UVJETI KORIŠTENJA WEB-MJESTA

OGRANIČENJA U VAŠEM KORIŠTENJU MATERIJALA NA WEB-MJESTU

Materijali uključeni u Web-mjesto (uključujući, bez ograničenja, slike, softver, zvuk, tekst, video isječke i druge medije) („Materijali“) u vlasništvu su i pod licencom tvrtke SC Johnson i zaštićeni su zakonima o intelektualnom vlasništvu, poput zakona o patentima, zaštitnim znakovima ili autorskim pravima. Osim za osobnu i nekomercijalnu namjenu, zabranjeno vam je mijenjati, reproducirati, prenositi, distribuirati, prikazivati, prenositi i prodavati bilo koji od ovih Materijala ili stvarati derivativne radove na osnovu njega, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke SC Johnson ili njegovih vlasnika u slučaju Materijala koje koristimo pod licencom. Svaki neovlašteni pokušaj mijenjanja Materijala koji se nalaze na Web-mjestu ili savlađivanja ili zaobilaska naših sigurnosnih značajki, kao i korištenja Web-mjesta ili bilo kojeg dijela Materijala koji se nalaze na Web-mjestu za bilo koju namjenu osim predviđene strogo je zabranjen.

Zaštitni znakovi, logotipi i servisne marke tvrtke SC Johnson, kao i zaštitni znakovi, logotipi i servisne marke koje tvrtka SC Johnson koristi uz licencu (jednim imenom „Zaštitni znakovi“) prikazani na Web-mjestu registrirane su i neregistrirane robne marke tvrtke SC Johnson. Svi ostali zaštitni znakovi, nazivi robnih marki, nazivi proizvoda, servisne marke i sve druge marke koje ne pripadaju tvrtki SC Johnson imovina su njihovih vlasnika. Ništa od sadržanog na Web-mjestu ne bi se trebalo tumačiti takvim da implicitno, putem estopela ili na neki drugi način, daje pravo na licencu ili pravo na korištenje Zaštitnog znaka prikazanog na Web-mjestu bez pismenog odobrenja tvrtke SC Johnson ili treće strane koja je vlasnik drugog zaštitnog znaka prikazanog na Web-mjestu. Nepostojanje naziva proizvoda ili usluge, odnosno logotipa bilo gdje u tekstu na Web-mjestu ne predstavlja odricanje od nekog zaštitnog znaka ili drugog prava na intelektualnu imovinu koje se odnosi na taj naziv ili logotip.

Sve Materijale, uključujući Predani sadržaj prema donjoj definiciji, koristite na vlastiti rizik. Tvrtka SC Johnson zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti sav sadržaj, softver, aplikacije i druge stavke koje se koriste ili nalaze na Web-mjestu bez obavještenja.

PODOBNOST

Uporaba Web-mjesta je ograničena na: (a) zakonite stanovnike Sjedinjenih Američkih Država starih najmanje 18 godina, odnosno punoljetnih prema nadležnosti svoje zemlje, što god da se odnosi na više godina i (b) pojedince izvan Sjedinjenih Američkih Država sposobnih za stupanje u obvezujući ugovor s nama kojima to nije zabranjeno prema relevantnim zakonima njihove domicilne zemlje.

ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE

Kad koristite Web-mjesto, pristajete primati od nas elektronsku komunikaciju. S vama ćemo komunicirati prema vlastitom nahođenju putem e-pošte ili objave obavijesti na Web-mjestu. Slažete se s time da svi sporazumi, obavijesti, otkrivanja i druga komunikacija koju vam pošaljemo elektronskim putem zadovoljavaju sve zakonske zahtjeve da takva komunikacija bude u pisanom obliku.

REGISTRACIJA

Za pristup određenim dijelovima Web-mjesta ili njihovo korištenje može biti potrebna registracija. Tvrtka SC Johnson će svim informacijama koje od vas primi putem vaše registracije rukovati u skladu sa svojom Obavijesti o privatnosti.

Ne možete koristiti adresu e-pošte koju već koristi netko drugi, adresu koja oponaša drugu osobu, pripada drugoj osobi (bez njezinog prethodnog pristanka), krši prava intelektualnog vlasništva ili druga prava neke osobe, koja je vulgarna ili uvredljiva, kao ni adresu koju mi odbacimo iz bilo kojeg drugog razloga prema vlastitom nahođenju.

Kad se registrirate, sve informacije koje predajete moraju biti istinite, točne, važeće i potpune. Ako se informacije koje date tvrtki SC Johnson promijene, pristajete nam odmah dostaviti ažurirane informacije. Tvrtka SC Johnson može ukinuti vaš korisnički račun ako se pokaže kako su informacije koje ste dali netočne, lažne, nevažeće ili nepotpune.

Vaša će adresa e-pošte i zaporka koju izradite biti vaši podaci za prijavu i trebate ih čuvati povjerljivima. Vi ste u potpunosti odgovorni za svaku uporabu vašeg korisničkog računa, kao i za sve radnje poduzete kroz svoj račun uključujući, bez ograničenja, one koje su posljedica gubitka, krađe ili neovlaštenog korištenja tih podataka za prijavu. U slučaju gubitka, krađe ili neovlaštenog korištenja na vas možemo primijeniti, prema vlastitom nahođenju, dodatne sigurnosne obveze.

SUDJELOVANJE KORISNIKA I PREDAJA PODATAKA

Sad ili u nekom trenutku u budućnosti, neki će dijelovi Web-mjesta (uključujući, bez ograničenja, forume, blogove, dijelove za preglede ili komentare i sobe za chat) korisnicima ponuditi mogućnost da (a) objave ili predaju materijale poput primjedbi, prijedloga, ideja, opservacija, grafika, pregleda, komentara, podataka, mišljenja, savjeta, tekstova, crteža, slika, fotografija, audio-vizualnih radova, video zapisa, zvučnih zapisa, ulaza u promocije ili drugih informacija ili sadržaja koje kreira korisnik („Predani sadržaj“), (b) preuzmu tekst, video, fotografije i/ili drugi sadržaj na računalo (jednim imenom „Preuzimanje na računalo“), (c) preuzmu mobilnu zabavu ili drugi sadržaj poput aplikacija, melodija, igara, grafika, novosti, zvuka, videa, fotografija i drugih informacija putem Interneta, SMS, MMS, WAP i BREW podataka te drugih oblika isporuke mobilnog sadržaja na određene kompatibilne modele mobilnih uređaja (jednim imenom „Preuzimanje na mobilne uređaje“), i/ili (d) pregledaju Web-mjesto. Svako Preuzimanje na računalo može se koristiti samo na vašem vlastitom računalu (ili računalu pod vašom kontrolom), a Preuzimanje na mobilne uređaje može se koristiti samo na vašem vlastitom mobilnom uređaju (ili uređaju pod vašom kontrolom).

