezendő úgy, mint – vélelmezéssel, perbeni előadás kizárásával vagy egyéb módon – bármely licencnek vagy felhasználási jognak a biztosítása a Honlapon megjelenített bármely védjegy tekintetében az SC Johnson vagy azon harmadik fél írásos engedélye nélkül, amely a Honlapon megjelenített egyéb védjegyek tulajdonosa lehet. Egy termék- vagy szolgáltatási védjegy, illetve logó hiánya bárhol a Honlap szövegében nem testesíti meg az említett név vagy logó tekintetében a bármely, védjeggyel vagy egyéb szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogról való lemondást.

Bármely Anyagnak a felhasználása, beleértve az alább meghatározottak szerinti, Elküldött tartalmakat is, saját kockázatra történik. Az SC Johnson fenntartja magának a jogot, hogy a Honlapon használt vagy ott található bármely és összes tartalom, szoftver, alkalmazás és egyéb elem bármikor, figyelmeztetés nélkül módosulhasson.

JOGOSULTSÁG

A Honlap igénybevétele a következőkre korlátozódik: (a) az Egyesült Államok jogszerűen ott tartózkodó azon lakói, akik legalább 18 évesek vagy nagykorúak a lakóhelyük szerinti joghatóság értelmében, attól függően, melyik jelenti az idősebb életkort, és (b) az Egyesült Államokon kívül lakó azon egyének, akik jogosultak velünk kötelező érvényű szerződést kötni, ugyanakkor nincsenek ettől eltiltva a lakóhelyük szerinti ország bármely alkalmazandó jogszabálya értelmében.

ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓ

Amikor a Honlapot igénybe veszi, beleegyezik, hogy tőlünk elektronikus kommunikáció formájában küldeményeket kapjon. Tetszése szerint e-mailben vagy a Honlapra feltett értesítések segítségével kommunikálhatunk Önnel. Beleegyezik, hogy minden olyan megállapodás, értesítés, közzététel és egyéb kommunikáció, amelyet Önnek elektronikusan juttatunk el, eleget tesz minden jogi követelménynek, hogy az említett kommunikáció írásban történjen.

REGISZTRÁCIÓ

A Honlap bizonyos területeinek felhasználásához vagy hozzáféréséhez szükség lehet regisztrálásra. Az SC Johnson az Öntől a saját regisztrálásával kapcsolatban kapott minden adatot az SC Johnson Adatvédelmi értesítésével összhangban kezel.

Nem használhat olyan e-mail címet, amelyet már más használ, nem adhatja ki magát másnak, nem tartozhat másik személyhez (annak előzetes beleegyezése nélkül), nem sértheti senkinek a szellemi tulajdonhoz fűződő vagy egyéb jogait, nem lehet közönséges, illetve egyéb módon sértő, különben – kizárólagos mérlegelésünk alapján – bármely indokkal visszautasíthatjuk a jelentkezését.

Amikor regisztrál, minden elküldött adata hiteles, pontos, aktuális és hiánytalan kell legyen. Ha az Ön által az SC Johnsonnak megadott adatok megváltoznak, beleegyezik, hogy velünk a frissített adatokat azonnal közölje. Az SC Johnson az Ön fiókját megszüntetheti, ha a közölt adatok bármelyikét pontatlannak, hamisnak, elavultnak vagy hiányosnak találjuk.

E-mail címe és az Ön által előállított jelszó képezi majd bejelentkezési adatait, amelyeket bizalmasan kell kezelnie. Ön felelős maradéktalanul egyrészt fiókja minden igénybevételéért, másrészt minden olyan intézkedésért, amelyre fiókjának az igénybevételekor sor kerül, korlátozás nélkül beleértve az említett bejelentkezési adatok bárminemű elvesztésének, ellopásának, illetve jogosulatlan felhasználásának az eredményeként fellépő intézkedéseket is. Az említett elvesztés, ellopás vagy jogosulatlan felhasználás esetén kizárólagos mérlegelésünktől függ, hogy esetleg milyen további biztonsági kötelezettségeket írunk elő az Ön esetében.

FELHASZNÁLÓI RÉSZVÉTEL ÉS ELKÜLDÖTT TARTALMAK

Most és a jövőben bekövetkező különböző időpontokban, a Honlap bizonyos területei (korlátozás nélkül beleértve a fórumokat, blogokat, áttekintéseket vagy a megjegyzések számára szánt részeket, valamint a csevegőszobákat) azt a lehetőséget kínálják a felhasználóknak, hogy (a) olyan Anyagokat tegyenek fel, illetve juttassanak el hozzánk, mint pl. megjegyzések, javaslatok, ötletek, észrevételek, grafikák, áttekintések, megjegyzések, adatok, vélemények, tanácsok, írások, képek, fényképek, audiovizuális munkák, video-, hangfelvételek, promóciókkal kapcsolatos bejegyzések, illetve egyéb információk vagy az egy felhasználó által létrehozott tartalom („Elküldött tartalom”), (b) szövegeket, videókat, fényképeket és/vagy egyéb tartalmat tölthessenek le számítógépre, együttesen: „Számítógépes letöltés”), (c) mobiltelefonos szórakozáshoz kapcsolódó vagy egyéb tartalmat tölthessenek le, mint pl., alkalmazások, csengőhangok, játékok, grafikák, hírek, audio-, videofelvételek, fényképek és egyéb információs adatok, az interneten keresztül, valamint SMS-eket, MMS-eket, WAP-ket, BREW-ket és egyéb eszközeit a mobiltelefonos tartalom esetében alkalmazott továbbításnak ezekre a kompatibilis mobileszközökre (együttesen:”Mobiltelefonos letöltés”) és/vagy (d) a Honlapot megtekinthessék. Minden Számítógépes letöltést csak saját számítógépén (vagy egy az Ön által ellenőrzött számítógépen) alkalmazhat, ugyanakkor minden Mobiltelefonos letöltést csak saját mobileszközén (vagy az Ön által ellenőrzött eszközön) alkalmazhat.

Minden Elküldött tartalmat úgy tekintünk, amely nem bizalmas, és nem védett. Az SC Johnsonnak nincs semmilyen kötelezettsége az Elküldött tartalmakkal kapcsolatban. Nem garantálhatjuk, hogy más felhasználók (vagy más harmadik fél) nem fogja az Ön által megosztott ötleteket felhasználni. Ezért, amennyiben olyan ötlete van, amelyet szeretne titokban tartani és/vagy nem kívánja, hogy azokat mások felhasználják, ne tegye fel azt a Honlapra. Ugyanakkor a hozzánk eljuttatott minden Elküldött tartalomnak az Ön őszinte véleményét, megállapításait, meggyőződését vagy tapasztalatait kell tükröznie, ugyanakkor saját személyes ismereteinek a keretei között kell maradjon, egyszersmind nem mutathatja be elferdítve semmilyen tekintetben Önnek az SC Johnsonnal kialakított kapcsolatát. Például, a felhasználónak nyilvánosságra kell hoznia a közötte és az SC Johnson között fennálló minden lényeges kapcsolatot – ha van ilyen – minden olyan Elküldött tartalom esetében, amely jóváhagyást tartalmaz.

