ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБ САЙТА

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО ОТ ВАША СТРАНА НА МАТЕРИАЛИ В УЕБ САЙТА

Материалите на уеб сайта (включително, но без да се ограничават до, изображения, софтуер, аудио, текст, видео клипове и други мултимедийни файлове) („Материалите“) са собственост или са лицензирани от SC Johnson и са защитени от законите за интелектуалната собственост като например закони за патенти, търговски марки или авторски права. Забранява Ви се да променяте, възпроизвеждате, предавате, разпространявате, показвате, създавате производни работи, прехвърляте или продавате някои от тези материали без предварителното писмено съгласие на SC Johnson или на неговия собственик, в случай че сме лицензирали материалите, освен за Ваше собствено и некомерсиално използване. Строго се забранява всеки непозволен опит за промяна на материали от уеб сайта или за пробив, или за заобикаляне на нашите функции за защита, или за използване на уеб сайта или някаква част от материалите от уеб сайта за цел, различна от предназначените.

Търговските марки, лога и марки на услуги на SC Johnson и онези търговски марки, лога и марки на услуги, които са лицензирани от SC Johnson (общо „търговските марки“) и се показват на уеб сайта, са регистрирани и нерегистрирани марки на SC Johnson. Всички други търговски марки, търговски наименования, имена на продукти, марки на услуги и всички други марки, които не са на SC Johnson, са собственост на съответните им собственици. Никаква част от съдържанието на уеб сайта не трябва да се тълкува като косвено предоставяне, отказ или по друг начин, на лиценз или право на ползване на някоя търговска марка, показана на уеб сайта, без писменото разрешение на SC Johnson или друга трета страна, която може да притежава други търговски марки, показани на уеб сайта. Липсата на наименование на продукт или услуга, или лого, където и да е в текстовете на уеб сайта, не представлява отказ от търговска марка или други права върху интелектуална собственост относно това име или лого.

Използването на някои от материалите, включително заявки, както са описани по-долу, е на Ваш собствен риск. SC Johnson си запазва правото да променя части или цялото съдържание, софтуер, приложения и други елементи, използвани или съдържащи се в уеб сайта, по всяко време без уведомление.

ДОПУСТИМОСТ

Използването на уеб сайта е ограничено до: (а) законно живеещите в САЩ, които са на възраст най-малко 18 години или са пълнолетни в своята юрисдикция по местоживеене, ако възрастта е по-голяма и (б) лица извън САЩ с правомощия да сключват обвързващо споразумение с нас и на които не е забранено да го направят, съгласно приложимите закони в тяхната страна по местоживеене.

ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ

Когато използвате уеб сайта, Вие се съгласявате да получавате съобщения от нас по електронен път. Ние ще се свързваме с Вас по имейл или чрез публикуване на уведомления на уеб сайта, по наше усмотрение. Вие се съгласявате, че всички споразумения, уведомления, оповестявания и други съобщения, които Ви предоставяме по електронен път, отговарят на всички законови изисквания като тези, които са в писмен вид.

РЕГИСТРАЦИЯ

Може да се изисква регистрация за използване или достъп до някои области в уеб сайта. SC Johnson ще обработва цялата информация, получена от Вас във връзка с регистрацията Ви, в съответствие с Уведомлението относно личните данни на SC Johnson.

Не трябва да използвате имейл адрес, който вече е използван от някого, да се представяте за друг човек (без неговото или нейното съгласие), да нарушавате правата на интелектуална собственост или други права на когото и да било, да бъдете вулгарен или да обиждате по друг начин или друго, което не приемаме по някаква друга причина по наше усмотрение.

Когато се регистрирате, цялата информация, която изпращате, трябва да бъде вярна, точна, актуална и пълна. Ако информацията, която предоставяте на SC Johnson, се промени, Вие се съгласявате своевременно да ни предоставите актуална информация. SC Johnson може да прекрати Вашия акаунт, ако част от предоставената информация се окаже неточна, фалшива, неактуална или непълна.

Вашият имейл адрес и паролата, която създадете, ще бъдат информацията, която Ви е необходима за вход, и трябва да я пазите като поверителна. Вие сте изцяло отговорен/на за цялостното използване на Вашия акаунт и за всякакви действия при използването на Вашия акаунт, включително, без ограничение, в резултат на загуба, кражба или непозволено използване на такава информация за вход. В случай на загуба, кражба или непозволено използване ние може да Ви наложим допълнителни задължения относно сигурността по наше усмотрение.

УЧАСТИЕ И ЗАЯВКИ НА ПОТРЕБИТЕЛ

Сега или в различни бъдещи моменти някои области от уеб сайта (включително, но без да се ограничават до, форуми, блогове, раздели с прегледи или коментари и чатове) ще предлагат възможността потребителите да (а) публикуват или изпращат към нас материали, като например забележки, предложения, идеи, наблюдения, графики, прегледи, коментари, данни, мнения, съвети, писмени материали, чертежи, изображения, фотографии, аудио-визуални работи, видеозаписи, звукови записи, записи за промоции или друга информация или съдържание, създадени от потребител („заявки“), (б) свалят текст, видео, фотографии и/или друго съдържание на компютъра (общо „сваляне на компютър“), (в) свалят мобилно развлекателно или друго съдържание, като например приложения, тонове на звънене, игри, графики, новини, аудио, видео, фотографска и друга информация през интернет, SMS, MMS, WAP, BREW и други средства за доставка на мобилно съдържание на определени съвместими мобилни устройства (общо „сваляне на мобилно устройство“) и/или (г) преглед на уеб сайта. Всяко сваляне на компютър може да се използва само на Вашия собствен компютър (или компютър, контролиран от Вас), а всяко сваляне на мобилно устройство може да се използва само на Ваше собствено мобилно устройство (или устройство, контролирано от Вас).