Svaki će se Predani sadržaj smatrati nepovjerljivim i nevlasničkim. Tvrtka SC Johnson neće imati nikakvih obveza glede Predanog sadržaja. Ne možemo jamčiti kako drugi korisnici (ili druge treće strane) neće iskoristiti ideje koje podijelite. Zato ako imate ideju koju želite zadržati povjerljivom i/ili ne želite da drugi koriste, nemojte je objavljivati na Web-mjestu. Osim toga, svaki Predani sadržaj koje nam date mora odražavati vaše iskreno mišljenje, zaključke, uvjerenja ili iskustva, biti u okviru vašeg osobnog znanja i ne smije ni na koji način lažno predstavljati vaš odnos prema tvrtki SC Johnson. Primjerice, korisnik smije otkriti materijalnu povezanost, ako ona postoji, između njega ili nje i tvrtke SC Johnson u svakom Predanom sadržaju koji sadržava potporu.

Tvrtka SC Johnson ne pregledava i ne može pregledavati svaki Predani sadržaj koji daju korisnici i ne odgovara za sadržaj takvog Predanog sadržaja, niti potiče bilo koji Predani sadržaj. U skladu s time, ne možemo jamčiti točnost, integritet ili kvalitetu Predanog sadržaja, niti da se štetni, netočni, prijetvorni, uvredljivi, prijeteći, klevetnički, nezakoniti ili općenito neprihvatljivi Predani sadržaj neće pojaviti na Web-mjestu. Ne biste nikad trebali pretpostavljati kako neki Predani sadržaj odražava mišljenje ili odredbe tvrtke SC Johnson. To je slučaj i kad Predani sadržaj uključuje komentare o Predanom sadržaju drugih korisnika ili komentare o našim proizvodima, uslugama, promocijama, Web-mjestu ili druge slične informacije.

Vi ste isključivo odgovorni za (a) sav Predani sadržaj koji objavite na ili putem Web-mjesta, (b) sve materijale ili informacije koje date nama ili drugim korisnicima (ili drugima koji gledaju Web-mjesto) i (c) vašu interakciju s drugim korisnicima (ili drugima koji pregledavaju Web-mjesto). Slanjem Predanog sadržaja na Web-mjesto oslobađate tvrtku SC Johnson svih dužnosti i odgovornosti koje bi inače imala glede pregleda ili djelovanja kao reakcije na Predani sadržaj, kao i svih dužnosti i odgovornosti koje bi mogla imati prema vama u svezi s bilo kojom radnjom koju odluči poduzeti kao odgovor na vaš Predani sadržaj.

Potvrđujete kako mi, dajući vam mogućnost predaje, pregleda ili distribucije navedenog Predanog sadržaja, djelujemo samo kao pasivni prijenosnik i ne preuzimamo nikakvu obvezu ili odgovornost za sadržaj Predanog sadržaja ili aktivnosti korisnika na Web-mjestu. No zadržavamo pravo promijeniti, urediti, odbiti objavu, pregledati, odbaciti, blokirati, ukloniti ili poduzeti bilo koju drugu radnju koju ocijenimo nužnom za postupanje s bilo kojim Predanim sadržajem. To može uključivati Predani sadržaj koji ocijenimo nasilnim, klevetničkim, opscenim, prijetvornim, ili kao sadržaj koji krši prava trećih strana uključujući, bez ograničenja, prava intelektualnog vlasništva ili prava na objavljivanje ili privatnost, te koji ocijenimo kao uvredljiv na bilo koji način ili koji se procijeni kao neprihvatljiv prema našem nahođenju. Takve radnje mogu uključivati, bez ograničenja, uklanjanje sadržaja koji navodno nije u skladu s ovim Uvjetima, ukidanje korisničkog pristupa Web-mjestu i uklanjanje svakog Predanog sadržaja koji preda bilo koja osoba za koju utvrdimo da vrši kršenje ili ponavlja kršenje.

Ako nas neki korisnik obavijesti kako neki Predani sadržaj navodno nije u skladu s ovim Uvjetima, možda ćemo taj navod istražiti i prema svom nahođenju odrediti odgovarajuće radnje koje ćemo poduzeti. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za uređivanje, uklanjanje ili nastavak prikaza bilo kakvog Predanog sadržaja.

Na Web-mjestu možemo primiti, samostalno razviti ili dobiti putem neovisnih dobavljača koje angažiramo brojni Predani sadržaj koji sadrži ideje, izume, materijale i drugi sadržaj koji može biti sličan ili identičan Predanom sadržaju koji postavite na Web-mjesto po temi, ideji, formatu ili na drugi način. Primjerice, tvrtka SC Johnson se aktivno angažira u istraživanju i razvoju novih proizvoda i usluga i u izradi marketinških i oglasnih materijala i drugog sadržaja povezanog s našim proizvodima i uslugama ili zanimljivog drugim korisnicima, samostalno ili preko neovisnih dobavljača. Davanjem Predanog sadržaja potvrđujete kako shvaćate da se odričete svih mogućih potraživanja koje ste imali, imate i/ili biste mogli imati u budućnosti na temelju ideja, izuma, sastava, videa i/ili drugih radova koje koristi tvrtka SC Johnson (ili njezini predstavnici) koji se temelje na, ili su na drugi način isti ili slični Predanom sadržaju koji ste dali na Web-mjestu.