Az SC Johnson nem ellenőriz és nem is ellenőrizhet a felhasználók részéről Elküldött minden tartalmat, és nem is felelős az említett Elküldött tartalmakért, ugyanakkor az SC Johnson nem is hagy jóvá semmilyen Elküldött tartalmat. Ennek megfelelően nem garantálhatjuk az Elküldött tartalmak pontosságát, épségét vagy minőségét, és nem is biztosíthatjuk Önt arról, hogy káros, pontatlan, megtévesztő, sértő, fenyegető, becsmérlő, törvénysértő vagy más módon kifogásolható Elküldött tartalmak nem fognak megjelenni a Honlapon. Soha nem szabad feltételeznie, hogy bármely Elküldött tartalom az SC Johnson véleményét vagy vállalatpolitikáját tükrözi. Ez a helyzet még akkor is, ha az Elküldött tartalmak esetleg más felhasználók Elküldött tartalmával kapcsolatos megjegyzéseket, illetve esetleg a bizonyos termékeinkkel, szolgáltatásainkkal, promócióinkkal, Honlapunkkal kapcsolatos megjegyzéseket vagy más hasonló információkat tartalmaznak.

Kizárólag Ön felelős (a) minden olyan Elküldött tartalomért, amelyet feltesz a Honlapra, illetve azon keresztül, (b) minden olyan Anyagért, adatért, amelyet Ön ad meg nekünk vagy más felhasználóknak (illetve másoknak, akik a Honlapot megtekintik), egyszersmind (c) a más felhasználókkal (illetve a Honlapot megtekintő más személyekkel) történő kommunikációért. Azzal, hogy Elküldött tartalmat juttat el a Honlapra, mentesíti az SC Johnsont minden olyan feladat vagy kötelezettség alól, amely egyébként az ő esetében esetleg adott volna, hogy az Elküldött tartalmakat ellenőrizze, vagy azokra válaszul intézkedjen, és ugyanígy mentesíti az SC Johnsont minden olyan feladat vagy kötelezettség alól, amely Ön felé esetleg egyébként rendelkezhetne bármely olyan intézkedéssel kapcsolatban, amelynek megtételét az az Ön Elküldött tartalmaira válaszul választja.

Elismeri, hogy azáltal, hogy biztosítjuk Önnek a lehetőséget az említett Elküldött tartalmak elküldéséhez, megtekintéséhez vagy terjesztéséhez, pusztán passzív közvetítőként járunk el, és nem vállalunk semmilyen kötelezettséget vagy anyagi felelősséget az Elküldött tartalmakkal, illetve a Honlap felhasználóinak a tevékenységével kapcsolatban. Fenntartjuk magunknak azonban azt a jogot, hogy minden olyan Elküldött tartalmat megváltoztassunk, szerkesszünk, a Honlapra történő feltevését visszautasítjuk, felülvizsgáljunk, visszautasítsunk, blokkoljunk, eltávolítsunk vagy bármely olyan egyéb intézkedést tegyünk, amelyet ezzel kapcsolatban esetleg szükségesnek ítélünk meg. Ebbe beletartozhatnak azok az Elküldött tartalmak is, amelyeket gorombának, sértőnek, obszcénnek, tisztességtelennek, harmadik fél jogait sértőnek találunk, korlátozás nélkül beleértve a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat, illetve a nyilvánossághoz vagy a magánélethez fűződő jogokat is, vagy amelyeket – kizárólagos mérlegelésünk szerint – egyébként sértőnek, illetve elfogadhatatlannak tekintünk. Az említett intézkedések körébe tartozhat – a teljesség igénye nélkül – annak a tartalomnak az eltávolítása, amely állítólag nem felel meg ezeknek a Feltételeknek, egy adott felhasználónak a Honlaphoz történő hozzáférésének a megszüntetése, valamint a bármely olyan személy által eljutatott összes Elküldött tartalom törlése, akit – döntésünk értelmében – jogsértőnek vagy a jogsértést ismételten elkövető jogsértőnek tekintünk.

Ha bármely felhasználó bennünket arról értesít, hogy egy Elküldött tartalom állítólag nem felel meg ezeknek a Feltételeknek, a bizonyítandó állítást kivizsgálhatjuk, és kizárólagos mérlegelésünkre bízva eldönthetjük, mi legyen a megteendő megfelelő intézkedés. Semmilyen anyagi felelősségünk nincs bármely Elküldött tartalom megjelenítésének a szerkesztésével, eltávolításával vagy továbbra is történő engedélyezésével kapcsolatban.

A Honlapon sok olyan Elküldött tartalmat kaphatunk, amelyek a mi magunk által vagy az általunk foglalkoztatott, harmadik félnek minősülő szállítókon keresztül kidolgozott olyan ötleteket, találmányokat, anyagokat és egyéb tartalmat tartalmaznak, amelyek hasonlók vagy azonosak lehetnek tematikailag, ötlet, formátum vagy egyéb vonatkozás szempontjából azokkal az Elküldött tartalmakkal, amelyeket Ön tesz fel a Honlapra. Például, az SC Johnson tevékenyen részt vesz az új termékek és szolgáltatások kutatásában és fejlesztésében, egyszersmind marketinges és reklámanyagok, valamint egyéb olyan tartalmak létrehozásában, amelyek egyébként termékeinkhez és szolgáltatásainkhoz kapcsolódnak, vagy amelyek más felhasználók számára érdekesek lehetnek; mindezt pedig saját magunktól, illetve harmadik félnek minősülő szállítók bevonásával tesszük. Elküldött tartalom eljuttatásával Ön tudomásul veszi, hogy lemond minden igényről, amellyel esetleg felléphetett volna, felléphetne és/vagy a jövőben felléphet az SC Johnson (vagy annak megbízottjai) által felhasznált bármely ötlet, találmány, összeállítás, videó és/vagy egyéb munka alapján.

HA ANYAGOKAT KÜLD NEKÜNK:

(1) Nem kizárólagos, az egész világra szóló, teljesen kifizetett és a szabadalmi jogdíjtól mentes, örökös, visszavonhatatlan és korlátlan engedélyt ad az Ön Elküldött tartalma teljes egészéből vagy bármely részéből származó munkák felhasználására, szerkesztésére, terjesztésére, előadására, megjelenítésére, beépítésére, alhasználati engedélyezésére, illetve származtatott munkák előállítására bármely olyan módon, amelyet bármely célból alkalmasnak találunk.

Ez, többek között, azt jelenti, hogy:

 • Nem kell bizalmasan kezelnünk egyetlen ilyen Elküldött tartalmat sem.
 • Amennyiben ilyen Elküldött tartalmat felhasználunk, vagy másoknak lehetővé tesszük, hogy ilyen Elküldött tartalmat -- vagy az említett Elküldött tartalomhoz bármilyen mértékben hasonlót -- felhasználjanak, nem kell Önnek vagy bárki másnak az említett Elküldött tartalomért vagy a felhasználásért fizetnünk.
 • Az említett Elküldött tartalmat bármilyen célra felhasználhatjuk anélkül, hogy Önt vagy bárki mást az említett Elküldött tartalomért vagy felhasználásért kártalanítanánk, illetve az említettekkel kapcsolatban értesítenénk.
 • Az említett Elküldött tartalmat felhasználhatjuk honlapon, digitálisan, kinyomtatva vagy bármely más adathordozó igénybevételével, bármikor és bárhol a világon.

(2) Annak mértékéig, amennyire bármely jog, amellyel Ön bármely Elküldött tartalom tekintetében vagy vonatkozásában rendelkezhet, nem engedhető át licenc formájában az SC Johnsonnak az alkalmazandó jogszabályok vagy jogelmélet értelmében, Ön visszavonhatatlanul lemond és eláll minden ilyen jogtól, korlátozás nélkül beleértve minden nyilvánossági jogot, adatvédelmi jogot, kereskedelmi titokhoz fűződő jogot és „erkölcsi jogot”, illetve bármely más jogot a szerzőség valakinek tulajdonításával vagy az anyagok sértetlenségével kapcsolatban, egyszersmind beleértve minden egyéb szellemi tulajdonjogot is.