Всички заявки ще бъдат считани за неповерителни и че не са Ваша защитена собственост. SC Johnson няма задължения по отношение на заявките. Ние не можем да гарантираме, че други потребители (или други трети страни) няма да използват идеите, които споделяте. Затова, ако имате идея, която бихте искали да бъде поверителна и/или не желаете други да използват, не я публикувате на уеб сайта. Също така всяка заявка, която направите към нас, трябва да отразява Вашето лично мнение, открития, вярвания или преживяване, да са във Вашата област на знание и по никакъв начин не трябва да представят погрешно отношенията Ви с SC Johnson. Потребителят например може да оповести някаква значима връзка, ако такава съществува, между него или нея и SC Johnson във всяка заявка, която съдържа потвърждение.

SC Johnson не преглежда и не може да преглежда всички заявки, направени от потребители, и не носи отговорност за съдържанието на тези заявки, нито потвърждава заявки. Съответно ние не можем да гарантираме точността, целостта или качеството на заявките и не можем да гарантираме, че на сайта няма да се появят вредни, неточни, измамни, обидни, заплашителни, клеветнически, незаконни или други нежелателни заявки. Никога не трябва да приемате, че заявките отразяват мнението или политиките на SC Johnson. Същото се отнася дори когато заявките съдържат коментари относно заявки на други потребители или коментари относно някои от нашите продукти, услуги, промоции, уеб сайт или друга сходна информация.

Само Вие носите отговорност за (а) заявка, която публикувате на или чрез уеб сайта, (б) материал или информация, която ни предоставите или предоставите на други потребители (или други, които преглеждат уеб сайта) и (в) Вашето взаимодействие с други потребители (или други, които преглеждат уеб сайта). Като изпращате заявка на уеб сайта, Вие освобождавате SC Johnson от всякакви задължения, които иначе би имала да преглежда или действа в отговор на заявките, и от всякакви задължения, които иначе би имала към Вас във връзка с действия, които избере да предприеме в отговор на Ваши заявки.

Вие приемате, че като Ви предоставяме възможността да изпращате, преглеждате или разпространявате тези заявки, ние действаме само като пасивен проводник и не поемаме никакви задължения или отговорности, свързани със съдържанието на заявките или дейността на потребителите на уеб сайта. Въпреки това ние си запазваме правото да променяме, редактираме, отказваме да публикуваме, преглеждаме, отказваме, блокираме, премахваме или предприемаме всякакво друго действие, което сметнем за необходимо в отговор на всякакви заявки. Това може да включва заявки, за които сметнем, че са обидни, клеветнически, нецензурни, измамни, нарушават права на трета страна, включително, но без да се ограничават до, права на интелектуална собственост или права на публичност, или лични данни, или обидни по друг начин, или които считаме за неприемливи по наше усмотрение. Тези действия могат да включват, но не се ограничават до, премахване на съдържание, което не отговоря на тези условия, прекратяване достъпа на потребител до уеб сайта и премахване на всички заявки, подадени от лица, които ние определяме като нарушители.

Ако бъдем уведомени от потребител, че дадена заявка не отговаря на тези условия, може да разследваме това и да определим по наше усмотрение подходящото действие, което ще предприемем. Ние не носим отговорност за редактиране, премахване или продължаващото показване на заявки.

Възможно е да получим много заявки на уеб сайта, които съдържат, или по друг начин разработват наши (или от други доставчици, които сме ангажирали) идеи, изобретения, материали и друго съдържание, което може да бъде сходно или идентично като тема, идея, формат или друго спрямо заявките, които правите на уеб сайта. SC Johnson например е активно ангажирана в проучването и разработването на нови продукти и услуги и в създаването на маркетингови и рекламни материали, както и на друго съдържание, свързано с нашите продукти и услуги или което може да представлява интерес по друг начин за други потребители, от нас самите или от други доставчици. Като правите заявка, Вие разбирате, че се отказвате от всяка и всички претенции, които може да сте имал/а, може да имате или бихте имал/а в бъдеще относно идеи, изобретение, композиция, видео и/или други работи, използвани от SC Johnson (или нейните дизайнери), основани или по друг начин сходни или подобни на заявки, направени от Вас на уеб сайта.

АКО НИ ИЗПРАЩАТЕ МАТЕРИАЛИ:

(1) С настоящото ни предоставяте неограничен, в целия свят, напълно платен и безвъзмезден, вечен, неотменим и неограничен лиценз за използване, редактиране, разпространение, изпълнение, показване, включване, преотстъпване и създаване на производни работи на всички или на част от Вашите заявки по всякакъв начин, който сметнем за подходящ и за каквито и да било цели.

Между другото, това означава, че:

 • Ние не трябва да считаме такива заявки за поверителни.
 • Ако използваме такава заявка или други използват такава заявка -- или нещо друго сходно на такава заявка -- ние не трябва да плащаме на Вас или на друго лице за такава заявка или използване.
 • Можем да използваме такава заявка за всякакви цели без компенсация или уведомление до Вас или друго лице за такава заявка или използване.
 • Ние можем да използваме такава заявка в уеб сайт, дигитално, печатно или на друг носител в целия свят и завинаги.

(2) Доколкото имате някакво право върху или във връзка с това дадена заявка да не може да бъде лицензирана от SC Johnson съгласно приложимото законодателство или законова теория, с настоящото неотменно оттегляте и се отказвате от всяко и всички такива права, включително, но без да се ограничат до, всякакви права на публичност, права на поверителност, права на търговски тайни и „морални права“ или някакви други права по отношение на авторството или целостта на материалите, или някакви други права върху интелектуална собственост.