AKO NAM PREDATE MATERIJALE:

(1) Time nam dajete ne-ekskluzivnu, međunarodnu, u cijelosti plaćenu i bez licencnih naknada, ponavljajuću, neopozivu i neograničenu licencu za korištenje, uređivanje, distribuciju, izvođenje, prikaz, uključivanje, pod-licenciranje i izradu derivativnih radova za cjelinu ili dijelove Predanog sadržaja na bilo koji način koji ocijenimo prikladnim za bilo koju namjenu.

To između ostalog znači:

 • Ne moramo takav Predani sadržaj tretirati kao povjerljiv.
 • Ako koristimo ili dopustimo drugima koristiti taj Predani sadržaj – ili nešto slično tom Predanom sadržaju – ne moramo vama ni bilo kome drugome platiti za taj Predani sadržaj ili njegovo korištenje.
 • Taj Predani sadržaj možemo koristiti za bilo koju svrhu, bez kompenzacije i bez da obavijestimo vas ili nekog drugog o takvom Predanom sadržaju ili njegovom korištenju.
 • Takav Predani sadržaj možemo koristiti na Web-mjestu, digitalnim, tiskanim i drugim medijima diljem svijeta i zauvijek.

(2) Do granice u kojoj se prava koja eventualno imate glede davanja Predanog sadržaja ne mogu licencirati na tvrtku SC Johnson prema relevantnom zakonu ili zakonskoj teoriji, ovim se putem neopozivo odričete svih takvih prava uključujući, bez ograničenja, sva prava na objavljivanje, prava na privatnost, prava poslovne tajne i „moralnog prava“, kao i drugih prava glede pripisivanja autorstva ili integriteta materijala, te drugih prava na intelektualno vlasništvo.

(3) Potvrđujete kako ste odgovorni za Predani sadržaj koji dajete – drugim riječima potvrđujete kako ste vi (a ne mi) potpuno odgovorni za Predani sadržaj uključujući njegovu zakonitost, pouzdanost, prikladnost, originalnost i sukladnost s odgovarajućim zakonima.

(4) Također potvrđujete kako mi nemamo nikakvu obvezu koristiti, objaviti niti reagirati na Predani sadržaj. Možemo kontaktirati vas ili treće strane kako bismo potvrdili informacije u Predanom sadržaju koji nam date, dobili dodatne komentare, te snimili ili zabilježili vaše izjave ili izjave drugih u okviru našeg razgovora ili komunikacije s vama. Slažete se kako će sav materijal nastao iz takvih aktivnosti biti u našem vlasništvu i možemo ga koristiti na bilo koji način prema vlastitom nahođenju. Možemo vam također slati informacije i obavijesti glede vašeg Predanog sadržaja putem web-mjesta, e-pošte ili drugih sredstava temeljem informacija koje nam date u svezi sa svojim Predanim sadržajem.

Tvrtka SC Johnson zadržava pravo u bilo kojem trenutku i povremeno prekinuti, trajno ili privremeno, prihvaćanje dijela ili cjelokupnog Predanog sadržaja i/ili vašu mogućnost pristupa Predanom sadržaju uz ili bez obavijesti, prema vlastitom nahođenju. Slažete se kako tvrtka SC Johnson neće biti odgovorna vama ni bilo kome drugome za bilo kakvu suspenziju ili prekid prihvaćanja Predanog sadržaja.

PRAVILA PONAŠANJA

Iako nismo odgovorni za ponašanje naših korisnika ili Predani sadržaj koji daju, želimo da Internetska stranica bude mjesto na Internetu na kojem sadržaj ne krši prava bilo koje osobe, vrijeđa ili povređuje ljude. Zato ako koristite Web-mjesto, NEMOJTE raditi ništa od navedenog:

 • predavati materijal koji je zaštićen autorskim pravom, poslovnom tajnom ili na drugi način podliježe vlasničkim pravima trećih strana uključujući robne marke, patente, prava na privatnost i objavljivanje (npr. korištenje tuđeg imena ili sličnosti, odnosno fotografije koju je snimila druga osoba bez njezinog pristanka) – trebali biste predavati samo materijale koji su isključivo vaši;
 • objavljivati laži ili izjave koje mogu naštetiti nama ili bilo kome drugome;
 • predavati materijale koji su protuzakoniti, opsceni, lažni, dovode u zabludu, klevetnički, pogrdni, prijeteći, potcjenivački, pornografski, uznemiravajući, puni mržnje, rasno ili etnički uvredljivi, koji daju osnovu civilnim tužbama, krše zakon ili su općenito neprikladni;
 • predavati materijale koji promoviraju alkohol, ilegalne lijekove i droge, duhan, vatreno oružje (ili uporabu gore navedenog);
 • objavljivati oglase ili promidžbe za tvrtke;
 • prekidati rad Web-mjesta na bilo koji način, uključujući nametanje nepotrebnog opterećenja na Web-mjesto;
 • probijati sigurnosne mehanizme, istraživati ili ispitivati kako probiti sigurnosne mehanizme ili davati informacije koje se tiču metoda probijanja sigurnosnih mehanizama, uključujući i to da drugoj osobi omogućite pristup Web-mjestu pomoću podataka za prijavu danih vama, ili kroz falsificiranje, brisanje ili skrivanje naslova internetskih protokola, pošiljatelja e-pošte i drugih podataka koji služe za identifikaciju;
 • koristiti niti na bilo koji način prikupljati podatke o drugima, uključujući adrese e-pošte, bez njihovog pristanka;
 • dešifrirati, vršiti dekompilaciju, raščlambu, ili raditi obrnuti inženjering softvera koji obuhvaća ili na bilo koji način čini dio Web-mjesta;
 • kršiti lokalni, državni, savezni ili međunarodni zakon, niti objavljivati Predani sadržaj koji bi poticao ili davao upute za kazneno djelo;
 • lažno se predstavljati, lagati o svojim godinama ili povezanosti s drugom osobom ili entitetom uključujući, bez ograničenja, odnos ili materijalnu povezanost s tvrtkom SC Johnson;
 • koristiti Web-mjesto za slanje ili stavljanje na raspolaganje netraženih ili neodobrenih oglasa, poticanja, promotivnih materijala, „bezvrijedne pošte“, „neželjene pošte“, „lančanih pisama“, „piramidalnih shema“ i drugih oblika promidžbe;
 • objavljivati ili dijeliti informacije koje mogu identificirati ili privatne informacije neke treće strane;
 • tražiti zaporke ili druge osobne podatke bilo koga drugoga;
 • koristiti informacije ili sadržaj koji ste dobili s Web-mjesta na način koji nije odobren ovim Uvjetima;
 • objavljivati materijale koji sadrže softverske viruse i drugi računalni kod, datoteke ili programe kojima je svrha prekinuti, uništiti ili ograničiti funkcionalnost računalnog softvera ili hardvera i telekomunikacijske opreme;
 • registrirati više od jednog korisničkog računa ili koristiti ili pokušavati koristiti tuđi korisnički račun, uslugu ili sustav bez odobrenja ili izraditi lažni identitet na Web-mjestu; ili
 • sudjelovati u nasilju ili uhođenju, te zastrašivati ili uznemiravati druge.