(3) Elismeri, hogy Ön felelős minden, Ön által készített Elküldött tartalomért -- más szóval elismeri, hogy Ön (és nem mi) vagyunk felelősek maradéktalanul az Elküldött tartalomért, beleértve annak jogszerűségét, megbízhatóságát, megfelelő voltát, eredetiségét és a megfelelő jogszabályoknak való megfelelését illetően.

(4) Azt is elismeri, hogy semmilyen kötelezettségünk nincs bármely Elküldött tartalom felhasználásával, a Honlapra történő feltevésével vagy az arra való reagálással kapcsolatban. Kapcsolatba léphetünk Önnel vagy bármely harmadik féllel az Ön által nekünk eljuttatott Elküldött tartalomhoz tartozó adatok megerősítése, további magyarázatok megszerzése, illetve az Önnel folytatott beszélgetéseink vagy levelezésünk során Ön vagy mások által tett bármely nyilatkozat filmre vétele, rögzítése céljából. Beleegyezik, hogy az említett tevékenységekből származóan létrehozott minden anyag a mi tulajdonunk, egyszersmind azt az általunk megfelelőnek ítélt bármely módon felhasználhatjuk. Ugyanakkor tájékoztatást és értesítéseket küldhetünk Önnek a Honlapon keresztül az Ön által eljuttatott Elküldött tartalommal kapcsolatban e-mailben vagy más eszközzel, az Ön által nekünk eljuttatott Elküldött tartalommal kapcsolatos megadott adatok alapján.

Az SC Johnson bármikor, illetve időről időre, kizárólagos mérlegelése szerint és értesítés mellett vagy a nélkül fenntartja magának a jogot, hogy – ideiglenesen vagy végleges jelleggel – megszakítsa némely vagy minden Elküldött tartalom fogadását és/vagy az Ön esetében annak képességét, hogy az Elküldött tartalmakhoz hozzáférhessen. Beleegyezik, hogy az SC Johnson nem felelős anyagilag Ön vagy bárki más felé bármely Elküldött tartalom fogadásának a bárminemű felfüggesztéséért vagy abbahagyásáért.

VISELKEDÉSI KÓDEX

Jóllehet nem vagyunk felelősek felhasználóink viselkedéséért vagy az általuk eljuttatott Elküldött tartalmakért, azt szeretnénk, hogy a Honlap az interneten olyan hely legyen, ahol a tartalom nem sérti más személyek jogait, illetve nem sértő vagy bántó mások felé. Ezért, a Honlap alkalmazása során, NE tegye az alábbiak egyikét sem:

 • olyan anyag elküldése, amelyet szerzői jog, kereskedelmi titok vagy egyéb véd, éspedig a harmadik félhez fűződő tulajdonosi jogok függvényében, beleértve a védjegyekhez, szabadalmakhoz, adatvédelemhez és nyilvánossághoz fűződő jogokat is (pl., valaki más nevének vagy arcképének, illetve fényképének a felhasználása, amelyet másik személy készített az ő beleegyezése nélkül) – Ön csak olyan anyagokat küldjön, amelyek kizárólag az Ön birtokában vannak;
 • hazugságok közlése, illetve olyan kijelentések megtétele, amelyek nekünk vagy bárki másnak kárt okozhatnának;
 • olyan anyag elküldése, amely jogellenes, obszcén, hamis, megtévesztő, becsmérlő, becsületsértő, fenyegető, lenéző, pornográf jellegű, zaklató, gyűlölködő, faji vagy etnikai szempontból sértő, polgári jogi felelősséget vet fel, bármely jogszabályt sért, illetve más módon helytelen;
 • olyan anyagok eljuttatása, amelyek alkoholt, illegális drogokat, dohánytermékeket, lőfegyvereket/ fegyvereket (vagy az előbb említettek bármelyikének az alkalmazását) reklámozzák;
 • reklámok vagy az üzletszerzéshez kapcsolódó anyagok feltevése a Honlapra:
 • a Honlap működésének bármilyen módon történő megszakítása, beleértve azt is, amikor ésszerűtlen terhelést rónak a Honlapra;
 • biztonsági mechanizmusok kiiktatása, annak vizsgálata vagy feltárása, hogyan kell a biztonsági mechanizmusokat kiiktatni, illetve adatok közlése a biztonsági mechanizmusok kiiktatásának módszereivel kapcsolatban, beleértve azt is, hogy egy másik személynek lehetővé teszik a hozzáférést a Honlaphoz az Önnek megadott bejelentkezési adatok segítségével, illetve azáltal, hogy az internetprotokoll fejlécét, az e-mail küldőjét vagy más azonosító információkat meghamisítanak, törölnek, illetve elrejtenek;
 • a másokkal kapcsolatos adatok begyűjtése vagy más módon történő gyűjtése, beleértve az e-mail címeket, ha mindez az említett személyek hozzájárulása nélkül történik;
 • a Honlap részét képező vagy bármilyen módon alkotó szoftver bármely részének a dekódolása, visszafordítása, visszafejtése, illetve belső felépítésének az elemzése;
 • bármely helyi, állami, nemzeti vagy nemzetközi jogszabály megsértése, illetve bármely olyan Elküldött tartalom feltevése a Honlapra, amely bűncselekményre buzdítana, illetve azzal kapcsolatos utasításokat adna;
 • önmagának, életkorának vagy a bármely természetes, illetve jogi személlyel való hovatartozásának a téves megjelenítése, korlátozás nélkül beleértve bármely olyan kapcsolatot vagy anyagi kapcsolatot is, amely Ön és az SC Johnson között fennáll;
 • a Honlap felhasználása bármely kéretlen vagy jogosulatlan reklám, erőszakos üzletszerzés, promóciós anyagok, „reklámanyag”, „levélszemét”, „lánclevelek”, „piramisjátékok” vagy az erőszakos üzletszerzés bármely más formája tekintetében történő elküldés vagy elérhetővé tétel érdekében;
 • bármely harmadik fél bármely, személyazonosításra alkalmas vagy magánjellegű adatainak a feltevése, illetve megosztása;
 • jelszavak vagy személyes adatok erőszakkal történő kikényszerítése bárkitől;
 • az Ön által a Honlapon bármilyen, a jelen Feltételek révén nem engedélyezett módon megszerzett adatoknak, illetve tartalomnak a felhasználása;
 • bármely olyan anyag feltevése a Honlapra, amely szoftvervírusokat vagy bármely más, azzal a céllal tervezett számítástechnikai kódot, adatállományt vagy programot tartalmaz, hogy bármely számítógépes szoftver vagy hardver, illetve távközlési berendezés működését megszakítsák, megszüntessék vagy korlátozzák;
 • egynél több fiókra történő regisztrálás vagy más fiókjának, szolgáltatásának vagy rendszerének az igénybevétele, illetve az erre irányuló, meghatalmazás nélküli próbálkozás, egyszersmind hamis személyazonosság létrehozása a Honlapon; vagy
 • bármely ragadozó vagy becserkésző viselkedés tanúsítása, illetve bárki megfélemlítése vagy zaklatása.

Következik a Honlapon történő kommunikációval kapcsolatos helyes és helytelen gyakorlat

 • Legyen tisztelettudó másokkal, különösen akkor, ha nem ért egyet velük.
 • Vitázni jó dolog, de azt konstruktívan tegye.
 • Vállaljon felelősséget saját szavaiért.