(3) Вие заявявате, че носите отговорност за всяка заявка, която правите -- с други думи, Вие заявявате, че Вие (а не ние) носите пълната отговорност за заявката, включително нейната законност, надеждност, автентичност и съответствие със съответното законодателство.

(4) Вие също така заявявате, че ние нямаме никакво задължение да използваме, публикуваме или отговаряме на дадена заявка. Може да се свържем с Вас или с трети страни, за да проверим информацията, съдържаща се в заявка, която ни предоставяте, да получим допълнителни коментари и да заснемем, запишем или направим запис на изявление, направено от Вас или други по време на нашите разговори или кореспонденция с Вас. Вие се съгласявате, че материали, създадени от такива дейности, ще бъдат наша собственост и могат да бъдат използвани по начин, който считаме за подходящ. Също можем да Ви изпращаме информация и уведомления относно Ваша заявка чрез уеб сайта, по имейл или други средства, въз основа на информацията, която сте ни предоставил/а във връзка с Вашата заявка.

SC Johnson си запазва правото по всяко време и периодично да прекратява, временно или постоянно, приемането на някои или всички заявки, и/или възможността да осъществявате достъп до заявки със или без уведомление, по свое усмотрение. Вие се съгласявате, че SC Johnson няма да носи отговорност пред Вас или никое друго лице за спиране или прекратяване на приемането на заявки.

КОДЕКС НА ПОВЕДЕНИЕ

Въпреки че не носим отговорност за поведението на нашите потребители или заявките, които те правят, ние искаме уеб сайтът да бъде място в интернет, където съдържанието не нарушава правата на други лица, не обижда или наранява хора. Затова моля, при използването на уеб сайта НЕ правете никое от следните:

 • не изпращайте материали, които са с авторски права, защитени от търговска тайна или по друг начин са предмет на права на собственост на трета страна, включително търговски марки, патенти, права на поверителност и публичност (напр. използване името на друг човек или сходство, или фотография, взета от друго лице без негово или нейно съгласие) - трябва да изпращате само материали, които са Ваша изключителна собственост;
 • не публикувайте лъжи или не правете изявления, които биха могли да ни навредят или да навредят на някой друг;
 • не изпращайте материали, които са незаконни, нецензурни, неверни, подвеждащи, опозоряващи, клеветнически, заплашителни, пренебрежителни, порнографски, мъчителни, изразяващи омраза, обидни на расистка или етническа основа, пораждат гражданска отговорност, нарушават закон или са неподходящи по друг начин;
 • не изпращайте материали, които рекламират алкохол, незаконни вещества, тютюн, огнестрелни оръжия/оръжия (или използването на някое от гореспоменатите);
 • не публикувайте реклами или бизнес призиви;
 • не нарушавайте работата на уеб сайта по никакъв начин, включително чрез прекомерно натоварване на уеб сайта;
 • не събирайте по никакъв начин информация за другите, включително имейл адреси, без тяхно съгласие;
 • не дешифрирайте, не декомпилирайте, не разглобявайте или не правете обратен инженеринг на някой от софтуерите, съдържащи се или съставляващи по някакъв начин част от уеб сайта;
 • не нарушавайте механизмите за защита, не разследвайте и не разкривайте как да нарушите механизмите за защита, не предоставяйте информация относно методите за нарушаване на механизмите за защита, включително като не позволявате на друго лице да осъществява достъп до уеб сайта, като използва Вашите данни, издадени на Вас, или като фалшифицирате, изтривате или маскирате заглавието на интернет протокола, подателя на имейла или друга информация за идентифициране;
 • не нарушавайте местен, щатски, национален или международен закон или не публикувайте заявка, която би насърчила или предоставила инструкции за криминално нарушение;
 • не заблуждавайте относно Вашата самоличност, възраст или връзка с физическо или юридическо лице, включително, без ограничение, по отношение на взаимоотношение или значима връзка, която имате с SC Johnson;
 • не използвайте уеб сайта, за да изпращате или правите достъпни непоискани или неразрешени реклами, призиви, промоционални материали, „нежелана поща“, „спам“, „верижни писма“, „схеми на пирамиди“ или всякакви други форми на призиви;
 • не публикувайте или не споделяйте информация, свързана със самоличност или лични данни на трета страна;
 • не искайте пароли или лична информация от никого;
 • не използвайте информация или съдържание, което сте получил/а на уеб сайта по начин, който не е разрешен от тези условия;
 • не публикувайте материали, които съдържат софтуерни вируси или друг компютърен код, файлове или програми, предназначени да нарушат, разрушат или ограничат функционирането на компютърен софтуер или хардуер или телекомуникационно оборудване;
 • не регистрирайте повече от един акаунт или не използвайте, или не опитвайте да използвате акаунта на друг, услуги или системи без разрешение, или не създавайте фалшива самоличност на уеб сайта; или
 • не следете, или не заплашвайте, или не тормозете някого.

Това са основните неща, които можете и не можете да правите на уеб сайта.

 • Уважавайте другите, особено когато не сте съгласен/на с тях.
 • Споровете са чудесно нещо, но трябва да се осъществяват по конструктивен начин.
 • Поемайте отговорност за своите думи.

МОБИЛНИ УСТРОЙСТВА

Ако е позволено или налично през уеб сайта да (а) качвате съдържание на уеб сайта през мобилното си устройство, (б) получавате или отговаряте на съобщения или осъществявате достъп, или правите публикации, като използвате текстови съобщения, (в) сърфирате из уеб сайта от Вашето мобилно устройство, и/или (г) осъществявате достъп до определени функции през мобилно приложение, което сте свалил/а и инсталирал/а на Вашия мобилен телефон (общо „мобилни услуги“), трябва да имате абонаментен мобилен план при участващ мобилен оператор и Вашият абонаментен безжичен план трябва да Ви осигурява необходимата функционалност. Може да се наложи да платите такси за услуги на Вашия оператор и други трети страни, когато осъществявате достъп и използвате техните услуги. Трябва да проверите плана си при Вашия оператор, за да установите какви такси може да платите.