Slijede osnovne radnje koje smijete ili ne smijete raditi dok komunicirate s Web-mjestom

 • Odnosite se prema drugima s poštovanjem, osobito kad se s njima ne slažete.
 • Rasprava je odlična, ali mora biti konstruktivna.
 • Preuzmite odgovornost za vlastite riječi.

MOBILNI UREĐAJI

Ako je putem Web-mjesta dopušteno ili dostupno (a) učitavati sadržaj na Web-mjesto putem vašeg mobilnog uređaja, (b) primati i odgovarati na poruke, odnosno pristupati ili objavljivati putem tekstualnih poruka, (c) pregledavati Web-mjesto s vašeg mobilnog uređaja i/ili (d) pristupati određenim značajkama kroz mobilne aplikacije koje ste preuzeli i instalirali na svoj mobilni telefon (jednim imenom „Mobilne usluge“), morate imati mobilni pretplatnički plan s telekomunikacijskom tvrtkom za mobilne usluge, a vaš bežični pretplatnički plan mora vam osigurati potrebnu funkcionalnost. Od vas se može tražiti da platite naknadu za usluge vašoj telekomunikacijskoj tvrtki i ostalim trećim stranama kad pristupate i koristite njihove usluge. Trebali biste provjeriti plan kojeg imate kod svoje telekomunikacijske tvrtke kako biste bili upoznati s troškovima koje biste mogli imati.

NAGRADNE IGRE I NATJECANJA

Sve nagradne igre, natjecanja, igre i/ili promotivne ponude dostupne na Web-mjestu vode se specifičnim pravilima i/ili uvjetima. Uključivanjem u nagradne igre ili natjecanja, odnosno sudjelovanjem u igrama ili promotivnim ponudama dostupnima na Web-mjestu podliježete tim pravilima i/ili uvjetima. Važno je da pročitate relevantna pravila i/ili uvjete na koje vas vode poveznice s određenih stranica ili aktivnosti. U slučaju konflikta između tih pravila i/ili uvjeta i ovih Uvjeta, primjenjuju se pravila i/ili uvjeti za nagradne igre, natjecanja, igre ili promotivne ponude, ali samo do granica konflikta.

MOGUĆNOSTI PREPORUKE

Povremeno možemo ponuditi programe preporuke koji vam dopuštaju predavanje informacija o vašim prijateljima ili članovima obitelji („Preporučene osobe“) uključujući, bez ograničenja, adrese e-pošte, telefonske brojeve, imena, adrese i druge podatke za kontakt, kako bi mogli primati informacije i/ili promotivne ponude glede Web-mjesta i njegovih značajki. Takve informacije koje od vas prikupimo o Preporučenoj osobi možemo koristiti i pohranjivati u skladu s našom Obavijesti o privatnosti i to samo do mjere koja je potrebna za provedbu vašeg zahtjeva. Te informacije nećemo koristiti ni u kakve druge svrhe osim ako Preporučena osoba ne pristane na korištenje za druge namjene. Možete preporučiti samo osobe s kojima imate osobni odnos. Prije nego nam date podatke za kontakt Preporučene osobe, morate imati njezin pristanak. Zadržavamo pravo ograničiti broj Preporučenih osoba koje možete prijaviti. Zadržavamo pravo povremeno ograničiti broj prijenosa prema određenoj Preporučenoj osobi. Kad ih jednom date, ne možete povući kontakt podatke koje ste dali za Preporučenu osobu. Preporučena osoba mora biti (a) zakoniti stanovnik Sjedinjenih Američkih Država star najmanje 18 godina, odnosno punoljetan prema nadležnosti svoje zemlje, što god da se odnosi na više godina ili (b) pojedinac izvan Sjedinjenih Američkih Država sposoban za stupanje u obvezujući ugovor s nama kome to nije zabranjeno prema relevantnim zakonima njegove domicilne zemlje, koji ima odgovarajući broj godina u skladu s navedenima prilikom registracije i mora se moći registrirati za značajke ponuđene na Web-mjestu i općenito koristiti Web-mjesto. Zadržavamo pravo dodati dodatna ograničenja za preporučene osobe. Podaci za kontakt Preporučenih osoba moraju biti valjani i aktualni kako bismo ih mogli kontaktirati glede Web-mjesta ili njegovih značajki. Nećemo biti odgovorni za provjeru podataka za kontakt koje nam date. Možemo odlučiti NE komunicirati s nekom Preporučenom osobom i/ili adresom e-pošte ako se čini da se radi o nekome s naših popisa „ne kontaktirati“ ili „ne slati poruke e-pošte“. Osim toga, zadržavamo pravo odbiti sudjelovanje neke Preporučene osobe ako (a) podaci za kontakt koje ste nam dali nisu točni ili valjani, (b) takvi pojedinci krše neke odredbe ovih Uvjeta ili (c) prema vlastitom nahođenju utvrdimo kako je sudjelovanje takvih pojedinaca iz bilo kojeg razloga štetno za nas, za Web-mjesto, bilo koju uslugu ili značajku, ili bilo koju treću stranu, ili iz bilo kojeg drugog razloga kojeg utvrdimo prema vlastitom nahođenju.