MOBILTELEFONOS SZOLGÁLTATÁSOK

Amennyiben az a Honlapon keresztül engedélyezett vagy elérhető, (a) tartalom feltöltése a Honlapra az Ön mobileszközén keresztül, (b) üzenetek fogadása, és az azokra történő válaszolás, illetve hozzáférés webes bejegyzésekhez vagy ilyenek készítése SMS-ezés segítségével, (c) böngészés a Honlapon saját mobileszköze segítségével és/vagy (d) hozzáférés bizonyos funkciókhoz az Ön által letöltött és a saját mobiltelefonjára telepített mobilalkalmazás révén (együttesen: „Mobilszolgáltatások”), Önnek mobilelőfizetési programmal kell rendelkeznie egy ebben részt vevő mobilszolgáltatónál, ugyanakkor a vezeték nélküli előfizetési programjának biztosítania kell az Ön számára a szükséges funkciókat. Szükséges lehet az is, hogy szolgáltatási díjakat fizessen szolgáltatójának és más harmadik feleknek az ő szolgáltatásaikhoz való hozzáféréskor és azok igénybevételekor. Ellenőriznie kell a programot, amellyel mobilszolgáltatója tekintetében rendelkezik, hogy megbizonyosodhasson arról, milyen költségek merülhetnek fel az Ön részéről.

SORSJÁTÉKOK ÉS VERSENYEK

A Honlapon hozzáférhető minden sorsjáték, verseny, játék és/vagy promóciós ajánlat tekintetében meghatározott szabályok és/vagy feltételek érvényesek. Azáltal, hogy részt vesz valamelyik sorsjátékon vagy versenyben, illetve hogy részt vesz az említett játékokban vagy promóciós ajánlatokban, amelyek a Honlapon elérhetők, Önre az említett szabályok és/vagy feltételek érvényesek. Nagyon fontos, hogy elolvassa az alkalmazandó szabályokat és/vagy feltételeket, amelyek a konkrét oldalról vagy a konkrét tevékenység segítségével, hivatkozás révén elérhetők. Az említett szabályok és/vagy feltételek, valamint a jelen Feltételek közötti bármely ellentmondás mértékéig, a sorsjátékokra, versenyekre, játékokra, illetve promóciós ajánlatokra vonatkozó szabályok és/vagy feltételek az irányadók, de mindez csupán az ellentmondás mértékéig érvényes.

AJÁNLÁSI LEHETŐSÉGEK

Időről időre kínálhatunk ajánlási programokat, amelyek lehetővé teszik, hogy adatokat küldjön barátaival vagy családjával („Ajánlott személy”) kapcsolatban, korlátozás nélkül beleértve az e-mail címeket, telefonszámokat, neveket, lakcímeket és egyéb elérési adatokat, hogy ők a Honlappal és annak jellemzőivel kapcsolatban tájékoztatást és/vagy promóciós ajánlatokat kaphassanak. Minden olyan adatot felhasználhatunk és tárolhatunk, amelyet Öntől egy Ajánlott személlyel kapcsolatban az Adatvédelmi értesítésünknek megfelelően gyűjtünk, de akkor is csak az Ön kérésének a végrehajtásához szükséges mértékig. Semmiféle ilyen adatot nem használunk fel más célra, hacsak az Ajánlott személy bele nem egyezik az említett egyéb célú felhasználásba. Olyan személyeket ajánlhat, akikkel személyes kapcsolatban áll. Mielőtt nekünk az érintett személy elérhetőségi adatait megadná, be kellett szereznie az Ajánlott személy beleegyezését. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az Ön által Ajánlott személyek számát korlátozzuk. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy időről időre korlátozzuk a bármely konkrét Ajánlott személy felé történő továbbítások számát. Azokat az elérhetőségi adatokat, amelyeket egy Ajánlott személy esetében megad, nem vonhatja vissza, ha azokat már elküldte. Az Ajánlott személy (a) az Egyesült Államok jogszerűen ott tartózkodó lakosa kell legyen, aki legalább 18 éves, illetve nagykorú a lakóhelye szerinti joghatóság értelmében, attól függően, melyik esetben idősebb az érintett személy, illetve (b) az Egyesült Államokon kívül tartózkodó egyén, aki rendelkezik azzal a meghatalmazással, hogy velünk kötelező érvényű szerződést kössön, egyszersmind nincs eltiltva ettől a lakóhelye szerinti ország bármely alkalmazandó jogszabálya értelmében, illetve a regisztrálási oldalon megjelölt egyéb életkorú, egyszersmind regisztrálnia kell tudnia a Honlapon kínált funkciók tekintetében vagy egyéb módon kell tudnia használni a Honlapot. Fenntartjuk magunknak a jogot további korlátozások hozzáadásához abban a tekintetben, hogy ki ajánlható. Az egy ajánlott személyhez tartozó elérhetőségi adatoknak érvényesnek kell lenniük, és működniük kell ahhoz, hogy kapcsolatba léphessünk az adott személlyel, a Honlappal vagy annak jellemzőivel kapcsolatban. Nem vagyunk felelősek az Ön által megadott elérhetőségi adatok érvényesítéséért. Dönthetünk úgy, hogy NEM kommunikálunk valamely Ajánlott személlyel és/vagy e-mail címmel, ha úgy tűnik, hogy az említett személy szerepel bármelyik listánkon, amelyen a „tilos vele a kapcsolatfelvétel” vagy „tilos neki e-mailt küldeni” kitétel szerepel. Ezenkívül fenntartjuk magunknak a jogot, hogy visszautasítsuk bármely Ajánlott személy részvételét, ha (a) az Ön által közölt elérhetőségi adatok pontatlanok vagy nem érvényesek, (b) az említett egyén a jelen Feltételek bármely előírását megsértette, illetve (c) saját kizárólagos mérlegelésünk alapján úgy döntünk, hogy az említett egyén részvétele káros lehet számunkra, a Honlap, bármely szolgáltatás vagy funkció, illetve bármely harmadik fél számára bármilyen okból, illetve a saját mérlegelési körünkben meghatározottak szerinti bármely más okból kifolyólag.

Ha visszaél bármely ajánlási programmal, illetve más módon tanúsít nem megfelelő viselkedést egy ajánlási program tekintetében, éspedig a saját kizárólagos mérlegelési körünkben meghatározottak szerint, fenntartjuk magunknak a jogot, hogy Önnek a Honlaphoz való további hozzáférést megtiltsuk. Az ösztönzők, jutalmak vagy ajánlási programok mind további olyan feltételek hatálya alá tartoznak, amelyeket akkor teszünk fel a Honlapra, amikor az említett programok elérhetővé válnak. Az említett feltételek, valamint a jelen Feltételek közötti bármely ellentmondás mértékéig, az ösztönzőre, jutalomra vagy ajánlási programra vonatkozó feltételek az irányadók, de csak az ellentmondás mértékéig. Kizárólagos mérlegelési körünkben fenntartjuk magunknak azt a jogot, hogy – értesítés, indok vagy anyagi felelősség nélkül – ideiglenesen vagy véglegesen felfüggesszünk, illetve a továbbiakban ne biztosítsunk bármely vagy semmilyen ajánlási programot.

Ha Ön épp arra használja a Honlapot, hogy egy Ajánlott személlyel (vagy bármely harmadik féllel) kommunikáljon, beleegyezik, hogy a Honlapot nem használja az Ajánlott személy vagy bármely más harmadik fél kárára és/vagy a Honlapot nem veszi igénybe bármely alkalmazandó jogszabály, szabály, illetve rendelkezés vagy a Feltételek megsértésével.

Ha bármikor olyan online kommunikációs eszközt vezetünk be, amely csak a tagok számára elérhető, kizárólagos mérlegelési körünkben eldönthetjük a fentebb kifejtett ugyanazon korlátozások mindegyikének vagy némelyikének az alkalmazhatóságát, ugyanakkor fontos értesítéseket közölhetünk Önnel, illetve küldhetünk Önnek az említett online kommunikációs rendszer segítségével.