ЛОТАРИИ И СЪСТЕЗАНИЯ

Всякакви лотарии, състезания, игри и/или промоционални оферти, достъпни на уеб сайта, се управляват от определени правила и/или общи условия. Като влизате в лотария или състезание, или участвате в такива игри или промоционални оферти, налични на уеб сайта, Вие ще бъдете субект на тези правила и/или общи условия. Важно е да прочетете приложимите правила и/или общи условия, които са свързани със съответната страница или дейност. Доколкото има противоречие между тези правила и/или общи условия и настоящите условия, правилата и/или общите условия за лотарията, състезанията, играта или промоционалната оферта ще бъдат водещи, но само по отношение на противоречието.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕФЕРАЛИ

Периодично може да предлагаме програми за реферали, които Ви позволяват да изпращате информация за Ваши приятели или семейство („Реферирано лице“), включително, без ограничение, имейл адреси, телефонни номера, имена, адреси на улица и друга контактна информация, така че те да получават информация и/или промоционални оферти относно уеб сайта и неговите функции. Може да използваме и съхраняваме такава информация, която събираме от Вас за реферирано лице, в съответствие с нашето Уведомление относно личните данни и само доколкото е необходимо за изпълнение на Ваша заявка. Ние няма да използваме такава информация за други цели, освен ако реферираното лице не даде съгласие за използване за такива други цели. Може да реферирате само лица, с които имате лични отношения. Трябва да сте получил/а съгласието на реферираното лице, преди да ни предоставите неговата или нейната контактна информация. Запазваме си правото да ограничим броя на реферираните лица, които можете да изпращате. Запазваме си правото да ограничим броя на прехвърлянията към дадено реферирано лице периодично. Не можете да оттеглите контактната информация, която сте предоставил/а за реферирано лице, след като сте я изпратил/а. Реферираното лице трябва да бъде (а) законно пребиваващо в САЩ и на възраст най-малко 18 години или пълнолетно в своята юрисдикция по местоживеене, ако възрастта е по-голяма, или (б) лице извън САЩ, с право да влиза в обвързващ договор с нас и на което не е забранено да го прави според приложимото законодателство в неговата/нейната страна по местоживеене, или на друга възраст, определена на страница за регистрация, и да може да се регистрира за функциите, предлагани на уеб сайта, или да използва по друг начин уеб сайта. Запазваме си правото да добавяме допълнителни ограничения, които може да се отнасят за Вас. Контактната информация за реферирано лице трябва да бъде валидна и функционираща, за да можем да се свържем с него или нея относно уеб сайта или неговите функции. Ние не носим отговорност за проверка на контактната информация, която предоставяте. Може да изберем да НЕ се свързваме с дадено реферирано лице и/или имейл адрес, ако изглежда, че той или тя е в някой от нашите списъци „да не се свързват“ или „да не се изпращат имейли“. В допълнение ние си запазваме правото да откажем участие на дадено реферирано лице, ако (а) контактната информация, предоставена от Вас, е неправилна или невалидна, (б) това лице е нарушило някоя разпоредба на тези условия или (в) определим по наше усмотрение, че участието на такова лице може да навреди на нас, уеб сайта, дадена услуга или функция, или на трета страна по някаква причина или по някаква друга причина, определена по наше усмотрение.

Ако злоупотребявате с някоя програма за реферали или проявявате неадекватно поведение по друг начин по отношение на програма за реферали, което определяме по наше усмотрение, ние си запазваме правото да забраним бъдещия Ви достъп до уеб сайта. Бонусите, наградите или програмите за реферали ще бъдат предмет на допълнителни общи условия, които ще бъдат публикувани, когато такива програми бъдат налични. Доколкото има някакво противоречие между тези общи условия и настоящите условия, общите условия за бонусите, наградите или програмите за реферали ще бъдат водещи, но само по отношение на противоречието. Ние си запазваме правото, по наше усмотрение, да забраним, временно или постоянно, или да прекратим дадена програма или всички програми за реферали без уведомление, причина или отговорност.

Ако използвате уеб сайта за комуникация с реферирано лица (или трета страна), Вие се съгласявате да не използвате уеб сайта за вреди на реферираното лице или някое друго трето лице, и/или да не използвате уеб сайта в нарушение на приложимото законодателство, правила или наредби, или условия.

Ако в даден момент въведем средство за онлайн комуникация, което да е на разположение само за членове, може да наложим всички или някои от същите ограничения като определените по-горе, както определим по наше усмотрение, и да Ви изпращаме съобщения и важни уведомления чрез такава система за онлайн комуникация.

ФУНКЦИИ ЗА ГЛАСУВАНЕ/РЕЙТИНГ

Относно функциите за гласуване/рейтинг, които са налични на уеб сайта, трябва да следвате инструкциите на уеб сайта, за да подавате Вашите гласове/рейтинги, включително, без ограничение, всякакви ограничения, определени по-горе по отношение на ограниченията за гласуване/рейтинг. Получени от Вас гласове/рейтинги, които превишават ограниченията за гласуване/рейтинг, ще бъдат дисквалифицирани. Забранено е плащането или други подобни в замяна на гласове/рейтинги. Гласове/рейтинги, генерирани чрез скрипт, макрос или други автоматични средства, или други средства, предназначени да окажат въздействие върху целостта на процеса на гласуване/рейтинг, както е определено от нас, могат да бъдат недействителни. Ние си запазваме правото, по наше усмотрение, да дисквалифицираме дадено лице, за което установим, че нарушава тези условия, подправяйки процеса на гласуване/рейтинг или действайки неспортсменски или по неправилен начин, и да обявим за недействителни всички свързани гласове/рейтинги. Нашите решения по всички аспекти на даден елемент за гласуване/рейтинг са окончателни и обвързващи, но без ограничение, по отношение на пресмятането на гласове/рейтинги и обявяването за невалидни или дисквалифицирането на подозрителни гласове/рейтинги или гласуващи/оценяващи.