Ako zlorabite bilo koji program preporuke ili se uključite u bilo kakvo nedolično ponašanje glede programa preporuke, ako mi to utvrdimo prema vlastitom nahođenju, zadržavamo pravo uskratiti vam daljnji pristup Web-mjestu. Poticaji, nagrade i programi preporuke podlijegat će dodatnim uvjetima koji će biti objavljeni u trenutku kad ti programi postanu dostupni. U slučaju konflikta između tih uvjeta i ovih Uvjeta, vrijedit će uvjeti za poticaje, nagrade ili program preporuke, ali samo do granice konflikta. Zadržavamo pravo prema vlastitom nahođenju trajno ili privremeno prekinuti ili prestati pružati svaki program preporuke bez obavijesti, razloga ili odgovornosti.

Ako koristite Web-mjesto za komunikaciju s Preporučenom osobom (ili nekom trećom stranom), slažete se kako nećete koristiti Web-mjesto za nanošenje štete Preporučenoj osobi ili nekoj trećoj strani i/ili koristiti Web-mjesto kroz kršenje nekog relevantnog zakona, pravila ili odredbe ili Uvjeta.

Ako u bilo kojem trenutku uvedemo način mrežne komunikacije dostupan samo našim članovima, možemo uvesti neka ili sva ograničenja navedena gore, kako procijenimo prema vlastitom nahođenju, te komunicirati i ponuditi vam važne obavijesti putem takvog sustava za mrežnu komunikaciju.

FUNKCIJE ZA GLASOVANJE/OCJENJIVANJE

Za sve funkcije za glasovanje/ocjenjivanje dostupne na Web-mjestu morate slijediti upute na Web-mjestu kako biste predali svoje glasove/ocjene uključujući, bez ograničenja, sve gore navedene restrikcije glede ograničenja u glasovanju/ocjenjivanju. Glasovi/ocjene koje primimo od vas a koje prelaze ograničenje za glasovanje/ocjenjivanje bit će diskvalificirani. Isplate i druge kompenzacije za glasove/ocjene su zabranjene. Glasovi/ocjene koje generira skripta, makro ili druga automatizirana sredstva, te bilo koja druga sredstva čija je svrha prema našoj procjeni utjecati na integritet procesa glasovanja/ocjenjivanja mogu biti poništeni. Zadržavamo pravo, prema vlastitom nahođenju, diskvalificirati sve osobe za koje utvrdimo da krše ove Uvjete, petljaju po procesu glasovanja/ocjenjivanja ili se ponašaju na nepošten i neprikladan način i poništiti sve povezane glasove/ocjene. Naše odluke glede svih aspekata glasovanja/ocjenjivanja su konačne i obvezujuće, bez ograničenja, glede brojanja glasova/ocjena i poništavanja ili diskvalifikacije glasova/ocjena ili glasača/ocjenjivača pod sumnjom.

DOGAĐAJI

Možda ćete biti pozvani na događaj pod pokroviteljstvom tvrtke SC Johnson ili naših poslovnih partnera ili koje organiziraju korisnici Web-mjesta koji nisu ni na koji način povezani s tvrtkom SC Johnson (jednim imenom „Događaji“). U svim Događajima sudjelujete na vlastiti rizik i ovim putem pristajete osloboditi tvrtku SC Johnson svih odgovornosti, potraživanja, šteta, troškova i izdataka uključujući, bez ograničenja, vašu ili ozljedu ili smrt vaše malodobne djece ili štićenika, kao i mogućih troškova odvjetnika i drugih troškova koji nastanu zbog nazočnosti na tim Događajima ili sudjelovanja u aktivnostima u okviru Događaja. Također se ovim slažete kako mi (i naši opunomoćenici) možemo snimati i bilježiti sve Događaje pod pokroviteljstvom tvrtke SC Johnson u kojima sudjelujete vi ili vaše malodobno dijete ili štićenik, te se ovim slažete kako će takvi filmovi i zabilješke biti u vlasništvu tvrtke SC Johnson i da mi (i naši opunomoćenici) možemo koristiti ime, izgled, glas, izvedbu i druge aktivnosti vas i vaše malodobne djece ili štićenika u kojima vi ili vaša malodobna djeca ili štićenici sudjelujete za oglasne, promotivne i druge zakonite namjene u svim medijima, sad i kasnije, u cijelom svijetu i neprekidno bez obavijesti, odobrenja ili kompenzacije prema vama ili nekoj trećoj strani. Možemo uvjetovati vaš dolazak na neki Događaj traženjem pismene potvrde o takvoj suglasnosti.

INFORMACIJE O PROIZVODU

VAŽNO: PREDANI SADRŽAJ NA WEB-MJESTU MOŽE UKLJUČIVATI PRIJEDLOGE ZA KORIŠTENJE PROIZVODA TVRTKE SC JOHNSON KOJE NIJE PROCIJENILA ILI ODOBRILA TVRTKA SC JOHNSON. Tvrtka SC Johnson ne podupire i ne odobrava korištenje svojih proizvoda na način drugačiji od onoga čemu je proizvod namijenjen kako je opisano na njegovoj ambalaži. Nijedan proizvod tvrtke SC Johnson ne smije se nikada koristiti na način drugačiji od njegove namjene.

SPOROVI MEĐU KORISNICIMA

RAZUMIJETE I SLAŽETE SE KAKO STE ISKLJUČIVO VI ODGOVORNI ZA SVOJU INTERAKCIJU S DRUGIM KORISNICIMA ILI TREĆIM STRANAMA. TVRTKA SC JOHNSON ZADRŽAVA PRAVO, ALI NEMA OBVEZU, PRATITI SPOROVE IZMEĐU VAS I DRUGIH KORISNIKA (I OSTALIH TREĆIH STRANA) I PREKINUTI VAŠ PRISTUP WEB-MJESTU AKO TVRTKA SC JOHNSON, PREMA VLASTITOM NAHOĐENJU, UTVRDI KAKO JE TO RAZBORITO.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

TVRTKA SC JOHNSON NEĆE BITI ODGOVORNA ZA ŠTETE ILI OZLJEDE KOJE PRATE VAŠE KORIŠTENJE WEB-MJESTA ILI NASTANU KAO REZULTAT VAŠEG KORIŠTENJA WEB-MJESTA.