SZAVAZÁSI/MINŐSÍTÉSI FUNKCIÓK

A Honlapon elérhető bármely szavazási/minősítési jellemző esetében be kell tartania a Honlapra vonatkozó utasításokat, hogy szavazatait/minősítéseit elküldhesse, korlátozás nélkül beleértve a szavazásra/minősítésre vonatkozó korlátozások tekintetében kifejtett minden korlátozást. Az Öntől a bármely szavazási/minősítési korlátozást meghaladóan kapott szavazatokat/minősítéseket kizárjuk. A szavazatokért/minősítésekért cserébe történő fizetés vagy egyéb ellentételezés tilos. A parancsfájllal, makróval vagy egyéb automatikus eszközzel, illetve bármely más, a szavazási/minősítési folyamat feddhetetlenségére az általunk meghatározottak szerint hatást gyakorolni szándékozó eszközzel generált szavatok/minősítések érvénytelenek lehetnek. Kizárólagos mérlegelési körünkben fenntartjuk magunknak azt a jogot, hogy minden olyan személyt kizárjunk, akinek esetében úgy találjuk, hogy megsértette a jelen Feltételeket, manipulálta a szavazás/minősítés folyamatát, illetve sportszerűtlenül vagy helytelenül viselkedett, ugyanakkor érvénytelenítjük az összes ehhez kapcsolódó szavazatot/minősítést. A bármely szavazási/minősítési elem minden tekintetében hozott döntéseink véglegesek és kötelező érvényűek, de nem korlátozódnak csupán a szavazatok/minősítések kiszámolására, illetve a bármely gyanús szavazat/minősítés vagy szavazó/minősítő érvénytelenítésére, illetve kizárására.

ESEMÉNYEK

Önt meghívhatják vagy felkérhetik, hogy vegyen részt az SC Johnson által szponzorált eseményeken, a mi üzleteink által szponzorált eseményeken, illetve a Honlap felhasználója által rendezett eseményeken, amelyek semmilyen tekintetben nem társíthatók az SC Johnsonhoz (együttesen: „Események”). Az Ön részvétele bármely Eseményen saját kockázatára történik, ugyanakkor Ön beleegyezik abba, hogy az SC Johnsont feloldja és mentesíti is a felelősség alól minden anyagi felelősséggel, kárigénnyel, kárösszeggel, költséggel és kiadással szemben, korlátozás nélkül beleértve az Önt vagy kiskorú gyermekeit, illetve gyámoltjait ért mindennemű sérülést vagy halálesetet, egyszersmind az SC Johnsont feloldja és mentesíti is a felelősség alól azon ésszerű ügyvédi tiszteletdíjak és költségek tekintetében, amelyek az Eseményeken való részvételből, illetve az Eseményeken elérhető bármely tevékenységekben való részvételből fakadnak. Egyszersmind beleegyezik, hogy mi (és megbízottjaink) filmre vehetik és rögzíthetik az SC Johnson által szponzorált események bármelyikét, amelyen Ön vagy kiskorú gyermekei, illetve gyámoltjai részt vesznek, ugyanakkor egyetért azzal, hogy az említett film- és egyéb felvételek az SC Johnson birtokában lesznek, mi (és megbízottjaink) pedig az Ön vagy kiskorú gyermekei, illetve gyámoltjai nevét, képmását, hangját, előadását és egyéb tevékenységeit felhasználhatják, amelyen Ön vagy kiskorú gyermekei, illetve gyámoltjai bármilyen reklám-, promóciós vagy egyéb jogszerű céllal vesznek részt bármilyen, most vagy a későbbiekben ismertté váló médiában, bárhol a világon, örökös jelleggel, figyelmeztetés, jóváhagyás, illetve az Ön vagy bármely harmadik fél javára történő kárpótlás nélkül. Az Ön egy Eseményen történő részvételét ahhoz a feltételhez köthetjük, hogy megkapjuk az említett megállapodásnak az Ön részéről történő írásos megerősítését.

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ

FONTOS: A HONLAPON ELKÜLDÖTT TARTALMAK KÖRÉBE TARTOZHATNAK AZ SC JOHNSON AZON TERMÉKEINEK A FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ JAVASLATOK, AMELYEKET AZ SC JOHNSON MÉG NEM ÉRTÉKELT KI, ILLETVE NEM HAGYOTT JÓVÁ. Az SC Johnson nem hagyja jóvá, illetve nem engedélyezi termékeinek bármelyike felhasználását bármely más módon, mint amilyen célra – a csomagolásán feltüntetettek szerint – a terméket eredetileg szánták. Soha ne használja más módon az SC Johnson bármely termékét, mint amilyen célra azt eredetileg szánták.

FELHASZNÁLÓK KÖZÖTTI VITÁK

MEGÉRTETTE ÉS BELEEGYEZIK, HOGY KIZÁRÓLAG ÖN FELELŐS A MÁS FELHASZNÁLÓKKAL VAGY HARMADIK FELEKKEL TÖRTÉNŐ KOMMUNIKÁCIÓJÁÉRT. AZ SC JOHNSON FENNTARTJA MAGÁNAK A JOGOT, DE UGYANAKKOR AZ NEM KÖTELESSÉGE, HOGY FIGYELEMMEL KÍSÉRJE AZ ÖN ÉS MÁS FELHASZNÁLÓK (ILLETVE EGYÉB HARMADIK FELEK) KÖZÖTTI VITÁKAT, EGYSZERSMIND HOGY MEGSZÜNTESSE AZ ÖN RÉSZÉRŐL TÖRTÉNŐ HOZZÁFÉRÉST A HONLAPHOZ, AMENNYIBEN AZ SC JOHNSON – KIZÁRÓLAGOS MÉRLEGELÉSI KÖRÉBE TARTOZÓAN – ÚGY DÖNT, HOGY EZ AZ INTÉZKEDÉS KÖRÜLTEKINTŐ.

ANYAGI FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

AZ SC JOHNSON ANYAGILAG NEM FELELŐS SEMMIFÉLE OLYAN KÁRÉRT VAGY SÉRÜLÉSÉRT, AMELY A HONLAPNAK AZ ÖN RÉSZÉRŐL TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁSÁNAK A VELEJÁRÓJA, ILLETVE ABBÓL FAKAD.

EZEK KÖRÉBE TARTOZNAK (DE A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL) AZ ALÁBBIAK BÁRMELYIKE RÉVÉN OKOZOTT KÁROK VAGY SÉRÜLÉSEK:

 • A HONLAP IGÉNYBEVÉTELE (VAGY IGÉNYBEVÉTELÉNEK A KÉPTELENSÉGE);
 • BÁRMELY HONLAP IGÉNYBEVÉTELE (VAGY IGÉNYBEVÉTELÉNEK A KÉPTELENSÉGE), AMELYHEZ ÖN A HONLAPUNKRÓL HIPERHIVATKOZÁSSAL KAPCSOLÓDIK;
 • AZ ELŐADÁS SIKERTELENSÉGE;
 • HIBA;
 • MULASZTÁS;
 • FENNAKADÁS;
 • MEGHIBÁSODÁS;
 • KÉSEDELEM A MŰKÖDÉSBEN VAGY ÁTVITELBEN;
 • SZÁMÍTÓGÉPES VÍRUS; VAGY
 • HÁLÓZATI ÁRAMKIMARADÁS.