СЪБИТИЯ

Възможно е да бъдете поканен/а или помолен/а да присъствате на спонсорирани от SC Johnson събития, спонсорирани от наши бизнес партньори събития или събития, провеждани от потребители на уеб сайта, които не са свързани по никакъв начин с SC Johnson (общо „събития“). Вашето участие в събития е на Ваш риск и с настоящото Вие се съгласявате да освободите и да предпазвате SC Johnson от отговорности, искове, щети, разходи и разноски, включително, без ограничение, нараняване или смърт – Вашата или на Ваше непълнолетно дете, или лице, на което сте попечител, както и от разумните адвокатски такси и разходи, произтичащи от присъствието на събития или участието в някакви дейности по време на събитията. С настоящото също така се съгласявате, че ние (и наши пълномощници) можем да филмираме или записваме всякакви събития, спонсорирани от SC Johnson, в които участвате Вие или Ваши непълнолетни деца или лица под Ваше попечителство и с настоящето се съгласявате, че такива филми и записи ще бъдат собственост на SC Johnson и ние (и наши пълномощници) можем да използваме Вашето име или името на Ваши непълнолетни деца или лица под Ваше попечителство, образи, глас, работа и други дейности, в които Вие или Ваши непълнолетни деца, или лица под Ваше попечителство сте ангажирани за рекламна, промоционална или друга законна цел в някоя или всички медии, сега или в бъдеще, по целия свят и завинаги без уведомление, одобрение или компенсация за Вас или трета страна.Можем да уредим Вашето присъствие на събития, ако получим писмено потвърждение от Вас за такова споразумение.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТИ

ВАЖНО: ЗАЯВКИТЕ НА УЕБ САЙТА МОГАТ ДА ВКЛЮЧВАТ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТИ НА SC JOHNSON, КОИТО НЕ СА ОЦЕНЕНИ ИЛИ ОДОБРЕНИ ОТ SC JOHNSON. SC Johnson не потвърждава или одобрява използването на свои продукти по начин, различен от предназначението на продукта, както е описано върху неговата опаковка. Никога не трябва да използвате продукт на SC Johnson по начин, различен от неговото предназначение.

СПОРОВЕ МЕЖДУ ПОТРЕБИТЕЛИ

ВИЕ РАЗБИРАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ САМО ВИЕ НОСИТЕ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВАШИТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДРУГИ ПОТРЕБИТЕЛИ ИЛИ ТРЕТИ СТРАНИ. SC JOHNSON СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО, НО НЯМА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО, ДА НАБЛЮДАВА СПОРОВЕ МЕЖДУ ВАС И ДРУГИ ПОТРЕБИТЕЛИ (И ДРУГИ ТРЕТИ СТРАНИ) И ДА ПРЕКРАТЯВА ВАШИЯ ДОСТЪП ДО УЕБ САЙТА, АКО SC JOHNSON ОПРЕДЕЛИ, ПО СВОЕ УСМОТРЕНИЕ, ЧЕ Е РАЗУМНО ДА ГО НАПРАВИ.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

SC JOHNSON НЯМА ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЩЕТИ ИЛИ ВРЕДИ, КОИТО ПРИДРУЖАВАТ ИЛИ ПРОИЗТИЧАТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УЕБ САЙТА ОТ ВАША СТРАНА.

ТОВА ВКЛЮЧВА (НО НЕ СЕ ОГРАНИЧАВА ДО) ЩЕТИ И ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ:

 • ИЗПОЛЗВАНЕ (ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ) НА УЕБ САЙТА;
 • ИЗПОЛЗВАНЕ (ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ) НА УЕБ САЙТ, КЪМ КОЙТО ИМАТЕ ХИПЕРЛИНК ОТ НАШИЯ УЕБ САЙТ;
 • НЕУСПЕШНА РАБОТА;
 • ГРЕШКА;
 • ПРОПУСК;
 • ПРЕКЪСВАНЕ;
 • ДЕФЕКТ;
 • ЗАКЪСНЕНИЕ В РАБОТАТА ИЛИ ПРЕДАВАНЕТО;
 • КОМПЮТЪРЕН ВИРУС; ИЛИ
 • АВАРИЯ ПО ЛИНИЯТА.

ИМАЙТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ НИЕ НЕ НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ЗА НИКАКВИ ЩЕТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ:

 • ЩЕТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ДА КОМПЕНСИРАТ НЯКОГО ПРЯКО ЗА ЗАГУБА ИЛИ ВРЕДА;
 • КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ, НАКАЗАТЕЛНИ ИЛИ ПРИМЕРНИ ЩЕТИ;
 • ЩЕТИ, КОИТО БИХА ВЪЗНИКНАЛИ ОТ ЗАГУБА ИЛИ ВРЕДА (ЮРИДИЧЕСКИ „ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ“); ИЛИ
 • ДРУГИ ЩЕТИ И РАЗХОДИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ДИРЕКТНО ОТ ЗАГУБА ИЛИ ЩЕТА (ЮРИДИЧЕСКИ „СЛУЧАЙНИ ЩЕТИ“).