TO UKLJUČUJE (BEZ OGRANIČENJA) ŠTETE ILI OZLJEDE UZROKOVANE:

 • UPORABOM (ILI NEMOGUĆNOŠĆU UPORABE) WEB-MJESTA;
 • UPORABOM (ILI NEMOGUĆNOŠĆU UPORABE) BILO KOJE WEB-MJESTA NA KOJU SE POVEŽETE S NAŠE WEB-MJESTA;
 • NEMOGUĆNOŠĆU RADA;
 • GREŠKOM;
 • PROPUSTOM;
 • PREKIDOM;
 • NEDOSTATKOM;
 • KAŠNJENJEM U RADU ILI PRIJENOSU;
 • RAČUNALNIM VIRUSOM ILI
 • KVAROM LINIJE.

IMAJTE NA UMU KAKO MI NEĆEMO BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVE ŠTETE UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA:

 • ŠTETE NAMIJENJENE DIREKTNOJ KOMPENZACIJI TEMELJEM GUBITKA ILI OZLJEDE;
 • NEIZRAVNE, POSEBNE, KAZNENE ILI PRIMJERNE ŠTETE;
 • ŠTETE KOJE SE OBIČNO OČEKUJU KAO REZULTAT GUBITKA ILI OZLJEDE (PRAVNO „POSLJEDIČNE ŠTETE“); ILI
 • DRUGE RAZNE ŠTETE I TROŠKOVE KOJI NASTAJU KAO DIREKTAN REZULTAT GUBITKA ILI OZLJEDE (PRAVNO „SLUČAJNE ŠTETE“).

OSIM TOGA, NE ODGOVARAMO ČAK NI AKO SMO BILI NEMARNI ILI AKO SMO OBAVIJEŠTENI O MOGUĆNOSTI TAKVIH ŠTETA – ILI OBOJE.

IZNIMKA: U ODREĐENIM NADLEŽNOSTIMA ZAKON NAM MOŽDA NEĆE DOPUŠTATI DA OGRANIČIMO ILI ISKLJUČIMO ODGOVORNOST ZA OVE „SLUČAJNE“ ILI „POSLJEDIČNE“ ŠTETE PA GORNJE OGRANIČENJE MOŽDA NE VRIJEDI I MOŽDA ĆETE IMATI PRAVO TRAŽITI NADOKNADU ZA OVE VRSTE ŠTETA. NO U SVAKOM SLUČAJU NAŠA ODGOVORNOST PREMA VAMA ZA SVE GUBITKE, ŠTETE, OZLJEDE I POTRAŽIVANJA BILO KOJE VRSTE (BILO DA SE ŠTETA POTRAŽUJE PREMA UVJETIMA UGOVORA ILI TEMELJEM NEMARA I SLIČNOG POGREŠNOG PONAŠANJA ILI AKO SE POTRAŽIVANJE TEMELJI NA NEKOJ PRAVNOJ TEORIJI) NEĆE BITI VEĆA OD IZNOSA PLAĆENOG ZA PRISTUP WEB-MJESTU.

ODRICANJE ODGOVORNOSTI

MATERIJALI SU NA NAŠEM WEB-MJESTU DANI „KAKVI JESU“. TO ZNAČI DA SE TVRTKA SC JOHNSON ODRIČE SVIH IZRIČITIH I IMPLICITNIH JAMSTAVA O MATERIJALIMA NA WEB-MJESTU.

TO UKLJUČUJE (BEZ OGRANIČENJA) JAMSTVA:

 • DA SU MATERIJALI SPREMNI ZA PRODAJU I DA SU BILO KOJE ODREĐENE RAZINE KVALITETE, ODNOSNO DA ODGOVARAJU NEKOJ ODREĐENOJ NAMJENI;
 • DA ĆE FUNKCIONALNI ELEMENTI SADRŽANI U MATERIJALIMA BITI BEZ PREKIDA ILI GREŠAKA;
 • DA ĆE NEDOSTACI BITI OTKLONJENI;
 • DA ĆE NAŠA WEB-MJESTA I POSLUŽITELJI KOJI IH OMOGUĆUJU BITI BEZ VIRUSA ILI DRUGIH ŠTETNIH KOMPONENTI I
 • DA ĆE IZ PRAVILNOG PRIDRŽAVANJA UPUTA, SMJERNICA ILI RECEPATA IZ MATERIJALA PROIZAĆI USPJEŠNI REZULTATI ILI ISHODI.

OSIM GORE NAVEDENOG, VI (A NE TVRTKA SC JOHNSON) PREUZIMATE NA SEBE CJELOKUPNI TROŠAK ZA POTREBNO SERVISIRANJE, POPRAVKE ILI ISPRAVKE.

TVRTKA SC JOHNSON NE MOŽE KONTROLIRATI RADNJE DRUGIH KORISNIKA S KOJIMA ODLUČITE PODIJELITI SVOJE PODATKE. STOGA NE MOŽEMO JAMČITI I NE JAMČIMO KAKO PREDANI SADRŽAJ NEĆE GLEDATI NEOVLAŠTENE OSOBE ILI DA SE NEĆE UPOTRIJEBITI U NEPRIKLADNE SVRHE. TVRTKA SC JOHNSON NIJE ODGOVORNA ZA BILO KAKVO ZAOBILAŽENJE SIGURNOSNIH POSTAVKI ILI SIGURNOSNIH MJERA KOJE SE NALAZE NA WEB-MJESTU. POTVRĐUJETE I RAZUMIJETE KAKO ČAK I NAKON UKLANJANJA KOPIJE PREDANOG SADRŽAJA MOGU OSTATI VIDLJIVE NA SAČUVANIM ILI ARHIVIRANIM STRANICAMA ILI AKO SU DRUGI KORISNICI KOPIRALI ILI SPREMILI VAŠ PREDANI SADRŽAJ.