TARTSA SZEM ELŐTT, HOGY ANYAGILAG NEM VAGYUNK FELELŐSEK SEMMIFÉLE KÁRTÉRÍTÉSÉRT, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BELEÉRTVE A KÖVETKEZŐKET:

 • A VALAKINEK KÖZVETLENÜL EGY VESZTESÉGÉRT VAGY SÉRÜLÉSÉRT JÁRÓ ELLENTÉTELEZÉST CÉLZÓ KÁRTÉRÍTÉS;
 • KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES, BÜNTETŐ VAGY PÉLDÁS KÁRTÉRÍTÉS;
 • AZOK A KÁRTÉRÍTÉSEK, AMELYEK ESETÉBEN ÉSSZERŰEN ELVÁRHATÓ, HOGY VALAMILYEN VESZTESÉGBŐL VAGY SÉRÜLÉSBŐL SZÁRMAZZANAK (JOGI ÉRTELEMBEN: „KÖVETKEZMÉNYES KÁRTÉRÍTÉS”); ILLETVE
 • EGYÉB VEGYES KÁRTÉRÍTÉSEK ÉS KÖLTSÉGEK, AMELYEK KÖZVETLENÜL EGY VESZTESÉGBŐL VAGY SÉRÜLÉSBŐL SZÁRMAZNAK (JOGI ÉRTELEMBEN: „ELŐRE NEM LÁTHATÓ KÁRTÉRÍTÉSEK”).

TOVÁBBÁ, MÉG AKKOR SEM VAGY ANYAGILAG FELELŐSEK, HA GONDATLANOK VOLTUNK, VAGY AMENNYIBEN ÉRTESÍTETTEK BENNÜNKET AZ EMLÍTETT KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL -- ILLETVE MINDKETTŐ.

KIVÉTEL: BIZONYOS JOGHATÓSÁGOK ESETÉBEN A JOGSZABÁLYOK NEM TESZIK ESETLEG LEHETŐVÉ SZÁMUNKRA AZ ANYAGI FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSÁT VAGY KIZÁRÁSÁT ILYEN„ELŐRE NEM LÁTHATÓ” VAGY„KÖZETKEZMÉNYES” KÁRTÉRÍTÉSEK ESETÉN, TEHÁT A FENTI KORLÁTOZÁS ESETLEG NEM ÉRVÉNYES, UGYANAKKOR VALÓJÁBAN ÖNNEK TULAJDONKÉPPEN JOGA VAN AHHOZ, HOGY AZ ILYEN TÍPUSÚ KÁRTÉRÍTÉSEKHEZ HOZZÁJUSSON. VISZONT A BÁRMILYEN TÍPUSÚ ÖSSZES VESZTESÉG, KÁRTÉRÍTÉS, SÉRÜLÉS ÉS KÁRIGÉNY TEKINTETÉBEN ÖNNEL SZEMBEN FELMERÜLŐ ANYAGI FELELŐSSÉGÜNK SEMMI ESETRE SEM LESZ NAGYOBB MINT (AKÁR EGY SZERZŐDÉS FELTÉTELEI ÉRTELMÉBEN JELENTETTEK BE KÁRIGÉNYT, AKÁR ARRÓL VAN SZÓ, HOGY AZ IGÉNYBEJELENTÉS SZERINT EZEKET GONDATLANSÁG VAGY EGYÉB TÖRVÉNYTELEN MAGATARTÁS IDÉZTE ELŐ, EGYSZERSMIND HOGY AZ EMLÍTETT KÁRIGÉNYEKET BÁRMELY MÁS JOGELMÉLET KERETÉBEN JELENTETTÉK BE) AZ AZ ÖSSZEG, AMELYET ÖN A HONLAP HOZZÁFÉRÉSÉÉRT KIFIZETETT.

FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

A HONLAPUNKON TALÁLHATÓ ANYAGOKAT „MEGTEKINTETT ÁLLAPOTBAN” KÍNÁLJUK. EZ AZT JELENTI, HOGY AZ SC JOHNSON ELHÁRÍT MINDEN KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST A HONLAPON TALÁLHATÓ ANYAGGAL KAPCSOLATBAN.

EBBE (A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL) A KÖVETKEZŐ JÓTÁLLÁSOK TARTOZNAK:

 • HOGY AZ ANYAG KERESETT, ÉS BÁRMELY KONKRÉT MINŐSÉGI SZINTŰ, VAGY EGY KONKRÉT CÉLRA ALKALMAS;
 • HOGY AZ ANYAGOKBAN TALÁLHATÓ FUNKCIONÁLIS ELEMEK HIBÁTLANOK, ILLETVE MEGSZAKÍTATLANOK;
 • HOGY A HIBÁKAT KIJAVÍTJÁK;
 • HOGY HONLAPJAINK, ILLETVE AZ AZOKAT HOZZÁFÉRHETŐVÉ TEVŐ SZERVEREK VÍRUSOKTÓL VAGY MÁS KÁROS ELEMEKTŐL MENTESEK; ÉS
 • HOGY A SIKERES EREDMÉNYEK, ILLETVE KIMENETEL AZ ANYAGOKBAN TALÁLHATÓ ÖSSZES ELŐÍRÁS, UTASÍTÁS VAGY RECEPT MEGFELELŐ BETARTÁSÁBÓL SZÁRMAZIK.

A FENTIEKEN TÚLMENŐEN, ÖN (NEM PEDIG AZ SC JOHNSON) VÁLLALJA MINDEN ESETLEGES SZERVIZELÉS, JAVÍTÁS VAGY KORREKCIÓ TELJES KÖLTSÉGÉT.

AZ SC JOHNSON NEM FELELŐS MÁS FELHASZNÁLÓK TEVÉKENYSÉGEIÉRT, AKIKKEL ÖN MEGOSZTOTTA INFORMÁCIÓIT. TEHÁT NEM GARANTÁLHATJUK, ÉS NEM IS GARANTÁLJUK, HOGY AZ ELKÜLDÖTT ANYAGOKAT JOGOSULATLAN SZEMÉLYEK NEM FOGJÁK MEGTEKINTENI, ILLETVE HOGY AZOKAT NEM FOGJÁK HELYTELEN CÉLRA FELHASZNÁLNI. AZ SC JOHNSON NEM FELELŐS A HONLAPON ALKALMAZOTT ADATVÉDELMI BEÁLLÍTÁSOK VAGY AZ OTT TALÁLHATÓ BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK BÁRMILYEN JELLEGŰ MEGKERÜLÉSÉÉRT. ELISMERI ÉS MEGÉRTETTE, HOGY – MÉG ELTÁVOLÍTÁS UTÁN IS – AZ ELKÜLDÖTT TARTALMAK MÁSOLATAI ESETLEG MEGTEKINTHETŐK MARADHATNAK GYORSÍTÓTÁRAZOTT VAGY ARCHIVÁLT LAPOKON, ILLETVE HA MÁS FELHASZNÁLÓK AZ ÖN ELKÜLDÖTT TARTALMÁT MÁR LEMÁSOLTÁK VAGY ELTÁROLTÁK.

A HONLAPON FELKÍNÁLT, MEGVITATOTT VAGY ODA FELTETT ADATOKRA, VÉLEMÉNYEKRE, TANÁCSOKRA, ILLETVE JAVASLATOKRA VÁLASZUL HOZOTT MINDEN INTÉZKEDÉS, BELEÉRTVE A HONLAPNAK AZ ÖN RÉSZÉRŐL TÖRTÉNŐ IGÉNYBEVÉTELÉVEL LETÖLTÖTT VAGY MÁS MÓDON MEGSZERZETT BÁRMELY TARTALMAT IS, AZ ÖN SAJÁT KOCKÁZATÁRA TÖRTÉNIK. KIZÁRÓLAG ÖN FELELŐS A MINDEN ILYEN INFORMÁCIÓRA, VÉLEMÉNYRE, TANÁCSRA VAGY JAVASLATRA VÁLASZUL HOZOTT INTÉZKEDÉSÉRT, ILLETVE A BÁRMELY ILYEN INTÉZKEDÉSBŐL FAKADÓ BÁRMILYEN JELLEGŰ BÁRMELY VESZTESÉGÉRT VAGY KÁRÉRT, BELEÉRTVE AZ ÖN SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZERÉT ÉRŐ BÁRMELY KÁRT, ILLETVE A BÁRMELY EMLÍTETT TARTALOM LETÖLTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ ADATVESZTÉST IS.