ОСВЕН ТОВА НИЕ НЕ НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ДОРИ АКО СМЕ ПРЕНЕБРЕГНАЛИ ИЛИ СМЕ БИЛИ ИНФОРМИРАНИ ОТНОСНО ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ -- ИЛИ И ДВЕТЕ.

ИЗКЛЮЧЕНИЕ: В НЯКОИ ЮРИСДИКЦИИ ЗАКОНИТЕ МОЖЕ ДА НЕ НИ ПОЗВОЛЯВАТ ДА ОГРАНИЧИМ ИЛИ ИЗКЛЮЧИМ ОТГОВОРНОСТТА ЗА ТЕЗИ „СЛУЧАЙНИ“ ИЛИ „ПОСЛЕДВАЩИ“ ЩЕТИ, ТАКА ЧЕ ГОРНОТО ОГРАНИЧЕНИЕ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ПРИЛАГА И ВИЕ МОЖЕ ДЕЙСТВИТЕЛНО ДА ИМАТЕ ПРАВО ДА ВЪЗСТАНОВИТЕ ТЕЗИ ВИДОВЕ ЩЕТИ. ВЪВ ВСЕКИ СЛУЧАЙ ОБАЧЕ НАШАТА ОТГОВОРНОСТ КЪМ ВАС ЗА ВСИЧКИ ЗАГУБИ, ЩЕТИ, ВРЕДИ И ИСКОВЕ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД (НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ИМА ИСК ЗА ЩЕТИТЕ СЪГЛАСНО УСЛОВИЯТА НА ДОГОВОР, ИЛИ СА ПРИЧИНЕНИ ОТ ПРЕНЕБРЕГВАНЕ ИЛИ ДРУГО НЕПРАВОМЕРНО ПОВЕДЕНИЕ, ИЛИ ИМА ИСК СЪГЛАСНО ДРУГА ЮРИДИЧЕСКА ТЕОРИЯ) НЯМА ДА БЪДЕ ПО-ГОЛЯМА ОТ СТОЙНОСТТА, КОЯТО СТЕ ПЛАТИЛ/А ЗА ДОСТЪП ДО УЕБ САЙТА.

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

МАТЕРИАЛИТЕ НА НАШИЯ УЕБ САЙТ СА ПРЕДОСТАВЕНИ „КАКВИТО СА“. ТОВА ОЗНАЧАВА, ЧЕ SC JOHNSON ОТКАЗВА ОТГОВОРНОСТТА ЗА ВСИЧКИ ИЗРИЧНИ И НАЛОЖЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА МАТЕРИАЛИТЕ НА УЕБ САЙТА.

ТОВА ВКЛЮЧВА (НО НЕ СЕ ОГРАНИЧАВА ДО) ГАРАНЦИИ:

 • ЧЕ МАТЕРИАЛИТЕ СА ЗА ПРОДАЖБА И СА С ОПРЕДЕЛЕНО КАЧЕСТВО ИЛИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ;
 • ЧЕ ФУНКЦИОНАЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В МАТЕРИАЛИТЕ, ЩЕ БЪДАТ БЕЗ ПРЕКЪСВАНИЯ И ГРЕШКИ;
 • ЧЕ ДЕФЕКТИТЕ ЩЕ БЪДАТ ПОПРАВЕНИ;
 • ЧЕ НАШИТЕ САЙТОВЕ ИЛИ УСЛУГИТЕ, КОИТО ГИ ОСИГУРЯВАТ, СА БЕЗ ВИРУСИ ИЛИ ДРУГИ ВРЕДЯЩИ КОМПОНЕНТИ; И
 • ЧЕ УСПЕШНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ЩЕ ПРОИЗТИЧАТ ОТ ПРАВИЛНОТО СПАЗВАНЕ НА НАСОКИ, ИНСТРУКЦИИ ИЛИ РЕЦЕПТИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В МАТЕРИАЛИТЕ.

В ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ГОРНОТО ВИЕ (А НЕ SC JOHNSON) ПОЕМАТЕ ВСИЧКИ РАЗХОДИ ЗА ЦЯЛОТО НЕОБХОДИМО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ, РЕМОНТ ИЛИ ПОПРАВКА.

SC JOHNSON НЕ МОЖЕ ДА КОНТРОЛИРА ДЕЙСТВИЯТА НА ДРУГИ ПОТРЕБИТЕЛИ, С КОИТО ВИЕ МОЖЕ ДА ИЗБЕРЕТЕ ДА СПОДЕЛИТЕ ВАША ИНФОРМАЦИЯ. ЗАТОВА НИЕ НЕ МОЖЕМ ДА ГАРАНТИРАМЕ И НЕ ГАРАНТИРАМЕ, ЧЕ ЗАЯВКИТЕ НЯМА ДА БЪДАТ РАЗГЛЕЖДАНИ ОТ НЕОТОРИЗИРАНИ ЛИЦА ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ ЗА НЕПОДХОДЯЩИ ЦЕЛИ. SC JOHNSON НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАОБИКАЛЯНЕ НА НАСТРОЙКИТЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ИЛИ МЕРКИТЕ ЗА СИГУРНОСТ НА УЕБ САЙТА. ВИЕ ПРИЕМАТЕ И РАЗБИРАТЕ, ЧЕ ДОРИ СЛЕД ПРЕМАХВАНЕ, КОПИЯ НА ЗАЯВКИТЕ МОГАТ ДА ОСТАНАТ ВИДИМИ В КЕШИРАНИ ИЛИ АРХИВИРАНИ СТРАНИЦИ ИЛИ АКО ДРУГИ ПОТРЕБИТЕЛИ СА КОПИРАЛИ ИЛИ ЗАПАЗИЛИ ВАШИ ЗАЯВКИ.