SVE RADNJE PODUZETE KAO REAKCIJA NA INFORMACIJE, MIŠLJENJA, SAVJETE ILI PONUĐENE SUGESTIJE KOJE SE DISKUTIRA ILI OBJAVLJUJE NA WEB-MJESTU, UKLJUČUJUĆI I SADRŽAJ PREUZET ILI DRUGAČIJE DOBIVEN KROZ KORIŠTENJE WEB-MJESTA VAŠ SU RIZIK. ISKLJUČIVO ĆETE VI BITI ODGOVORNI ZA SVE RADNJE PODUZETE KAO REAKCIJA NA INFORMACIJE, MIŠLJENJA, SAVJETE ILI SUGESTIJE, KAO I ZA GUBITAK ILI ŠTETU BILO KOJE VRSTE USLIJED BILO KOJE TAKVE RADNJE, UKLJUČUJUĆI SVAKU ŠTETU NA VAŠEM RAČUNALNOM SUSTAVU ILI GUBITAK PODATAKA DO KOJEG DOĐE ZBOG PREUZIMANJA TAKVOG SADRŽAJA.

IZNIMKA: U ODREĐENIM NADLEŽNOSTIMA NAM ZAKON MOŽDA NEĆE DOPUSTITI DA SE ODRIČEMO ILI ISKLJUČIMO JAMSTVA, PA SE GORNJE ODRICANJE ODGOVORNOSTI MOŽDA NEĆE ODNOSITI NA VAS.

OBEŠTEĆENJE

Pristajete osloboditi tvrtku SC Johnson, naša povezana tijela i sve naše službenike, direktore, zaposlenike, predstavnike i agente svih potraživanja, zahtjeva, gubitka, troškova, odgovornosti ili šteta (uključujući i moguće troškove odvjetnika i druge troškove) koji nastanu iz:

 • vašeg korištenja Web-mjesta,
 • vašeg korištenja Predanog sadržaja,
 • vašeg sudjelovanja u usluzi ili programu koji se nude na Web-mjestu ili putem Web-mjesta,
 • vašeg kršenja ili navodnog kršenja ovih Uvjeta,
 • Predanog sadržaja koje objavite ili
 • vašeg navodnog kršenja prava neke treće strane (uključujući, bez ograničenja, tvrdnje o kleveti, napad na privatnost, pravo na objavljivanje, kršenje povjerenja, kršenje autorskog prava, zaštitnog znaka, patenta ili drugog prava intelektualnog vlasništva).

Zadržavamo pravo ekskluzivno braniti i kontrolirati sva potraživanja nastala iz gore navedenog, kao i u pitanjima obeštećenja, a od vas tražiti punu suradnju u takvim obranama.

TRAJANJE I UKIDANJE UVJETA KORIŠTENJA

Za vas ovi Uvjeti vrijede od trenutka prvog korištenja Web-mjesta. Tvrtka SC Johnson može ukinuti ove Uvjete ili neki njihov dio u svakom trenutku i iz bilo kojeg razloga, bez da vas o tome obavijesti. No, dijelovi koji se bave OGRANIČENJIMA O VAŠEM KORIŠTENJU MATERIJALA NA WEB-MJESTU, OGRANIČENJIMA ODGOVORNOSTI, OBEŠTEĆENJEM, ODRICANJEM ODGOVORNOSTI i NADLEŽNOŠĆU nadživit će ukidanje.

Osim toga, tvrtka SC Johnson ima pravo obustaviti, ograničiti ili ukinuti cijelo Web-mjesto ili njegove dijelove, odnosno vaš pristup na njega ili korištenje, u bilo kojem trenutku i bez da vas o tome obavijesti.

NADLEŽNOST

Tvrtka SC Johnson kontrolira i upravlja Web-mjestom iz sjedišta tvrtke u gradu Racine u državi Wisconsin u Sjedinjenim Američkim Državama.

Ovi Uvjeti, kao i sporazum kojeg čine, vodit će se u svim pitanjima i tumačiti u skladu sa zakonima države Wisconsin u SAD-u, bez obzira na zakonske odredbe. Osim toga, vaša uporaba Web-mjesta će se u svakom pogledu voditi zakonima države Wisconsin u SAD-u. Konvencija Ujedinjenih naroda o Ugovorima za međunarodnu prodaju dobara neće vrijediti za ove Uvjete.

Ako tvrtka SC Johnson ne ostvaruje, ne provodi ili ne inzistira na strogoj primjeni svih prava ili odredbi ovih Uvjeta, to se neće smatrati odricanjem od takvog prava ili odredbe. Ako je neka od odredbi u ovim Uvjetima nezakonita, nevažeća li neprovediva prema relevantnom zakonu, to neće utjecati na zakonitost, valjanost ili provedivost ostalih odredbi. Ponašanje između stranaka niti praksa poslovanja neće nastojati mijenjati ove uvjete. Tvrtka SC Johnson može svoja prava i odgovornosti prema ovim Uvjetima dodijeliti nekoj drugoj strani u bilo kojem trenutku i bez da vas o tome obavijesti.

Bez obzira na bilo koji statut ili zakon koji zahtijevaju suprotno, sva potraživanja ili uzroci radnji koji nastaju iz ili u svezi s Web-mjestom moraju se podnijeti u roku od jedne (1) godine nakon nastanka takvog potraživanja ili uzroka radnje ili će se zauvijek zabraniti i odbaciti.

Ni u kojem slučaju nećete tražiti niti imati pravo na poništenje, kao ni na pomoć po nalogu ili pravednosti, kao ni na mogućnost uživanja u ili ograničavanja rada ili korištenja Web-mjesta, oglasnih i drugih materijala povezanih s njim ili sadržaja i materijala korištenih ili prikazanih na Web-mjestu. Shvaćate i slažete se kako između vas i nas nema nikakvog fiducijarnog odnosa temeljem vašeg korištenja Web-mjesta. Vaša uporaba Web-mjesta neće se smatrati osnovom za stvaranje odnosa zaposlenika i poslodavca, agenta i upravitelja, odnosno partnera i zajedničkog poslovnog pothvata između vas i nas.