KIVÉTEL: BIZONYOS JOGHATÓSÁGOK ESETÉBEN A JOGSZABÁLYOK ESETLEG NEM TESZIK LEHETŐVÉ SZÁMUNKRA A JÓTÁLLÁSOK ELUTASÍTÁSÁT VAGY KIZÁRÁSÁT, TEHÁT A FENTI FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA ESETLEG ÖNRE NEM VONATKOZIK.

KÁRTALANÍTÁS

Beleegyezik, hogy az SC Johnsont, a hozzánk társult jogi személyeket és minden érintett tisztviselőnket, igazgatónkat, alkalmazottunkat, képviselőnket és megbízottunkat kártalanítja és mentesíti a felelősség alól minden kárigénnyel, követeléssel, veszteséggel, költséggel, anyagi felelősséggel vagy kártérítéssel szemben (beleértve az ésszerű ügyvédi tiszteletdíjakat és költségeket is), amelyek a következőkből fakadnak:

 • a Honlap az Ön részéről történő igénybevétele,
 • bármely Elküldött tartalomnak az Ön részéről történő felhasználása,
 • az Ön részvétele a Honlapon vagy az azon keresztül kínált bármely szolgáltatásban vagy programban,
 • a jelen Feltételek megszegése vagy állítólagos megszegése az Ön részéről,
 • az Ön által feltett bármely Elküldött tartalom, illetve
 • bármely harmadik fél jogainak az Ön részéről történő állítólagos megsértése (korlátozás nélkül beleértve a rágalmazással kapcsolatos állításokat, a magánszféra megsértését, a nyilvánossághoz fűződő jogot, a bizalommal való visszaélést, a szerzői jog, védjegy, szabadalom vagy bármely más, szellemi tulajdonhoz fűződő jog megsértését).

Fenntartjuk magunknak azt a jogot, hogy kizárólagosan védjük, illetve ellenőrizzük a fentiekből származó bármely kárigényt, illetve minden ilyen kártalanítási ügyet, valamint hogy Ön maradéktalanul együttműködjön velünk minden ilyen védelem során.

IGÉNYBEVÉTELI FELTÉTELEK IDŐTARTAMA ÉS MEGSZŰNÉSE

Ezek a feltételek attól a pillanattól számítva érvényesek Önre, hogy először veszi igénybe a Honlapot. Az SC Johnson e Feltételeket, illetve azok bármely részét bármikor, bármilyen indokkal és az Ön értesítése nélkül felmondhatja. A következőkkel foglalkozó részek azonban a felmondás után is érvényben maradnak: KORLÁTOZÁSOK A HONLAPON TALÁLHATÓ ANYAGOKNAK AZ ÖN RÉSZÉRŐL TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN, FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA, KÁRTALANÍTÁS, FELELŐSSÉ KIZÁRÁSA, valamint JOGHATÓSÁG.

Ezenkívül, az SC Johnsonnak joga van a Honlap teljes egészét vagy egy részét, az Ön részéről az ahhoz történő hozzáférést vagy igénybevételt, bármikor, az Ön értesítése nélkül felfüggeszteni, korlátozni, illetve megszüntetni.

JOGHATÓSÁG

Az SC Johnson a Honlapot a vállalatnak az Amerikai Egyesült Államok Wisconsin államában található Racine-ben lévő központjából irányítja és üzemelteti.

E Feltételekre és az azok segítségével létrehozott megállapodásokra – a jogszabályi rendelkezések megválasztására való tekintet nélkül – minden tekintetben az Amerikai Egyesült Államok Wisconsin államának jogszabályai az irányadók, és ezeket a feltételeket a felsoroltaknak megfelelően kell értelmezni. A Honlapnak az Ön részéről történő igénybevételére nézve szintúgy minden tekintetben az Amerikai Egyesült Államok Wisconsin államának jogszabályai az irányadók. Az ENSZ a nemzetközi árueladással kapcsolatos szerződésekre vonatkozó egyezménye ezekre a Feltételekre nem érvényes.

Az SC Johnson részéről annak elmulasztását, hogy a jelen Feltételekből következő bármely jogot, illetve rendelkezést gyakoroljanak, érvényesítsenek, illetve azok szigorú végrehajtásához, érvényesítéséhez ragaszkodjanak, nem értelmezhetők úgy, mint a bármely ilyen jogról vagy rendelkezésről való lemondást. Ha a jelen Feltételek bármely rendelkezése jogellenes, érvénytelen vagy érvényesíthetetlen az alkalmazandó jogszabályok értelmében, mindez nem fogja befolyásolni bármely fennmaradó rendelkezés jogszerűségét, érvényességét és érvényesíthetőségét. Sem a szerződő felek között történő viselkedés folyamata, sem pedig a kereskedelmi gyakorlat nincs hatással abban az értelemben, hogy e feltételek bármelyikét módosítaná. Az SC Johnson a jelen Feltételekből fakadó jogait és kötelezettségeit bármikor, az Ön értesítése nélkül átruházhatja bármely félre.

Tekintet nélkül az ezzel ellentétes bármely törvényre vagy jogszabályra, a Honlapból fakadó vagy azzal kapcsolatos minden kárigényt vagy kereseti alapot az onnantól számított egy (1) éven belül kell benyújtani, hogy az említett kárigény vagy kereseti alap keletkezett, illetve azt örökre meg kell tiltani, vagy arról örökre le kell mondani.

Ön semmi esetre se szorgalmazza, illetve semmi esetre sem jogosult az érvénytelenítésre, ideiglenes vagy egyéb elrendelő vagy más méltányos kármentesítésre, illetve arra, hogy a Honlap, az azzal kapcsolatban kiadott bármely reklám- vagy egyéb anyag, illetve a Honlapon felhasznált vagy megjelenített bármely tartalom, illetve egyéb anyag üzemeltetését vagy hasznosítását korlátozzák vagy megakadályozzák. Megértette és beleegyezik, hogy – Ön és mi közöttünk – a Honlapnak az Ön részéről történő igénybevételével nem jön létre semmilyen, bizalmi alapon megvalósuló kapcsolat. A Honlapnak az Ön részéről történő igénybevételét nem tekintjük az Ön és mi közöttünk létrejövő munkaadói és munkavállalói, illetve megbízói és megbízotti, vegyes vállalati vagy partneri kapcsolat létrehozásának.

Míg a Honlapot úgy tervezzük meg, hogy kompatibilis legyen azon országok jogszabályaival, ahol működünk, semmiképpen sem adunk biztosítékot arra nézve, illetve nem is vélelmezzük, hogy a Honlapon található Anyagok az Egyesült Államokon kívül történő felhasználás céljából megfelelők vagy elérhetők, valamint hogy a hozzájuk történő hozzáférés azokról a területekről, ahol tartalmuk jogellenes, tilos. Amennyiben Ön a Honlapot az Egyesült Államokon kívül található helyekről veszi igénybe, ezt Ön saját kezdeményezéséből teszi, egyszersmind Ön felelős minden alkalmazandó helyi jogszabály betartásáért. Az anyagokat az Egyesült Államok exportra vonatkozó jogszabályainak és rendeleteinek a megsértésével nem használhatja fel, illetve nem exportálhatja.