ВСЯКО ДЕЙСТВИЕ, ПРЕДПРИЕТО В ОТГОВОР НА ИНФОРМАЦИЯ, МНЕНИЕ, СЪВЕТ ИЛИ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ, ПРЕДЛОЖЕНО, ОБСЪЖДАНО ИЛИ ПУБЛИКУВАНО НА УЕБ САЙТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО СВАЛЕНО СЪДЪРЖАНИЕ ИЛИ ПОЛУЧЕНО ПО ДРУГ НАЧИН ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБ САЙТА ОТ ВАША СТРАНА, Е НА ВАШ СОБСТВЕН РИСК. САМО ВИЕ ЩЕ НОСИТЕ ОТГОВОРНОСТ ЗА ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ В ОТГОВОР НА ТАКАВА ИНФОРМАЦИЯ, МНЕНИЕ, СЪВЕТ ИЛИ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ, ИЛИ ЗА ВСЯКАКВИ ЗАГУБИ ИЛИ ЩЕТИ, ПРОИЗТЕКЛИ ОТ ТАКОВА ДЕЙСТВИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЩЕТИ НА ВАШАТА КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА ИЛИ ЗАГУБА НА ДАННИ, КОЯТО ПРОИЗТИЧА ОТ СВАЛЯНЕТО НА ТАКОВА СЪДЪРЖАНИЕ.

ИЗКЛЮЧЕНИЕ: В НЯКОИ ЮРИСДИКЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО МОЖЕ ДА НЕ НИ ПОЗВОЛЯВА ДА ОТКАЗВАМЕ ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ИЗКЛЮЧВАМЕ ГАРАНЦИИ, ТАКА ЧЕ ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ПРИЛАГА ЗА ВАС.

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Вие се съгласявате да обезщетите и да предпазвате SC Johnson, наши филиали и всеки от нашите служители, директори, работници, представители и агенти от искове, претенции, загуби, разходи, отговорност или щети (включително разумни адвокатски такси и разходи), произтичащи от:

 • използването на уеб сайта от Ваша страна,
 • използването на заявка от Ваша страна,
 • Вашето участие в услуга или програма, предложена на или чрез уеб сайта,
 • нарушаване или предполагаемо нарушаване на тези условия от Ваша страна,
 • заявка, публикувана от Вас, или
 • предполагаемо нарушаване от Ваша страна на права на трета страна (включително, без ограничение, искове за клевета, нахлуване в личното пространство, право на публичност, нарушаване на доверието, нарушаване на авторски права, търговски марки, патенти или други права на интелектуална собственост).

Ние си запазваме правото да защитаваме и контролираме искове, произтичащи от горепосоченото, и всякакви въпроси за обезщетяване, а Вие ще ни сътрудничите изцяло при такива защити.

СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Тези условия се прилагат за Вас от момента, в който за първи път използвате уеб сайта. SC Johnson може да прекрати тези общи условия или част от тях, по всяко време и без да Ви уведоми, по всякаква причина. Въпреки това частите, отнасящи се до ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО ОТ ВАША СТРАНА НА МАТЕРИАЛИ НА УЕБ САЙТА, ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА, ОБЕЗЩЕТЕНИЯ, ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ и ЮРИСДИКЦИЯ, ще продължат своето действие сред прекратяването.

В допълнение SC Johnson има право да спре, ограничи или прекрати целия уеб сайт или част от него, Вашия достъп до или използването на уеб сайта, по всяко време, без да Ви уведоми.

ЮРИСДИКЦИЯ

SC Johnson контролира и управлява уеб сайта от седалището на фирмата в Расин, Уисконсин, САЩ.

Тези условия и споразумението, което представляват, ще се управляват във всички отношения и ще се тълкуват в съответствие със законодателството на щата Уисконсин, САЩ, без оглед на избора на законови разпоредби. По подобен начин използването на уеб сайта от Ваша страна ще се управлява във всички отношения от законодателството на щата Уисконсин, САЩ. Конвенцията на ООН относно договорите за международна продажба на стоки няма да се прилага към тези условия.

Ако SC Johnson не упражни, не приложи или не настоява за стриктно спазване на право или разпоредба от тези условия, това няма да се счита за отказ от такова право или разпоредба. Ако някоя разпоредба от тези условия е незаконна, невалидна или неприложима съгласно приложимото законодателство, тя няма да се отрази върху законността, валидността и приложимостта на останалите разпоредби. Нито поведението между страните, нито търговската практика ще могат да променят някое от тези общи условия. SC Johnson може да възложи свои права или задължения, съгласно тези условия, на трета страна, по всяко време, без да Ви уведоми.

Независимо от какъвто и да е противоречащ правилник или закон, всеки иск или причина за действие, произтичащ/а от или свързан/а с уеб сайта, трябва да бъде подаден/а до една (1) година след като е възникнал/а такъв иск или причина за действие, или губи давност и се оттегля.

В никакъв случай нямате право да искате или да разваляте съдебно постановено или друго справедливо обезщетение, или да разпореждате или ограничавате работата или експлоатацията на уеб сайта, рекламни или други материали, издадени във връзка с тях, или съдържание, или други материали, използвани или показани на уеб сайта. Вие разбирате и се съгласявате, че между нас не са установени доверителни отношения относно използването на уеб сайта от Ваша страна. Използването на уеб сайта от Ваша страна не трябва да се счита за създаване на отношения между работодател и работник или принципал и агент, съвместно предприятие или партньорство между нас.