Iako Web-mjesto dizajniramo tako da bude kompatibilno sa zakonima zemalja u kojima poslujemo, mi ni na koji način ne tvrdimo niti impliciramo kako su Materijali na Web-mjestu prikladni ili dostupni za korištenje izvan Sjedinjenih Američkih Država, a pristupanje tim Materijalima s teritorija na kojima je njegov sadržaj nezakonit je zabranjeno. Ako Web-mjesto koristite izvan Sjedinjenih Američkih Država, to činite na vlastitu inicijativu i odgovorni ste za sukladnost sa svim relevantnim lokalnim zakonima. Ne smijete koristiti niti izvoziti materijale koji krše zakone i odredbe SAD-a o izvozu.

POSEBNE ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA KORISNIKE IZVAN SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA

Nastojimo stvoriti globalnu zajednicu s dosljednim standardima za sve, no također nastojimo poštivati lokalne zakone. Sljedeće se odredbe odnose na korisnike i nekorisnike koji komuniciraju s tvrtkom SC Johnson izvan Sjedinjenih Američkih Država:

 • Slažete se s time da Internetska stranica podliježe zakonima Sjedinjenih Američkih Država.
 • Pristajete na prikupljanje, obradu, održavanje i prijenos takvih podataka u ili iz Sjedinjenih Američkih Država ili druge zemlje u skladu s našom Obavijesti o privatnosti.
 • Ako se nalazite u zemlji pod embargom Sjedinjenih Američkih Država ili ste na popisu Posebno označenih državljana američkog Ministarstva financija, nećete sudjelovati u komercijalnim aktivnostima na Web-mjestu. Nećete koristiti Web-mjesto ako vam je zabranjeno primati proizvode, usluge ili softver koji potječe iz Sjedinjenih Američkih Država.

PRIVATNOST

Naša Obavijest o privatnosti navodi u potpunosti našu politiku o rukovanju informacijama koje o vama prikupimo (čak i putem automatskih načina) ili koje nam odlučite dati.

FILTRIRANJE

U skladu s dijelom 47 Zbornika zakona SAD-a (U.S.C.), odjeljak 230(d), i njegovim izmjenama i dopunama, ovim vas putem obavještavamo kako su komercijalno dostupne roditeljske kontrole (poput računalnog hardvera, softvera ili usluga filtriranja) koje vam mogu pomoći u ograničavanju pristupa materijalima štetnima za maloljetnike. Informacije koje identificiraju trenutne pružatelje takve zaštite dostupne su na sljedeće dvije stranice: GetNetWise i OnGuard Online. Tvrtka SC Johnson ne potiče, ne podržava i ne odobrava nijedan proizvod ili uslugu navedenu na tim stranicama.

OPĆI UVJETI KOJI SE ODNOSE NA E-TRGOVINU

Navođenje bilo kog proizvoda na Web-mjestu ne predstavlja ponudu za prodaju ili nabavu tog proizvoda i ne znači da je proizvod dostupan, niti da će naziv i opis nekog proizvoda našeg veleprodajnog distributera biti isti kao oni navedeni na Web-mjestu.

Ne možemo jamčiti kako ćemo proizvod naveden kao dostupan odmah zaista poslati jer se inventar može znatno mijenjati na dnevnoj bazi. U rijetkim slučajevima proizvod može biti na zalihi u trenutku vaše narudžbe i prodan do trenutka obrade vaše narudžbe.

Kad je to relevantno, naše se odredbe glede dostave i povrata/zamjene proizvoda objavljuju na Web-mjestu kako biste ih mogli pregledati. Prije kupnje proizvoda s Web-mjesta pogledajte te odredbe.

Cijene i dostupnost proizvoda navedene na Web-mjestu podliježu promjenama bez obavijesti.

Iako nastojimo dati točne informacije o proizvodu i cijeni, može doći do pogrešaka u cijenama ili tipkanju. U slučaju da je proizvod naveden po netočnoj cijeni zbog pogreške u tipkanju ili iz nekog drugog razloga, imamo pravo odbiti ili poništiti narudžbe za takav proizvod po netočnoj cijeni, čak i ako je narudžba potvrđena i/ili vaša kreditna kartica terećena. U slučaju da je proizvodu dana pogrešna cijena možemo, prema vlastitom nahođenju, kontaktirati vas radi uputa ili otkazati vašu narudžbu i obavijestiti vas o poništenju. Ako je vaša kreditna kartica već terećena za kupnju a narudžba vam je poništena, odmah ćemo staviti kredit na vaš račun kreditne kartice u iznosu netočne cijene.

Mogu postojati određene narudžbe koje ne možemo prihvatiti i koje moramo poništiti. Zadržavamo pravo, prema vlastitom nahođenju, odbiti ili poništiti svaku narudžbu iz bilo kojeg razloga. Zadržavamo pravo, prema vlastitom nahođenju, ograničiti broj artikala koje može kupiti jedna osoba ili kućanstvo ili broj artikala po narudžbi. Ova se ograničenja mogu odnositi na narudžbe koje načinite vi ili koje se načine putem istog korisničkog računa, iste kreditne kartice ili iste adrese za slanje računa i/ili robe. Ako se primjenjuju takva ograničenja, o tome ćemo obavijestiti kupca.

Neke od situacija koje mogu dovesti do poništenja vaše narudžbe uključuju ograničenja količine dostupne za kupnju, netočnosti ili pogreške u cijeni ili informacijama o proizvodu ili probleme koje otkrije naš odjel za izbjegavanje prijevara putem kreditne kartice. Prije prihvaćanja narudžbe možemo zatražiti i dodatne provjere ili informacije. Kontaktirat ćemo vas ako se vaša narudžba ili neki njezin dio otkaže ili ako su nam potrebne dodatne informacije za prihvaćanje vaše narudžbe. Ako je vaša narudžba poništena nakon terećenja kreditne kartice, izdat ćemo kredit na vašu kreditnu karticu u iznosu terećenja.

CIJELI SPORAZUM

Ovo je cijeli sporazum glede svih pitanja o kojima se govori u prethodnim stavcima.

KONTAKTI

Naziv tvrtke: S.C. Johnson & Son, Inc.

Podaci o registraciji: Društvo je registrirano pod brojem 1J00813 u državi Wisconsin, SAD.

Adresa tvrtke: 1525 Howe St., Racine, WI 53403, USA

Podaci za kontakt: kliknite ovdje kako biste nas kontaktirali.

Ovlašteni predstavnik: Kelly Semrau