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKON KÍVÜL LAKÓ FELHASZNÁLÓKRA ALKALMAZANDÓ KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK

Arra törekszünk, hogy a mindenki számára következetes normák mellett hozzunk létre globális közösséget, de ugyanakkor a helyi jogszabályok tiszteletben tartására is törekszünk. Az alábbi rendelkezések egyaránt érvényesek azokra a felhasználókra és nem felhasználókra, akik az SC Johnsonnal az Egyesült Államokon kívül kommunikálnak:

 • Beleegyezik, hogy a Honlapra az Egyesült Államok jogszabályai érvényesek.
 • Beleegyezik az említett adatoknak az Egyesült Államokban vagy más országban történő gyűjtésébe, feldolgozásába, karbantartásába, illetve az Egyesült Államokba vagy más országba történő továbbításába, mely során az Adatvédelmi értesítésünknek megfelelően járunk el.
 • Ha Ön olyan országban lakik, amelyet az Egyesült Államok embargója sújt, vagy Ön szerepel az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának azon listáján, amelyet a különlegesen megjelölt állampolgárokról állítottak össze, Ön semmilyen kereskedelmi tevékenységben nem vehet részt a Honlapon. Ön a Honlapot nem fogja alkalmazni, amennyiben olyan tilalom alatt áll, hogy az Egyesült Államokból származó termékeket, szolgáltatásokat, illetve szoftvert fogadhassa.

ADATVÉDELEM

Adatvédelmi értesítésünk maradéktalanul közli az azzal kapcsolatos irányelvünket, miként kezeljük az Önről általunk gyűjtött adatokat (beleértve az automatikus eszközökön keresztül történő gyűjtést is), illetve amely adatok tekintetében Ön úgy dönt, hogy nekünk megadja.

SZŰRÉS

A 47 U.S.C. 230(d) szakasza értelmében, figyelembe véve a módosításokat is, arról értesítjük, hogy a szülői felügyeletet biztosító eszközök nyújtotta védelmek (pl., számítógépes hardver, szoftver vagy szűrési szolgáltatások) kereskedelmi forgalomban kaphatók, amelyek segíthetnek Önnek az azon anyagokhoz való hozzáférés korlátozásában, amelyek a kiskorúakra nézve károsak. Az említett védelmeket kínáló jelenlegi szolgáltatókat azonosító tájékoztató az alábbi két honlapon érhető el: GetNetWise és OnGuard Online. Az SC Johnson nem hagy jóvá, nem támogat, illetve nem hagy helyben semmilyen, az említett honlapokon listázott terméket vagy szolgáltatást.

AZ E-KERESKEDELEMRE ALKALMAZANDÓ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

A Honlapon a bármely termékre történő hivatkozás nem képez az említett termék értékesítésére vagy szállítására vonatkozó ajánlatot, és nem is jelenti azt, hogy a termék rendelkezésre áll, illetve hogy a mi nagykereskedelmi forgalmazóinktól származó bármely termék neve és leírása ugyanaz lesz-e, mint amely a Honlapon szerepel.

Nem garantálhatjuk, hogy a rendelkezésre állóként listázott termék ténylegesen azonnal szállítható is, mivel a leltárkészlet napról napra jelentősen változhat. Ritka esetekben egy adott termék lehet, hogy raktáron van, amikor Ön megrendeli, és előfordulhat, hogy kifogy, amikorra az Ön megrendelését feldolgozzuk.

A termékek szállításával és visszaküldésével/cseréjével kapcsolatos irányelveink értelemszerűen megtekinthetők a Honlapon. Mielőtt termékeket vásárolna a Honlapon, tekintse meg az említett irányelveket.

A Honlapon felsorolt termékek ára és elérhetősége értesítés nélkül változhat.

Miközben arra törekszünk, hogy a termékekkel és árképzéssel kapcsolatban pontos tájékoztatással szolgáljunk, azért árazási vagy gépelési hibák előfordulhatnak. Abban az esetben, ha egy adott terméket gépelési hiba miatt vagy bármely más okból kifolyólag pontatlan árral szerepeltetünk, jogunk van az említett termék tekintetében a pontatlan áron alkalmazott bármely megrendelést visszautasítani vagy sztornírozni még akkor is, ha a megrendelést már visszaigazoltuk, és/vagy azon Ön hitelkártyáját már megterheltük. Abban az esetben, ha valamelyik cikk beárazása tévesen történt, kizárólagosan saját mérlegelésünk szerint vagy felvehetjük Önnel a kapcsolatot, hogy utasításait megkapjuk, vagy sztornírozhatjuk megrendelését, és értesíthetjük Önt az említett sztornírozásról. Amennyiben hitelkártyáját már a vásárlással kapcsolatban megterheltük, megrendelését pedig sztorníroztuk, azonnal jóváírjuk hitelkártyájának számlájára a pontatlan ár összegét.

Lehetnek bizonyos olyan megrendelések, amelyeket nem tudunk elfogadni, és amelyeket sztorníroznunk kell. Kizárólagos mérlegelési körünkben fenntartjuk magunknak azt a jogot, hogy bármely megrendelést, bármilyen indokkal, visszautasítsunk, illetve sztornírozzunk. Kizárólagos mérlegelési körünkben fenntartjuk magunknak azt a jogot, hogy személyenként, háztartásonként vagy megrendelésenként korlátozzuk a megvásárolható cikkek mennyiségét. Ezek a korlátozások az ugyanazon online fiók, ugyanazon hitelkártya révén vagy segítségével alkalmazott megrendelésekre, egyszersmind azokra a megrendelésekre vonatkozhatnak, amelyek ugyanazt a számlázási és/vagy kézbesítési címet alkalmazzák. Értesítést küldünk a vevőnek, amennyiben az említett korlátozásokat alkalmaznánk.

Bizonyos olyan helyzetek – amelyek az Ön megrendelésének a sztornírozását eredményezhetik – körébe tartozhatnak a megvásárolható mennyiségekre vonatkozó korlátozások, a termékkel vagy árképzéssel kapcsolatos adatokban felfedezhető pontatlanságok vagy hibák, illetve a hitelkártyarészlegünk, valamint a csalások megelőzésével foglalkozó osztályunk által beazonosított problémák. Mielőtt bármely megrendelést elfogadnánk, további ellenőrzéseket vagy adatokat is kérhetünk. Felvesszük a kapcsolatot Önnel, amennyiben megrendelésének összes vagy bármely részét sztornírozzuk, illetve amennyiben további adatokra van szükség ahhoz, hogy megrendelését elfogadhassuk. Amennyiben megrendelését azt követően sztorníroztuk, hogy hitelkártyáját már megterheltük, hitelkártyáján jóváírjuk a megterhelés összegét.

MELLÉKMEGÁLLAPODÁSOK KIZÁRVA

Minden olyan kérdésben, amelyet az előző bekezdésekben taglaltunk, ez képezi a teljes megállapodást, a mellékmegállapodások pedig ki vannak zárva.

KAPCSOLATOK

Vállalatnév: S.C. Johnson & Son, Inc.

Cégbejegyzésre vonatkozó adatok: A vállalat cégjegyzékszáma: 1J00813; bejegyezve Wisconsin államban (Egyesült Államok).

A vállalat levélcíme: 1525 Howe St., Racine, WI 53403, USA

Elérhetőségek: A kapcsolatfelvételhez kattintson ide.

Meghatalmazott képviselő: Kelly Semrau