Макар че проектираме уеб сайта да отговаря на законодателствата на страните, в които работим, ние по никакъв начин не заявяваме и предполагаме, че материалите на уеб сайта са подходящи или налични за ползване извън САЩ, като се забранява достъпът до тях от територии, където тяхното съдържание е незаконно. Ако използвате уеб сайта от места извън САЩ, Вие правите това по Ваша собствена инициатива и носите отговорност за изпълнението на всички приложими закони. Вие не трябва да използвате или експортирате материалите в нарушение на законите и правилата за експорт на САЩ.

СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ, ПРИЛОЖИМИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ ИЗВЪН САЩ

Ние се стремим да създадем глобална общност с общи стандарти за всички, но също така се стремим да спазваме местните закони. Следните разпоредби се прилагат за потребители и непотребители, които взаимодействат с SC Johnson извън САЩ:

 • Вие се съгласявате, че уеб сайтът е предмет на законодателството на САЩ.
 • Вие се съгласявате да събираме, обработваме, съхраняваме и предаваме такава информация в и към САЩ или друга страна в съответствие с нашето Уведомление относно личните данни.
 • Ако се намирате в страна с наложено ембарго от САЩ или сте в списъка на специално посочените лица на Финансовия департамент на САЩ, няма да бъдете ангажиран/а в търговските дейности на уеб сайта. Няма да използвате уеб сайта, ако Ви е забранено да получавате продукти, услуги или софтуер с произход от САЩ.

ЛИЧНИ ДАННИ

Нашето уведомление относно личните данни представя изцяло нашата политика относно това как обработваме информацията, която събираме за Вас (включително чрез автоматични средства) или която избираме да изпращаме към Вас.

ФИЛТРИРАНЕ

Съгласно 47 U.S.C. Section 230(d), както е изменен, с настоящото Ви уведомяваме, че има защити за родителски контрол (като например компютърен хардуер, софтуер или услуги по филтриране), които се продават и могат да Ви помогнат в ограничаване на достъпа до материали, които могат да бъдат вредни за непълнолетни лица. Информация за доставчици на такива защити е налична на следните два сайта: GetNetWise и OnGuard Online. SC Johnson не потвърждава, поддържа или одобрява които и да било от продуктите или услугите, описани на такива сайтове.

ОБЩИ УСЛОВИЯ, ПРИЛОЖИМИ ЗА Е-ТЪРГОВИЯ

Преглеждането на продукт на уеб сайта не представлява оферта за продажба или доставка на този продукт и не означава, че продуктът е наличен или че името и описанието на даден продукт от нашите дистрибутори на едро ще бъде същото като това на уеб сайта.

Ние не можем да гарантираме, че продукт, описан като наличен, действително ще бъде изпратен веднага, тъй като наличностите могат да се променят значително ден след ден. В редки случаи даден продукт може да бъде на склад, когато направите Вашата поръчка, и продаден, докато Вашата поръчка се обработва.

Когато е приложимо, нашите политики, свързани с доставка и връщане/замяна на продукт, са публикувани на уеб сайта за преглед. Прегледайте тези политики преди закупуване на продукти от уеб сайта.

Цените и наличностите на продукти, описани на уеб сайта, могат да бъдат променяни без уведомление.

Въпреки че се стремим да предоставяме точна информация за продукти и цени, може да има грешки в ценообразуването или печатни грешки. В случай че даден продукт е описан с неправилна цена поради печатна грешка или по друга причина, ние имаме право да отхвърлим или откажем поръчка, направена за такъв продукт с неправилна цена, дори ако поръчката е била потвърдена и/или Вашата кредитна карта е била таксувана. В случай че даден артикул е със сгрешена цена, ние можем, по наше усмотрение, или да се свържем с Вас за инструкции, или да откажем Вашата поръчка и да Ви уведомим за такъв отказ. Ако кредитната Ви карта вече е била таксувана за покупката и поръчката Ви е отказана, ние своевременно ще кредитираме по сметката на Вашата кредитна карта стойността на неправилната цена.

Може да има определени поръчки, които не можем да приемем и трябва да откажем. Запазваме си правото, по наше усмотрение, да отхвърляме или отказваме дадена поръчка по някаква причина. Запазваме си правото, по наше усмотрение, да ограничаваме количеството артикули, продадени на човек, домакинство или за поръчка. Тези ограничения могат да бъдат приложими за поръчки, направени чрез или използвайки един и същ онлайн акаунт и една и съща кредитна карта, както и за поръчки, които използват един и същ адрес за фактуриране и/или доставка. Ние ще изпратим уведомления на клиента, ако се наложи такива ограничения да бъдат направени.

Някои ситуации, които могат да доведат до отказ на Вашата поръчка, включват ограничаване на количествата, които са налични за продажба, неточности или грешки в информация за продукт или цена, или проблеми, установени от нашия отдел за кредитиране и избягване на измами. Също така може да изискаме допълнителни проверки или информация преди приемане на дадена поръчка. Ще се свържем с Вас, ако цялата или част от Ваша поръчка бъде отказана или ако се изисква допълнителна информация, за да приемем Ваша поръчка. Ако Ваша поръчка бъде отказана, след като кредитната Ви карта е била таксувана, ние ще кредитираме същата стойност по Вашата кредитна карта.

ПЪЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

Това е пълното споразумение относно всички въпроси, които са обсъдени в предходните параграфи.

КОНТАКТИ

Име на компанията: S.C. Johnson & Son, Inc.

Информация за регистрация: Корпорацията е регистрирана под номер 1J00813 в щата Уисконсин, САЩ.

Адрес на компанията: 1525 Howe St., Racine, WI 53403, USA

Информация за контакт: Моля, кликнете тук, за да се свържете с нас.

Упълномощен представител: Kelly Semrau